Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Robert75

Strony: [1] 2 3 ... 7
1
Jaką dystrybucję wybrać? / Odp: Feren OS - czy warto?
« dnia: 2018-12-30, 12:52:38 »
Początkowo myślałem o Chalet OS, ale teraz rozważam instalację Feren Os.
ChaletOS również odradzam, ponieważ instalator tego systemu ulega awarii podczas instalacji.
Jeżeli chodzi o FerenOS, które ma domyślne DE Cinnamon, również bym nie polecał, już chyba lepszy był by LinuxMint Cinnamon.

2
@norbas97 A dlaczego LTS? LTS ma numer 4.14, a najnowszy 4.19.
Ja obecnie jadę na jajku 4.19 i nie mam żadnych problemów.

3
Odkąd zacząłem korzystać z systemów Arch-pochodnych (wcześniej Manjaro, obecnie Anarchy) to przekonałem się żeby korzystać ze sterów nouveau, jest o wiele mniej problemów.

4
Pod Linuksem najlepiej działają modemy/routery firmy Huawei.

5
Konfiguracja / Odp: Problem z conky
« dnia: 2018-10-29, 12:27:16 »
Zdaje mi się że pomogło dodając do configu ten tekst:
# Set to yes if you want Conky to be forked in the background
background no

# Set to yes if you want all text to be in${tcp_portmon 32768 61000 count} uppercase
uppercase no
No i zmieniłem numer portu na 32768 61000.

6
Konfiguracja / Odp: Problem z conky
« dnia: 2018-10-28, 10:44:28 »
@1709 Dziękuje za zainteresowanie, na podstawie pierwszego linka zmieniłem trochę swój config, a konkretnie pousuwałem w niektórych miejscach znak #.
Ale tak jak się domyślałem główny problem stanowi tcp_portmon, zrobiłem nawet test, pousuwałem całkowicie tcp_portmon i problem nie występuje.
Ale że ja jestem maniakiem na punkcie conky to chciałbym aby wszystko działało idealnie, tak więc ograniczyłem tcp_portmon z 6 do 2, i jakby się polepszyło.

7
Konfiguracja / Odp: Problem z conky
« dnia: 2018-10-27, 22:09:56 »
A może jakiś skrypt, który ma polegać na tym że kiedy uruchamiam Pale Moon, to conky znika z pulpitu, a kiedy zamykam Pale Moon conky znowu wraca na pulpit.

8
Konfiguracja / Odp: Problem z conky
« dnia: 2018-10-26, 17:34:00 »
No to może pokarze swój config, być może ktoś wyłapie jakiś błąd.
#========================================================================
use_xft yes
xftfont Bold:size=9
xftalpha 0.1
#text_buffer_size 2048

# Update interval in seconds
update_interval 1

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
#total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
# When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used.
# Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity.
#own_window_argb_value 0
#own_window_type panel
#own_window_type desktop
own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
#minimum_size 300 300
maximum_width 300

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 0

# Border margins
#border_margins 5

# Border width
#border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color 0A960F
default_shade_color 0A960F
default_outline_color 0A960F
own_window_colour 000000
#default_color d8d8d8
color1 0998ED
color2 C37D0E
color3 0EB3C3

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#alignment top_right
#alignment bottom_left
alignment top_right

# Gap between borders of screen and text
#same thing as passing -x at command line
gap_x 5
gap_y 0

# Subtract file system buffers from used memory?
#no_buffers yes

# Set to yes if you want all text to be in uppercase
#uppercase no

# Number of cpu samples to average
#set to 1 to disable averaging
#cpu_avg_samples 1

# Number of net samples to average
#set to 1 to disable averaging
#net_avg_samples 1

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
#use_spacer none

TEXT
#${alignr}${font Ubuntu:pixelsize=26}Pulpit${desktop}${font}
##########
# SYSTEM
##########
${voffset -15}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p -4,0 -s 45x45}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 268,0 -s 45x45}
${color3}${font Roboto Black:size=20}$alignc${time %H:%M:%S}
${voffset -15}${font Roboto Black:size=14}$alignc${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
${color1}${voffset -12}${font Roboto Black:size=9}${scroll 44 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Anarchy  Xfce                            ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Czas działania: $font$alignr$uptime
#GPU Temperature $alignr${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${color1}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${voffset 1}${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
##########
# CPU
##########
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} Intel Core 4x i3-2100 CPU@3.10GHz $acpitemp${color0}°C 
#Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
#Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t}
${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148}${alignr}${cpubar cpu2 5,148}
${alignc 30}${voffset -6}${color}${font Play :Bold:size=11}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Core 2 $font${cpu cpu2}%
####################
${font Roboto Black:size=10}${color2}USAGE${font Roboto Black:size=10}${color2}${alignr 48}RAM${color2}${alignr 18}${font Roboto Black:size=10}CPU
${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 1} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} %
${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 2} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} %
${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 3} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} %
${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 4} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} %
${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 5} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} %
${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 6} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} %
##########
# MEMORY
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5}
${voffset -10}${color}$hr
${color}${font Play :Bold:size=11}${voffset -7}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font Play :Bold:size=11}${voffset -3}Free: $font$memeasyfree$alignr
${font Play :Bold:size=11}${voffset -2}Buffer: $font$buffers$alignr${font Play :Bold:size=11}${voffset -4}Cache: $font$cached$alignr
${voffset -15}${color}${voffset 5}$hr
${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6}
${voffset -17}${alignr}
##########
# HDD
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color 0A960F}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,60 F57900 FCAF3E}
#home
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Home used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color}  ${fs_used_perc /} % ${color0}
$color${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc}${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}read: $font${diskio_read /dev/sda}
#swap
${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 7,60}
##########
# NETWORK
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color} (ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600  curl -s www.icanhazip.com}
#####################
#Wykrywanie karty sieciowej
${voffset 2}${color}Network connected $hr
${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u2}
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u2 8,85 000000 aaddff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u2 8,85 000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u2}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u2 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u2 8,85  000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u2}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u2 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u2} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u2}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u2 8,85  000000 aaddff}
${endif}${endif}${endif}
#Koniec wykrywania karty sieciowej
${voffset -15}${alignc 3}${color0}Outbound:${color1}${tcp_portmon 1 65535 count} ${alignc}${color0} Inbound:${color1}${tcp_portmon 1 32767 count} ${alignr}${color0}Remote Service/Port:${color1}${tcp_portmon 32768 61000 count}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 0}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 1}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 2}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 3}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 4}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 5} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 5}
#########################################################################

9
Konfiguracja / Problem z conky
« dnia: 2018-10-26, 12:31:15 »
Witam
Ostatnio zauważyłem że gdy uruchomię przeglądarkę Pale Moon, to conky przestaje reagować, po prostu zamiera, mimo że mam ustawione w ten sposób:
# Update interval in seconds
update_interval 1
Czyli co 1 sekundę.
A najgorsze jest to gdy conky nie reaguje, to strony w Pale Moon wcale się nie wczytują, (w Chromium jest tak samo).
Dodam tylko ze gdy korzystałem z Manjaro, to problem był podobny, conky nie reagowało, ale strony się normalnie ładowały. A na Anarchy, którego obecnie używam niestety tak nie jest.
Podejrzewam że to ma związek z tcp_portmon które mam tak ustawione:
${voffset -15}${alignc 3}${color0}Outbound:${color1}${tcp_portmon 1 65535 count} ${alignc}${color0} Inbound:${color1}${tcp_portmon 1 32767 count} ${alignr}${color0}Remote Service/Port:${color1}${tcp_portmon 32768 61000 count}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 0}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 1}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 2}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 3}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 4}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 5} ${alignr}${tcp_portmon 1 65535 rservice 5}
Co mogę zrobić aby strony się wczytywały?

10
Inne / Odp: Problem ze słuchawkami
« dnia: 2018-10-10, 18:31:17 »
Też można uruchomić terminal, i wklepać:
alsamixer
I w ten sposób sobie ustawić dzwięk.

11
Advocacy / Odp: Internet mobilny LTE
« dnia: 2018-10-04, 13:00:22 »
Ja mam abonament w PLAY, i nie narzekam, dodatkowo dostałem modem Huawei E5573C.

13
Konfiguracja / Odp: Hddtemp
« dnia: 2018-08-22, 16:18:45 »
1709
Dziękuje za wyjaśnienie sprawy z sudo. Rzeczywiście po usunięciu sudo już nie ma śladu w logu tego info. A i w conky hddtemp działa zaraz po zalogowaniu.
Problem rozwiązany.

14
Konfiguracja / Odp: Hddtemp
« dnia: 2018-08-22, 15:48:48 »
Cytuj
No to masz sudo, czy nie masz???
No mam, ale ja go nie dodawałem, widocznie był domyślnie zainstalowany w systemie Manjaro.

15
Konfiguracja / Odp: Hddtemp
« dnia: 2018-08-22, 14:22:58 »

2. Jak nie potrzebujesz sudo, to poprostu sobie możesz usunąć.
Przy usuwaniu patrz czy usunie Ci także inne pakiety, jeśli nie, to możesz spokojnie usunąć.
Boję się usuwać sudo, gdyż jak go usunę to nie będę miał możliwości uwierzytelnienia podczas instalacji programów z repo Manjaro.
Chyba sobie odpuszczę w końcu ten wpis w logu nie ma żadnego wpływu na działanie systemu.

Strony: [1] 2 3 ... 7