Nowe posty

Autor Wątek: Arch konfiguracja blueconnecta  (Przeczytany 7921 razy)

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« dnia: 2010-02-26, 20:21:42 »
Zainstalowałem sobie arch'a obok ubuntu, żeby sobie poćwiczyć ;-). Rozpakowałem sobie hso driver skompilowałem i ok. Zrestartowałem ;-). Wpisałem lsmod widzę hso w modułach ok, patrzę są /dev/ttyHSO* ok. Czytam readme, dobra oglądam skrypt connect.sh wpisuje do niego dane i odpalam ./connect.sh up.

Po uruchomieniu skryptu pisze cały czas ok, ok a więc cieszę się (za wcześnie)

wpisuję ping www.google.pl, rozczarowanie

ifconfig hso0 nieaktywne (ale co dziwne diody nie pulsują (tak jakby modem był połączony) wpisuję ./connect.sh down i diody migotają (jak rozłączony)

Dane:
Cytuj
init
connecting

OK

OK

_OWANDATA: 1, 10.112.16.151, 0.0.0.0, 213.158.199.1, 213.158.199.5, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 72000


OK n inet
connected
 
add route
set nameserver
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:8C:30:58:DF  
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:28 Base address:0xc000

hso0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  
          POINTOPOINT NOARP MULTICAST  MTU:1486  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:23:0A:39:2E  
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-24-23-0A-39-2E-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  
          [NO FLAGS]  MTU:0  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

disconnecting
reset nameserver
Skrypt connect.sh

#!/bin/sh

export APN="erainternet"
export USR="erainternet"
export PAS="erainternet"
export PIN="4562"
#export APN="erainternet"
#export USR="erainternet"
#export PAS="erainternet"DEVICE=/dev/ttyHS0

TMPFIL=/tmp/connect.$$

up() {
echo connecting

stty 19200 -tostop

rm -f $TMPFIL
(
/usr/sbin/chat -E -s -V -f dial.cht <$DEVICE > $DEVICE
) 2>&1 |tee $TMPFIL
echo " "n inet
echo connected
echo " "
PIP="`grep '^_OWANDATA' $TMPFIL | cut -d, -f2`"
NS1="`grep '^_OWANDATA' $TMPFIL | cut -d, -f4`"
NS2="`grep '^_OWANDATA' $TMPFIL | cut -d, -f5`"

#ifconfig hso0 $PIP netmask 255.255.255.255 up

ORT="`route | grep default | awk '{printf $8}'`" # find the old default route and replace it
#route delete default dev $ORT
echo "add route"
#route add default dev hso0
#mv -f /etc/resolv.conf /tmp/resolv.conf.tmp

echo "set nameserver"
( # update the DNS
echo "nameserver $NS1"
echo "nameserver $NS2"
) > /etc/resolv.conf

rm -f $TMPFIL

}

down() {
echo disconnecting

/usr/sbin/chat -V -f stop.cht <$DEVICE >$DEVICE
ifconfig hso0 down
echo "reset nameserver"
mv -f /tmp/resolv.conf.tmp /etc/resolv.conf
}

init() {
echo init

/usr/sbin/chat -E -s -V -f init.cht <$DEVICE >$DEVICE
}

usage() {
echo Usage: $0 \\(up\\|down\\|restart\\|init\\)
}

case "$1" in
up)
up
;;
down)
down
;;
restart)
down
up
;;
init)
init
;;
*)
usage
;;
esac
Ktoś móglby pomóc?

ra-v

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« Odpowiedź #1 dnia: 2010-02-27, 01:04:24 »
A NetworkManager, UMTSmon, Global3G nie chodzą? DNSy dodane?

Jeśli chodzi o konsolowe rzeczy to zobacz tu (wiem wiem, nie ten modem, sieć, ttyUSB zamiast HSO....), ale po przeróbce lub przejrzeniu coś Tobie pomoże http://linux.rh.cba.pl/zte-mf636-internet-auto.manual.html

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« Odpowiedź #2 dnia: 2010-02-27, 18:03:55 »
Próbowałem już wszystkiego co mogłem znaleźsc (chyba), a próbuję zrobić w konsoli ponieważ xorga nie mam ;-)  

Próbowałem:

#!/bin/sh

#################################################################################################
# Script: hso_connect.sh
# Purpose:Bring the interface up and down, send the needed AT commands to connect
#################################################################################################

# checking for root
USERID=`id -u`
if [ "$USERID" != "0" ]
then
echo "Need root permissions to run this script"
exit
fi

# always start with checking if a connection data file has been supplied
CONNECTIONFILE="conninfo.ini"
if [ -z "$2" ]
then
if [ ! -f $CONNECTIONFILE ]
then
echo "# this file contains the connection information for your subscription" >> $CONNECTIONFILE
echo "APN=web.pro.be" >> $CONNECTIONFILE
echo "# USER=" >> $CONNECTIONFILE
echo "# PASS=" >> $CONNECTIONFILE
echo "# PIN=" >> $CONNECTIONFILE
fi
else
if [ -f $2 ]
then
CONNECTIONFILE=$2
else
echo "Supplied file $2 does not exist"
exit 1
fi
fi
DEVICE=/dev/ttyHS0
NETDEV=hso0
TMPFIL=/tmp/connect.$$
OUTPUTFILE=/tmp/output.$$
SCRIPTFILE=/tmp/scriptfile.$$

#################################################################################################
# METHOD: Connect
# PURPOSE:Connect to the specified APN with the specified user and pass and get the ip
# set the IP to the interface
#################################################################################################
Connect()
{
echo "Initializing..."

#============================================================
# get the APN, USER, PASS and PIN out of the connection file
#============================================================
APN=`grep '^APN=' $CONNECTIONFILE | cut -d= -f2`
USER=`grep '^USER=' $CONNECTIONFILE | cut -d= -f2`
PASS=`grep '^PASS=' $CONNECTIONFILE | cut -d= -f2`
PIN=`grep '^PIN=' $CONNECTIONFILE | cut -d= -f2`
if [ -z "$APN" ]
then
echo "Please provide an APN (eg web.pro.be)"
exit
fi

#============================================================
# send the PIN, APN, USER and PASS
#============================================================
rm -f $SCRIPTFILE
echo "ABORT ERROR" > $SCRIPTFILE
echo "TIMEOUT 10" >> $SCRIPTFILE
echo "\\"\\" ATZ" >> $SCRIPTFILE
if [ -n "$PIN" ]
then
echo "OK \\"AT+CPIN=\\\\\\"$PIN\\\\\\"^m\\"" >> $SCRIPTFILE
fi
echo "OK \\"AT+COPS=0^m\\"" >> $SCRIPTFILE
echo "OK \\"\\d\\d\\d\\d\\d\\d\\dAT+COPS=?^m\\"" >> $SCRIPTFILE
echo "OK \\"AT+CGDCONT=1,,\\\\\\"$APN\\\\\\"^m\\"" >> $SCRIPTFILE
if [ -n "$USER" -a -n "$PASS" ]
then
echo "OK \\"AT\\$QCPDPP=1,1,\\\\\\"$PASS\\\\\\",\\\\\\"$USER\\\\\\"^m\\"" >> $SCRIPTFILE
fi
echo "OK \\"\\"" >> $SCRIPTFILE

#============================================================
# run the script
#============================================================
echo "Trying $APN ..."
rm -f $OUTPUTFILE
( /usr/sbin/chat -E -s -V -f $SCRIPTFILE <$DEVICE >$DEVICE ) 2> $OUTPUTFILE
ISERROR="`grep '^ERROR' $OUTPUTFILE`"
if [ -n "$ISERROR" ]
then
echo "Failed to initialize connection"
cat $OUTPUTFILE
echo " "
rm -f $OUTPUTFILE
exit
fi
ISERROR="`grep '^+CME' $OUTPUTFILE`"
if [ -n "$ISERROR" ]
then
echo "Failed to initialize connection"
cat $OUTPUTFILE
echo " "
rm -f $OUTPUTFILE
exit
fi
rm -f $SCRIPTFILE
sleep 2

#============================================================
# now actually connect
#============================================================
echo "Connecting..."
stty 19200 -tostop

# make the call script
echo "ABORT ERROR" > $SCRIPTFILE
echo "TIMEOUT 10" >> $SCRIPTFILE
echo "\\"\\" ATZ" >> $SCRIPTFILE
echo "OK \\"AT_OWANCALL=1,1,0^m\\"" >> $SCRIPTFILE
echo "OK \\"\\d\\d\\d\\d\\dAT_OWANDATA=1^m\\"" >> $SCRIPTFILE
echo "OK \\"\\"" >> $SCRIPTFILE

PIP=""
COUNTER=""
while [ -z "$PIP" -a "$COUNTER" != "-----" ]
do
echo "trying$COUNTER"
sleep 2
rm -f $OUTPUTFILE
( /usr/sbin/chat -E -s -V -f $SCRIPTFILE <$DEVICE > $DEVICE ) 2> $OUTPUTFILE
ISERROR=`grep '^ERROR' $OUTPUTFILE`
if [ -z "$ISERROR" ]
then
PIP="`grep '^_OWANDATA' $OUTPUTFILE | cut -d, -f2`"
NS1="`grep '^_OWANDATA' $OUTPUTFILE | cut -d, -f4`"
NS2="`grep '^_OWANDATA' $OUTPUTFILE | cut -d, -f5`"
fi

COUNTER="${COUNTER}-"
done

echo Connected

#============================================================
# always check the IP address
#============================================================
if [ -z "$PIP" ]
then
echo "We did not get an IP address from the provider, bailing ..."
cat $OUTPUTFILE
rm -f $OUTPUTFILE
exit
fi
rm -f $OUTPUTFILE

#============================================================
# setting network settings
#============================================================
echo "Setting IP address to $PIP"
ifconfig $NETDEV $PIP netmask 255.255.255.255 up
echo "Adding route"
route add default dev $NETDEV
mv -f /etc/resolv.conf /tmp/resolv.conf.hso
echo "Setting nameserver"
echo "nameserver $NS1" > $OUTPUTFILE
echo "nameserver $NS2" >> $OUTPUTFILE
mv $OUTPUTFILE /etc/resolv.conf

echo "Done."
}

#################################################################################################
# METHOD: Disconnect
# PURPOSE:disconnect from the providers network
#################################################################################################
Disconnect()
{
echo "Bringing interface down..."
ifconfig $NETDEV down

echo "Disconnecting..."

# make the disconnect script
rm -f $SCRIPTFILE
echo "TIMEOUT 10" >> $SCRIPTFILE
echo "ABORT ERROR" >> $SCRIPTFILE
echo "\\"\\" ATZ" >> $SCRIPTFILE
echo "OK \\"AT_OWANCALL=1,0,0^m\\"" >> $SCRIPTFILE
echo "OK \\"\\"" >> $SCRIPTFILE

#============================================================
# run the script
#============================================================
/usr/sbin/chat -V -f $SCRIPTFILE <$DEVICE >$DEVICE 2> /dev/null
if [ -f /tmp/resolv.conf.hso ]
then
echo "Reset nameserver..."
mv -f /tmp/resolv.conf.hso /etc/resolv.conf
fi
echo "Done."
}

#################################################################################################
# METHOD: usage
# PURPOSE:
#################################################################################################
usage()
{
echo Usage: $0 \\(up\\|down\\|restart\\)
}

#################################################################################################
# Choose your action
#################################################################################################
case "$1" in
up)
Connect
;;
down)
Disconnect
;;
restart)
Disconnect
Connect
;;
*)
usage
;;
esac
Wynik:

Cytuj
Initializing...
Trying erainternet ...
Failed to initialize connection

OK

OK

OK

OK

ERRORFailed (ERROR)
Próbowałem:
#!/bin/sh

export APN="internet.eplus.de"
export USR="eplus"
export PAS="gprs"
export PIN="0000"
#export APN="web.vodafone.de"
#export USR=""
#export PAS=""DEVICE=/dev/ttyHS0

TMPFIL=/tmp/connect.$$

up() {
echo connecting

stty 19200 -tostop

rm -f $TMPFIL
(
/usr/sbin/chat -E -s -V -f dial.cht <$DEVICE > $DEVICE
) 2>&1 |tee $TMPFIL
echo " "n inet
echo connected
echo " "
PIP="`grep '^_OWANDATA' $TMPFIL | cut -d, -f2`"
NS1="`grep '^_OWANDATA' $TMPFIL | cut -d, -f4`"
NS2="`grep '^_OWANDATA' $TMPFIL | cut -d, -f5`"

#ifconfig hso0 $PIP netmask 255.255.255.255 up

ORT="`route | grep default | awk '{printf $8}'`" # find the old default route and replace it
#route delete default dev $ORT
echo "add route"
#route add default dev hso0
#mv -f /etc/resolv.conf /tmp/resolv.conf.tmp

echo "set nameserver"
( # update the DNS
echo "nameserver $NS1"
echo "nameserver $NS2"
) > /etc/resolv.conf

rm -f $TMPFIL

}

down() {
echo disconnecting

/usr/sbin/chat -V -f stop.cht <$DEVICE >$DEVICE
ifconfig hso0 down
echo "reset nameserver"
mv -f /tmp/resolv.conf.tmp /etc/resolv.conf
}

init() {
echo init

/usr/sbin/chat -E -s -V -f init.cht <$DEVICE >$DEVICE
}

usage() {
echo Usage: $0 \\(up\\|down\\|restart\\|init\\)
}

case "$1" in
up)
up
;;
down)
down
;;
restart)
down
up
;;
init)
init
;;
*)
usage
;;
esac
Wynik:
Cytuj
connecting

OK

OK

ERRORFailed (ERROR)
 n inet
connected
 
add route
set nameserver
Próbowalem dalej:

Cytuj
Blueconnect na USB
Michal Sutkowski michal w sutkowski.pl
Nie, 1 Kwi 2007, 19:57:23 CEST

    * Poprzednia wiadomość: [Th] kilka problemow
    * Następna wiadomość: Blueconnect na USB
    * Wiadomości posortowane według: [ daty ] [ wątku ] [ tytułu ] [ autora ]

Saturday 31 of March 2007 11:17:49 Paweł Kośka napisał(a):
> Witam,
>
> Czy ktoś korzysta z blueconnecta na modemie USB?  Najlepiej takim co
> obsługuje HSDPA ;)

> Właśnie najlepiej jak by działał ten Option ICON z Ery, bo on HSDPA
> obsługuje. Szukam jakiś informacji czy komuś działają te urządzenia.

Potwierdzam, działa :-)
Po przyłączeniu widać to jako nośnik pamięci USB (read only) ze sterownikami
do windowsów. Należy uruchomić programik icon_switch, który przełącza
urządzenie w tryb portu szeregowego. Następnie ładujemy moduł 'usbserial' i
już możemy się bawić w łączenie w erą.

Tworzymy plik "/etc/ppp/peers/era" z zawartością:

noauth
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/era-connect"
disconnect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/era-disconnect"
/dev/tts/USB0
crtscts
lock
local
defaultroute
nodetach
usepeerdns
lcp-echo-failure 4
lcp-echo-interval 65535


a następnie plik "/etc/ppp/era-connect" o zawartości:

TIMEOUT 600
ABORT 'BUSY'
ABORT 'NO ANSWER'
ABORT 'ERROR'
SAY 'Startuję HDSPA'
"" ATZ
OK 'AT+CPIN=Twój_PIN!!!'
OK 'AT+CGDCONT=1,"IP","erainternet","",0,0'
ABORT 'NO CARRIER'
SAY 'DIALING... \\n'
OK 'ATDT*99#'

zamieniając "Twój_PIN!!!" na swój PIN na kartę. Jeżeli nie masz PINu na karcie
kasujesz całą linijkę "OK 'AT+CPIN=Twój_PIN!!!".

i plik "/etc/ppp/era-disconnect" z zawartością:

"" "\\K"
"" "+++ATH0"
SAY "HDSPA disconnected"Aby działał HSDPA trzeba załadować nowy firmware. To już trzeba zrobić w
Windowsach albo w salonie Ery.

> Modem USB jest chyba dla mnie jedynym rozwiązaniem skoro chcę używać BC na
> 3 różnych maszynach.

ja używam ICONa jako łącze backupowe do internetu. W momencie kiedy brakuje
internetu w którymkolwiek z serwerów, którymi sie opiekuję przyjeżdżam z
ICONem, podłączam i już jest internet :-D

> Zastanawiam się też nad kartą Novatel Wireless Merlin XU870 do laptopa bez
> pcmcia. On posiada tylko Express Card, chociaż ten na USB był by lepszy...
> do stacjonarnego PC też bym mógł podłączyć.
>
>
> Macie jakieś doświadczenie w tym zakresie?

gdybyś miał jakieś problemy to pisz na mój adres firmowy:
michal.sutkowski w ppietc.eu

Pozdrawiam.

--
Michał Sutkowski
Nie wyszło

Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« Odpowiedź #3 dnia: 2010-02-28, 11:11:40 »
Postanowiłem wypróbować hsolinkcontrol. Skompilowałem problem mam z jego składnią.

Zgodnie z man:

Cytuj
NAME
       hsolinkcontrol - application helper to manage the Option hso interface

SYNOPSIS
       hsolinkcontrol [down port_num | up port_num dns1 dns2 ip ]

DESCRIPTION
       hsolinkcontrol  manages the hso IP link on behalf of connection manager
       programs; handling the low level tasks of  bringing  up  the  link  and
       tearing it down again.  hsolinkcontrol controls the update of the rout-
       ing table, resolv.conf and calls ifconfig for hso?.

       If resolvconf(8)
        is installed it will use that program instead of directly manipulating
       /etc/resolv.conf.

OPTIONS
       down port_num
              Bring  down hso[port_num] link. If resolvconf was used then also
              delete hso[port_num] from routing  table.   E.g.  hsolinkcontrol
              down 0 Which brings down the hso[port_num] link if it exists.

       up port_num dns1 dns2 ip
              Start up hso[port_num] link,  calling ifconfig then updating the
              routing table and  /etc/resolv.conf.  By the time hsolinkcontrol
              is  called  by  a connection manager application the network PDP
              context  has already been defined and started.  E.g. hsolinkcon-
              trol up 1

       unbind driver end-point
              Where      driver      is      typically      the      directory
              "/sys/bus/usb/drivers/hso/" and end-point is one of those listed
              in  the  directory. The purpose is to disconnect the driver from
              the end point. This may help unblock the  driver  (not  sure  if
              this is required).

       bind driver end-point
              Where      driver      is      typically      the      directory
              "/sys/bus/usb/drivers/hso/" and end-point is one of those listed
              in  the directory. The purpose is to re-assign the driver to the
              end point following a corresponding unbind.

FILES
       If hsolinkcontrol directly manages the /etc/resolv.conf  file  then  it
       will   create   /etc/resolv.conf.hsoc.tmp  to  hold  the  old  copy  of
       /etc/resolv.conf which is restored when the link is brought down.

ENVIRONMENT
       None

DIAGNOSTICS
:
Powinienem dać tylko nr portu, dns1, dns2, ip czyje ?? moje? Przecież skąd mam wiedzieć jake mnie przydzielą??

A gdzie powinieniem dać apn, username, password. W Hsoconnect' były take opcje

ra-v

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« Odpowiedź #4 dnia: 2010-02-28, 18:25:13 »
A masz serwer DNS że się pytasz o swój DNS?:)
DNS podstawowy i alternatywny to DNSy Ery.  http://www.bez-kabli.pl/ - uruchom wyszukiwarkę tutaj, na pewno się przyda (http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=7589). DNSy Ery dostępne są również na ich stronie. U mnie w Plusie choć ustawiłem DNS1 i 2 to i tak czasem przełącza na inne.

I jakie porty? możesz korzystać z każdych więc nie rozumiem. Do DNSów nei trzeba ustawiać portów.

APN, i być może opcjonalne username i password dajesz chyba w /etc/ppp/options, ale głowy nie dam, poszukaj na ww. forum. Zresztą masz tam całą konfigurację, możesz wyciągać co zechcesz. Poczytaj też co nieco na forum hsolinkcontrol.

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« Odpowiedź #5 dnia: 2010-02-28, 18:46:36 »
Nie, nie mam swoich dns ;-) Znam oczywiście dnsy Ery:

213.158.199.1
213.158.199.5

Ale chodzi mnie o 3. argument hsolinkcontrol który nie jest numerem ip dns1 i dns2. Jesteś jakimś innym, a nie mogę dojść od czego jest ten ip. Nie jest na pewno mój bo go mają mnie przydzielić więc od czego jest te ip?

P.S. Czy jest jakiś specjalny program do konwersacji interaktywnej z modemem coś typu telnet do http. Chat może służyć tylko do nieinteraktywnej komunikacji a mnie zależy na czatowaniu ;-) na żywo z modemem

ra-v

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« Odpowiedź #6 dnia: 2010-03-01, 19:08:19 »
Cytat: Xgrzyb90
P.S. Czy jest jakiś specjalny program do konwersacji interaktywnej z modemem coś typu telnet do http. Chat może służyć tylko do nieinteraktywnej komunikacji a mnie zależy na czatowaniu ;-) na żywo z modemem
może
echo "tekst"> urządzenie
A właśnie Cie nie spytałem - czy w "/var/log/messages" masz informacje o przebiegu połączenia? Ewentualnie czy hsolinkcontrol ma swoje logi systemowe?  Tam powinny być informacje o przebiegu połączenia. Może jeszcze jest cos takiego jak loglevel albo errorlevel dla programu chat - trzeba go ustawić żeby jak najwięcej komunikatów wyrzucał.

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« Odpowiedź #7 dnia: 2010-03-01, 23:08:16 »
W logach systemowych nic nie ma ciekawego. Jedynie co znalazłem to w ppp-errors.log (od chat):

Cytuj
Feb 26 19:44:55 myhost chat[2044]: SIGINT
Feb 26 19:58:20 myhost chat[2157]: SIGINT
Feb 26 20:04:09 myhost chat[2259]: SIGINT
Feb 27 10:10:56 myhost chat[1952]: abort on (NO DIALTONE)
Feb 27 10:10:56 myhost chat[1952]: abort on (NO ERROR)
Feb 27 10:10:56 myhost chat[1952]: abort on (NO ANSWER)
Feb 27 10:10:56 myhost chat[1952]: abort on (BUSY)
Feb 27 10:10:56 myhost chat[1952]: send (AT^M)
Feb 27 10:10:56 myhost chat[1952]: expect (OK)
Feb 27 10:11:41 myhost chat[1952]: alarm
Feb 27 10:11:41 myhost chat[1952]: Failed
Feb 27 10:14:02 myhost chat[1984]: abort on (NO DIALTONE)
Feb 27 10:14:02 myhost chat[1984]: abort on (NO ERROR)
Feb 27 10:14:02 myhost chat[1984]: abort on (NO ANSWER)
Feb 27 10:14:02 myhost chat[1984]: abort on (BUSY)
Feb 27 10:14:02 myhost chat[1984]: send (AT^M)
Feb 27 10:14:02 myhost chat[1984]: expect (OK)
Feb 27 10:14:47 myhost chat[1984]: alarm
Feb 27 10:14:47 myhost chat[1984]: Failed
Feb 28 10:27:14 myhost chat[2007]: SIGINT
Co znaczy SIGINT? Chyba nie błąd przy wywoływania przerwania sprzętowego ;-) Tak na serio nie mogłem znaleźsc objaśnienia tego błędu

Hsolinkcontrol nie jest zbyt rozmowne. I nie wygląda na zbyt konfigurowalne ;-) Teraz jak się wyśpię (wreszcie) przeglądne sobie dokładnie NetworkMangera i Hsoconnect. Gdyż to jedyne programy które u mnie działają ;-) Jeżeli one mogą to ja też, chyba ;-)

john1212

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« Odpowiedź #8 dnia: 2010-03-06, 23:37:28 »
Cześć,
Cytat: Xgrzyb90
Co znaczy SIGINT?
proponuję:
man 7 signal


sprawdz:
connect.sh

ra-v

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« Odpowiedź #9 dnia: 2010-03-07, 02:11:21 »
zamiast
chat -V
umieść
chat -v
Wtedy powinno lecieć wszystko do logów systemowych

Jeszcze druga sprawa
Cytuj
Blueconnect na USB
Michal Sutkowski michal w sutkowski.pl
Nie, 1 Kwi 2007, 19:57:23 CEST
(...)
Tworzymy plik "/etc/ppp/peers/era" z zawartością:

noauth
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/era-connect"
disconnect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/era-disconnect"
/dev/tts/USB0
crtscts
lock
local
defaultroute
nodetach
usepeerdns
lcp-echo-failure 4
lcp-echo-interval 65535
"/dev/tts/USB0" - czy tu masz modem???

porównaj z moim dot. innej sieci akurat, ale zasada jest ta sama. Ja używałem tego skryptu z serownikiem usb_modeswitch, ale bez tego też chodziło w trochę inny sposób. No i miałem wpisane debug, które właśnie w /var/log/ gdzies zostawiało dużo komunikatów.
debug
show-password
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/peers/iplus-connect"
disconnect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/peers/iplus-disconnect"
/dev/ttyUSB2
921600
ipcp-accept-local
defaultroute
novj
nobsdcomp
novjccomp
nopcomp
noaccomp
noauth

john1212

 • Gość
Arch konfiguracja blueconnecta
« Odpowiedź #10 dnia: 2010-03-07, 10:55:52 »
Cytat: Xgrzyb90
Zainstalowałem sobie arch'a obok ubuntu, żeby sobie poćwiczyć ;-). Rozpakowałem sobie hso driver skompilowałem i ok. Zrestartowałem ;-). Wpisałem lsmod widzę hso w modułach ok, patrzę są /dev/ttyHSO* ok. Czytam readme, dobra oglądam skrypt connect.sh wpisuje do niego dane i odpalam ./connect.sh up.
czyli są coś w rodzaju /dev/ttyHDO0, /dev/ttyHDO1,.......albo podobnie

Cytat: Xgrzyb90
Po uruchomieniu skryptu pisze cały czas ok, ok a więc cieszę się (za wcześnie)

wpisuję ping www.google.pl, rozczarowanie

ifconfig hso0 nieaktywne (ale co dziwne diody nie pulsują (tak jakby modem był połączony) wpisuję ./connect.sh down i diody migotają (jak rozłączony)

Dane:
init
connecting

OK

OK

_OWANDATA: 1, 10.112.16.151, 0.0.0.0, 213.158.199.1, 213.158.199.5, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 72000


OK n inet
connected
 
add route
set nameserver
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:8C:30:58:DF  
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:28 Base address:0xc000

hso0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  
          POINTOPOINT NOARP MULTICAST  MTU:1486  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:10
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:24:23:0A:39:2E  
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-24-23-0A-39-2E-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  
          [NO FLAGS]  MTU:0  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

disconnecting
reset nameserver
Skrypt connect.sh
#!/bin/sh

export APN="erainternet"
export USR="erainternet"
export PAS="erainternet"
export PIN="4562"
#export APN="erainternet"
#export USR="erainternet"
#export PAS="erainternet"
DEVICE=/dev/ttyHS0
może ma być
DEVICE=/dev/ttyHSO0     # lub /dev/ttyHSO1....

TMPFIL=/tmp/connect.$$

up() {
echo connecting

stty 19200 -tostop

rm -f $TMPFIL
(
/usr/sbin/chat -E -s -V -f dial.cht <$DEVICE > $DEVICE
) 2>&1 |tee $TMPFIL
echo " "n inet
echo connected
echo " "
PIP="`grep '^_OWANDATA' $TMPFIL | cut -d, -f2`"
NS1="`grep '^_OWANDATA' $TMPFIL | cut -d, -f4`"
NS2="`grep '^_OWANDATA' $TMPFIL | cut -d, -f5`"

#ifconfig hso0 $PIP netmask 255.255.255.255 up

ORT="`route | grep default | awk '{printf $8}'`" # find the old default route and replace it
#route delete default dev $ORT
echo "add route"
#route add default dev hso0
#mv -f /etc/resolv.conf /tmp/resolv.conf.tmp

echo "set nameserver"
( # update the DNS
echo "nameserver $NS1"
echo "nameserver $NS2"
) > /etc/resolv.conf

rm -f $TMPFIL

}

down() {
echo disconnecting

/usr/sbin/chat -V -f stop.cht <$DEVICE >$DEVICE
ifconfig hso0 down
echo "reset nameserver"
mv -f /tmp/resolv.conf.tmp /etc/resolv.conf
}

init() {
echo init

/usr/sbin/chat -E -s -V -f init.cht <$DEVICE >$DEVICE
}

usage() {
echo Usage: $0 \\(up\\|down\\|restart\\|init\\)
}

case "$1" in
up)
up
;;
down)
down
;;
restart)
down
up
;;
init)
init
;;
*)
usage
;;
esac
Cytat: Xgrzyb90
Ktoś móglby pomóc?
J
ohn1212

Ależ, bardzo proszę.

John1212