Nowe posty

xx Zlecę skrypt w bashu (0)
2020-02-19, 14:07:39
xx Nadawanie praw katalogom takich, jak nazwa usera (4)
2020-02-17, 14:15:18
xx Fedora na laptopie HP 15-bs152nw brak wifi (44)
2020-02-16, 12:17:18
xx Komputer do nauki linuxa (10)
2020-02-15, 07:03:28
xx Patronat serwisow internetowych. (1)
2020-02-13, 00:13:24
xx Xfce-terminal v 0.8.7.4 - jak ustawić wklejanie skopiowanego tekstu? (3)
2020-02-12, 18:59:24
xx HD ISO, jak odzyskać starsze pliki (6)
2020-02-12, 10:54:31
xx QEMU KVM gpu passthrough brak obrazu (4)
2020-02-11, 17:05:06
xx i7-9700 + Intel H370 (0)
2020-02-11, 12:36:55
xx Co to jest .xsession-errors.old ? (1)
2020-02-09, 22:55:09

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - pld

Strony: [1] 2
1
Witam,
w jaki sposób można przekierować port USB z hosta kvm do maszyny wirtualnej? (nie poprzez virt-viewer spice)


virsh edit vwin7

<domain type='kvm'>
  <name>vwin7</name>
  <uuid>9448e471-c96d-4211-8965-3384769ca2eb</uuid>
  <metadata>
    <libosinfo:libosinfo xmlns:libosinfo="http://libosinfo.org/xmlns/libvirt/domain/1.0">
      <libosinfo:os id="http://microsoft.com/win/7"/>
    </libosinfo:libosinfo>
  </metadata>
  <memory unit='KiB'>4194304</memory>
  <currentMemory unit='KiB'>4194304</currentMemory>
  <vcpu placement='static'>4</vcpu>
  <os>
    <type arch='x86_64' machine='pc-q35-3.1'>hvm</type>
    <boot dev='hd'/>
  </os>
  <features>
    <acpi/>
    <apic/>
    <hyperv>
      <relaxed state='on'/>
      <vapic state='on'/>
      <spinlocks state='on' retries='8191'/>
    </hyperv>
    <vmport state='off'/>
  </features>
  <cpu mode='host-model' check='partial'>
    <model fallback='allow'/>
  </cpu>
  <clock offset='localtime'>
    <timer name='rtc' tickpolicy='catchup'/>
    <timer name='pit' tickpolicy='delay'/>
    <timer name='hpet' present='no'/>
    <timer name='hypervclock' present='yes'/>
  </clock>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>destroy</on_crash>
  <pm>
    <suspend-to-mem enabled='no'/>
    <suspend-to-disk enabled='no'/>
  </pm>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/qemu-system-x86_64</emulator>
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2'/>
      <source file='/services/kvm/images/vwin7.img'/>
      <target dev='sda' bus='sata'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='0'/>
    </disk>
    <disk type='file' device='cdrom'>
      <driver name='qemu' type='raw'/>
      <source file='/services/kvm/win7.iso'/>
      <target dev='sdb' bus='sata'/>
      <readonly/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0' unit='1'/>
    </disk>
    <controller type='usb' index='0' model='ich9-ehci1'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1d' function='0x7'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='ich9-uhci1'>
      <master startport='0'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1d' function='0x0' multifunction='on'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='ich9-uhci2'>
      <master startport='2'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1d' function='0x1'/>
    </controller>
    <controller type='usb' index='0' model='ich9-uhci3'>
      <master startport='4'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1d' function='0x2'/>
    </controller>
    <controller type='sata' index='0'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1f' function='0x2'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='0' model='pcie-root'/>
    <controller type='pci' index='1' model='pcie-root-port'>
      <model name='pcie-root-port'/>
      <target chassis='1' port='0x10'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x0' multifunction='on'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='2' model='pcie-root-port'>
      <model name='pcie-root-port'/>
      <target chassis='2' port='0x11'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x1'/>
    </controller>
    <controller type='pci' index='3' model='pcie-root-port'>
      <model name='pcie-root-port'/>
      <target chassis='3' port='0x12'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x02' function='0x2'/>
    </controller>
    <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:d0:29:f6'/>
      <source bridge='br0'/>
      <model type='e1000e'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x01' slot='0x00' function='0x0'/>
    </interface>
    <serial type='pty'>
      <target type='isa-serial' port='0'>
        <model name='isa-serial'/>
      </target>
    </serial>
    <console type='pty'>
      <target type='serial' port='0'/>
    </console>
    <input type='tablet' bus='usb'>
      <address type='usb' bus='0' port='1'/>
    </input>
    <input type='mouse' bus='ps2'/>
    <input type='keyboard' bus='ps2'/>
    <graphics type='spice' autoport='yes' listen='0.0.0.0' passwd='xxx'>
      <listen type='address' address='0.0.0.0'/>
      <image compression='off'/>
    </graphics>
    <sound model='ich9'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x1b' function='0x0'/>
    </sound>
    <video>
      <model type='qxl' ram='65536' vram='65536' vgamem='16384' heads='1' primary='yes'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x01' function='0x0'/>
    </video>
    <redirdev bus='usb' type='spicevmc'>
      <address type='usb' bus='0' port='5'/>
    </redirdev>
    <redirdev bus='usb' type='spicevmc'>
      <address type='usb' bus='0' port='6'/>
    </redirdev>
    <redirdev bus='usb' type='spicevmc'>
      <address type='usb' bus='0' port='4.1'/>
    </redirdev>
    <redirdev bus='usb' type='spicevmc'>
      <address type='usb' bus='0' port='4.2'/>
    </redirdev>
    <redirdev bus='usb' type='spicevmc'>
      <address type='usb' bus='0' port='2'/>
    </redirdev>
    <redirdev bus='usb' type='spicevmc'>
      <address type='usb' bus='0' port='3'/>
    </redirdev>
    <hub type='usb'>
      <address type='usb' bus='0' port='4'/>
    </hub>
    <memballoon model='virtio'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x02' slot='0x00' function='0x0'/>
    </memballoon>
  </devices>
</domain>

2
Sieć / Iptables podział łącza
« dnia: 2019-11-22, 10:42:54 »
Witam,
ostatnio internet zaczął wolniej działać i mam problem
załóżmy że mam serwer(linux) z dwoma kartami sieciowymi który pełni rolę dhcp,dns,firewall
eth0 - internet
eth1 - lan
W jaki sposób z pomocą reguł iptables można podzielić łącze na użytkowników sieci LAN, tak żeby pojedynczy uzytkownik nie zablokowal calego łącza (mam na mysli dostep do internetu)

3
Witam,

posiadam serwer pełniący rolę DHCP, DNS, GATEWAY, FIREWALL. Do eth0 podpięte łącze internetowe, eth1(dhcp interface) sieć LAN - switch sieciowy.

Jak można zabezpieczyć się przed podłączeniem obcego serwera DHCP do switch'a i nadawaniu błędnych adresów przez niego urządzeniom?
Przez iptables nie da się tego zrobić, bo jak rozumiem komunikacja między urządzeniami w sieci LAN odbywa się na warstwie switcha sieciowego i nie przechodzi przez mój serwer ?

4
Konfiguracja / Munin nie wysyla mail
« dnia: 2018-06-30, 15:28:06 »
Witam,
munin powiadamia o błędach critical i warning jednak nie wysyła powiadomień mailowych

Polecenie wykonane z poziomu root'a wysyła mail'a:
echo "MUNINs" | mail -s "MUNIN - ${var:group} :: ${var:host}" xxx@gmail.com

cat /etc/munin/munin.conf
# Example configuration file for Munin, generated by 'make build'

# The next three variables specifies where the location of the RRD
# databases, the HTML output, logs and the lock/pid files.  They all
# must be writable by the user running munin-cron.  They are all
# defaulted to the values you see here.
#
#dbdir  /var/lib/munin
#htmldir /var/cache/munin/www
#logdir /var/log/munin
#rundir  /var/run/munin

# Where to look for the HTML templates
#
#tmpldir        /etc/munin/templates

# Where to look for the static www files
#
#staticdir /etc/munin/static

# temporary cgi files are here. note that it has to be writable by
# the cgi user (usually nobody or httpd).
#
# cgitmpdir /var/lib/munin/cgi-tmp

# (Exactly one) directory to include all files from.
includedir /etc/munin/munin-conf.d

# You can choose the time reference for "DERIVE" like graphs, and show
# "per minute", "per hour" values instead of the default "per second"
#
#graph_period second

# Graphics files are generated either via cron or by a CGI process.
# See http://munin-monitoring.org/wiki/CgiHowto2 for more
# documentation.
# Since 2.0, munin-graph has been rewritten to use the cgi code.
# It is single threaded *by design* now.
#
#graph_strategy cron

# munin-cgi-graph is invoked by the web server up to very many times at the
# same time.  This is not optimal since it results in high CPU and memory
# consumption to the degree that the system can thrash.  Again the default is
# 6.  Most likely the optimal number for max_cgi_graph_jobs is the same as
# max_graph_jobs.
#
#munin_cgi_graph_jobs 6

# If the automatic CGI url is wrong for your system override it here:
#
#cgiurl_graph /munin-cgi/munin-cgi-graph

# max_size_x and max_size_y are the max size of images in pixel.
# Default is 4000. Do not make it too large otherwise RRD might use all
# RAM to generate the images.
#
#max_size_x 4000
#max_size_y 4000

# HTML files are normally generated by munin-html, no matter if the
# files are used or not. You can change this to on-demand generation
# by following the instructions in http://munin-monitoring.org/wiki/CgiHowto2
#
# Notes:
# - moving to CGI for HTML means you cannot have graph generated by cron.
# - cgi html has some bugs, mostly you still have to launch munin-html by hand
#
#html_strategy cron

# munin-update runs in parallel.
#
# The default max number of processes is 16, and is probably ok for you.
#
# If set too high, it might hit some process/ram/filedesc limits.
# If set too low, munin-update might take more than 5 min.
#
# If you want munin-update to not be parallel set it to 0.
#
#max_processes 16

# RRD updates are per default, performed directly on the rrd files.
# To reduce IO and enable the use of the rrdcached, uncomment it and set it to
# the location of the socket that rrdcached uses.
#
#rrdcached_socket /var/run/rrdcached.sock

# Drop somejuser@fnord.comm and anotheruser@blibb.comm an email everytime
# something changes (OK -> WARNING, CRITICAL -> OK, etc)
#contact.someuser.command mail -s "Munin notification" somejuser@fnord.comm
#contact.anotheruser.command mail -s "Munin notification" anotheruser@blibb.comm
#
# For those with Nagios, the following might come in handy. In addition,
# the services must be defined in the Nagios server as well.
#contact.nagios.command /usr/bin/send_nsca nagios.host.comm -c /etc/nsca.conf

# a simple host tree
[localhost.localdomain]
    address 127.0.0.1
    use_node_name yes
    cpu.user.warning :1
    cpu.user.critical :2
    contacts myalert
[lamb16]
        address 192.168.100.105
        use_node_name yes
        contacts myalert
    cpu.user.warning :1
    cpu.user.critical :2
    df._dev_mapper_ubuntu__vg_root.warning :1
    df._dev_mapper_ubuntu__vg_root.critical :2
#
# A more complex example of a host tree
#
## First our "normal" host.
# [fii.foo.com]
#       address foo
#
## Then our other host...
# [fay.foo.com]
#       address fay
#
## IPv6 host. note that the ip adress has to be in brackets
# [ip6.foo.com]
#       address [2001::1234:1]
#
## Then we want totals...
# [foo.com;Totals] #Force it into the "foo.com"-domain...
#       update no   # Turn off data-fetching for this "host".
#
#   # The graph "load1". We want to see the loads of both machines...
#   # "fii=fii.foo.com:load.load" means "label=machine:graph.field"
#       load1.graph_title Loads side by side
#       load1.graph_order fii=fii.foo.com:load.load fay=fay.foo.com:load.load
#
#   # The graph "load2". Now we want them stacked on top of each other.
#       load2.graph_title Loads on top of each other
#       load2.dummy_field.stack fii=fii.foo.com:load.load fay=fay.foo.com:load.load
#       load2.dummy_field.draw AREA # We want area instead the default LINE2.
#       load2.dummy_field.label dummy # This is needed. Silly, really.
#
#   # The graph "load3". Now we want them summarised into one field
#       load3.graph_title Loads summarised
#       load3.combined_loads.sum fii.foo.com:load.load fay.foo.com:load.load
#       load3.combined_loads.label Combined loads # Must be set, as this is
#                                                 # not a dummy field!
#
## ...and on a side note, I want them listen in another order (default is
## alphabetically)
#
# # Since [foo.com] would be interpreted as a host in the domain "com", we
# # specify that this is a domain by adding a semicolon.
# [foo.com;]
#       node_order Totals fii.foo.com fay.foo.com

contact.log.command tee -a /var/log/munin/alert.log
contact.myalert.command echo "MUNINs" | mail -s "MUNIN - ${var:group} :: ${var:host}" xxx@gmail.com
contact.myalert.always_send warning critical

Proszę o pomoc

5
Konfiguracja / Bash backup NAS
« dnia: 2018-04-27, 18:07:23 »
Witam, mam utworzone wydzieloną macierz na serwerze na kopię plików z NAS /dev/md5
Na tej macierzy przechowywane będą kopie NAS z każdego dnia
Chciałbym dopisać do skryptu backup'owego linijkę, aby
1. sprawdzał ile miejsca zajmuje katalog /mnt    (podmontowany NAS)
2. wyliczył X= 3400GB / (wyliczona wartość w 1 punkcie)
3. i podstawił do komendy find /services/bkpnas/ -ctime $X -delete

Wiadomym jest, plików na serwerze coraz więcej, dlatego chce zeby wyliczał z ilu dni musi usunąć najstarsze kopie, żeby zmieściła się najnowsza
Proszę o pomoc

6
Administracja / HA linux
« dnia: 2018-03-17, 17:38:04 »
Witam serdecznie,
poszukuje usługi w Linux'ie która zapewnia (HA)
-taką samą zawartość obu serwerów
-podczas awarii jednego automatycznie przełączenie

Która usługa jest odpowiednia, której usługi konfiguracji warto się uczyć?

7
Instalacja / Instalacja na raid1
« dnia: 2018-02-28, 17:33:39 »
Witam,
posiadam dwa dyski WD 4TB, tworzę macierz raid1 za pomocą instalatora linux (próbowałem na Opensuse i Ubuntu), dzielę dyski tak
md0: 8GB swap
md1: 8GB /
md2: ~4TB /services
Na końcu instalacji występuje błąd z instalacją grub'a
Proszę o pomoc

8
Witam serdecznie,
montowanie partycji ręcznie działa
mount /dev/sda3 /smb
mount -t ecryptfs /smb /smb

nie działa montowanie partycji /dev/sda3  /smb, odkąd została zaszyfrowana ecryptfs, chciałbym aby była obsługiwana na niej także quota

vi /etc/fstab
UUID=30b1d099-587d-4b53-9414-4497b42ef0d1 swap                 swap       defaults              0 0
UUID=46466790-b48f-470a-8585-4ae1d5c61184 /                    ext4       acl,user_xattr        1 1
UUID=48aa855f-dd87-4b8b-ace8-97f0bddaae66 /smb                 ext3       defaults        1 2

bez zakomentowania ostatniej linii system nie uruchamia się

9
Konfiguracja / Munin dynazoom
« dnia: 2018-01-26, 19:03:07 »
Witam,  munin generuje ładne wykresy, wszystko chodzi pięknie, jednak nie działa powiększanie wykresów wyznaczanie np. aby munin pokazał wykres od godziny do godziny, nie generuje się wykres nad parametrami
Proszę o pomoc

10
Konfiguracja / Vim Debian a Suse
« dnia: 2017-11-24, 17:27:46 »
Witam,
gdzie znajduja sie ustawienia Vim'a ?
Na czystym systemie w OpenSuse operuje się dużo przyjemniej w VIM niż w Debianie, chciałbym przeniesc ustawienia

11
Konfiguracja / Rescuecd a macierz jak odczytac dane z dysku
« dnia: 2017-11-16, 14:20:24 »
Witam
uruchamiam serwer z Rescuecd, jak mozna odczytac dane zapisane na jednym z dwóch dysków (działały w trybie Raid1). Obecnie przy próbie montowania pokazuje błąd linux raid member

12
Inne urządzenia / Serwer plików a dysk twardy pytanie
« dnia: 2017-11-10, 14:53:29 »
Witam serdecznie,
planujemy wdrożyć serwer plików oparty na Linux - Samba
Karta sieciowa 1GB/s = ok. 125MB/s realnej prędkości przesyłu danych?
Proszę o podpowiedź jaki dysk wybrać
Skoro maksymalny przesył danych pomiędzy komputerami klienckimi a serwerem będzie ograniczany przez kartę sieciową to czy będzie odczuwalna różnica pomiędzy SATA II a SATA III ?
Czy warto kupować dyski SSD czy obstawić przy tańszych talerzowych?

13
Sieć / SSH poprzez OpenVPN
« dnia: 2017-11-10, 08:46:17 »
Witam,
konfiguruję serwer który będzie podłączony za NAT'em do sieci nie administrowanej przeze mnie
Chciałbym mieć do niego dostęp poprzez SSH, w jaki sposób można to uzyskać poprzez OpenVPN?

Są darmowe konta np https://www.vpnbook.com

14
Konfiguracja / Przeniesienie systemu na macierz raid1
« dnia: 2017-09-05, 19:35:37 »
Dołączam dwa nowe dyski konfiguruje na nich raid1, chcę przenieść zawartość dysku z systemem na tą macierz i uruchomić z niej system
co robię źle?
--rescue cd---
fdisk -l
cfdisk /dev/sdb
cfdisk /dev/sdc
mdadm -C -v /dev/md0 --level=1 -n 2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 --metadata=0.90
mdadm -C -v /dev/md1 --level=1 -n 2 /dev/sdb2 /dev/sdc2 --metadata=0.90
mdadm --detail /dev/md1
mkswap /dev/md0
mkfs.xfs /dev/md1
dd if=/dev/zero of=/dev/md1 bs=4k     (no space left on device to standardowy komunikat)
dd if=/dev/sda2 of=/dev/md1 bs=4k
e2fsck -f /dev/md1
resize2fs /dev/md1
mount /dev/md1 /mnt
mount /proc /mnt/proc -o bind
mount /dev /mnt/dev -o bind
mount /sys /mnt/sys -o bind
vi /mnt/etc/fstab
/dev/md0 swap swap 0 0
/dev/md1 / xfs 0 0
vi /mnt/etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 devices=/dev/sdb1,/dev/sdc1
ARRAY /dev/md1 devices=/dev/sdb2,/dev/sdc2
chroot /mnt
mkinitrd
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
exit
umount /mnt/proc
umount /mnt/dev
umount /mnt/sys
umount /mnt
reboot

15
Proszę o usunięcie wątku

Strony: [1] 2