Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - vacariu

Strony: [1]
1
Witam

Chciałbym na kilku nowych komputerach w firmie zainstalować jedną z dystrybucji tj. openSUSE lub Mint. Czy mogę wykorzystywać te dystrybucję do użytku komercyjnego - usługi projektowe? Gdzie dokładnie w licencji jest napisane, że programy te są do tego celu wolne-darmowe?

Z góry dziękuje za pomoc.

Pozdrawiam

2
*Ubuntu / Mysz PS2 - zasilanie
« dnia: 2016-12-27, 22:48:56 »
Witam

Mój problem dotyczy myszki na port PS2 tzn. jak komputer stoi bezczynnie mysz nie chodzi tj, jakby system wyłączał jej zasilanie (tyb uśpienia) jak kliknę przycisk lewy lub prawy myszka znowu działa. Sytuacja jest irytująca ponieważ, muszę za każdym razem klikać w myszkę w momencie gdy przez jakiś czas jej nie używałem.

Czy ktoś wie jak to wyłączyć, aby myszka była cały czas w trybie pełnej gotowości?

3
Konfiguracja / sterownik nvidia - brak trybu graficznego
« dnia: 2016-05-26, 19:41:58 »
Witam

system openSUSE 42.1 - zainstalowałem sterownik nvidia. Jako root wykonałem polecenie "nvidia-xconfig" i zresetwałem system.
Od tego czasu system odpala się bez tryb graficznego - jak mam go włączyć?

Proszę o pomoc

4
               Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]


============================= Boot Info Summary: ===============================

 => Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    in partition 138 for .
 => Windows is installed in the MBR of /dev/sdb.

sda1: __________________________________________________________________________

    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:        /bootmgr /Boot/BCD

sda2: __________________________________________________________________________

    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:        /bootmgr /Windows/System32/winload.exe

sda3: __________________________________________________________________________

    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
    Boot sector info:

sda5: __________________________________________________________________________

    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:

sda6: __________________________________________________________________________

    File system:       btrfs
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Welcome to openSUSE Leap 42.1 -
                       Kernel ().
    Boot files:        /boot/grub2/grub.cfg /etc/fstab

sdb1: __________________________________________________________________________

    File system:       vfat
    Boot sector type:  Unknown
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:        /KERNEL.SYS /COMMAND.COM

sdb2: __________________________________________________________________________

    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:       

============================ Drive/Partition Info: =============================

Drive: sda _____________________________________________________________________

Dysk /dev/sda: 119,2 GiB, bajtów: 128035676160, sektorów: 250069680
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sda1    *          2,048     1,026,047     1,024,000   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda2           1,026,048   209,717,247   208,691,200   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda3         209,717,248   250,068,991    40,351,744   f W95 Extended (LBA)
/dev/sda5         209,719,296   213,938,175     4,218,880  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6         213,940,224   250,068,991    36,128,768  83 Linux


Drive: sdb _____________________________________________________________________

Dysk /dev/sdb: 931,5 GiB, bajtów: 1000204886016, sektorów: 1953525168
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 4096 / 4096

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sdb1    *             63 1,932,553,647 1,932,553,585   c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdb2       1,932,553,648 1,953,525,167    20,971,520   7 NTFS / exFAT / HPFS


"blkid" output: ________________________________________________________________

Device           UUID                                   TYPE       LABEL

/dev/sda1        8A5EB9DE5EB9C2ED                       ntfs       Zastrzeżone przez system
/dev/sda2        8C8ACDAC8ACD92DE                       ntfs       
/dev/sda5        332ba34a-ee10-47e2-ac87-6fb76972f68d   swap       
/dev/sda6        4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2   btrfs     
/dev/sdb1        16D0-8CB8                              vfat       FREEDOS
/dev/sdb2        3A28BA1528B9D05D                       ntfs       DriverCD

================================ Mount points: =================================

Device           Mount_Point              Type       Options

/dev/sda6        /                        btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=259,subvol=/@/.snapshots/1/snapshot)
/dev/sda6        /boot/grub2/i386-pc      btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=260,subvol=/@/boot/grub2/i386-pc)
/dev/sda6        /boot/grub2/x86_64-efi   btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=261,subvol=/@/boot/grub2/x86_64-efi)
/dev/sda6        /home                    btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=262,subvol=/@/home)
/dev/sda6        /opt                     btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=263,subvol=/@/opt)
/dev/sda6        /.snapshots              btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=258,subvol=/@/.snapshots)
/dev/sda6        /srv                     btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=264,subvol=/@/srv)
/dev/sda6        /tmp                     btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=265,subvol=/@/tmp)
/dev/sda6        /usr/local               btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=266,subvol=/@/usr/local)
/dev/sda6        /var/crash               btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=267,subvol=/@/var/crash)
/dev/sda6        /var/lib/libvirt/images  btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=268,subvol=/@/var/lib/libvirt/images)
/dev/sda6        /var/lib/mailman         btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=269,subvol=/@/var/lib/mailman)
/dev/sda6        /var/lib/mariadb         btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=270,subvol=/@/var/lib/mariadb)
/dev/sda6        /var/lib/mysql           btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=271,subvol=/@/var/lib/mysql)
/dev/sda6        /var/lib/named           btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=272,subvol=/@/var/lib/named)
/dev/sda6        /var/lib/pgsql           btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=273,subvol=/@/var/lib/pgsql)
/dev/sda6        /var/log                 btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=274,subvol=/@/var/log)
/dev/sda6        /var/opt                 btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=275,subvol=/@/var/opt)
/dev/sda6        /var/spool               btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=276,subvol=/@/var/spool)
/dev/sda6        /var/tmp                 btrfs      (rw,relatime,ssd,space_cache,subvolid=277,subvol=/@/var/tmp)


========================== sda6/boot/grub2/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub2-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
set btrfs_relative_path="y"
export btrfs_relative_path
if [ -f ${config_directory}/grubenv ]; then
  load_env -f ${config_directory}/grubenv
elif [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi

if [ "${env_block}" ] ; then
  load_env -f "${env_block}"
fi

if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   if [ "${env_block}" ] ; then
     save_env -f "${env_block}" next_entry
   fi
   set boot_once=true
else
   set default="${saved_entry}"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi

function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    save_env saved_entry
  fi
}

function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod btrfs
set root='hd0,msdos6'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos6 --hint-efi=hd0,msdos6 --hint-baremetal=ahci0,msdos6 --hint='hd0,msdos6'  4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2
fi
    font="/usr/share/grub2/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=pl_PL
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod btrfs
set root='hd0,msdos6'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos6 --hint-efi=hd0,msdos6 --hint-baremetal=ahci0,msdos6 --hint='hd0,msdos6'  4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2
fi
insmod gfxmenu
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/ascii.pf2
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans10.pf2
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans12.pf2
loadfont ($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans-Bold14.pf2
insmod png
set theme=($root)/boot/grub2/themes/openSUSE/theme.txt
export theme
if [ x${boot_once} = xtrue ]; then
  set timeout=0
elif [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=3
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
  set timeout=3
fi
if [ -n "$extra_cmdline" ]; then
  submenu "Bootable snapshot #$snapshot_num" {
    menuentry "If OK, run 'snapper rollback' and reboot." { true; }
  }
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/00_tuned ###
set tuned_params=""
### END /etc/grub.d/00_tuned ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'openSUSE Leap 42.1'  --class opensuse --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2' {
   load_video
   set gfxpayload=keep
   insmod gzio
   insmod part_msdos
   insmod btrfs
   set root='hd0,msdos6'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos6 --hint-efi=hd0,msdos6 --hint-baremetal=ahci0,msdos6 --hint='hd0,msdos6'  4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2
   fi
   echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.1.12-1-default...'
   linux   /boot/vmlinuz-4.1.12-1-default root=UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2  ${extra_cmdline} nomodeset resume=/dev/sda5 splash=silent quiet showopts
   echo   'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
   initrd   /boot/initrd-4.1.12-1-default
}
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu openSUSE Leap 42.1' --hotkey=1 $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2' {
   menuentry 'openSUSE Leap 42.1, za pomocą systemu Linux 4.1.12-1-default' --hotkey=2 --class opensuse --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.12-1-default-advanced-4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2' {
      load_video
      set gfxpayload=keep
      insmod gzio
      insmod part_msdos
      insmod btrfs
      set root='hd0,msdos6'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos6 --hint-efi=hd0,msdos6 --hint-baremetal=ahci0,msdos6 --hint='hd0,msdos6'  4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2
      fi
      echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.1.12-1-default...'
      linux   /boot/vmlinuz-4.1.12-1-default root=UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2  ${extra_cmdline} nomodeset resume=/dev/sda5 splash=silent quiet showopts
      echo   'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
      initrd   /boot/initrd-4.1.12-1-default
   }
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows Recovery Environment (loader) (na /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-8A5EB9DE5EB9C2ED' {
   insmod part_msdos
   insmod ntfs
   set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1'  8A5EB9DE5EB9C2ED
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 8A5EB9DE5EB9C2ED
   fi
   drivemap -s (hd0) ${root}
   chainloader +1
}
menuentry 'FreeDOS (na /dev/sdb1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-16D0-8CB8' {
   insmod part_msdos
   insmod fat
   set root='hd1,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,msdos1 --hint='hd1,msdos1'  16D0-8CB8
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 16D0-8CB8
   fi
   drivemap -s (hd0) ${root}
   chainloader +1
}
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/80_suse_btrfs_snapshot ###
if [ -f "/.snapshots/grub-snapshot.cfg" ]; then
  source "/.snapshots/grub-snapshot.cfg"
fi
### END /etc/grub.d/80_suse_btrfs_snapshot ###

### BEGIN /etc/grub.d/90_persistent ###
### END /etc/grub.d/90_persistent ###
--------------------------------------------------------------------------------

=============================== sda6/etc/fstab: ================================

--------------------------------------------------------------------------------
UUID=332ba34a-ee10-47e2-ac87-6fb76972f68d swap swap defaults 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 / btrfs defaults 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /boot/grub2/i386-pc btrfs subvol=@/boot/grub2/i386-pc 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /boot/grub2/x86_64-efi btrfs subvol=@/boot/grub2/x86_64-efi 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /home btrfs subvol=@/home 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /opt btrfs subvol=@/opt 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /srv btrfs subvol=@/srv 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /tmp btrfs subvol=@/tmp 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /usr/local btrfs subvol=@/usr/local 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/crash btrfs subvol=@/var/crash 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/lib/libvirt/images btrfs subvol=@/var/lib/libvirt/images 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/lib/mailman btrfs subvol=@/var/lib/mailman 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/lib/mariadb btrfs subvol=@/var/lib/mariadb 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/lib/mysql btrfs subvol=@/var/lib/mysql 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/lib/named btrfs subvol=@/var/lib/named 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/lib/pgsql btrfs subvol=@/var/lib/pgsql 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/log btrfs subvol=@/var/log 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/opt btrfs subvol=@/var/opt 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/spool btrfs subvol=@/var/spool 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /var/tmp btrfs subvol=@/var/tmp 0 0
UUID=4106700c-1a0f-4ad6-ae0d-88e0a418a2d2 /.snapshots btrfs subvol=@/.snapshots 0 0
--------------------------------------------------------------------------------

=================== sda6: Location of files loaded by Grub: ====================

           GiB - GB             File                                 Fragment(s)


======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================

Unknown BootLoader on sdb1

00000000  eb 58 90 46 72 65 65 44  4f 53 20 00 02 40 24 00  |.X.FreeDOS ..@$.|
00000010  02 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 3f 00 00 00  |........?...?...|
00000020  40 6d 30 73 4a 99 03 00  00 00 00 00 02 00 00 00  |@m0sJ...........|
00000030  01 00 06 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  80 00 29 b8 8c d0 16 4e  4f 20 4e 41 4d 45 20 20  |..)....NO NAME  |
00000050  20 20 46 41 54 33 32 20  20 20 fc fa 29 c0 8e d8  |  FAT32   ..)...|
00000060  bd 00 7c b8 e0 1f 8e c0  89 ee 89 ef b9 00 01 f3  |..|.............|
00000070  a5 ea 7a 7c e0 1f 00 00  60 00 8e d8 8e d0 8d 66  |..z|....`......f|
00000080  e0 fb 88 56 40 be c1 7d  e8 f4 00 66 31 c0 66 89  |...V@..}...f1.f.|
00000090  46 44 8b 46 0e 66 03 46  1c 66 89 46 48 66 89 46  |FD.F.f.F.f.FHf.F|
000000a0  4c 66 8b 46 10 66 f7 6e  24 66 01 46 4c b8 00 02  |Lf.F.f.n$f.FL...|
000000b0  3b 46 0b 74 08 01 c0 ff  06 34 7d eb f3 66 8b 46  |;F.t.....4}..f.F|
000000c0  2c 66 50 e8 94 00 72 4d  c4 5e 76 e8 b7 00 31 ff  |,fP...rM.^v...1.|
000000d0  b9 0b 00 be f1 7d f3 a6  74 15 83 c7 20 83 e7 e0  |.....}..t... ...|
000000e0  3b 7e 0b 75 eb 4a 75 e0  66 58 e8 34 00 eb d2 26  |;~.u.Ju.fX.4...&|
000000f0  ff 75 09 26 ff 75 0f 66  58 29 db 66 50 e8 5a 00  |.u.&.u.fX).fP.Z.|
00000100  72 0d e8 80 00 4a 75 fa  66 58 e8 14 00 eb ec 8a  |r....Ju.fX......|
00000110  5e 40 ff 6e 76 be ee 7d  e8 64 00 30 e4 cd 16 cd  |^@.nv..}.d.0....|
00000120  19 06 57 53 89 c7 c1 e7  02 50 8b 46 0b 48 21 c7  |..WS.....P.F.H!.|
00000130  58 66 c1 e8 07 66 03 46  48 bb 00 20 8e c3 29 db  |Xf...f.FH.. ..).|
00000140  66 3b 46 44 74 07 66 89  46 44 e8 38 00 26 80 65  |f;FDt.f.FD.8.&.e|
00000150  03 0f 26 66 8b 05 5b 5f  07 c3 66 3d f8 ff ff 0f  |..&f..[_..f=....|
00000160  73 15 66 48 66 48 66 0f  b6 56 0d 66 52 66 f7 e2  |s.fHfHf..V.fRf..|
00000170  66 5a 66 03 46 4c c3 f9  c3 31 db b4 0e cd 10 ac  |fZf.FL...1......|
00000180  3c 00 75 f5 c3 52 56 57  66 50 89 e7 6a 00 6a 00  |<.u..RVWfP..j.j.|
00000190  66 50 06 53 6a 01 6a 10  89 e6 8a 56 40 b4 42 cd  |fP.Sj.j....V@.B.|
000001a0  13 89 fc 66 58 73 08 50  30 e4 cd 13 58 eb d9 66  |...fXs.P0...X..f|
000001b0  40 03 5e 0b 73 07 8c c2  80 c6 10 8e c2 5f 5e 5a  |@.^.s........_^Z|
000001c0  c3 4c 6f 61 64 69 6e 67  20 46 72 65 65 44 4f 53  |.Loading FreeDOS|
000001d0  20 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  | ...............|
000001e0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 4e 6f  |..............No|
000001f0  20 4b 45 52 4e 45 4c 20  20 53 59 53 00 00 55 aa  | KERNEL  SYS..U.|
00000200


=============================== StdErr Messages: ===============================

cat: /tmp/BootInfo-UhqdkwVR/Tmp_Log: Nie ma takiego pliku ani katalogu
mdadm: No arrays found in config file or automaticallyChciałbym jeszcze wrócić do wpisania komendy nomodeset. W openSUSE można to zrobić w menu instalcyjnym, jak to zrobić w Ubuntu albo Mincie - bo tych dwóch systemów nie udało mi się odpalić - instalator staje na ekranie startowym.

5
update-grub nie działa u mnie, natomiast dwa ostatnie

cat /etc/default/grub
# Modified by YaST2. Last modification on nie maj 15 19:59:28 CEST 2016
# THIS FILE WILL BE PARTIALLY OVERWRITTEN by perl-Bootloader
# For the new kernel it try to figure out old parameters. In case we are not able to recognize it (e.g. change of flavor or strange install order ) it it use as fallback installation parameters from /etc/sysconfig/bootloader

# If you change this file, run 'grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg' afterwards to update
# /boot/grub2/grub.cfg.
GRUB_DISTRIBUTOR=""
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset resume=/dev/sda5 splash=silent quiet showopts"
# kernel command line options for failsafe mode
GRUB_CMDLINE_LINUX_RECOVERY=single
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM=0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
GRUB_TERMINAL=gfxterm
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=auto
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY=true
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# Skip 30_os-prober if you experienced very slow in probing them
# WARNING foregin OS menu entries will be lost if set true here
GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false
# Set to 'y' for grub to be installed on an encrypted partition
GRUB_ENABLE_CRYPTODISK=n
SUSE_BTRFS_SNAPSHOT_BOOTING=true
GRUB_BACKGROUND=/boot/grub2/themes/openSUSE/background.png
GRUB_THEME=/boot/grub2/themes/openSUSE/theme.txt


6
Nie, wszystko jest na jednym systemie LEGACY. Może od początku bo może tak już ma być, a ja stwarzam sztuczny problem:

Dysk c: - dwie partycje A i B. Na partycji A zainstalowany Windows 10, na partycji  zainstalowany Linux SUSE.

Teraz gdy włączam komputer odpala mi się GRUB2 - czy można zrobić tak, abym to z bootloadera Windowsowego wybierał który system ma być uruchomiony?

7
ok poradziłem sobie, ale tylko na openSuse - zainstalowałem go, tylko teraz mam inny program.
Nie widzi mi Windowsa:) Odpala się od razu menu wyboru ale spod Linux a tam nie ma opcji wyboru windowsa. Jak to naprawić. Wolałbym aby wybierać boot spod opcji windowsa?

8
Jak mam to zrobić - na jakim etapie wczytywania płyty - czy jak załaduje mi się menu do wyboru (instalacja, botowanie z dysku itp?)

10
Instalacja / MSI GE72 Windows 10 + Linux (jak zainstalować)
« dnia: 2016-05-15, 12:35:36 »
Witam

Panowie, posiadam kompa MSI GE72 6QF - komputer posiada jeden dysk 1TB + dysk SSD. Na dysku 1TB jest zainstalowany system OS-DOS. Do podstawowego użytkowania zainstalowałem Windows 10 na dysku SSD - wszystko chodzi pięknie. Przed instalacją wydzieliłem partycję (obecnie niesformatowana) na której będzie Linux.
Problem polega na tym, że żaden Linux tj. Ubuntu, Mint czy OpenSUSE nie chce mi się zainstalować - ładowanie instalatora zatrzymuje się - widzę tylko ekrany startowe poszczególnych edycji.
W Bios/Uefi mam (miałem od początku) ustawienia LEGACY - czy zmieniam to na UEFI czy UEFI + CSM, nie ma to żadnego znaczenia. O co chodzi? Jak zainstalować Linuxa.
Miałem kiedyś Ubuntu i z tego co pamiętam żadnych problemów nie było z instalacją, wkładałem płytkę i się instalowało. Co robię nie tak?

Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję

Strony: [1]