Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki -

Strony: [1]
1
Witam.
Szukam dystrybucji linuxa, a raczej zastanawiam się nad kilkoma najpopularniejszymi tj: Ubuntu, Linux Mint, Fedora, openSUSE, Debian (może coś jeszcze?).
Mój sprzęt to http://www.notebookcheck.net/Acer-Aspire-5733-6489.76683.0.html (napisałem, że dobry, bo wystarcza mi w 300%).
Komputer służy do amatorskiego programowania w php, jakieś tam html-e, gier mi nie potrzeba (na Xubuntu działa CS 1.6 przez wine - ale też nie potrzebuję tego), ogólnie internet, magazyn na zdjęcia, i w mniejszym stopniu filmy. Ogólnie domowe zastosowanie + nauka.
Czego oczekuję: z tym systemem mam się głównie nauczyć linuxa, działania i funkcjonowania systemu. Przydały by się jakieś programy do php i html'a (na Ubu jest fajny edytorek BlueFish czu jakoś tak).
Środowisko graficze: XFCE - jest ok, KDE - uczę się, trochę dziwne, ale może za jakiś czas będzie dla mnie najlepsze - kwestja przyzwyczajenia (z doświadczenia wiem, że to ono najbardziej odstrasza początkujących w świecie pingwina przez swoją "dziwność"), gnome - Gnome Shell jest efekciarskie i jego cel jest taki jak interfejsu Win8 - mobilne urządzenia. Ogólnie najlepiej jakbym miał szeroki wybór środowiska graficznego (gnome, kde, xfce, fluxbox, cinamon - w przypadku minta).
Linux będzie obok win7 na osobnej partycji o rozmiarze 60 Gb.
Chciałbym się na tym systemie nauczyć linux'a i zrozumiec jak działa system z inne, nienapiętnowanej przez Microsoft perspektywy. Ważne, żeby było dobre wspardzie dla systemu i żeby był duży dostęp do oprogramowania, dla niego.
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.

2
Programy graficzne / Conky prawie idealny
« dnia: 2013-07-22, 23:21:24 »
Witam.
Utworzyłem Conky przy pomocy programu conky-colors kierując się tym poradniko-tutorialem, a także wiki, forum peb i innymi, w celu zaznajomienia się z tym jak to np wydawac komendy jako root. W linuksach jestem zielony. 15 lat pod Windowsem robi swoje. Próbuje się przestawić na pingwina. Jaki jest mój problem? Otóż jak widać na załączonym zdjęciu nie ma ikonek przy sieci i pogodzie tzn. ikonek uploadu, downloadu, ip i pogody. Dodatkowo jest opcja pokazywania loga dystrybucji, bądź środowiska graficzneg. Tych ikonek też nie ma. .
Mój config znajdujący się w /home/maria/.conkycolors wygląda następująco:
######################
# - Conky settings - #
######################
update_interval 1
total_run_times 0
net_avg_samples 1
cpu_avg_samples 1
if_up_strictness link

imlib_cache_size 0
double_buffer yes
no_buffers yes

format_human_readable

#####################
# - Text settings - #
#####################
use_xft yes
xftfont Ubuntu:size=8
override_utf8_locale yes
text_buffer_size 2048

#############################
# - Window specifications - #
#############################
own_window_class Conky
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

alignment top_right
gap_x 25
gap_y 40
minimum_size 182 600
maximum_width 182

default_bar_size 60 8

#########################
# - Graphics settings - #
#########################
draw_shades no

default_color D6D6D6

color0 F2F2F2
color1 7296BB
color2 FFFFFF
color3 7296BB

TEXT
${font Ubuntu:style=Bold:size=8}SYSTEM $stippled_hr${font}
##############
# - SYSTEM - #
##############
${color0}${font Poky:size=14}S${font}${color}${goto 32}${voffset -8}Kernel:  ${alignr}${color2}${kernel}${color}
${goto 32}Uruchomiony: ${alignr}${color2}${uptime}${color}
# |--UPDATES
${goto 32}Aktualizacje: ${alignr}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${execi 360 aptitude search "~U" | wc -l | tail}${color}${font} ${color2}Pakiety${color}
# |--CPU
${voffset 2}${offset 2}${color0}${font Poky:size=14}P${color}${font}${voffset -4}${goto 32}CPU: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${cpu cpu1}%${color}${font} ${alignr}${color2}${cpugraph cpu1 8,60 7296BB 7296BB}${color}
# |--MEM
${voffset 2}${offset 1}${color0}${font Poky:size=14}M${font}${color}${goto 32}${voffset -7}RAM: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}$memperc%${color}${font}
${voffset 1}${offset 1}${voffset 2}${color0}${membar 4,18}${color}${goto 32}${voffset -2}F: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}${memeasyfree}${color}${font} U: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}${mem}${color}${font}
# |--SWAP
${voffset 4}${offset 1}${color0}${font Poky:size=12}s${font}${color}${voffset -4}${goto 32}SWAP: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${swapperc}%${color}${font}
${voffset 2}${offset 1}${color0}${swapbar 4,18}${color}${voffset -2}${goto 32}F: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}$swapmax${color}${font} U: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}$swap${color}${font}
# |--PROC
${voffset 2}${voffset 1}${color0}${font Poky:size=14}a${font}${color}${goto 32}${voffset -10}Procesów: ${color2}${alignr 13}CPU${alignr}RAM${color}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 1}${color}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 1}${alignr }${top mem 1}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 2}${color}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 2}${alignr }${top mem 2}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 3}${color}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 3}${alignr }${top mem 3}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 4}${color}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 4}${alignr }${top mem 4}${color}${font}
${voffset -1}${goto 42}${color2}${top name 5}${color}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1} ${goto 126}${top cpu 5}${alignr }${top mem 5}${color}${font}
#############
# - CLOCK - #
#############
${voffset 4}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}DATA $stippled_hr${font}
${voffset -12}${goto 28}${font Arial Black:size=38}${color2}${time %H}${color}${font}${voffset -28}${font Ubuntu:style=Bold:size=11}${color2}${time :%M}${time :%S}${color}${font}
${voffset -2}${goto 100}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}${time %A}${color}${font}
${goto 100}${time %d %b %Y}
################
# - CALENDAR - #
################
${voffset -2}${color0}${font Poky:size=16}D${font}${voffset -8}${font Ubuntu:style=Bold:size=7}${offset -17}${voffset 4}${time %d}${font}${color}${voffset -1}${font Monospace:size=7}${execpi 300 DJS=`date +%_d`; cal -h |sed '2,8!d'| sed '/./!d' | sed 's/^/${goto 42} /'| sed 's/$/ /' | sed 's/^/ /' | sed /" $DJS "/s/" $DJS "/" "'${font Arial:style=Bold:size=8}${voffset -2}${offset -4}${color1} '"$DJS"'${color}${font Monospace:size=7}'" "/}${voffset -1}
${voffset -22}
##########
# - HD - #
##########
${voffset 4}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}DYSKI $stippled_hr${font}
${execpi 30 /usr/share/conkycolors/bin/conkyHD1}
###############
# - NETWORK - #
###############
${voffset -4}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}SIEĆ $stippled_hr${font}
# |--WLAN0
${if_up wlan0}
${voffset -5}${color0}${font Webdings:size=17}”${font}${color}${goto 32}${voffset -5}Wys.: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed wlan0}${color}${font} ${alignr}${color2}${upspeedgraph wlan0 8,60 7296BB 7296BB}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}${totalup wlan0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font Webdings:size=17}“${font}${color}${goto 32}${voffset -5}Pob.: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed wlan0}${color}${font} ${alignr}${color2}${downspeedgraph wlan0 8,60 7296BB 7296BB}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}${totaldown wlan0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font Poky:size=14}Y${font}${color}${goto 32}${voffset -2}Sygnał: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${wireless_link_qual_perc wlan0}%${color}${font} ${alignr}${color2}${wireless_link_bar 8,60 wlan0}${color}
${voffset 2}${color0}${font Webdings:size=16}¬${font}${color}${goto 32}${voffset -8}Lokalne IP: ${alignr}${color2}${addr wlan0}${color}
${goto 32}Publiczne IP: ${alignr}${color2}${execi 10800 /usr/share/conkycolors/bin/conkyIp}${color}
# |--ETH0
${else}${if_up eth0}
${voffset -5}${color0}${font Webdings:size=17}”${font}${color}${goto 32}${voffset -5}Wys.: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed eth0}${color}${font} ${alignr}${color2}${upspeedgraph eth0 8,60 7296BB 7296BB}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}${totalup eth0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font Webdings:size=17}“${font}${color}${goto 32}${voffset -5}Pob.: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed eth0}${color}${font} ${alignr}${color2}${downspeedgraph eth0 8,60 7296BB 7296BB}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}${totaldown eth0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font Webdings:size=16}¬${font}${color}${goto 32}${voffset -4}Lokalne IP: ${alignr}${color2}${addr eth0}${color}
${goto 32}Publiczne IP: ${alignr}${color2}${execi 10800 /usr/share/conkycolors/bin/conkyIp}${color}
# |--PPP0
${else}${if_up ppp0}
${voffset -5}${color0}${font Webdings:size=17}”${font}${color}${goto 32}${voffset -5}Wys.: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${upspeed ppp0}${color}${font} ${alignr}${color2}${upspeedgraph ppp0 8,60 7296BB 7296BB}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}${totalup ppp0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font Webdings:size=17}“${font}${color}${goto 32}${voffset -5}Pob.: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${downspeed ppp0}${color}${font} ${alignr}${color2}${downspeedgraph ppp0 8,60 7296BB 7296BB}${color}
${goto 32}Oddanych: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color2}${totaldown ppp0}${color}${font}
${voffset 2}${color0}${font Webdings:size=16}¬${font}${color}${goto 32}${voffset -4}Lokalne IP: ${alignr}${color2}${addr ppp0}${color}
${else}${voffset 4}${offset 4}${color0}${font Wingdings:size=20}N${font}${color}${voffset -6}${goto 32}Sieć Niedostępna${voffset 14}${endif}${endif}${endif}
####################
# - WEATHER - #
####################
# http://weather.yahoo.com/
${voffset -8}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}POGODA $stippled_hr${font}
${if_gw}${voffset 4}${offset -4}${color0}${font Webdings:size=24}·${font}${color}
${voffset -24}${goto 32}Temperatura: ${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${execi 600 /usr/share/conkycolors/bin/conkyYahooWeather cur PLXX0029 c}°C${color}${font}
${goto 32}${voffset -2}${color0}${font Webdings}6${font}${color}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${execi 600 /usr/share/conkycolors/bin/conkyYahooWeather min PLXX0029 c}°C${color}${font}  ${voffset -2}${color0}${font Webdings}5${font}${color}${voffset -1}${font Ubuntu:style=Bold:size=8}${color1}${execi 600 /usr/share/conkycolors/bin/conkyYahooWeather max PLXX0029 c}°C${color}${font}
${else}${voffset 4}${offset 4}${color0}${font Wingdings:size=20}N${font}${color}${voffset -6}${goto 32}Pogoda niedostępna${voffset 14}${endif}
Proszę o pomoc i wytłumaczenie jak dziecku :), bo jestem zielony w świecie kompilacji, shella itd.
Pozdrawiam.

Strony: [1]