Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości -

Strony: [1]
1
Od jakiegoś czasu próbuje zainstalować menedżer pobierania plików. Najpierw próbowałem GNOME Gwget... spełzło na niczym potem zabrałem się za WebDownloader for X, ale też się nie udało. W obu przypadkach instalacja kończyła się po poleceniu "./config" .

Oto wpis z konsoli przy drugiej instalacji
jojo@jojo-desktop:~/Desktop/d4x-2.5.7.1$ ./configure
-----------------------------------------------------------------------------

                         d4x -- Web Downloader for X

 Version: 2.5.7.1                                           chuchelo@krasu.ru
-----------------------------------------------------------------------------
checking build system type... i686-pc-linux-gnulibc1
checking host system type... i686-pc-linux-gnulibc1
checking target system type... i686-pc-linux-gnulibc1
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for g++... no
checking for c++... no
checking for gpp... no
checking for aCC... no
checking for CC... no
checking for cxx... no
checking for cc++... no
checking for cl... no
checking for FCC... no
checking for KCC... no
checking for RCC... no
checking for xlC_r... no
checking for xlC... no
checking for C++ compiler default output file name... configure: error: C++ compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
jojo@jojo-desktop:~/Desktop/d4x-2.5.7.1$a oto plik config.log:
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.

It was created by d4x configure 2.5.7.1, which was
generated by GNU Autoconf 2.59.  Invocation command line was

  $ ./configure

## --------- ##
## Platform. ##
## --------- ##

hostname = jojo-desktop
uname -m = i686
uname -r = 2.6.20-16-generic
uname -s = Linux
uname -v = #2 SMP Sun Sep 23 19:50:39 UTC 2007

/usr/bin/uname -p = unknown
/bin/uname -X     = unknown

/bin/arch              = i686
/usr/bin/arch -k       = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
hostinfo               = unknown
/bin/machine           = unknown
/usr/bin/oslevel       = unknown
/bin/universe          = unknown

PATH: /usr/local/sbin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /usr/sbin
PATH: /usr/bin
PATH: /sbin
PATH: /bin
PATH: /usr/games


## ----------- ##
## Core tests. ##
## ----------- ##

configure:1414: result: -----------------------------------------------------------------------------
configure:1417: result:
configure:1433: result:                          d4x -- Web Downloader for X
configure:1435: result:
configure:1453: result:  Version: 2.5.7.1                                           chuchelo@krasu.ru
configure:1455: result: -----------------------------------------------------------------------------
configure:1497: checking build system type
configure:1515: result: i686-pc-linux-gnulibc1
configure:1523: checking host system type
configure:1537: result: i686-pc-linux-gnulibc1
configure:1545: checking target system type
configure:1559: result: i686-pc-linux-gnulibc1
configure:1588: checking for a BSD-compatible install
configure:1643: result: /usr/bin/install -c
configure:1654: checking whether build environment is sane
configure:1697: result: yes
configure:1762: checking for gawk
configure:1791: result: no
configure:1762: checking for mawk
configure:1778: found /usr/bin/mawk
configure:1788: result: mawk
configure:1798: checking whether make sets $(MAKE)
configure:1818: result: yes
configure:1994: checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles
configure:2003: result: no
configure:2199: checking for g++
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for c++
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for gpp
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for aCC
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for CC
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for cxx
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for cc++
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for cl
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for FCC
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for KCC
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for RCC
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for xlC_r
configure:2228: result: no
configure:2199: checking for xlC
configure:2228: result: no
configure:2241: checking for C++ compiler version
configure:2244: g++ --version &5
./configure: line 2245: g++: command not found
configure:2247: $? = 127
configure:2249: g++ -v &5
./configure: line 2250: g++: command not found
configure:2252: $? = 127
configure:2254: g++ -V &5
./configure: line 2255: g++: command not found
configure:2257: $? = 127
configure:2280: checking for C++ compiler default output file name
configure:2283: g++  -O2   conftest.cc  >&5
./configure: line 2284: g++: command not found
configure:2286: $? = 127
configure: failed program was:
| /* confdefs.h.  */
|
| #define PACKAGE_NAME "d4x"
| #define PACKAGE_TARNAME "d4x"
| #define PACKAGE_VERSION "2.5.7.1"
| #define PACKAGE_STRING "d4x 2.5.7.1"
| #define PACKAGE_BUGREPORT "chuchelo@krasu.ru"
| #define PACKAGE "d4x"
| #define VERSION "2.5.7.1"
| /* end confdefs.h.  */
|
| int
| main ()
| {
|
|   ;
|   return 0;
| }
configure:2325: error: C++ compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.

## ---------------- ##
## Cache variables. ##
## ---------------- ##

ac_cv_build=i686-pc-linux-gnulibc1
ac_cv_build_alias=i686-pc-linux-gnulibc1
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_CXXCPP_set=
ac_cv_env_CXXCPP_value=
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
ac_cv_env_CXX_set=
ac_cv_env_CXX_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_PKG_CONFIG_set=
ac_cv_env_PKG_CONFIG_value=
ac_cv_env_SSL_CFLAGS_set=
ac_cv_env_SSL_CFLAGS_value=
ac_cv_env_SSL_LIBS_set=
ac_cv_env_SSL_LIBS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=
ac_cv_env_host_alias_value=
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_host=i686-pc-linux-gnulibc1
ac_cv_host_alias=i686-pc-linux-gnulibc1
ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c'
ac_cv_prog_AWK=mawk
ac_cv_prog_make_make_set=yes
ac_cv_target=i686-pc-linux-gnulibc1
ac_cv_target_alias=i686-pc-linux-gnulibc1

## ----------------- ##
## Output variables. ##
## ----------------- ##

ACLOCAL='${SHELL} /home/jojo/Desktop/d4x-2.5.7.1/admin/missing --run aclocal-1.9'
ALLOCA=''
AMDEPBACKSLASH=''
AMDEP_FALSE=''
AMDEP_TRUE=''
AMTAR='${SHELL} /home/jojo/Desktop/d4x-2.5.7.1/admin/missing --run tar'
AO_CFLAGS=''
AO_LIBS=''
AUTOCONF='${SHELL} /home/jojo/Desktop/d4x-2.5.7.1/admin/missing --run autoconf'
AUTOGEN=''
AUTOHEADER='${SHELL} /home/jojo/Desktop/d4x-2.5.7.1/admin/missing --run autoheader'
AUTOMAKE='${SHELL} /home/jojo/Desktop/d4x-2.5.7.1/admin/missing --run automake-1.9'
AWK='mawk'
BOOST_CPPFLAGS=''
BOOST_LDFLAGS=''
BOOST_VERSION=''
BUILD_INCLUDED_LIBINTL=''
CATOBJEXT=''
CC=''
CCDEPMODE=''
CFLAGS=''
CPP=''
CPPFLAGS=''
CPPUNIT_CFLAGS=''
CPPUNIT_CONFIG=''
CPPUNIT_LIBS=''
CXX='g++'
CXXCPP=''
CXXDEPMODE=''
CXXFLAGS=' -O2'
CYGPATH_W='echo'
DATADIRNAME=''
DEFS=''
DEPDIR=''
DOT=''
DOXYGEN=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
ESD_CFLAGS=''
ESD_CONFIG=''
ESD_LIBS=''
EXEEXT=''
EXTRA_OPTIMIZE_FALSE=''
EXTRA_OPTIMIZE_TRUE='#'
GENCAT=''
GENGETOPT=''
GLIBC21=''
GLIB_CFLAGS=''
GLIB_GENMARSHAL=''
GLIB_LIBS=''
GLIB_MKENUMS=''
GMSGFMT=''
GOBJECT_QUERY=''
GTK_CFLAGS=''
GTK_LIBS=''
HAVE_ASPRINTF=''
HAVE_DOT=''
HAVE_POSIX_PRINTF=''
HAVE_SNPRINTF=''
HAVE_WPRINTF=''
INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
INSTALL_STRIP_PROGRAM='${SHELL} $(install_sh) -c -s'
INSTOBJEXT=''
INTLBISON=''
INTLLIBS=''
INTLOBJS=''
INTL_LIBTOOL_SUFFIX_PREFIX=''
LDFLAGS=''
LIBICONV=''
LIBINTL=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LN_S=''
LTLIBICONV=''
LTLIBINTL=''
LTLIBOBJS=''
MAINT='#'
MAINTAINER_MODE_FALSE=''
MAINTAINER_MODE_TRUE='#'
MAKEINFO='${SHELL} /home/jojo/Desktop/d4x-2.5.7.1/admin/missing --run makeinfo'
MKINSTALLDIRS=''
MSGFMT=''
MSGMERGE=''
OBJEXT=''
PACKAGE='d4x'
PACKAGE_BUGREPORT='chuchelo@krasu.ru'
PACKAGE_NAME='d4x'
PACKAGE_STRING='d4x 2.5.7.1'
PACKAGE_TARNAME='d4x'
PACKAGE_VERSION='2.5.7.1'
PATH_SEPARATOR=':'
PKG_CONFIG=''
POSUB=''
RANLIB=''
RPM=''
SET_MAKE=''
SHELL='/bin/bash'
SSL_CFLAGS=''
SSL_LDFLAGS=''
SSL_LIBS=''
STRIP=''
USE_INCLUDED_LIBINTL=''
USE_NLS=''
VERSION='2.5.7.1'
WITH_UNIT_TESTS_FALSE=''
WITH_UNIT_TESTS_TRUE=''
XGETTEXT=''
ac_ct_CC=''
ac_ct_CXX='g++'
ac_ct_RANLIB=''
ac_ct_STRIP=''
ac_pt_PKG_CONFIG=''
am__fastdepCC_FALSE=''
am__fastdepCC_TRUE=''
am__fastdepCXX_FALSE=''
am__fastdepCXX_TRUE=''
am__include=''
am__leading_dot='.'
am__quote=''
am__tar='${AMTAR} chof - "$$tardir"'
am__untar='${AMTAR} xf -'
bindir='${exec_prefix}/bin'
build='i686-pc-linux-gnulibc1'
build_alias=''
build_cpu='i686'
build_os='linux-gnulibc1'
build_vendor='pc'
datadir='${prefix}/share'
exec_prefix='NONE'
host='i686-pc-linux-gnulibc1'
host_alias=''
host_cpu='i686'
host_os='linux-gnulibc1'
host_vendor='pc'
includedir='${prefix}/include'
infodir='${prefix}/info'
install_sh='/home/jojo/Desktop/d4x-2.5.7.1/admin/install-sh'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir=''
localstatedir='${prefix}/var'
mandir='${prefix}/man'
mkdir_p='mkdir -p --'
oldincludedir='/usr/include'
prefix='NONE'
program_transform_name='s,x,x,'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='${prefix}/etc'
target='i686-pc-linux-gnulibc1'
target_alias=''
target_cpu='i686'
target_os='linux-gnulibc1'
target_vendor='pc'

## ----------- ##
## confdefs.h. ##
## ----------- ##

#define PACKAGE "d4x"
#define PACKAGE_BUGREPORT "chuchelo@krasu.ru"
#define PACKAGE_NAME "d4x"
#define PACKAGE_STRING "d4x 2.5.7.1"
#define PACKAGE_TARNAME "d4x"
#define PACKAGE_VERSION "2.5.7.1"
#define VERSION "2.5.7.1"

configure: exit 77Co jest nie tak?? Chyba brak jakiejś biblioteki... Gdzie to wyczytać i jak zainstalować??

2
opolskie / Brzeg - Opole (Gentoo Linux)
« dnia: 2007-02-19, 15:33:06 »
2006-12-23 21:04:50 lindal napisał:

> Tylko Gentoo. Wszystkie wersje CD. W miarę swoich możliwości pomogę każdemu kto chce zacząć
 > przygodę z tym wspaniałym systemem.
 >
 > jabber/mail: greg {at} gentoo.pl

Ja także jestem zainteresowany tym systemem. Mieszkam w Michałowicach pod Brzegiem i jeszcze się uczę (gimnazjum). Niedługo będę kupował własny komputer i szukam jakiegoś systemu do pracy. Dużo znajomych chwaliło mi Linuxa...
Proszę o kontakt:
mail: arturjojo@interia.pl
gg: 9906734

Mogę wysłać puste CD, a ty byś odesłał nagrane... Mam nadzieję, że nie robie dużego problemu, ale zależy mi na tym.

Strony: [1]