Nowe posty

xx Apache2 i twarde https (3)
2020-05-25, 15:53:43
xx Czy istnieje emulator terminala który zapamieta komendy na jakiejś liście? (9)
2020-05-23, 17:04:57
xx RTLinux wybór dystrybucji (0)
2020-05-23, 15:42:54
xx Problem z instalacją Ubuntu na bootowalnym pendrajwie (9)
2020-05-22, 15:08:12
xx Ubuntudde 20.04 LTS nie działa Lightdm (8)
2020-05-22, 09:16:42
xx [Gra za darmo] GTA5 (1)
2020-05-20, 21:49:26
xx Marketing (1)
2020-05-13, 08:00:41
xx Polecenia Debian (1)
2020-05-10, 19:58:54
xx Uruchamianie pliku z każdego katlogu (2)
2020-05-10, 19:23:33
xx grafika w jadrze (1)
2020-05-10, 08:18:46

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - vbvv

Strony: [1]
1
C/C++ / Odp: [C] 5 filozofów
« dnia: 2017-01-19, 22:21:48 »
A teraz jak?
// plik 5f.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <sys/errno.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/shm.h>

int alokujSemafor(key_t klucz, int number, int flagi)
{
   int semID;
   if ( (semID = semget(klucz, number, flagi)) == -1)
   {
      perror("Blad semget (alokujSemafor): ");
      exit(1);
   }
   return semID;
}

void inicjalizujSemafor(int semID, int number, int val)
{
   
   if ( semctl(semID, number, SETVAL, val) == -1 )
   {
      perror("Blad semctl (inicjalizujSemafor): ");
      exit(1);
   }
}

void myslenie(int i)
{
printf("Filozof nr: %d mysli...\n",i+1);
sleep(1);
}

void jedzenie(int i)
{
printf("Filozof nr: %d je...\n",i+1);
sleep(1);
}

int main(int argc,char* argv[])
{
key_t klucz_semafor,klucz_pamiec; //klucz do semaforow i pam. dzielonej
int N=5; //ile razy filozofowie wykonuja petle
int semID; //identyfikator zestawu semaforow
int ilosc_semaforow=5;  //liczba semaforow
int i;
int numer; //numer filozofa
int shmID; //identyfikator pamieci dzielonej
int *widelec; //tablica widelcow

if((klucz_semafor=ftok(".",'A'))==-1)
{
printf("Blad ftok (5f)\n");
exit(1);
}
//dostanie sie do zestawu semaforow
semID=alokujSemafor(klucz_semafor,ilosc_semaforow,IPC_CREAT|0666);
klucz_pamiec=ftok(".",'B');
//dostep do pamieci dzielonej
shmID=shmget(klucz_pamiec,5*sizeof(int),IPC_CREAT|0666);
if(shmID==-1)
{
printf("Blad shm(5f)\n");
exit(1);
}
fflush(stdout);
//przydzielenie pamieci dzielonej
widelec=(int*)shmat(shmID,0,0);
numer=atoi(argv[1]); //pobranie numeru filozofa
for(i=0;i<N;i++)
{
myslenie(i);
//podniesienie widelcow, ustawienie numeru filozofa
widelec[numer]=numer;
widelec[(numer+1)%5]=numer;
jedzenie(i);
//zwolnienie widelcow
widelec[numer]=-1;
widelec[(numer+1)%5]=-1;
printf("Filozof nr: %d konczy\n",numer);
}
}
//plik mainprog.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <sys/errno.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/shm.h>

int alokujSemafor(key_t klucz, int number, int flagi)
{
   int semID;
   if ( (semID = semget(klucz, number, flagi)) == -1)
   {
      perror("Blad semget (alokujSemafor): ");
      exit(1);
   }
   return semID;
}

int zwolnijSemafor(int semID, int number)
{
   return semctl(semID, number, IPC_RMID, NULL);
}

void inicjalizujSemafor(int semID, int number, int val)
{
   
   if ( semctl(semID, number, SETVAL, val) == -1 )
   {
      perror("Blad semctl (inicjalizujSemafor): ");
      exit(1);
   }
}

int main(int argc,char* argv[])
{
key_t klucz_semafor,klucz_pamiec; //klucz do semaforow i pam. dzielonej
int N=5; //ile razy filozofowie wykonuja petle
int semID; //identyfikator zestawu semaforow
int ilosc_semaforow=5;  //liczba semaforow
int i;
int numer; //numer filozofa
int shmID; //identyfikator pamieci dzielonej
char bufor[3];
int *widelec; //tablica widelcow

if((klucz_semafor=ftok(".",'A'))==-1)
{
printf("Blad ftok (mainprog)\n");
exit(1);
}
//tworzenie zestawu 5 semaforow
semID=alokujSemafor(klucz_semafor,N,IPC_CREAT|IPC_EXCL|0666);
for(i=0;i<N;i++)
inicjalizujSemafor(semID,i,1);  //inicjalizacja sem. z widelcami o wartosc 1
klucz_pamiec=ftok(".",'B'); //klucz do pam. dzielonej
//tworzenie pamieci dzielonej
shmID=shmget(klucz_pamiec,5*sizeof(int),IPC_CREAT|IPC_EXCL|0666);
if(shmID==-1)
{
printf("Blad shm(mainprog)\n");
exit(1);
}
fflush(stdout);
//przydzielenie pamieci dzielonej
widelec=(int*)shmat(shmID,NULL,0);
for(i=0;i<N;i++)
widelec[i]=-1;
//tworzenie procesow filozofow
for(i=0;i<N;i++)
switch(fork())
{
case -1:
perror("Blad fork(mainprog\n");
exit(2);
case 0:
sprintf(bufor,"%d",i); //przekazanie numeru
execl("./5f","5f",bufor,NULL);
}
for(i=0;i<N;i++)
wait(NULL); //czekanie na zakonczenie procesow filozofow
//zwolnienie zestawu semaforow
zwolnijSemafor(semID,N);
//zwolnienie pamieci dzielonej
shmctl(shmID,IPC_RMID,NULL);
printf("MAINPROG: Koniec!\n");

}

2
C/C++ / [C] 5 filozofów
« dnia: 2017-01-18, 19:54:16 »
Witam mam zadanie napisać program 5 filozofów za pomocą semaforów korzystając z treści rozwiązania i nim musze wykonać je:
"W rozwiązaniu wykorzystano 5-el tablice binarnych semaforów sem[5]- każdy semafor jest związany z jednym widelcem i jest inicjowany wartością 1. pseudokod procedury każdego filozofa:
begin
repeat
     myslenie;
     wait(sem[name]);
     wait(sem[(name+1)mod 5]);
     jedzenie;
     signal(sem[name]);
     signal(sem[(name+1)mod 5]);
end

Czy moje rozwiazanie tego problemu jest poprawne? Prosiłbym o ewentualne wskazówki.
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/sem.h>
#include <sys/errno.h>
#include <fcntl.h>

#define N 5 //ilosc semaforow

int alokujSemafor(key_t klucz, int number, int flagi);
void inicjalizujSemafor(int semID, int number, int val);
int waitSemafor(int semID, int number, int flags);
void signalSemafor(int semID, int number);
int zwolnijSemafor(int semID, int number);
void myslenie(int);
void jedzenie(int);

int main()
{
key_t klucz;
int sem;
int i;

//tworzymy N=5 semeforow
sem=alokujSemafor(klucz,N,IPC_CREAT|IPC_EXCL|0666);
for(i=0;i<N;i++)
inicjalizujSemafor(sem,i,1);// inicjalizujemy jedynkami

printf("Semafory gotowe!\n");
fflush(stdout);

for(i=0;i<N;i++)
{
myslenie(i);
waitSemafor(sem,i,0);
waitSemafor(sem,(i+1)%5,0);
jedzenie(i);
signalSemafor(sem,i);
signalSemafor(sem,(i+1)%5);
}
printf("Wykonano poprawnie !\n");
zwolnijSemafor(sem,N);

}

void myslenie(int i)
{
printf("Filozof nr: %d mysli...\n",i+1);
sleep(1);
}

void jedzenie(int i)
{
printf("Filozof nr: %d je...\n",i+1);
sleep(1);
}

int alokujSemafor(key_t klucz, int number, int flagi)
{
   int semID;
   if ( (semID = semget(klucz, number, flagi)) == -1)
   {
      perror("Blad semget (alokujSemafor): ");
      exit(1);
   }
   return semID;
}

void inicjalizujSemafor(int semID, int number, int val)
{
   
   if ( semctl(semID, number, SETVAL, val) == -1 )
   {
      perror("Blad semctl (inicjalizujSemafor): ");
      exit(1);
   }
}

int waitSemafor(int semID, int number, int flags)
{
   int result;
   struct sembuf operacje[1];
   operacje[0].sem_num = number;
   operacje[0].sem_op = -1;
   operacje[0].sem_flg = 0 | flags;//SEM_UNDO;
   
   if ( semop(semID, operacje, 1) == -1 )
   {
      //perror("Blad semop (waitSemafor)");
      return -1;
   }
   
   return 1;
}

void signalSemafor(int semID, int number)
{
   struct sembuf operacje[1];
   operacje[0].sem_num = number;
   operacje[0].sem_op = 1;
   //operacje[0].sem_flg = SEM_UNDO;

   if (semop(semID, operacje, 1) == -1 )
      perror("Blad semop (postSemafor): ");

   return;
}
int zwolnijSemafor(int semID, int number)
{
   return semctl(semID, number, IPC_RMID, NULL);
}

Strony: [1]