Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - mangure@o2.pl

Strony: [1]
1
Multimedia / Odp: program do pobierania filmów z kamery
« dnia: 2015-11-10, 01:39:44 »
    
Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
      bInterfaceProtocol      2 Mouse
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength     104
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0005  1x 5 bytes
        bInterval              10

Bus 002 Device 003: ID 04f9:02c2 Brother Industries, Ltd
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x04f9 Brother Industries, Ltd
  idProduct          0x02c2
  bcdDevice            1.00
  iManufacturer           1 Brother
  iProduct                2 DCP-J4110DW
  iSerial                 3 BROJ3F478326
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           85
    bNumInterfaces          3
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xc0
      Self Powered
    MaxPower                2mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         7 Printer
      bInterfaceSubClass      1 Printer
      bInterfaceProtocol      2 Bidirectional
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           3
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass    255 Vendor Specific Subclass
      bInterfaceProtocol    255 Vendor Specific Protocol
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x03  EP 3 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x85  EP 5 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval              16
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        2
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x08  EP 8 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x89  EP 9 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               1
Device Qualifier (for other device speed):
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  bNumConfigurations      1
Device Status:     0x0001
  Self Powered

Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         1 Single TT
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x8087 Intel Corp.
  idProduct          0x0024 Integrated Rate Matching Hub
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
        bInterval              12
Hub Descriptor:
  bLength               9
  bDescriptorType      41
  nNbrPorts             6
  wHubCharacteristic 0x0009
    Per-port power switching
    Per-port overcurrent protection
    TT think time 8 FS bits
  bPwrOn2PwrGood       50 * 2 milli seconds
  bHubContrCurrent      0 milli Ampere
  DeviceRemovable    0x00
  PortPwrCtrlMask    0xff
 Hub Port Status:
   Port 1: 0000.0100 power
   Port 2: 0000.0100 power
   Port 3: 0000.0100 power
   Port 4: 0000.0100 power
   Port 5: 0000.0503 highspeed power enable connect
   Port 6: 0000.0303 lowspeed power enable connect
Device Qualifier (for other device speed):
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0        64
  bNumConfigurations      1
Device Status:     0x0001
  Self Powered

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
  idProduct          0x0002 2.0 root hub
  bcdDevice            3.13
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
        bInterval              12

Bus 001 Device 003: ID 0a81:0205 Chesen Electronics Corp. PS/2 Keyboard+Mouse Adapter
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x0a81 Chesen Electronics Corp.
  idProduct          0x0205 PS/2 Keyboard+Mouse Adapter
  bcdDevice            0.10
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           59
    bNumInterfaces          2
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          2
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
      bInterfaceProtocol      1 Keyboard
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength      64
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval              10
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         3 Human Interface Device
      bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
      bInterfaceProtocol      2 Mouse
      iInterface              0
        HID Device Descriptor:
          bLength                 9
          bDescriptorType        33
          bcdHID               1.10
          bCountryCode            0 Not supported
          bNumDescriptors         1
          bDescriptorType        34 Report
          wDescriptorLength     148
         Report Descriptors:
           ** UNAVAILABLE **
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval              10

Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         1 Single TT
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x8087 Intel Corp.
  idProduct          0x0024 Integrated Rate Matching Hub
  bcdDevice            0.00
  iManufacturer           0
  iProduct                0
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
        bInterval              12
Hub Descriptor:
  bLength               9
  bDescriptorType      41
  nNbrPorts             4
  wHubCharacteristic 0x0009
    Per-port power switching
    Per-port overcurrent protection
    TT think time 8 FS bits
  bPwrOn2PwrGood       50 * 2 milli seconds
  bHubContrCurrent      0 milli Ampere
  DeviceRemovable    0x00
  PortPwrCtrlMask    0xff
 Hub Port Status:
   Port 1: 0000.0100 power
   Port 2: 0000.0100 power
   Port 3: 0000.0100 power
   Port 4: 0000.0303 lowspeed power enable connect
Device Qualifier (for other device speed):
  bLength                10
  bDescriptorType         6
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0        64
  bNumConfigurations      1
Device Status:     0x0001
  Self Powered

Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            9 Hub
  bDeviceSubClass         0 Unused
  bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
  idProduct          0x0002 2.0 root hub
  bcdDevice            3.13
  iManufacturer           3
  iProduct                2
  iSerial                 1
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           25
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xe0
      Self Powered
      Remote Wakeup
    MaxPower                0mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         9 Hub
      bInterfaceSubClass      0 Unused
      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
        bInterval              12

---edit Lord Darius
@mangure@o2.pl
Proszę przy takich wpisach jak wyżej stosować code.
Poprawiono wpis.2
Multimedia / Odp: program do pobierania filmów z kamery
« dnia: 2015-11-09, 19:49:42 »
mangure@mangure-To-be-filled-by-O-E-M ~ $ dmesg | tail -n50
[   82.658764] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
[   82.658770] ata1.00: BMDMA stat 0x25
[   82.658773] ata1.00: failed command: READ DMA EXT
[   82.658780] ata1.00: cmd 25/00:08:00:80:4f/00:00:12:00:00/e0 tag 0 dma 4096 in
[   82.658780]          res 51/40:08:00:80:4f/40:00:12:00:00/e0 Emask 0x9 (media error)
[   82.658783] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[   82.658785] ata1.00: error: { UNC }
[   82.672582] ata1.00: configured for UDMA/133
[   82.672600] sd 0:0:0:0: [sda] Unhandled sense code
[   82.672603] sd 0:0:0:0: [sda] 
[   82.672605] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
[   82.672607] sd 0:0:0:0: [sda] 
[   82.672609] Sense Key : Medium Error [current] [descriptor]
[   82.672613] Descriptor sense data with sense descriptors (in hex):
[   82.672615]         72 03 11 04 00 00 00 0c 00 0a 80 00 00 00 00 00
[   82.672624]         12 4f 80 00
[   82.672628] sd 0:0:0:0: [sda] 
[   82.672630] Add. Sense: Unrecovered read error - auto reallocate failed
[   82.672633] sd 0:0:0:0: [sda] CDB:
[   82.672642] Read(10): 28 00 12 4f 80 00 00 00 08 00
[   82.672646] end_request: I/O error, dev sda, sector 307200000
[   82.672649] Buffer I/O error on device sda3, logical block 0
[   82.672661] ata1: EH complete
[  364.398551] systemd-hostnamed[2889]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!
[ 4528.020677] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 4528.113797] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=04da, idProduct=2461
[ 4528.113803] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4528.113806] usb 1-1.3: Product: HC-V770
[ 4528.113808] usb 1-1.3: Manufacturer: Panasonic
[ 4528.113810] usb 1-1.3: SerialNumber: 0000A284D275
[ 4533.112669] usb 1-1.3: can't set config #1, error -110
[ 4548.556220] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
[ 4559.763898] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 4559.857016] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=04da, idProduct=2461
[ 4559.857022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4559.857024] usb 1-1.3: Product: HC-V770
[ 4559.857027] usb 1-1.3: Manufacturer: Panasonic
[ 4559.857029] usb 1-1.3: SerialNumber: 0000A284D275
[ 4559.916068] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 4559.916154] scsi4 : usb-storage 1-1.3:1.0
[ 4559.916226] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4560.916374] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     MATSHITA HC-V770/SD            PQ: 0 ANSI: 4
[ 4560.916835] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 4560.917578] sd 4:0:0:0: [sdc] 63076352 512-byte logical blocks: (32.2 GB/30.0 GiB)
[ 4560.918623] sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is on
[ 4560.918631] sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 2c 00 80 08
[ 4560.919761] sd 4:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4560.924327]  sdc: sdc1
[ 4560.927903] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 5195.095516] systemd-hostnamed[6280]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname!
mangure@mangure-To-be-filled-by-O-E-M ~ $ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 0518:0008 EzKEY Corp. 
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0a81:0205 Chesen Electronics Corp. PS/2 Keyboard+Mouse Adapter
Bus 001 Device 005: ID 04da:2461 Panasonic (Matsushita)
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

3
Multimedia / program do pobierania filmów z kamery
« dnia: 2015-11-09, 17:12:57 »
Witam serdecznie. kupiłem kamerę panasonic hc-v770, dedykowane oprogramowanie jest tylko w wersji na windows (HD Writer AE5.2). poszukuję oprogramowania najlepiej na linux mint 17.1, które umożliwi mi przechwycenie filmów bezpośrednio z kamery. Jakoś nie mogę się doszukać programów, które taki przechwyt zrobią

Strony: [1]