Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości -

Strony: [1] 2 3 4
1
Karty muzyczne / Problem z dźwiękiem
« dnia: 2012-07-12, 11:50:29 »
Po długich bojach z swoim komputerem doprowadziłem do sytuacji że pojawił mi się dźwięk. Słyszę go tylko na słuchawkach gdy odłączam słuchawki dźwięku bark na głośnikach laptopa. Głośniki są sprawne. Co mam dalej zrobić?

2
Karty muzyczne / Problem z dźwiękiem
« dnia: 2012-05-11, 11:20:47 »
root@debian:/home/cicho-ciemny# uname -a
Linux debian 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Thu Mar 22 17:26:33 UTC 2012 x86_64 GNU/Linux

root@debian:/home/cicho-ciemny# cat /proc/asound/version
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.21.

root@debian:/home/cicho-ciemny# cat /proc/asound/cards
 0 [Generic        ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic
                      HD-Audio Generic at 0xff744000 irq 19
 1 [Generic_1      ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic
                      HD-Audio Generic at 0xff740000 irq 16

root@debian:/home/cicho-ciemny# cat /proc/asound/devices
  2:        : timer
  3:        : sequencer
  4: [ 0- 3]: digital audio playback
  5: [ 0- 0]: hardware dependent
  6: [ 0]   : control
  7: [ 1- 0]: digital audio playback
  8: [ 1- 0]: digital audio capture
  9: [ 1- 0]: hardware dependent
 10: [ 1]   : control

root@debian:/home/cicho-ciemny# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Generic [HD-Audio Generic], device 3: ATI HDMI [ATI HDMI]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Generic_1 [HD-Audio Generic], device 0: HDA Generic [HDA Generic]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
root@debian:/home/cicho-ciemny# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: Generic_1 [HD-Audio Generic], device 0: HDA Generic [HDA Generic]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
root@debian:/home/cicho-ciemny# lspci | grep Audio
00:01.1 Audio device: ATI Technologies Inc Device 1714
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson Azalia Controller (rev 01)

root@debian:/home/cicho-ciemny# lspci -v
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1705
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32

00:01.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Device 9641 (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Dell Device 04cb
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11
Memory at a0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at f000 [size=256]
Memory at ff700000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
Expansion ROM at [disabled]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010

00:01.1 Audio device: ATI Technologies Inc Device 1714
Subsystem: Dell Device 04cb
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19
Memory at ff744000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010
Kernel driver in use: HDA Intel

00:03.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1708 (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
Memory behind bridge: ff600000-ff6fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000b0000000-00000000bfffffff
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [b0] Subsystem: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1234
Capabilities: [b8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010
Kernel driver in use: pcieport

00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1709 (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000d00fffff
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [b0] Subsystem: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1234
Capabilities: [b8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010
Kernel driver in use: pcieport

00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 170b (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
Memory behind bridge: ff500000-ff5fffff
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [b0] Subsystem: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1234
Capabilities: [b8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010
Kernel driver in use: pcieport

00:10.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB XHCI Controller (rev 03) (prog-if 30)
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18
Memory at ff74a000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [70] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable- 64bit+
Capabilities: [90] MSI-X: Enable- Count=8 Masked-
Capabilities: [a0] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] #18
Kernel driver in use: xhci_hcd

00:10.1 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB XHCI Controller (rev 03) (prog-if 30)
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Memory at ff748000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [70] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable- 64bit+
Capabilities: [90] MSI-X: Enable- Count=8 Masked-
Capabilities: [a0] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
Kernel driver in use: xhci_hcd

00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SATA Controller [AHCI mode] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 30
I/O ports at f190 [size=8]
I/O ports at f180 [size=4]
I/O ports at f170 [size=8]
I/O ports at f160 [size=4]
I/O ports at f150 [size=16]
Memory at ff752000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/4 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] SATA HBA v1.0
Kernel driver in use: ahci

00:12.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 18
Memory at ff751000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci_hcd

00:12.2 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB EHCI Controller (rev 11) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 17
Memory at ff750000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: [c0] Power Management version 2
Capabilities: [e4] Debug port: BAR=1 offset=00e0
Kernel driver in use: ehci_hcd

00:13.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 18
Memory at ff74f000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci_hcd

00:13.2 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB EHCI Controller (rev 11) (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 17
Memory at ff74e000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: [c0] Power Management version 2
Capabilities: [e4] Debug port: BAR=1 offset=00e0
Kernel driver in use: ehci_hcd

00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SMBus Controller (rev 13)
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: 66MHz, medium devsel
Kernel driver in use: piix4_smbus

00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson IDE Controller (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 17
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4 [size=1]
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374 [size=1]
I/O ports at f100 [size=16]
Kernel driver in use: pata_atiixp

00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson Azalia Controller (rev 01)
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, slow devsel, latency 32, IRQ 16
Memory at ff740000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Kernel driver in use: HDA Intel

00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson LPC Bridge (rev 11)
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0

00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson PCI Bridge (rev 40) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 64
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=64

00:14.5 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 11) (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 18
Memory at ff74d000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci_hcd

00:14.7 SD Host controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SD Flash Controller (prog-if 01)
Subsystem: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SD Flash Controller
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 39, IRQ 16
Memory at ff74c000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Kernel driver in use: sdhci-pci

00:15.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 43a0 (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot-), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [b0] Subsystem: Advanced Micro Devices [AMD] Device 0000
Capabilities: [b8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010
Kernel driver in use: pcieport

00:15.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 43a1 (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=08, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: ff400000-ff4fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000c0000000-00000000cfffffff
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [b0] Subsystem: Advanced Micro Devices [AMD] Device 0000
Capabilities: [b8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010
Kernel driver in use: pcieport

00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 0 (rev 43)
Flags: fast devsel

00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 1
Flags: fast devsel

00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 2
Flags: fast devsel

00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 3
Flags: fast devsel
Capabilities: [f0] Secure device

00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 4
Flags: fast devsel

00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 6
Flags: fast devsel

00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 5
Flags: fast devsel

00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 7
Flags: fast devsel

01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc NI Seymour [AMD Radeon HD 6470M] (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Dell Device 04cb
Flags: fast devsel, IRQ 10
Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [disabled] [size=256M]
Memory at ff620000 (64-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=128K]
I/O ports at e000 [disabled] [size=256]
Expansion ROM at ff600000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Legacy Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010
Capabilities: [150] Advanced Error Reporting

02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 05)
Subsystem: Dell Device 04b1
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 29
I/O ports at d000 [size=256]
Memory at d0004000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 01
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable- Count=4 Masked-
Capabilities: [d0] Vital Product Data
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 01-00-00-00-36-4c-e0-00
Kernel driver in use: r8169

03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller (rev 01)
Subsystem: Dell Device 0012
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18
Memory at ff500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [58] Vendor Specific Information: Len=78
Capabilities: [48] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [d0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [13c] Virtual Channel
Capabilities: [160] Device Serial Number 00-00-78-ff-ff-97-cc-af
Capabilities: [16c] Power Budgeting
Kernel driver in use: brcm80211

root@debian:/home/cicho-ciemny# cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }

# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2
root@debian:/home/cicho-ciemny#
edit Lord Darius
@cicho-ciemny1
Proszę na przyszłość używać znaczników przy tego typu wpisach - inaczej będziemy mieć tu "kilometrowego tasiemca"
Obecne poprawiłem.

3
Karty muzyczne / Problem z dźwiękiem
« dnia: 2012-05-07, 08:21:49 »
cicho-ciemny@debian:~$ aplay -L
null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
hdmi:CARD=Generic
    HD-Audio Generic, ATI HDMI
    HDMI Audio Output
default:CARD=Generic_1
    HD-Audio Generic, HDA Generic
    Default Audio Device
front:CARD=Generic_1,DEV=0
    HD-Audio Generic, HDA Generic
    Front speakers
surround40:CARD=Generic_1,DEV=0
    HD-Audio Generic, HDA Generic
    4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=Generic_1,DEV=0
    HD-Audio Generic, HDA Generic
    4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=Generic_1,DEV=0
    HD-Audio Generic, HDA Generic
    5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=Generic_1,DEV=0
    HD-Audio Generic, HDA Generic
    5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=Generic_1,DEV=0
    HD-Audio Generic, HDA Generic
    7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
cicho-ciemny@debian:~$
up


cicho-ciemny@debian:~$ groups
cicho-ciemny cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
cicho-ciemny@debian:~$

cicho-ciemny@debian:~$ ps ax | grep pulse
 2574 pts/0    S+     0:00 grep pulse
cicho-ciemny@debian:~$


root@debian:/home/cicho-ciemny# lsmod | grep snd
snd_hda_codec_idt      42513  0
snd_hda_codec_atihdmi     2251  1
snd_hda_intel          20051  1
snd_hda_codec          54244  3 snd_hda_codec_idt,snd_hda_codec_atihdmi,snd_hda_intel
snd_hwdep               5380  1 snd_hda_codec
snd_pcm                60487  2 snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_seq                42913  0
snd_timer              15598  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device          4493  1 snd_seq
snd                    46542  10 snd_hda_codec_idt,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore               4598  1 snd
snd_page_alloc          6265  2 snd_hda_intel,snd_pcm
root@debian:/home/cicho-ciemny# ^C
root@debian:/home/cicho-ciemny#

4
Karty muzyczne / Problem z dźwiękiem
« dnia: 2012-04-21, 11:45:49 »
root@debian:/home/cicho-ciemny/Desktop# mplayer -ao alsa:device=hw=1.0 peja.mp3
MPlayer SVN-r31918 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.

Playing peja.mp3.
Audio only file format detected.
Clip info:
 Title: Szacunek Ludzi Ulicy
 Artist: Peja/Slums Attack
 Album: Szacunek Ludzi Ulicy
 Year: 2006
 Comment:
 Track: 1
 Genre: Hip-Hop
==========================================================================
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 192.0 kbit/13.61% (ratio: 24000->176400)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
==========================================================================
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Position: 100 %
A:   0.0 (unknown) of 289.0 (04:49.0)  0.0%


Exiting... (End of file)
dźwieku niestyty brak

5
Karty muzyczne / Problem z dźwiękiem
« dnia: 2012-04-19, 13:21:30 »
root@debian:/home/cicho-ciemny/Desktop# mplayer 00.Peja-Slums\\ Attack\\ -\\ Szacunek\\ Ludzi\\ Ulicy\\ \\(2006\\)-MDG.m3u 
Creating config file: /root/.mplayer/config
MPlayer SVN-r31918 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.

Playing 00.Peja-Slums Attack - Szacunek Ludzi Ulicy (2006)-MDG.m3u.
Seek failed


Exiting... (End of file)

6
Karty muzyczne / Problem z dźwiękiem
« dnia: 2012-04-19, 13:18:54 »
root@debian:/home/cicho-ciemny# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Generic [HD-Audio Generic], device 3: ATI HDMI [ATI HDMI]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Generic_1 [HD-Audio Generic], device 0: HDA Generic [HDA Generic]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

7
Karty muzyczne / Problem z dźwiękiem
« dnia: 2012-04-09, 10:17:02 »
root@debian:/home/cicho-ciemny# lspci | grep -i audio
00:01.1 Audio device: ATI Technologies Inc Device 1714
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson Azalia Controller (rev 01)
pci=use_crs zostało dodane lecz dźwięk nie zaskoczył.
Jakieś pomysły.

8
Karty muzyczne / Problem z dźwiękiem
« dnia: 2012-04-07, 20:35:23 »
Pomimo przeczytania kilku artykułów na temat problemów z kartami dźwiękowymi w linuksie nie mogę roziwązać problemu z dźwiękiem w debianie.

ot@debian:/home/cicho-ciemny/Downloads# lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1705
00:01.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Device 9641
00:01.1 Audio device: ATI Technologies Inc Device 1714
00:03.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1708
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1709
00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 170b
00:10.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB XHCI Controller (rev 03)
00:10.1 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB XHCI Controller (rev 03)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SATA Controller [AHCI mode] (rev 40)
00:12.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 11)
00:12.2 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB EHCI Controller (rev 11)
00:13.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 11)
00:13.2 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB EHCI Controller (rev 11)
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SMBus Controller (rev 13)
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson IDE Controller
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson Azalia Controller (rev 01)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson LPC Bridge (rev 11)
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson PCI Bridge (rev 40)
00:14.5 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 11)
00:14.7 SD Host controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SD Flash Controller
00:15.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 43a0
00:15.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 43a1
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 0 (rev 43)
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 6
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 5
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 7
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc NI Seymour [AMD Radeon HD 6470M]
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 05)
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller (rev 01)
root@debian:/home/cicho-ciemny/Downloads# ^C
root@debian:/home/cicho-ciemny/Downloads# modprobe audio
FATAL: Module audio not found.
root@debian:/home/cicho-ciemny/Downloads# lspci
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1705
00:01.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Device 9641
00:01.1 Audio device: ATI Technologies Inc Device 1714
00:03.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1708
00:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 1709
00:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 170b
00:10.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB XHCI Controller (rev 03)
00:10.1 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB XHCI Controller (rev 03)
00:11.0 SATA controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SATA Controller [AHCI mode] (rev 40)
00:12.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 11)
00:12.2 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB EHCI Controller (rev 11)
00:13.0 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 11)
00:13.2 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB EHCI Controller (rev 11)
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SMBus Controller (rev 13)
00:14.1 IDE interface: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson IDE Controller
00:14.2 Audio device: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson Azalia Controller (rev 01)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson LPC Bridge (rev 11)
00:14.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson PCI Bridge (rev 40)
00:14.5 USB Controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson USB OHCI Controller (rev 11)
00:14.7 SD Host controller: Advanced Micro Devices [AMD] Hudson SD Flash Controller
00:15.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 43a0
00:15.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Device 43a1
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 0 (rev 43)
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 6
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 5
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] Family 12h/14h Processor Function 7
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc NI Seymour [AMD Radeon HD 6470M]
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 05)
03:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller (rev 01)
root@debian:/home/cicho-ciemny# lspci | grep audio
root@debian:/home/cicho-ciemny# ^C
root@debian:/homem/cicho-ciemny#
Wygląda na to że system nie rozpoznaje karty dźwikowej.  Mam zainstalowany program alsa
Nie działa mi komenda alsaconf. Nie wiem jak mam rozwiązać ten problem.

9
Dzięki pomogło. Karta działa!!. Poszukam za jakiś czas nowszych sterowników i sprawdze czy będą działały

10
Zakupiłem sobie nowego laptopa dell 5110 po spwardzeniu czy wszyskto dziła wi-fi wywaliłem windę i zainstalowałem linuxa. Niestety producent dell nie pomyślał o nas użytkownikach linuxów i nie dostarczył sterwonika do kartyj Broadcom Corporation BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controlle.
Próbowałem znaleźć te sterowniki na stornie Broadcom ale poległem. Czy ktoś z Was może ma sterowniki do tej karty? A jeśli nie to jak roziązać mam problem z wifi

11
Konfiguracja / Samba Przepraszam.
« dnia: 2011-01-31, 16:28:21 »
Wiem że temat samby był poruszany dziesiątki razy ale nie potrafię roziązać problemu.
Mój plik wygląda


spirytus:/home # cat /etc/samba/smb.conf
[global]
    workgroup = dml    #grupa robocza
    netbios name = FILE_SERVER_LINUKS   #nazwa serwera
    server sting = komputer z linux        #opis serwera
    security = user
    time server = yes
    encrypt password = no
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    browsable = yes
    map to guest = Bad User
    unix charset = ISO08859-2
#    dos charset =


[dane1]
    path = /home/frankiewiczk/dane
    guest ok = no

    valid users = frankiewiczk
    read only = yes

[dane2]
    path = /home/wyszomirskim/dane
    guest ok = yes
    write ok = yes
#    write list = wyszomirskim

[dane3]
    path = /home/test3
    guest ok = no
    valid user = wyszomirskim
#    0write ok = yes
    write list = wyszomirskim

Otóż nie widzę danej grupy roboczej w windows.
Widzę katalogi jak wejdę na komputer \\\\10.161.53.222
dane1 dane2 dane3
nie mogę wejść do katalogu dane1 Pokazuje mi się okienko do logowania wpisuje usera frankiewiczk i hasło (sprawdzałem do samby i do usera i mnie wywala)
Czy mozecie mi pomóc

12
Konfiguracja / Serwer czasu OPENNTP
« dnia: 2011-01-28, 13:44:12 »
Zrezygnowałem z openntp na rzecz zwykłego ntp i wszystko śmiga. Coś te openntp jest zrąbane.

13
Administracja / Zarządzanie usługami
« dnia: 2011-01-26, 16:02:24 »
Zarządzanie usługami

    Witam.
    Czy w debianie istnieje podobne oprogramowanie do zarządzania usługami co msconfig w xp.
    Chciałbym mieć możliwość zaznaczenia które usługi mają się odpalać przy starcie systemu.
    W jakim pliku ewentualnie można coś zaznaczyć uruchamianie usług.

14
Konfiguracja / Serwer czasu OPENNTP
« dnia: 2011-01-26, 16:01:19 »
Serwer czasu OPENNTP

    Witam.
    Napotkałem pewien problem. Postawienie serwera czasu i synchronizacja wydaje się banalnie śmieszna ale poległem.
    Mój plik konfiguracyjny ntpd.conf wygląda następująca:
    listen on * {umożliwia słuchanie wszystkim komputerom klienckim}
    server 192.168.106.2 {serwer czasu do którego synchronizuje się mój serwer}
    z tego co wyczytałem to wystarczy.
    Mam dwa problemy.
    1. Jak sprawić aby serwer ntp uruchamiał się przy każdym uruchomieniu sewera.
    2. jak podłączam komputery klienckie z xp do serwera czasu(są już przystosowane do czytanie czasu z serwerów zewnętrznych i mi działały gdy je podłączyłem do linux suse.
    wyskakuje mi komunikat: Przykład godziny został odrzucony ponieważ końcówka jest nie synchronizowana lub upłynął zbyt długi czas od synchronizacji końcówki.

15
Konfiguracja / yast pod konsole
« dnia: 2009-10-13, 09:30:05 »
Tak to wiem. Służy on do pobierania i instalacji oprogramowania ale chodzi bardziej o konfiguracje np karty sieciowej, monirota, dźwięku itp.

Strony: [1] 2 3 4