Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości -

Strony: [1] 2
1
Urządzenia sieciowe / Atheros AR5007EG
« dnia: 2010-10-15, 20:24:08 »
ok a więc postanowiłem raz jeszcze się z tym zmierzyć
i przy komendzie "make" mam takie rzeczy
root@Asusik:/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4# make
Checking requirements... ok.
Checking kernel configuration... ok.
make -C /lib/modules/2.6.32-25-generic/build SUBDIRS=/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.32-25-generic'
  CC [M]  /home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.o
In file included from /home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/../net80211/ieee80211_monitor.h:45,
                 from /home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:71:
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/../ath/if_athvar.h:98: error: conflicting types for 'irqreturn_t'
include/linux/irqreturn.h:16: note: previous declaration of 'irqreturn_t' was here
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_attach':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:402: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:678: error: 'struct net_device' has no member named 'open'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:679: error: 'struct net_device' has no member named 'stop'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:680: error: 'struct net_device' has no member named 'hard_start_xmit'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:681: error: 'struct net_device' has no member named 'tx_timeout'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:683: error: 'struct net_device' has no member named 'set_multicast_list'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:684: error: 'struct net_device' has no member named 'do_ioctl'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:685: error: 'struct net_device' has no member named 'get_stats'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:686: error: 'struct net_device' has no member named 'set_mac_address'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:687: error: 'struct net_device' has no member named 'change_mtu'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_detach':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:958: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:1005: error: 'struct net_device' has no member named 'stop'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_vap_create':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:1014: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:1084: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_vap_delete':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:1248: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_suspend':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:1350: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_resume':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:1359: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_intr':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:1652: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_bmiss_tasklet':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:1843: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_init':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:1886: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_stop_locked':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:2014: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_stop':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:2078: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_reset':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:2182: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_tx_startraw':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:2343: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_hardstart':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:2558: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_mgtstart':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:2875: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_key_alloc':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:3237: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_key_delete':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:3304: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_key_set':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:3380: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_key_update_begin':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:3395: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_key_update_end':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:3416: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_mode_init':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:3504: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_updateslot':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:3555: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_beacon_dturbo_config':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:3585: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_beacon_dturbo_update':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:3633: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_turbo_switch_mode':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:3776: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_bstuck_tasklet':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:4368: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_node_alloc':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:4820: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_node_cleanup':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:4855: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_node_free':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:4909: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_rx_capture':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:5404: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_tx_capture':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:5437: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_recv_mgmt':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:5502: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_rx_tasklet':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:5574: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_grppoll_start':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:6013: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_grppoll_stop':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:6226: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_wme_update':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:6441: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_uapsd_flush':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:6460: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_tx_start':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:6655: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_tx_tasklet_q0':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:7495: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_tx_tasklet_q0123':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:7516: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_tx_tasklet':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:7551: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_tx_timeout':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:7574: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_calibrate':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:7937: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_scan_start':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8003: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_scan_end':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8023: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_set_channel':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8041: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_set_coverageclass':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8057: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_mhz2ieee':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8067: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_newstate':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8082: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_setup_stationkey':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8471: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_newassoc':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8631: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_getchannels':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8662: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_xr_rate_setup':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8832: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_setup_subrates':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8861: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_rate_setup':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:8904: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_getstats':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9141: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_set_mac_address':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9164: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_change_mtu':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9196: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_ioctl':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9283: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
cc1: warnings being treated as errors
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_sysctl_halparam':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9370: error: passing argument 5 of 'proc_dointvec' from incompatible pointer type
include/linux/sysctl.h:985: note: expected 'loff_t *' but argument is of type 'size_t *'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9370: error: too many arguments to function 'proc_dointvec'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9562: error: passing argument 5 of 'proc_dointvec' from incompatible pointer type
include/linux/sysctl.h:985: note: expected 'loff_t *' but argument is of type 'size_t *'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9562: error: too many arguments to function 'proc_dointvec'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: At top level:
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9574: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9580: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9586: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9592: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9598: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9604: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9610: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9616: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9623: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9630: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9636: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9642: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9648: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9654: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9660: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9667: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9673: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9680: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9686: error: initialization from incompatible pointer type
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_announce':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9779: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c: In function 'ath_rcv_dev_event':
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9926: error: 'struct net_device' has no member named 'priv'
/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.c:9928: error: 'struct net_device' has no member named 'open'
make[3]: *** [/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath/if_ath.o] Error 1
make[2]: *** [/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath] Error 2
make[1]: *** [_module_/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.32-25-generic'
make: *** [modules] Błąd 2
więc błąd
komenda "make install"
root@Asusik:/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4# make install
sh scripts/find-madwifi-modules.sh 2.6.32-25-generic
for i in ath/ ath_hal/ ath_rate/ net80211/; do \\
make -C $i install || exit 1; \\
done
make[1]: Entering directory `/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath'
test -d //lib/modules/2.6.32-25-generic/net || mkdir -p //lib/modules/2.6.32-25-generic/net
install ath_pci.ko //lib/modules/2.6.32-25-generic/net
install: cannot stat `ath_pci.ko': No such file or directory
make[1]: *** [install] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/szogun/Desktop/madwifi-0.9.4/ath'
make: *** [install-modules] Błąd 1
iwconfig
lo        no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

vboxnet0  no wireless extensions.

pan0      no wireless extensions.
lshw -c network
szogun@Asusik:~$ sudo lshw -c network
  *-network UNCLAIMED    
       description: Ethernet controller
       product: AR5001 Wireless Network Adapter
       vendor: Atheros Communications Inc.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       version: 01
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list
       configuration: latency=0
       resources: memory:faaf0000-faafffff
  *-network
       description: Ethernet interface
       product: RTL-8139/8139C/8139C+
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: d
       bus info: pci@0000:00:0d.0
       logical name: eth0
       version: 10
       serial: 00:1e:8c:5d:92:5c
       size: 100MB/s
       capacity: 100MB/s
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=full ip=192.168.0.102 latency=64 link=yes maxlatency=64 mingnt=32 multicast=yes port=MII speed=100MB/s
       resources: irq:17 ioport:d400(size=256) memory:febfcc00-febfccff
  *-network DISABLED
       description: Ethernet interface
       physical id: 1
       logical name: vboxnet0
       serial: 0a:00:27:00:00:00
       capabilities: ethernet physical
       configuration: broadcast=yes multicast=yes

2
Urządzenia sieciowe / Atheros AR5007EG
« dnia: 2010-10-12, 20:24:23 »
Witam
Trochę odgrzebie temat, ale czy ktoś próbował i skutecznie zainstalował sterownik do AR5001 według jednego z tych poradników?
http://blog.troyastle.com/2010/05/atheros-ar5212-in-ubuntu-1004-lucid.html
lub
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1484242
Próbowałem próbowałem i nic. A bardzo chciałbym mieć wifi w lapku. A przepraszam jedynym "postępem" jaki udało mi się uczynić jest to:
-network UNCLAIMED     
       description: Ethernet controller
       product: AR5001 Wireless Network Adapter
       vendor: Atheros Communications Inc.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       version: 01
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix cap_list
       configuration: latency=0
       resources: memory:faaf0000-faafffff
Więc jeżeli dobrze rozumiem to moje wifi robi za sieciówkę kablową. Bajer, nie? Pomocy.

3
Witam

Czy komuś udało się może i jak bardzo się udało zmniejszyć zużycie RAMu w ubuntu? Wcześniej używałem MINT 5 XFCE (Ubuntu 8.04 LTS) aktualnie używam Xubuntu 10.04 LTS, i zużycie RAMu mi skoczyło dość "poważnie". Na Mincie na starcie system ściągał mi 150 MB aktulnie zjada 260 MB a po dłuższym użytkowaniu dochodzi do 700 MB, w momencie gdy na Mincie przy tych samych programach zjadał mi zaledwie w porywach do 500 MB. Czy ktoś może bawił się i próbował zmniejszać zużycie RAMu i w jaki sposób to robił?
Wiem że jeżeli tak bardzo mi zależy na niskim zużyciu RAMu to najlepiej przesiąść się na fluxbox'a połączonego przykładowo z Debianem. Tyle że polubiłem już XFCE i nie chciałbym zmieniać środowiska.
Macie jakieś sugestie czego się pozbyć, co wyłączyć, aby system brał mniej RAMu?

4
Inne / Pakiet OpenOffice nie działa
« dnia: 2010-05-02, 21:09:17 »
Rzeczywiście pomogło usunąłem nod'a i użyłem komend których poleciłeś i wszystko działa :) Dziękuję za pomoc :)

5
Inne / Pakiet OpenOffice nie działa
« dnia: 2010-05-02, 14:34:47 »
Efekt jest identyczny :)
Co ciekawego aktualnie przy instalowaniu jakiegokolwiek oprogramowania wyskakuje mi taki błąd, niezależnie co instaluje
Konfigurowanie openoffice.org-filter-binfilter (1:3.2.0-7ubuntu4) ...
Segmentation fault
Segmentation fault
dpkg: błąd przetwarzania openoffice.org-filter-binfilter (--configure):
 podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 139
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 openoffice.org-filter-binfilter
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Pomyślałem że może trzeba reinstalować ten pakiet. Pod koniec reinstalacji wyskoczył mi komunikat błędu.
E: openoffice.org-filter-binfilter: podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 139
Ale nic to nie pomogło nadal OO nie działa.

6
Inne / Pakiet OpenOffice nie działa
« dnia: 2010-05-02, 13:16:40 »
user@laptok:~$ openoffice.org
Segmentation fault
coś takiego mi wypluwa :)

7
Inne / Pakiet OpenOffice nie działa
« dnia: 2010-05-02, 10:47:14 »
Witam

Mam pewien problem i nie bardzo wiem jak go rozwiązać. Mianowicie, zaistalowałem najnowasze Xubuntu 10.04 LTS i wszystko było by cudownie, doinstalowałem sobie pakiet OO i tutaj powstał problem. Uruchaniam sobie Writera z pakietu i proces jest momentalnie zamykany, tzn pojawia się okienko ładowania pakietu na dosłownie ułamek sekundy po czym znika (proces jest zabijany). Próbowałem wszystkich wersji dostępnych na stronie OO i z repo, zawsze to samo. Jakieś pomysły co może być nie tak? Ktoś się spotkał z podobnym problemem?

8
Konfiguracja / Wgrywanie jądra
« dnia: 2010-03-04, 18:07:59 »
Witam

kombinuje ostatnio nad systemem, ponieważ "zmuszony" jestem do używania ubuntu 8.04 ze względu na sterowniki do mojej karty graficznej które działają na jądrze 2.6.24-xx a na wyższych już nie. I oto rodzi mi się pytanie w głowie, a z racji tego że dopiero raczkuje w ustawianiach i zasadach działania dlatego chciałem zapytać. Czy jeżeli zainstaluje np. ubuntu 9.10 i wgram mu aktualnie używane przeze mnie jądro czyli 2.6.24-27 to czy to oznacza że sterowniki (ATI x2100) się odpalą + wszystkie programy działające na systemie 9.10 będą chodzić? mam na myśli standartowe programy.

9
*Ubuntu / Xubuntu 9.10 kopiowanie plików na pendriva
« dnia: 2010-01-08, 21:51:07 »
Na to nie wpadłem. Wcześniej (ubuntu) wszystko mi się kopiowało bez odmontywania. Raz jeszcze dziękuję.

10
*Ubuntu / Xubuntu 9.10 kopiowanie plików na pendriva
« dnia: 2010-01-08, 19:56:52 »
Witam

Mam problem z kopiowaniem plików o małym rozmiarze (dokumenty, arkusze pojedyńcze małe zdjęcia) na pendriva. Problem objawia się w takim sposób że przesuwam plik na pendrive ten się na nim pokazuje, a po podpięciu pamięci do innego kompa zwyczajnie tego pliku nie ma. Nie mam pomyślu co może być tego winą. Próbowałem tej samej opcji na zwykłym ubuntu gdy miałem je zainstalowane i wszystko ładnie się kopiowało. Czy ktoś może ma pomysł gdzie tkwi problem i jak go rozwiązać? Najłatwiej przejść na ubuntu ale chciałbym tego uniknąć. Z góry dziękuję za pomoc.

11
Można także spokojnie postawić Minta :)

12
Temat troche zapomniany, ale czy można prosić o polecenie aktualnie, najbardziej użytecznej przeglądarki grafik. Mam na myśli programu który pozwoli przeglądać grafike i grupowo ją edytować, zmiejszać, zmieniać kolory it itp szukam odpowiednika Windowsowskiego FastStone Image Viewer.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc. gtkthumb jest bardzo przyjemny w użytkowaniu, ale brak mu opcji grupowego skalowania obrazków, której używam stosunkowo często.

13
Inne urządzenia / TouchPad w Ubuntu 9.10
« dnia: 2009-11-14, 01:23:34 »
roobal oczywiście że wyposażył, kwestia tego że ubuntu go nie obsługuje :)

14
Inne urządzenia / TouchPad w Ubuntu 9.10
« dnia: 2009-11-12, 21:53:33 »
Witam

Posiadam zainstalowane Ubuntu 9.10 i denerwuje mnie włączony touchpad i brak możliwości wyłączenia go... przynajmniej w standardowych opcjach. Ktoś mógłby mi pomóc ? czy jestem skazany na użytkowanie systemu z włączonym touchpadem co jest chwilami bardzo denerwujące, bo normalnie do tej pory używałem myszki i nie uważałem na to aby nie dotykać touchpada (windows), ale z racji tego że się przerzucam na linuksa, jest to dość irytująca momentami sytuacja.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

15
*Ubuntu / Kubuntu 9.04 z KDE 3,5.x
« dnia: 2009-05-02, 16:02:50 »
Hehehehe głupi jestem :) Prosze moda o usunięcie tematu :)

Strony: [1] 2