Nowe posty

xx Debian 9 Stretch, linuxcnc i restart przy uruchamianiu (1)
Wczoraj o 11:09:50
xx Zakup sprzętu bez preinstalowanego windowsa (8)
2019-10-17, 16:50:51
xx Problem z pocztą Dovecot+Postfix+MySQL (3)
2019-10-16, 14:43:41
xx Instalacja Debian10 problem z instalacją GRUBa na RAID5 (5)
2019-10-15, 17:58:57
xx AMD Ryzen 5 3500U (11)
2019-10-14, 18:29:46
xx Konfiguracja directadmina (0)
2019-10-13, 03:18:36
xx Problem z instalacją sterowników TL-WN821N (4)
2019-10-11, 23:15:00
xx Sprzet z Linuxem (1)
2019-10-11, 10:06:24
xx nadpisanie partycji domowej (6)
2019-10-03, 03:27:28
xx Screen flickering Deepin (4)
2019-10-02, 20:32:56

Autor Wątek: Nie działa KDE w Kubuntu 16.04  (Przeczytany 1512 razy)

Offline Supreme Priest

  • Users
  • Nowy na forum
  • *
  • Wiadomości: 1
    • Zobacz profil
Nie działa KDE w Kubuntu 16.04
« dnia: 2016-06-23, 11:00:34 »
Mam Kubuntu 16.04 i po niechcacym odłączeniem zasilania nie działa Kde i włącza się Grub a jest tylko Kubuntu i włącza się shell i kiedy wpisałem sh start init 5:
pierwsze polecenie:
Mount:mouting sysf on /sys failed:Device or resource busy
Mount:mounting proc on /proc failed:device or resource busy
Mount: mounting udev/dev failed:Device or resource busy
W:devtmpfs not avalbie,falling back to tmpsf for /dev Gave up waiting for root device. Common problems:
-Boot args(cat /proc/cmdline)
-Check rootdelay=(did the system wait long enough?)
Check root=(did the system wait for the right device?)
-Missing modules (cat/proc/modules/; ls /dev)
Alert! /dev/disk/by-uuid/49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda does not exist. Dropping to a shell!

Drugi Raz:
Pierwsze dwie linijjki takie same a potym:
MKdir:can't create directory

A później uróchmiłem bootinfoscript:

Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]


============================= Boot Info Summary: ===============================

 => Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    in partition 97 for .

sda1: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Ubuntu 16.04 LTS
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab

sda2: __________________________________________________________________________

    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  Unknown
    Boot sector info:

sda5: __________________________________________________________________________

    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:

============================ Drive/Partition Info: =============================

Drive: sda _____________________________________________________________________

Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sda1    *          2,048   617,056,255   617,054,208  83 Linux
/dev/sda2         617,058,302   625,141,759     8,083,458   5 Extended
/dev/sda5         617,058,304   625,141,759     8,083,456  82 Linux swap / Solaris


"blkid" output: ________________________________________________________________

Device           UUID                                   TYPE       LABEL

/dev/loop0                                              squashfs   
/dev/sda1        49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda   ext4       
/dev/sda5        57a1b891-c678-488d-8461-7e0a2efb3620   swap       
/dev/sr0         2015-04-22-13-12-20-00                 iso9660    Kubuntu 15.04 i386
/dev/sr1         2011-06-29-09-00-00-00                 iso9660    PLAY ONLINE

================================ Mount points: =================================

Device           Mount_Point              Type       Options

/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sr0         /cdrom                   iso9660    (ro,noatime)


=========================== sda1/boot/grub/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi

function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    save_env saved_entry
  fi
}
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
}
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=hidden
    set timeout=0
  # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  elif sleep --interruptible 0 ; then
    set timeout=0
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
#set_background_image "images/tile.png";

set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 0,0,0; then
  clear
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
   set gfxpayload="${1}"
   if [ "${1}" = "keep" ]; then
      set vt_handoff=vt.handoff=7
   else
      set vt_handoff=
   fi
}
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
      set linux_gfx_mode=text
    fi
  else
    set linux_gfx_mode=keep
  fi
else
  set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda' {
   recordfail
   load_video
   gfxmode $linux_gfx_mode
   insmod gzio
   if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
   fi
   linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-22-generic root=UUID=49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda ro  quiet splash $vt_handoff
   initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-22-generic
}
submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda' {
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.4.0-22-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-22-generic-advanced-49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      fi
      echo   'Loading Linux 4.4.0-22-generic ...'
      linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-22-generic root=UUID=49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda ro  quiet splash $vt_handoff
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-22-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.4.0-22-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-22-generic-recovery-49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda' {
      recordfail
      load_video
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      fi
      echo   'Loading Linux 4.4.0-22-generic ...'
      linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-22-generic root=UUID=49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda ro recovery nomodeset
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-22-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.4.0-21-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-21-generic-advanced-49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      fi
      echo   'Loading Linux 4.4.0-21-generic ...'
      linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda ro  quiet splash $vt_handoff
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-21-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.4.0-21-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-21-generic-recovery-49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda' {
      recordfail
      load_video
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      fi
      echo   'Loading Linux 4.4.0-21-generic ...'
      linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-21-generic root=UUID=49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda ro recovery nomodeset
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-21-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.2.0-35-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.2.0-35-generic-advanced-49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      fi
      echo   'Loading Linux 4.2.0-35-generic ...'
      linux   /boot/vmlinuz-4.2.0-35-generic root=UUID=49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda ro  quiet splash $vt_handoff
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.2.0-35-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.2.0-35-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.2.0-35-generic-recovery-49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda' {
      recordfail
      load_video
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
      fi
      echo   'Loading Linux 4.2.0-35-generic ...'
      linux   /boot/vmlinuz-4.2.0-35-generic root=UUID=49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda ro recovery nomodeset
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.2.0-35-generic
   }
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
   fi
   knetbsd   /boot/memtest86+.elf
}
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda
   fi
   linux16   /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
--------------------------------------------------------------------------------

=============================== sda1/etc/fstab: ================================

--------------------------------------------------------------------------------
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=49757747-c68d-4af1-a71a-895b2b998bda /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=57a1b891-c678-488d-8461-7e0a2efb3620 none            swap    sw              0       0
--------------------------------------------------------------------------------

=================== sda1: Location of files loaded by Grub: ====================

           GiB - GB             File                                 Fragment(s)


======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================

Unknown BootLoader on sda2

00000000  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
*
000001b0  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff 00 fe  |................|
000001c0  ff ff 82 fe ff ff 02 00  00 00 00 58 7b 00 00 00  |...........X{...|
000001d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200


========= Devices which don't seem to have a corresponding hard drive: =========

sdb

=============================== StdErr Messages: ===============================

cat: /tmp/BootInfo-TORGbuDw/Tmp_Log: No such file or directory
  No volume groups found

A potem zrobiłem to:

(initramfs) sudo mount /dev/sda1/mnt
/bin/sh:sudo:not found
(initramfs)mount /dev/sda1/mnt
mount:mounting /dev/sda1 on mnt failed:no such file or directory
(initramfs)mount --bind /dev/mnt/dev/
mount:can`t find /dev/mnt/dev in /etc/fstab
(initramfs)mount --bind /proc/mnt/proc
mount:can`t find /proc/mnt/proc in /etc/fstab
(initramfs)mount  --bind /sys/mnt/sys
mount:can`t  find  /sys/mnt/sys in /etc/fstab
(initramfs)sudo chroot /mnt
/bin/sh:sudo:not found
(initramfs)chroot /mnt
chroot:can`t change change root directory to /mnt:No such file or directory
(initramfs)update-initramfs -u
/bin/sh/:update-initframs:not found
(initramfs)sh mount /dev/sda1/mnt
sh:can`t open mount
(initramfs)sh chroot /mnt
sh:can`t open chroot
(initramfs)sh update -initramfs -u
sh:can`t open update
(initramfs)update  -grub
/bin/sh:update:not found
(initramfs)sh update -grub
sh:can`t open update

A teraz wykonałem takie polecenie:

kubuntu@kubuntu:~$ sudo fdisk -lu

Disk /dev/loop0: 1,2 GiB, 1291386880 bytes, 2522240 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x89c23f34

Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *         2048 617056255 617054208 294,2G 83 Linux
/dev/sda2       617058302 625141759   8083458   3,9G  5 Extended
/dev/sda5       617058304 625141759   8083456   3,9G 82 Linux swap / Solaris

Partition 3 does not start on physical sector boundary.

« Ostatnia zmiana: 2016-07-06, 14:11:20 wysłana przez Supreme Priest »