Nowe posty

xx Przy uploadzie przerywane są wszystkie połączenia (1)
Dzisiaj o 09:38:09
xx Apache2 i twarde https (3)
2020-05-25, 15:53:43
xx Czy istnieje emulator terminala który zapamieta komendy na jakiejś liście? (9)
2020-05-23, 17:04:57
xx RTLinux wybór dystrybucji (0)
2020-05-23, 15:42:54
xx Problem z instalacją Ubuntu na bootowalnym pendrajwie (9)
2020-05-22, 15:08:12
xx Ubuntudde 20.04 LTS nie działa Lightdm (8)
2020-05-22, 09:16:42
xx [Gra za darmo] GTA5 (1)
2020-05-20, 21:49:26
xx Marketing (1)
2020-05-13, 08:00:41
xx Polecenia Debian (1)
2020-05-10, 19:58:54
xx Uruchamianie pliku z każdego katlogu (2)
2020-05-10, 19:23:33

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - wojtek wojtas

Strony: [1]
1
*Ubuntu / Odp: Jak naprawić Ubuntu z grub rescue> ?
« dnia: 2017-11-12, 11:55:55 »

=============================== sda1/etc/fstab: ================================

--------------------------------------------------------------------------------
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
--------------------------------------------------------------------------------

=================== sda1: Location of files loaded by Grub: ====================

           GiB - GB             File                                 Fragment(s)


=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------

if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
   set gfxmode=auto
   insmod efi_gop
   insmod efi_uga
   insmod gfxterm
   terminal_output gfxterm
fi

set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray

menuentry "Try Ubuntu without installing" {
   set gfxpayload=keep
   linux   /casper/vmlinuz.efi  file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper quiet splash ---
   initrd   /casper/initrd.lz
}
menuentry "Install Ubuntu" {
   set gfxpayload=keep
   linux   /casper/vmlinuz.efi  file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper only-ubiquity quiet splash ---
   initrd   /casper/initrd.lz
}
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
   set gfxpayload=keep
   linux   /casper/vmlinuz.efi  file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper only-ubiquity quiet splash oem-config/enable=true ---
   initrd   /casper/initrd.lz
}
menuentry "Check disc for defects" {
   set gfxpayload=keep
   linux   /casper/vmlinuz.efi  boot=casper integrity-check quiet splash ---
   initrd   /casper/initrd.lz
}
--------------------------------------------------------------------------------

============================== sdb1/syslinux.cfg: ==============================

--------------------------------------------------------------------------------
default menu.c32
prompt 0
menu title UNetbootin
timeout 100

label unetbootindefault
menu label Default
kernel /ubnkern
append initrd=/ubninit file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper quiet splash ---

label ubnentry0
menu label ^Help
kernel /ubnkern
append initrd=/ubninit

label ubnentry1
menu label ^Try Ubuntu without installing
kernel /casper/vmlinuz.efi
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper  quiet splash ---

label ubnentry2
menu label ^Install Ubuntu
kernel /casper/vmlinuz.efi
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper only-ubiquity  quiet splash ---

label ubnentry3
menu label ^Check disc for defects
kernel /casper/vmlinuz.efi
append initrd=/casper/initrd.lz boot=casper integrity-check  quiet splash ---

label ubnentry4
menu label Test ^memory
kernel /install/mt86plus
append initrd=/ubninit

label ubnentry5
menu label ^Boot from first hard disk
kernel /ubnkern
append initrd=/ubninit

label ubnentry6
menu label Try Ubuntu without installing
kernel /casper/vmlinuz.efi
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper quiet splash ---

label ubnentry7
menu label Install Ubuntu
kernel /casper/vmlinuz.efi
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper only-ubiquity quiet splash ---

label ubnentry8
menu label OEM install (for manufacturers)
kernel /casper/vmlinuz.efi
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper only-ubiquity quiet splash oem-config/enable=true ---

label ubnentry9
menu label Check disc for defects
kernel /casper/vmlinuz.efi
append initrd=/casper/initrd.lz boot=casper integrity-check quiet splash ---

--------------------------------------------------------------------------------

=================== sdb1: Location of files loaded by Grub: ====================

2
*Ubuntu / Odp: Jak naprawić Ubuntu z grub rescue> ?
« dnia: 2017-11-12, 11:55:27 »
Plik wynikowy Results.txt:

                  Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]
============================= Boot Info Summary: ===============================
 => Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    in partition 85 for .
 => Syslinux MBR (3.61-4.03) is installed in the MBR of /dev/sdb.

sda1: __________________________________________________________________________
    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Ubuntu 17.04
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab

sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       vfat
    Boot sector type:  SYSLINUX 4.03 2010-10-22 ........>..sr>........t.9...0...~.....~...f...M.f.f....f..0~....>E}.u......
    Boot sector info:  Syslinux looks at sector 3246808 of /dev/sdb1 for its
                       second stage. SYSLINUX is installed in the  directory.
                       The integrity check of the ADV area failed. No errors
                       found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /syslinux.cfg
                       /efi/BOOT/grubx64.efi /ldlinux.sys

============================ Drive/Partition Info: =============================
Drive: sda _____________________________________________________________________
Disk /dev/sda: 149.1 GiB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sda1    *          2,048   312,580,095   312,578,048  83 Linux

Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 2 GiB, 2089091072 bytes, 4080256 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sdb1    *             32     4,080,255     4,080,224   6 FAT16

"blkid" output: ________________________________________________________________

Device           UUID                                   TYPE       LABEL

/dev/loop0                                              squashfs   
/dev/sda1        1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33   ext4       
/dev/sdb1        5C9B-9D6A                              vfat       
/dev/sr1         2009-12-16-11-13-17-                   iso9660    CDROM

================================ Mount points: =================================
Device           Mount_Point              Type       Options

/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sda1        /media/ubuntu/1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ext4       (rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered,uhelper=udisks2)
/dev/sdb1        /cdrom                   vfat       (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/sr1         /media/ubuntu/CDROM      iso9660    (ro,nosuid,nodev,relatime,uid=999,gid=999,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500,uhelper=udisks2)


=========================== sda1/boot/grub/grub.cfg: ===========================
--------------------------------------------------------------------------------
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi

function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    save_env saved_entry
  fi
}
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
}
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=pl_PL
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=10
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=hidden
    set timeout=10
  # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  elif sleep --interruptible 0 ; then
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 44,0,30,0; then
  clear
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
   set gfxpayload="${1}"
   if [ "${1}" = "keep" ]; then
      set vt_handoff=vt.handoff=7
   else
      set vt_handoff=
   fi
}
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
      set linux_gfx_mode=text
    fi
  else
    set linux_gfx_mode=keep
  fi
else
  set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
   recordfail
   load_video
   gfxmode $linux_gfx_mode
   insmod gzio
   if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
   fi
        linux   /boot/vmlinuz-4.10.0-37-generic root=UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ro  quiet splash acpi_backlight=vendor $vt_handoff
   initrd   /boot/initrd.img-4.10.0-37-generic
}
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
   menuentry 'Ubuntu, za pomoc\B9 systemu Linux 4.10.0-37-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-37-generic-advanced-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      fi
      echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.10.0-37-generic...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.10.0-37-generic root=UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ro  quiet splash acpi_backlight=vendor $vt_handoff
      echo   'Wczytywanie pocz\B9tkowego dysku RAM...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.10.0-37-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.10.0-37-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-37-generic-init-upstart-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      fi
      echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.10.0-37-generic...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.10.0-37-generic root=UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ro  quiet splash acpi_backlight=vendor $vt_handoff init=/sbin/upstart
      echo   'Wczytywanie pocz\B9tkowego dysku RAM...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.10.0-37-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.10.0-37-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-37-generic-recovery-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
      recordfail
      load_video
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      fi
      echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.10.0-37-generic...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.10.0-37-generic root=UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ro recovery nomodeset
      echo   'Wczytywanie pocz\B9tkowego dysku RAM...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.10.0-37-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, za pomoc\B9 systemu Linux 4.10.0-35-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-35-generic-advanced-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      fi
      echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.10.0-35-generic...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.10.0-35-generic root=UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ro  quiet splash acpi_backlight=vendor $vt_handoff
      echo   'Wczytywanie pocz\B9tkowego dysku RAM...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.10.0-35-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.10.0-35-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-35-generic-init-upstart-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      fi
      echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.10.0-35-generic...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.10.0-35-generic root=UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ro  quiet splash acpi_backlight=vendor $vt_handoff init=/sbin/upstart
      echo   'Wczytywanie pocz\B9tkowego dysku RAM...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.10.0-35-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.10.0-35-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-35-generic-recovery-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
      recordfail
      load_video
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      fi
      echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.10.0-35-generic...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.10.0-35-generic root=UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ro recovery nomodeset
      echo   'Wczytywanie pocz\B9tkowego dysku RAM...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.10.0-35-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, za pomoc\B9 systemu Linux 4.10.0-19-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-19-generic-advanced-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      fi
      echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.10.0-19-generic...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.10.0-19-generic root=UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ro  quiet splash acpi_backlight=vendor $vt_handoff
      echo   'Wczytywanie pocz\B9tkowego dysku RAM...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.10.0-19-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.10.0-19-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-19-generic-init-upstart-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      fi
      echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.10.0-19-generic...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.10.0-19-generic root=UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ro  quiet splash acpi_backlight=vendor $vt_handoff init=/sbin/upstart
      echo   'Wczytywanie pocz\B9tkowego dysku RAM...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.10.0-19-generic
   }
   menuentry 'Ubuntu, with Linux 4.10.0-19-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.10.0-19-generic-recovery-1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33' {
      recordfail
      load_video
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
      fi
      echo   'Wczytywanie systemu Linux 4.10.0-19-generic...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.10.0-19-generic root=UUID=1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33 ro recovery nomodeset
      echo   'Wczytywanie pocz\B9tkowego dysku RAM...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.10.0-19-generic
   }
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
   fi
   knetbsd   /boot/memtest86+.elf
}
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root 1a29613e-4c49-402b-a9fa-59b1b7e12b33
   fi
   linux16   /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
--------------------------------------------------------------------------------

3
*Ubuntu / Odp: Jak naprawić Ubuntu z grub rescue> ?
« dnia: 2017-11-12, 11:53:13 »
Czesc, dzieki za odzew!
fsck dla sda:

fsck from util-linux 2.29
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem.  If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
 or
    e2fsck -b 32768 <device>
Found a dos partition table in /dev/sda

fsck dla sda1
fsck from util-linux 2.29
e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
Error reading block 25690112 (Input/output error) while reading inode and block bitmaps.  Ignore error? yes
Force rewrite? yes
Checking for bad blocks (read-only test):
(tutaj sprawdzalo ponad godzine znalazlo setke bledow i komputer sie zawiesil)

Wynik skryptu boot info script:

Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]
"gawk" could not be found, using "busybox awk" instead.
This may lead to unreliable results.
Identifying MBRs...
Computing Partition Table of /dev/sda...
Computing Partition Table of /dev/sdb...
Searching sda1 for information...
Searching sdb1 for information...
Finished.
The results are in the file "RESULTS.txt"
located in "/home/ubuntu/Downloads/".

4
*Ubuntu / Jak naprawić Ubuntu z grub rescue> ?
« dnia: 2017-11-11, 10:20:27 »
Cześć!
Jestem nowy i początkujący z linuksem.
Zainstalowałem w laptopie ubuntu 17.10 i działał fajnie aż wyłączył się gdy padła bateria.
Włączyłem ponownie i zatrzymał się na:
grub>

Uruchomiłem ponownie komputer z live cd.
Zainstalowałem i uruchomiłem boot repair, podziałał i kazał uruchomić ponownie.

Uruchomiłem ponownie i teraz wyskukuje:
error: file '/boot/grub/i386-pc/normal.mod not' found
Entering rescue mode...
grub rescue>

Co z tym dalej zrobić?

Strony: [1]