Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - fand

Strony: [1] 2 3
1
Fedora / Odp: czy możliwe konto bez hasła
« dnia: 2018-05-22, 17:36:00 »
OT: Przeczytaj to, ba naprawdę fatalnie się czyta wszystkie Twoje wypowiedzi. Używasz cudzysłowu, jak inni słowa ku*wa - jako przerywnika. A nie taka jego rola.

Znałem z dawno "to" znaczenie, a moja interpretacja, nie zawiera się w zakresie Forum komputerowego - okazuje się bliższa żargonowi informatycznemu, wynikłemu z mojego stosowania słowników programowania.
Zadbam o literacką formę następnych wypowiedzi. :)

2
Po pierwsze, to poszukaj, czy takiej paczki ktoś nie zrobił. Jeśli nie - to sposób instalacji przedstawiony jest tutaj: https://catalin-festila.blogspot.com/2017/09/fedora-26-using-huion-giano-wh1409.html (tyle, że obecna wersja to 7, choć to, przy sposobie tworzenia tej paczki nie ma znaczenia).

przed kompilacją użyłem:


yum groupinstall 'Development Tools'
yum install kernel-devel


[root@host-46-186-91-255 andrzej]# lsusb
Bus 002 Device 007: ID 256c:006e 
Bus 002 Device 003: ID 0000:0538 
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0b05:1788 ASUSTek Computer, Inc. BT-270 Bluetooth Adapter
Bus 001 Device 003: ID 13d3:5130 IMC Networks Integrated Webcam
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

[root@host-46-186-91-255 andrzej]# lsmod
Module                  Size  Used by
hid_uclogic            28672  0
xt_CHECKSUM            16384  1
ipt_MASQUERADE         16384  3
nf_nat_masquerade_ipv4    16384  1 ipt_MASQUERADE
tun                    45056  1
fuse                  118784  5
rfcomm                 86016  16
nf_conntrack_netbios_ns    16384  1
nf_conntrack_broadcast    16384  1 nf_conntrack_netbios_ns
xt_CT                  16384  1
ip6t_rpfilter          16384  1
ip6t_REJECT            16384  2
nf_reject_ipv6         16384  1 ip6t_REJECT
xt_conntrack           16384  22
devlink                61440  0
ip_set                 45056  0
nfnetlink              16384  1 ip_set
ebtable_nat            16384  1
ebtable_broute         16384  1
bridge                188416  1 ebtable_broute
stp                    16384  1 bridge
llc                    16384  2 bridge,stp
ip6table_nat           16384  1
nf_conntrack_ipv6      16384  12
nf_defrag_ipv6         36864  1 nf_conntrack_ipv6
nf_nat_ipv6            16384  1 ip6table_nat
ip6table_mangle        16384  1
ip6table_raw           16384  1
ip6table_security      16384  1
iptable_nat            16384  1
nf_conntrack_ipv4      16384  16
nf_defrag_ipv4         16384  1 nf_conntrack_ipv4
nf_nat_ipv4            16384  1 iptable_nat
nf_nat                 36864  3 nf_nat_ipv6,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4
nf_conntrack          147456  11 nf_conntrack_ipv6,nf_conntrack_ipv4,ipt_MASQUERADE,nf_conntrack_broadcast,nf_conntrack_netbios_ns,xt_CT,nf_nat_ipv6,nf_nat_masquerade_ipv4,xt_conntrack,nf_nat_ipv4,nf_nat
libcrc32c              16384  2 nf_conntrack,nf_nat
iptable_mangle         16384  1
iptable_raw            16384  1
iptable_security       16384  1
ebtable_filter         16384  1
ebtables               40960  3 ebtable_filter,ebtable_nat,ebtable_broute
ip6table_filter        16384  1
ip6_tables             28672  5 ip6table_mangle,ip6table_filter,ip6table_security,ip6table_raw,ip6table_nat
bnep                   24576  2
sunrpc                409600  1
intel_powerclamp       16384  0
coretemp               16384  0
kvm_intel             176128  0
kvm                   708608  1 kvm_intel
snd_hda_codec_hdmi     57344  1
snd_hda_codec_conexant    24576  1
arc4                   16384  2
btusb                  53248  0
snd_hda_codec_generic    86016  1 snd_hda_codec_conexant
irqbypass              16384  1 kvm
iTCO_wdt               16384  0
iTCO_vendor_support    16384  1 iTCO_wdt
ath9k                 155648  0
btrtl                  16384  1 btusb
btbcm                  16384  1 btusb
snd_hda_intel          45056  7
ath9k_common           24576  1 ath9k
snd_hda_codec         151552  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic
ath9k_hw              503808  2 ath9k,ath9k_common
snd_hda_core           94208  5 snd_hda_intel,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic
intel_cstate           16384  0
btintel                24576  1 btusb
mac80211              892928  1 ath9k
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
intel_uncore          131072  0
uvcvideo              114688  0
bluetooth             598016  37 btrtl,btintel,bnep,btbcm,rfcomm,btusb
snd_seq                81920  0
videobuf2_vmalloc      16384  1 uvcvideo
videobuf2_memops       16384  1 videobuf2_vmalloc
ath                    36864  3 ath9k_hw,ath9k,ath9k_common
snd_seq_device         16384  1 snd_seq
videobuf2_v4l2         28672  1 uvcvideo
cfg80211              733184  4 mac80211,ath9k,ath,ath9k_common
videobuf2_common       53248  2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
videodev              208896  3 uvcvideo,videobuf2_common,videobuf2_v4l2
media                  45056  2 uvcvideo,videodev
snd_pcm               118784  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core,snd_hda_codec_hdmi
ecdh_generic           24576  1 bluetooth
joydev                 24576  0
snd_timer              36864  2 snd_seq,snd_pcm
asus_laptop            32768  0
jmb38x_ms              20480  0
snd                    94208  24 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_hda_codec_conexant,snd_seq,snd_hda_codec,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_seq_device,snd_pcm
sparse_keymap          16384  1 asus_laptop
memstick               16384  1 jmb38x_ms
intel_ips              24576  0
soundcore              16384  1 snd
rfkill                 28672  11 bluetooth,asus_laptop,cfg80211
lpc_ich                28672  0
mei_me                 45056  0
input_polldev          16384  1 asus_laptop
mei                   106496  1 mei_me
shpchp                 40960  0
i2c_i801               28672  0
acpi_cpufreq           24576  1
i915                 2002944  49
i2c_algo_bit           16384  1 i915
drm_kms_helper        200704  1 i915
crc32c_intel           24576  4
drm                   454656  19 i915,drm_kms_helper
sdhci_pci              40960  0
serio_raw              16384  0
cqhci                  28672  1 sdhci_pci
sdhci                  57344  1 sdhci_pci
mmc_core              172032  3 sdhci,sdhci_pci,cqhci
jme                    49152  0
mii                    16384  1 jme
video                  45056  2 i915,asus_laptop
[root@host-46-186-91-255 andrzej]#


i kilkanaście linii:

[ 1437.618896] uclogic 0003:256C:006E.0008: input,hiddev96,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [PenTablet ] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input1
[ 1437.623561] input: PenTablet  Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.2/0003:256C:006E.0009/input/input32
[ 1437.676064] input: PenTablet  Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.2/0003:256C:006E.0009/input/input33
[ 1437.676205] input: PenTablet  System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.2/0003:256C:006E.0009/input/input34
[ 1437.676356] uclogic 0003:256C:006E.0009: input,hidraw3: USB HID v1.0b Keyboard [PenTablet ] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input2
[ 1468.286464] jme 0000:04:00.5 ens5f5: TCP Checksum error
[ 1590.917103] perf: interrupt took too long (4895 > 4893), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40000
[ 1613.942008] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 7
[ 1616.418308] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 8 using ehci-pci
[ 1616.497409] usb 2-1.3: config 1 has an invalid interface number: 1 but max is 0
[ 1616.497416] usb 2-1.3: config 1 has no interface number 0
[ 1616.498783] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=0416, idProduct=a316
[ 1616.498788] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1616.498791] usb 2-1.3: Product: WPM USB
[ 1616.498795] usb 2-1.3: Manufacturer: NUVOTON
[ 1616.500916] input: NUVOTON WPM USB as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/0003:0416:A316.000A/input/input35
[ 1616.553356] hid-generic 0003:0416:A316.000A: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [NUVOTON WPM USB] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input1
[ 1619.830167] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 8
[ 1620.026187] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 9 using ehci-pci
[ 1620.127153] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=256c, idProduct=006e
[ 1620.127160] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=5, Product=6, SerialNumber=0
[ 1620.127164] usb 2-1.3: Product: PenTablet
[ 1620.136749] input: PenTablet  Pen as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/0003:256C:006E.000B/input/input36
[ 1620.137195] input: PenTablet  Pad as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/0003:256C:006E.000B/input/input37
[ 1620.137556] uclogic 0003:256C:006E.000B: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keypad [PenTablet ] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input0
[ 1620.143050] input: PenTablet  Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/0003:256C:006E.000C/input/input38
[ 1620.143684] uclogic 0003:256C:006E.000C: input,hiddev96,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [PenTablet ] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input1
[ 1620.149552] input: PenTablet  Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.2/0003:256C:006E.000D/input/input40
[ 1620.201804] input: PenTablet  Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.2/0003:256C:006E.000D/input/input41
[ 1620.201978] input: PenTablet  System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.2/0003:256C:006E.000D/input/input42
[ 1620.202492] uclogic 0003:256C:006E.000D: input,hidraw3: USB HID v1.0b Keyboard [PenTablet ] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input2
[root@host-46-186-91-255 andrzej]#


Sprawdzę - możliwe, że coś się zmieniło... chyba że trzeba i... chyba "tak" = dać "reboot" - więc "chwilkę" i powtórzę treść po "reboot".

po "reboot" :


[root@host-46-186-91-255 andrzej]# lsusb
Bus 002 Device 005: ID 256c:006e 
Bus 002 Device 003: ID 0000:0538 
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0b05:1788 ASUSTek Computer, Inc. BT-270 Bluetooth Adapter
Bus 001 Device 003: ID 13d3:5130 IMC Networks Integrated Webcam
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[root@host-46-186-91-255 andrzej]#[root@host-46-186-91-255 andrzej]# lsmod
Module                  Size  Used by
hid_uclogic            28672  0
fuse                  118784  5
rfcomm                 86016  16
xt_CHECKSUM            16384  1
ipt_MASQUERADE         16384  3
nf_nat_masquerade_ipv4    16384  1 ipt_MASQUERADE
tun                    45056  1
nf_conntrack_netbios_ns    16384  1
nf_conntrack_broadcast    16384  1 nf_conntrack_netbios_ns
xt_CT                  16384  1
ip6t_rpfilter          16384  1
ip6t_REJECT            16384  2
nf_reject_ipv6         16384  1 ip6t_REJECT
xt_conntrack           16384  22
devlink                61440  0
ip_set                 45056  0
nfnetlink              16384  1 ip_set
ebtable_nat            16384  1
ebtable_broute         16384  1
bridge                188416  1 ebtable_broute
stp                    16384  1 bridge
llc                    16384  2 bridge,stp
ip6table_nat           16384  1
nf_conntrack_ipv6      16384  12
nf_defrag_ipv6         36864  1 nf_conntrack_ipv6
nf_nat_ipv6            16384  1 ip6table_nat
ip6table_mangle        16384  1
ip6table_raw           16384  1
ip6table_security      16384  1
iptable_nat            16384  1
nf_conntrack_ipv4      16384  16
nf_defrag_ipv4         16384  1 nf_conntrack_ipv4
nf_nat_ipv4            16384  1 iptable_nat
nf_nat                 36864  3 nf_nat_ipv6,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4
nf_conntrack          147456  11 nf_conntrack_ipv6,nf_conntrack_ipv4,ipt_MASQUERADE,nf_conntrack_broadcast,nf_conntrack_netbios_ns,xt_CT,nf_nat_ipv6,nf_nat_masquerade_ipv4,xt_conntrack,nf_nat_ipv4,nf_nat
libcrc32c              16384  2 nf_conntrack,nf_nat
iptable_mangle         16384  1
iptable_raw            16384  1
iptable_security       16384  1
ebtable_filter         16384  1
ebtables               40960  3 ebtable_filter,ebtable_nat,ebtable_broute
ip6table_filter        16384  1
ip6_tables             28672  5 ip6table_mangle,ip6table_filter,ip6table_security,ip6table_raw,ip6table_nat
bnep                   24576  2
sunrpc                409600  1
arc4                   16384  2
ath9k                 155648  0
ath9k_common           24576  1 ath9k
ath9k_hw              503808  2 ath9k,ath9k_common
mac80211              892928  1 ath9k
intel_powerclamp       16384  0
ath                    36864  3 ath9k_hw,ath9k,ath9k_common
coretemp               16384  0
uvcvideo              114688  0
snd_hda_codec_hdmi     57344  1
snd_hda_codec_conexant    24576  1
videobuf2_vmalloc      16384  1 uvcvideo
kvm_intel             176128  0
snd_hda_codec_generic    86016  1 snd_hda_codec_conexant
videobuf2_memops       16384  1 videobuf2_vmalloc
snd_hda_intel          45056  7
cfg80211              733184  4 mac80211,ath9k,ath,ath9k_common
snd_hda_codec         151552  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic
btusb                  53248  0
btrtl                  16384  1 btusb
btbcm                  16384  1 btusb
snd_hda_core           94208  5 snd_hda_intel,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic
videobuf2_v4l2         28672  1 uvcvideo
btintel                24576  1 btusb
kvm                   708608  1 kvm_intel
videobuf2_common       53248  2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
bluetooth             598016  37 btrtl,btintel,bnep,btbcm,rfcomm,btusb
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
snd_seq                81920  0
videodev              208896  3 uvcvideo,videobuf2_common,videobuf2_v4l2
iTCO_wdt               16384  0
iTCO_vendor_support    16384  1 iTCO_wdt
media                  45056  2 uvcvideo,videodev
irqbypass              16384  1 kvm
snd_seq_device         16384  1 snd_seq
intel_cstate           16384  0
snd_pcm               118784  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core,snd_hda_codec_hdmi
ecdh_generic           24576  1 bluetooth
intel_uncore          131072  0
joydev                 24576  0
snd_timer              36864  2 snd_seq,snd_pcm
jmb38x_ms              20480  0
memstick               16384  1 jmb38x_ms
snd                    94208  24 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_hda_codec_conexant,snd_seq,snd_hda_codec,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_seq_device,snd_pcm
soundcore              16384  1 snd
asus_laptop            32768  0
mei_me                 45056  0
sparse_keymap          16384  1 asus_laptop
rfkill                 28672  11 bluetooth,asus_laptop,cfg80211
input_polldev          16384  1 asus_laptop
lpc_ich                28672  0
i2c_i801               28672  0
mei                   106496  1 mei_me
shpchp                 40960  0
intel_ips              24576  0
acpi_cpufreq           24576  1
i915                 2002944  50
i2c_algo_bit           16384  1 i915
drm_kms_helper        200704  1 i915
crc32c_intel           24576  4
serio_raw              16384  0
drm                   454656  20 i915,drm_kms_helper
sdhci_pci              40960  0
cqhci                  28672  1 sdhci_pci
sdhci                  57344  1 sdhci_pci
mmc_core              172032  3 sdhci,sdhci_pci,cqhci
jme                    49152  0
mii                    16384  1 jme
video                  45056  2 i915,asus_laptop
[root@host-46-186-91-255 andrzej]#
[   63.832823] fuse init (API version 7.26)
[  577.567639] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 4 using ehci-pci
[  577.646655] usb 2-1.3: config 1 has an invalid interface number: 1 but max is 0
[  577.646662] usb 2-1.3: config 1 has no interface number 0
[  577.647349] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=0416, idProduct=a316
[  577.647352] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  577.647354] usb 2-1.3: Product: WPM USB
[  577.647356] usb 2-1.3: Manufacturer: NUVOTON
[  577.649854] input: NUVOTON WPM USB as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/0003:0416:A316.0002/input/input19
[  577.703478] hid-generic 0003:0416:A316.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [NUVOTON WPM USB] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input1
[  580.979657] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 4
[  581.179551] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 5 using ehci-pci
[  581.281171] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=256c, idProduct=006e
[  581.281179] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=5, Product=6, SerialNumber=0
[  581.281183] usb 2-1.3: Product: PenTablet
[  581.426273] hid_uclogic: loading out-of-tree module taints kernel.
[  581.426379] hid_uclogic: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[  581.429468] input: PenTablet  Pen as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/0003:256C:006E.0003/input/input20
[  581.429985] input: PenTablet  Pad as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/0003:256C:006E.0003/input/input21
[  581.430284] uclogic 0003:256C:006E.0003: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keypad [PenTablet ] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input0
[  581.430746] input: PenTablet  Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.1/0003:256C:006E.0004/input/input22
[  581.431589] uclogic 0003:256C:006E.0004: input,hiddev96,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [PenTablet ] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input1
[  581.431942] input: PenTablet  Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.2/0003:256C:006E.0005/input/input24
[  581.484302] input: PenTablet  Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.2/0003:256C:006E.0005/input/input25
[  581.484539] input: PenTablet  System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.2/0003:256C:006E.0005/input/input26
[  581.484925] uclogic 0003:256C:006E.0005: input,hidraw3: USB HID v1.0b Keyboard [PenTablet ] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input2
[  618.856616] perf: interrupt took too long (2503 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79000
[root@host-46-186-91-255 andrzej]#


Prośba po mojej stronie - jeżeli mieli byśmy "opisać rozwiązane zagadnienie" = będę potrzebował, pomoc w użyciu xsetwacom...

3
Cytat: fand

"tu" widzę, że m.in. "mój" WH1409 okazuje się "niewspierany", czy nadal zachęcisz do instalcji? : https://digimend.github.io/tablets/
Tak. Zobacz co marcin82 napisał, zerknij na to co na githubie projektu pisane. HID daje absolutnie podstawowe wsparcie. Można zatem popróbować z czymś innym. Albo to chwyci digimend (najprawdopodobniej), albo wacom. Jeśli nie - to wrócisz do HID.

Jeżeli czytałem "na GitHub-ie", to wersja 7-dma, też "nie wspiera", ale jeżeli wskażecie łatwiejszą drogę od kompilacji ( Makefile odmawiał), to zaryzykuję nawet potrzebą przeinstalowania "tej" Fedory. ;)


make
make -C /lib/modules/4.16.8-300.fc28.x86_64/build SUBDIRS=/home/andrzej/Pobrane/zipowany/digimend-kernel-drivers-7 modules
make[1]: Wejście do katalogu '/usr/lib/modules/4.16.8-300.fc28.x86_64/build'
make[1]: *** Brak reguł do wykonania obiektu 'modules'. Stop.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/usr/lib/modules/4.16.8-300.fc28.x86_64/build'
make: *** [Makefile:10: modules] Błąd 2


wiem że uczyniłem:
rm /usr/lib/modules/4.16.8-300.fc28.x86_64/build
mkdir /usr/lib/modules/4.16.8-300.fc28.x86_64/build

dobrze zrobiłem ( ? ) = przecież tak samo "nie działa" ;)
rozumiem (po obejrzeniu katalogu wcześniejszego kernelu), że
"/usr/lib/modules/4.16.8-300.fc28.x86_64/build"
był "dowiązaniem" ale prowadzącym "do nikąd", bo otrzymałem komunikat: nie można otworzyć, plik lub katalog nie istnieje"... ( ? )

... yyy a zamierzałem zgodnie z:
### Installing source package manually ###

To build the drivers run `make` in the package's directory.

Please disregard the possible "Can't read private key" messages. They don't
affect the driver functionality, unless you set up kernel module signature
verification.

To install the drivers run `sudo make install` in the package's directory.

i "taka" wieść (intuicyjnie rozumiem, że driver "nie zmienia sytuacji") :
Blender 2.66 and above

This version was released on February 21, 2013.
Tablet setup

Blender is compatible with the evdev driver. There’s no need to do any device configuration. Your pen should just work in Blender.

4
Moja babcia skończyłą 102. Nie jest niedołężna.

-Należycie do uprzywilejowanych wyjątków = moi przodkowie umierali "zdrowo" i... wcześnie (udary i nałogi)

Hmm: wracając do "tematu":
"tu" widzę, że m.in. "mój" WH1409 okazuje się "niewspierany", czy nadal zachęcisz do instalcji? : https://digimend.github.io/tablets/

5
Raz jeszcze - po zainstalowaniu digimend - podaj lsmod.

Zainstaluję "go" w niedzielę albo poniedziałek - wpisuję przypomnienie do telefonu = nie to żebym był zajęty, tylko postępuję z następującą logiką:
- mam zamiar nabyć buty, by wrócić na plenerową siłownie ( ? ) ;)
to pierwsze co zrobię, bo gdybym zaniedbał sprawność,
to po co podejmować, w wieku 50ciu lat, działanie które "ma" perspektywę 20-30to letnią - przecież byłbym już niedołężny... ;)

6
Fedora / Odp: czy możliwe konto bez hasła
« dnia: 2018-05-17, 20:54:50 »
Sprawdziwszy:
-nm i to nawet z kwallet-pam).

Wyczerpałeś temat, dziękuję.
U mnie też autologin działa, a Mama ... sprawdzi działanie nowego Linuksa, gdy zechce "podejść do komputera" :) ja Jej już "nie namawiam", bo "mamy" maximum "tego" "co" możliwe.
Spodziewam się, że w "tym" temacie Forum "błyszczy zaletami" = opis i analiza zapoznaje z całym bogactwem funkcjonalności.

7
Drugi wyniki (lsmod) jest z podłączonym tabletem???
Pokaż jeszcze co się dzieje po podłączeniu tabletu (ostatnie linijki z wydanego wówczas polecenia dmesg)

PS: Z czystej ciekawości - dlaczego wszystkie działania dokonujesz z uprawnieniami administratora?

Tablet zachowuje się "jak zwykła Mysz" :),
ale Windowsowe sterowniki dają chyba pełną "jego" funkcjonalność... nie sprawdzałem
{- nie umiem Windowsa ( z jego antywirusami), nie lubię Windowsa..}

!!! ludzie! Ty "to" zamierzasz przejrzeć ??
-Tu Tablet "był podłączony:


treść przekraczała 20000 znaków
64.028739] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[   64.031954] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
[   64.031959] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
[   64.032032] device virbr0-nic entered promiscuous mode
[   65.459207] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered blocking state
[   65.459211] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered listening state
[   67.487638] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered learning state
[   69.535619] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered forwarding state
[   69.535627] virbr0: topology change detected, propagating
[   71.009766] virbr0: port 1(virbr0-nic) entered disabled state
[   71.025400] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   71.025409] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   71.025508] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   73.836552] fuse init (API version 7.26)
[  202.945609] do_trap: 8 callbacks suppressed
[  202.945612] traps: seapplet[1753] trap int3 ip:7f84198196d5 sp:7ffe06a2fce0 error:0 in libglib-2.0.so.0.5600.1[7f84197c7000+115000]
[  275.837917] perf: interrupt took too long (2508 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79000
[  677.288485] jme 0000:04:00.5 ens5f5: TCP Checksum error
[ 1283.845800] perf: interrupt took too long (3143 > 3135), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[ 1427.448877] jme 0000:04:00.5 ens5f5: TCP Checksum error
[ 2492.101916] perf: interrupt took too long (3935 > 3928), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[ 2783.931289] jme 0000:04:00.5 ens5f5: TCP Checksum error
[root@host-46-186-91-255 andrzej]#
=Nie "rosnę" na administratora Serwera, nie pytam / sprawdzam, czy polecenie "działa" "andrzejowi" = dla kilku poleceń loguję na "root" ;)

a "tu" Tablet chwilkę wcześniej podłączyłem:


[  202.945609] do_trap: 8 callbacks suppressed
[  202.945612] traps: seapplet[1753] trap int3 ip:7f84198196d5 sp:7ffe06a2fce0 error:0 in libglib-2.0.so.0.5600.1[7f84197c7000+115000]
[  275.837917] perf: interrupt took too long (2508 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79000
[  677.288485] jme 0000:04:00.5 ens5f5: TCP Checksum error
[ 1283.845800] perf: interrupt took too long (3143 > 3135), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[ 1427.448877] jme 0000:04:00.5 ens5f5: TCP Checksum error
[ 2492.101916] perf: interrupt took too long (3935 > 3928), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[ 2783.931289] jme 0000:04:00.5 ens5f5: TCP Checksum error
[ 3044.574791] perf: interrupt took too long (4925 > 4918), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40000
[ 3679.881359] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 3
[ 3693.621623] usb 2-1.1: new full-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 3693.700278] usb 2-1.1: config 1 has an invalid interface number: 1 but max is 0
[ 3693.700283] usb 2-1.1: config 1 has no interface number 0
[ 3693.701051] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0416, idProduct=a316
[ 3693.701061] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3693.701065] usb 2-1.1: Product: WPM USB
[ 3693.701069] usb 2-1.1: Manufacturer: NUVOTON
[ 3693.703990] input: NUVOTON WPM USB as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.1/0003:0416:A316.0005/input/input26
[ 3693.756717] hid-generic 0003:0416:A316.0005: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [NUVOTON WPM USB] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input1
[root@host-46-186-91-255 andrzej]#


Mysz i Tablet, kontrolują równocześnie wskaźnik, tak samo jak touchpad i mysz, jeżeli "po podłączeniu myszy nie wyłączasz touchpad-u".

8
Fedora / Odp: czy możliwe konto bez hasła
« dnia: 2018-05-13, 18:06:34 »
W pierwszym przypadku: Ustawienia systemowe -> Uruchamianie i wyłączanie -> Ekran logowania (SDDM) -> Zaawansowane i zaznaczyć: Loguj bez pytania oraz Zaloguj ponownie po wyjścu. Wybierz odpowiedniego użytkownika i sesję.
Winno wystarczyć.

Prędko, bo Cię "zdziwię", bo gdy włączone dla Autologin "Zaloguj ponownie po wyjściu", to nie działa "przełącz sesje"... Ratowałem się "Terminalem"... ;)

9
Fedora / Odp: Brakuje mi wizualny kodek MPEG-4
« dnia: 2018-05-13, 18:02:59 »
Szczerze, to sprawdź sobie ustawienia mirrorów w tej Fedorze. Masz najnowszą jej wersję. Tutaj nie ma prawa znaleźć się nierozwijane i porzucone już dawno KDE4. KDM był display managerem dla KDE4 i nie jest dla Plasma 5. SDDM jest jednym z tych, które są polecane dla Plasma 5.

po "yum update" wersja kernel-a z "300" zmieniła się na "301", a "kdm" znając - widzę, różniący się od "sddm"
...no przecież nie sfotografuję ekranu z kdm-em, żeby "udowadniać" ;)

Jak każdy DM daje on możliwość wyboru: użytkownika i środowiska graficznego (jeśli jest ich kilka). W przypadku Plasma 5 będziesz mógł mieć 2: "zwykłe" (Plasma) oraz waylandowe (Plasma-Wayland) o ile masz zainstalowane odpowiednie do tego ostatniego pakiety. Drugiej opcji nie stosujesz nigdy, gdy masz GPU NVidia i jednocześnie sterowniki zamknięte nvidia.

 ?he he? = czuję się "wciągany w spór", a "doszedłem do ładu" z SDDM i nie będę sprawdzał, małej opcji w porównaniu z ogromną całością :)

ale konfigurując (po zalogowaniu Plasmy root-a) w "Ustawieniach Systemowych" mamy dostępny interfejs, dla konfiguracji:
domyślnych środowisk graficznych,
sposobów logowania,
a także można dodać niestandardowe skrypty wykonywane podczas logowania (tu, gdybym dysponował skryptem - np. "mapował bym" klawisze mojego Tabletu :) ).

Jedno pozostaje pewne: kultura to (też) wyrozumiała cierpliwość i... po "wejściu" nowej wersji Linuksa, (chyba) każdej dystrybucji, nadal potrzebna okazuje się "kultura dla zagadnień informatycznych", a Moja Mama - gdy natrafia na komunikat Linuksa, którego "nie rozumie", obraża się (na mnie i Linuksa).
Ja sam widzę, że po około 2-wu może 3-ech latach bez komputera, straciłem prędkościową inercję, i to co po przyjrzeniu się okazuje się zaletą, interpretowałem "jako dziwactwo".

10
Fedora / Odp: Brakuje mi wizualny kodek MPEG-4
« dnia: 2018-05-13, 15:33:56 »
Rozwiązanie (dla mnie), to "mpv" (program "filmowy")
i do jego instalacji potrzebne okazały się następujące "rpm-my" :

compat-lua-libs-5.1.5-10.fc28.x86_64.rpm                           uchardet-0.0.6-6.fc28.x86_64.rpm
ffmpeg-4.0-1.fc28.x86_64.rpm                                       vid.stab-1.1-4.20170830gitafc8ea9.fc28.x86_64.rpm
ffmpeg-libs-4.0-1.fc28.x86_64.rpm                                  vo-amrwbenc-0.1.3-4.fc28.x86_64.rpm
libavdevice-4.0-1.fc28.x86_64.rpm                                  vulkan-1.1.73.0-1.fc28.x86_64.rpm
libmfx-1.23-3.fc28.x86_64.rpm                                      vulkan-filesystem-1.1.73.0-1.fc28.noarch.rpm
mpv-0.28.2-4.fc28.x86_64.rpm                                       x264-libs-0.152-5.20171224gite9a5903.fc28.x86_64.rpm
ocl-icd-2.2.12-1.fc28.x86_64.rpm                                   x265-libs-2.7-3.fc28.x86_64.rpm
opencore-amr-0.1.5-3.fc28.x86_64.rpm                               xvidcore-1.3.5-1.fc28.x86_64.rpm
spirv-tools-libs-2018.3.0-0.1.20180407.git26a698c.fc28.x86_64.rpm

Pozdrawiam "newbi", dziękuję za cierpliwość, i "ścieżkę dla samodzielności".
dobrym w mojej ocenie źródłem rpm-ów pozostaje już od wczesnych Linuksów strona "RPM Search" z której pomocy zwykłem korzystać.

Może dziwić, że wpisałem listę RPM-ów i wspomniałem o instalacji KDE / Plasma, pisząc o odtwarzaniu filmów, ale gdy doinstalować "X11" (czyli według mojej wątłej wiedzy, integralną część Plasma), można ograniczyć liczbę koniecznych uzupełnień Linuksa ( np. jego bibliotek ) do tak krótkiego zestawu, dla zainstalowania "niedomyślnego" odtwarzacza filmów, o nazwie "mpv".

11
Fedora / Odp: czy możliwe konto bez hasła
« dnia: 2018-05-13, 15:24:24 »
Jaki to system i jakie środowisko? SDDM oczywiście, że umożliwia autologin. Prościej aplikacją, ale tu wpierw chciałbym odpowiedź na pierwsze dwa pytania. Można tak: https://wiki.archlinux.org/index.php/SDDM#Autologin

-Piszę "w" kontekście "Forum Linux.pl -> Fedora" i o wersji Fedora 28.

A z WIKI, to (kulawo) rozumiem sekcje kodu, i słabo "co po angielsku".

A Mama domaga się "takiej łatwości", by domyślnie uruchamiało się nowszym kernelem, Plasma / KDE (bo podobne do Windows) :) będzie zadowolana...

Pozdrawiam.

(Teraz się dąsa, bo wróciłem od Kolegi, też używającego Linuksa, ale Debian, tyle że Samodzielnie = Mama Go trochę nie lubi, bo dziwny - jeździ na wózku, "ma" długie włosy i poznałem Gościa, przed kilku dniami. = Boi się, że narkoman...)

12
Fedora / Odp: czy możliwe konto bez hasła
« dnia: 2018-05-13, 12:27:02 »
Jakie konto i do czego to hasło?
Jeśłi chodzi o dowolne środowisko linuksowe, to można zastosować np. coś co się nazywa autologin. Nie trzeba wpisywać ani logowania, ani hasła. W przypadku niektórych środowisk nie jest wówczas wymagane także podanie hasła np. do sieci WiFi. Nadać uprawnienia do instalacji paczek też można bez podawania hasła admina, ale to - wg mnie - w tym przypadku bez sensu. Jeśli dystrybucja umożliwia instalację flatpaków, to można je również instalować dla poszczególnego użytkownika (i tu o ile pamiętam hasło nie jest wymagane).
Zatem skonkretyzuj pytanie, a otrzymasz konkretną odpowiedź.

"Profil" Mojej Mamy nie "ma" uprawnień administracyjnych.
W konfiguracji kont wskazałem "Loguj bez pytania", ale SDDM "nie wpuszcza" bez podania loginu i hasła = może dla tego, że gdy "zapytany o hasło", przy tworzeniu "profilu" (przed konsultacją z Mamą) wpisałem możliwie łatwe hasło uznane przez system za "dobre".

Jeżeli trzeba: proszę o wskazówkę, jak zresetować / usunąć, hasło dla tego jednego "profilu"?

Przecież, (po zastanowieniu) nie za każdym razem włączam komputer by "robić swoje poważnie traktowane zadania" - czyli też korzystał bym z tego "autologin-u"...

po teście:
systemctl disable kdm
systemctl enable sddm
opiszę skutek. Proszę o chwilę cierpliwości.

Zadziałało bez zarzutu i z atrakcjami:
Moja analiza = domyślne uruchomienie, profilu z ułatwieniami (duże czcionki, przeskalowany ekran), nie opóźni po wyborze (gdy potrzebowałem,) przeniesienia się, przelogowaniem na "mój profil".

13
Fedora / czy możliwe konto bez hasła
« dnia: 2018-05-13, 11:11:16 »
Witam

Opiszę sytuację:
Moja Mama (Barbara 70+), nie lubi używać haseł do komputera. Ledwie udaje mi się Ją namówić, na wpisanie (zapamiętanie) login-u...

Jak rozwiązać "taki impas"? :)

14
Podłącz tablet i pokaż wyniki poleceń:
lsusb
[root@host-46-186-91-255 andrzej]# lsusb                                                                                                                                    
Bus 002 Device 008: ID 0000:0538                                                                                                                                           
Bus 002 Device 003: ID 256c:006e                                                                                                                                           
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub                                                                                                   
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub                                                                                                             
Bus 001 Device 004: ID 0b05:1788 ASUSTek Computer, Inc. BT-270 Bluetooth Adapter                                                                                           
Bus 001 Device 003: ID 13d3:5130 IMC Networks Integrated Webcam                                                                                                             
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub                                                                                                   
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub                                                                                                             
[root@host-46-186-91-255 andrzej]#     
lsmod
[root@host-46-186-91-255 andrzej]# lsmod                                                                                                                                    
Module                  Size  Used by                                                                                                                                       
fuse                  118784  3                                                                                                                                             
rfcomm                 86016  18                                                                                                                                           
xt_CHECKSUM            16384  1                                                                                                                                             
ipt_MASQUERADE         16384  3                                                                                                                                             
nf_nat_masquerade_ipv4    16384  1 ipt_MASQUERADE                                                                                                                           
tun                    45056  1                                                                                                                                             
nf_conntrack_netbios_ns    16384  1                                                                                                                                         
nf_conntrack_broadcast    16384  1 nf_conntrack_netbios_ns                                                                                                                 
xt_CT                  16384  1                                                                                                                                             
ip6t_rpfilter          16384  1
ip6t_REJECT            16384  2
nf_reject_ipv6         16384  1 ip6t_REJECT
xt_conntrack           16384  22
ip_set                 45056  0
nfnetlink              16384  1 ip_set
ebtable_nat            16384  1
ebtable_broute         16384  1
bridge                188416  1 ebtable_broute
stp                    16384  1 bridge
llc                    16384  2 bridge,stp
devlink                61440  0
ip6table_nat           16384  1
nf_conntrack_ipv6      16384  12
nf_defrag_ipv6         36864  1 nf_conntrack_ipv6
nf_nat_ipv6            16384  1 ip6table_nat
ip6table_mangle        16384  1
ip6table_raw           16384  1
ip6table_security      16384  1
iptable_nat            16384  1
nf_conntrack_ipv4      16384  16
nf_defrag_ipv4         16384  1 nf_conntrack_ipv4
nf_nat_ipv4            16384  1 iptable_nat
nf_nat                 36864  3 nf_nat_ipv6,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4
nf_conntrack          147456  11 nf_conntrack_ipv6,nf_conntrack_ipv4,ipt_MASQUERADE,nf_conntrack_broadcast,nf_conntrack_netbios_ns,xt_CT,nf_nat_ipv6,nf_nat_masquerade_ipv4,xt_conntrack,nf_nat_ipv4,nf_nat
libcrc32c              16384  2 nf_conntrack,nf_nat
iptable_mangle         16384  1
iptable_raw            16384  1
iptable_security       16384  1
ebtable_filter         16384  1
ebtables               36864  3 ebtable_filter,ebtable_nat,ebtable_broute
ip6table_filter        16384  1
ip6_tables             28672  5 ip6table_mangle,ip6table_filter,ip6table_security,ip6table_raw,ip6table_nat
bnep                   24576  2
sunrpc                409600  1
arc4                   16384  2
iTCO_wdt               16384  0
iTCO_vendor_support    16384  1 iTCO_wdt
intel_powerclamp       16384  0
ath9k                 155648  0
btusb                  53248  0
ath9k_common           24576  1 ath9k
coretemp               16384  0
uvcvideo              114688  0
ath9k_hw              503808  2 ath9k,ath9k_common
btrtl                  16384  1 btusb
btbcm                  16384  1 btusb
videobuf2_vmalloc      16384  1 uvcvideo
videobuf2_memops       16384  1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2         28672  1 uvcvideo
videobuf2_common       49152  2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
videodev              208896  3 uvcvideo,videobuf2_common,videobuf2_v4l2
mac80211              892928  1 ath9k
btintel                24576  1 btusb
snd_hda_codec_hdmi     57344  1
snd_hda_codec_conexant    24576  1
kvm_intel             176128  0
bluetooth             598016  37 btrtl,btintel,bnep,btbcm,rfcomm,btusb
snd_hda_codec_generic    86016  1 snd_hda_codec_conexant
media                  45056  2 uvcvideo,videodev
ath                    36864  3 ath9k_hw,ath9k,ath9k_common
kvm                   708608  1 kvm_intel
ecdh_generic           24576  1 bluetooth
snd_hda_intel          45056  4
irqbypass              16384  1 kvm
cfg80211              733184  4 mac80211,ath9k,ath,ath9k_common
snd_hda_codec         151552  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic
intel_cstate           16384  0
snd_hda_core           94208  5 snd_hda_intel,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic
intel_uncore          131072  0
jmb38x_ms              20480  0
memstick               16384  1 jmb38x_ms
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
snd_seq                81920  0
snd_seq_device         16384  1 snd_seq
joydev                 24576  0
snd_pcm               118784  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core,snd_hda_codec_hdmi
snd_timer              36864  2 snd_seq,snd_pcm
asus_laptop            32768  0
sparse_keymap          16384  1 asus_laptop
rfkill                 28672  8 bluetooth,asus_laptop,cfg80211
input_polldev          16384  1 asus_laptop
snd                    94208  18 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_hda_codec_conexant,snd_seq,snd_hda_codec,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_seq_device,snd_pcm
mei_me                 45056  0
intel_ips              24576  0
shpchp                 40960  0
mei                   106496  1 mei_me
soundcore              16384  1 snd
lpc_ich                28672  0
acpi_cpufreq           24576  1
i2c_i801               28672  0
i915                 1998848  32
i2c_algo_bit           16384  1 i915
crc32c_intel           24576  1
drm_kms_helper        200704  1 i915
serio_raw              16384  0
sdhci_pci              40960  0
cqhci                  28672  1 sdhci_pci
drm                   454656  12 i915,drm_kms_helper
sdhci                  57344  1 sdhci_pci
jme                    49152  0
hid_uclogic            16384  0
mmc_core              172032  3 sdhci,sdhci_pci,cqhci
mii                    16384  1 jme
video                  45056  2 i915,asus_laptop
[root@host-46-186-91-255 andrzej]#


15
Fedora / Odp: Brakuje mi wizualny kodek MPEG-4
« dnia: 2018-05-13, 09:38:41 »
KDM??? Sorry, ale to jest związane z czymś, czego już nie ma w obecnych wersjach "KDE". Zamiast tego masz np. polecane SDDM.

- Czy SDDM, oferuje "wybór typu sesji"?
-Nie wdawajmy się w "spory kompetencyjne" - w ostatnim tygodniu, kompromitowałem się na Forum, więc "tą" wiadomość, pisałem po zainstalowaniu i sprawdzeniu.

"wybór typu sesji" - w moim rozumieniu: możliwość wyboru między GNOME I Plasma, przed zalogowaniem do "pulpitu roboczego".

mi zadziałało polecenie
dnf install kdm

- gdy dodawałem profil dla Mojej Mamy - ujrzałem, że w systemie figuruje SDDM = przyznaję, że wyglądem nie różni się od znanego mi "kdm".

Strony: [1] 2 3