Forum Linux.pl

System => Konfiguracja => Wątek zaczęty przez: Boxxaa w 2019-03-18, 11:11:45

Tytuł: [rozwiązane] [Mint 19.1] nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Boxxaa w 2019-03-18, 11:11:45
System jak w tytule. Na Virtual Boxie (win7 + Adobe Premiere) komputer zjada mi całe 8GB RAM (przy dużych projektach Video). Zastanawiam się dlaczego Mint 19.1 nie używa SWAP.
Mam standardowe partycje w systemie [ EFI (fat32) oraz SYSTEM (ext4) ]
Przy instalacji próbowałam zrobić partycje ręcznie, czyli:
576MB EFI
12188MB SWAP
77000MB ext4
30000MB fat32
ale MINT ciągle płakał że coś jest nie tak (że w systemie znajdują się inne systemy, że może być problem z uruchamianiem systemu, wtedy zadał pytanie: CZY NA PEWNO CHCESZ URUCHAMIAĆ SYSTEM W TRYBIE UEFI, klikałam dziesiątki razy TAK ale system jakby zamierał i tyle).

Montowanie ./ robiłam pod ext4 (na partycji 77000MB)
a ./windows pod fat32 (na partycji 30000MB)
./boot był w EFI (na partycji 576MB)

Nie wiem w którym to miejscu błąd popełniam.
Teraz mam klasycznie czyli MINT sam zrobił sobie dwie partycje (EFI + ext4) i mam przeogromny problem ze zmniejszeniem partycji ext4 czymkolwiek tak by "wydziobać" z tego 12188MB (z końcówki) dla SWAPA (1,5x tyle co RAM)

Na dodatek, nie wiem co stało się podczas instalacji. Wszystko odbywało się klasycznie jak zawsze i nic nie wskazywało na problemy. Teraz przy uruchamianiu pojawia mi się Grub i trzy opcje: uruchom MINT, uruchom awaryjnie oraz SETUP MINT. Jak się tego pozbyć?

Kolejna sprawa to czas uruchamiania systemu. Wcześniej uruchamiał się w zaledwie kilka sekund, po nowej instalacji oczekiwanie w chwili wyświetlania LOGO Mint'a trwa około 30-33 sekund.

Instalacji MINT'a dokonywałam tak samo jak zawsze, przy BOOTOWANIU komputera wybrałam BOOT FROM EFI FILE czyi jak każdego Windows czy inną dystrybucję Linux.

Programy uruchamiane wraz z systemem = czysto, nic nadzwyczajnego tam nie ma. Wszystkie śmieci wyłączone.
Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: mackeire w 2019-03-18, 11:39:21
Trzeba było sformatować partycję EFI bo tam siedzą wpisy ze wszystkich systemów które były wcześniej na dysku. Teraz Twoim przyjacielem programik
efibootmgr
i sprzątanie śmieci ;)

Jako windowsiara pewnie nie masz pojęcia o GRUBym a to potrafi być upierdliwe zwierzę.
Polecam przeczytanie manuala, bo grzebiąc w linuxach prędzej czy później zderzysz się z problemem awarii bootloadera .
TL;DR

sudo nano /etc/default/grub 

To plik konfiguracyjny GRUBego

cumbajszpil:
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="acpi_backlight=video"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# ble, ble, ble ....

No i tak jak piszą po dokonaniu zmian w pliku trzeba zrobić

sudo update-grub

Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Boxxaa w 2019-03-18, 12:03:52
Config GRUBego u mnie wygląda tak jak w kodzie poniżej. Na dysku śmieci nie było (dysk podpięty przez USB i przejechany ZERAMI (Minitool Partition Wizard / full zero erase )).#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi

function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    save_env saved_entry
  fi
}
function recordfail {
  set recordfail=1
  # GRUB lacks write support for lvm, so recordfail support is disabled.
}
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod lvm
insmod ext2
set root='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'  c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=pl_PL
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=hidden
    set timeout=0
  # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  elif sleep --interruptible 0 ; then
    set timeout=0
  fi
fi
if [ $grub_platform = efi ]; then
  set timeout=30
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ "${1}" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=1
else
set vt_handoff=
fi
}
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
      set linux_gfx_mode=text
    fi
  else
    set linux_gfx_mode=keep
  fi
else
  set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 19.1 Xfce' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_gpt
insmod lvm
insmod ext2
set root='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'  c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
fi
        linux /boot/vmlinuz-4.15.0-46-generic root=/dev/mapper/mint--vg-root ro  quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-46-generic
}
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Linux Mint 19.1 Xfce' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c' {
menuentry 'Linux Mint 19.1 Xfce, za pomocą systemu Linux 4.15.0-46-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-46-generic-advanced-c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_gpt
insmod lvm
insmod ext2
set root='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'  c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 4.15.0-46-generic...'
        linux /boot/vmlinuz-4.15.0-46-generic root=/dev/mapper/mint--vg-root ro  quiet splash $vt_handoff
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-46-generic
}
menuentry 'Linux Mint 19.1 Xfce, with Linux 4.15.0-46-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-46-generic-recovery-c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c' {
recordfail
load_video
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_gpt
insmod lvm
insmod ext2
set root='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'  c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 4.15.0-46-generic...'
        linux /boot/vmlinuz-4.15.0-46-generic root=/dev/mapper/mint--vg-root ro recovery nomodeset
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-46-generic
}
menuentry 'Linux Mint 19.1 Xfce, za pomocą systemu Linux 4.15.0-20-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-20-generic-advanced-c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_gpt
insmod lvm
insmod ext2
set root='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'  c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 4.15.0-20-generic...'
        linux /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=/dev/mapper/mint--vg-root ro  quiet splash $vt_handoff
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
}
menuentry 'Linux Mint 19.1 Xfce, with Linux 4.15.0-20-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.15.0-20-generic-recovery-c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c' {
recordfail
load_video
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_gpt
insmod lvm
insmod ext2
set root='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint='lvmid/uWk6rf-Wmwo-nTuD-SnQZ-gRci-W3Zg-GHUksI/dvrG62-AFhs-giSI-nijX-74Er-sQ4J-0aBf4n'  c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root c6a4e7b6-0399-4aab-a88c-798a2663d44c
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 4.15.0-20-generic...'
        linux /boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=/dev/mapper/mint--vg-root ro recovery nomodeset
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-20-generic
}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
menuentry 'System setup' $menuentry_id_option 'uefi-firmware' {
fwsetup
}
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

a tutaj to mnie trochę zdziwiło:

lapcot@lapcot-HP:~$ efibootmgr
BootCurrent: 0000
Timeout: 5 seconds
BootOrder: 000A
Boot0000* Notebook Hard Drive
Boot0001* USB Hard Drive 1 - ADATA ADATA USB Flash Driv
Boot0002* USB Hard Drive 1 - ADATA ADATA USB Flash Driv
Boot0003* USB Hard Drive 2 - JMicron USB3.0
Boot0004* ubuntu
Boot0005* ubuntu
Boot0006* ubuntu
Boot0007* ubuntu
Boot0008* ubuntu
Boot0009* ubuntu
Boot000A* ubuntu
Boot000D* Windows Boot Manager
lapcot@lapcot-HP:~$

Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: mackeire w 2019-03-18, 12:45:09
Siedem ubunciaków i winda :)  Coś słabo formatowałaś .

Pokaż mi /etc/default/grub o ile masz taki plik w ogóle .
Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Boxxaa w 2019-03-18, 12:50:04
Siedem ubunciaków i winda :)  Coś słabo formatowałaś .
Pokaż mi /etc/default/grub o ile masz taki plik w ogóle .

Właśnie, nie rozumiem tego. Dysk był podpięty w obudowie 2.5" przez USB do Windowsa7. Uruchomiony Minitool Partition, wywalone partycje z dysku, zamontowana nowa NTFS a po niej FULL ERASE zerami. Trwało to około 20minut i skończył nadpisywanie. Jakim cudem jest to co wyżej, nie wiem. Minitool Partition Wizard ściemnia? Nieczego nie wyczyścił?

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: mackeire w 2019-03-18, 15:12:54
Nie mam pojęcia co to za jeden ten Minitool Partition Wizard . Pokaż mi jego kod źródłowy . Nie ma ? Aha ... :)
 Grzebanie w linuchu przy pomocy windzianych narzędzi przypomina wymianę tłoka  przez rurę wydechową. Niby można , ale są łatwiejsze sposoby ;)

Tych siedmiu samotnych ubuntów i windozę prawdopodobnie ujrzysz zaglądając do swojego biosu/uefi (F12) przed startem systemu . Wywal te zbędne z poziomu bios/uefi maszyny lub użyj programu efibootmgr  (manual >> https://linux.die.net/man/8/efibootmgr) jako root.

Teraz rozszyfrowanie GRUBego
GRUB_DEFAULT=0 //tego lepiej nie ruszać :)
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden // czyli ukrywanie poniższego timera (timeout)
GRUB_TIMEOUT=0 //czas jaki grub odlicza zanim odpali domyślny system
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian` //cholera wie
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" //splash wyświetla logo przy bootowaniu a quiet ukrywa komunikaty systemu
GRUB_CMDLINE_LINUX="" // tu można wpisać parametry dla kernela

Znanym od lat fochem GRUBa jest nie respektowanie timeout=0 jeżeli wykryje więcej niż jeden system operacyjny i wtedy mimo że ustawisz timeout na zero to gruby będzie odliczał do 10 zanim odpali domyślny system.
 Obejściem jest ustawienie timeout na 1 a podobno 0.1 też działa.
Krótko mówiąc ,timeout to czas potrzebny userowi na ręczne dokonanie wyboru który system wystartować zanim wystartuje się domyślny.
 Podejrzewam, że Twój GRUBy wciąż myśli że masz siedem ubuntów i daje Ci czas do namysłu zanim ruszy . Stąd długi czas uruchamiania.

Pokaż jeszcze
systemd-analyze blame
to popatrzymy jakie usługi zamulają i co można wypierdzielić w kosmos.

Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Boxxaa w 2019-03-18, 16:00:21
W uefi wszystko wygląda ok. Jest bootowanie tylko z dysku; bootowanie w trybie UEFI with CSM. Czas wyświetlania listy dostępnych opcji (klawisze funkcyjne) przy bootowaniu = 0sek; czas wybrania ścieżki rozruchowej = 0sek. W uefi wydaje się wszystko cacy. Po wybotowaniu pojawia się GRUB z trzema opcjami:
1. uruchom Minta
2. uruchom zaawansowane ustawienia systemu (no i startuje jedynie konsola  >GRUB i mruga kursor)
3. system SETUP - nie wiem co to za opcja, po kliknięciu zaraz wraca nazad do GRUBa
W czasie wyświetlania GRUBa czyli powyższego menu odliczane jest 30sek i system startuje ...
Pojawia się czarny ekran na około 4>6sek, zanim logo MINT no i logo sobie "skrobie" dysk 30-35sek.

Wcześniej robiłam obraz na pendrive'a z poziomu Windows (Rufusem).
Ten obraz który mam wgrany teraz zrobiony jest z konsoli w Mint'cie.
A może tu pies pogrzebany?lapcot@lapcot-HP:~$ systemd-analyze blame
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
lines 1-23...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
lines 1-24...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
lines 1-25...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
lines 1-26...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
lines 1-27...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
            91ms lm-sensors.service
lines 1-28...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
            91ms lm-sensors.service
            83ms systemd-udev-trigger.service
lines 1-29...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
            91ms lm-sensors.service
            83ms systemd-udev-trigger.service
            79ms iio-sensor-proxy.service
lines 1-30...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
            91ms lm-sensors.service
            83ms systemd-udev-trigger.service
            79ms iio-sensor-proxy.service
            78ms virtualbox.service
lines 1-31...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
            91ms lm-sensors.service
            83ms systemd-udev-trigger.service
            79ms iio-sensor-proxy.service
            78ms virtualbox.service
            76ms lvm2-monitor.service
lines 1-32...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
            91ms lm-sensors.service
            83ms systemd-udev-trigger.service
            79ms iio-sensor-proxy.service
            78ms virtualbox.service
            76ms lvm2-monitor.service
            74ms systemd-tmpfiles-setup.service
lines 1-33...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
            91ms lm-sensors.service
            83ms systemd-udev-trigger.service
            79ms iio-sensor-proxy.service
            78ms virtualbox.service
            76ms lvm2-monitor.service
            74ms systemd-tmpfiles-setup.service
            62ms rsyslog.service
lines 1-34...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
            91ms lm-sensors.service
            83ms systemd-udev-trigger.service
            79ms iio-sensor-proxy.service
            78ms virtualbox.service
            76ms lvm2-monitor.service
            74ms systemd-tmpfiles-setup.service
            62ms rsyslog.service
            60ms bluetooth.service
lines 1-35...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
            91ms lm-sensors.service
            83ms systemd-udev-trigger.service
            79ms iio-sensor-proxy.service
            78ms virtualbox.service
            76ms lvm2-monitor.service
            74ms systemd-tmpfiles-setup.service
            62ms rsyslog.service
            60ms bluetooth.service
            60ms avahi-daemon.service
lines 1-36...skipping...
          6.279s NetworkManager-wait-online.service
           660ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
           411ms udisks2.service
           376ms ubuntu-system-adjustments.service
           354ms NetworkManager.service
           331ms systemd-logind.service
           324ms lvm2-pvscan@8:2.service
           287ms networkd-dispatcher.service
           259ms grub-common.service
           227ms upower.service
           220ms systemd-journal-flush.service
           202ms systemd-rfkill.service
           185ms lightdm.service
           183ms plymouth-quit-wait.service
           176ms apparmor.service
           149ms accounts-daemon.service
           138ms systemd-modules-load.service
           133ms ModemManager.service
           132ms systemd-resolved.service
           129ms wpa_supplicant.service
           128ms networking.service
           125ms systemd-timesyncd.service
           119ms thermald.service
           114ms keyboard-setup.service
           112ms apport.service
           103ms gpu-manager.service
            95ms dns-clean.service
            91ms lm-sensors.service
            83ms systemd-udev-trigger.service
            79ms iio-sensor-proxy.service
            78ms virtualbox.service
            76ms lvm2-monitor.service
            74ms systemd-tmpfiles-setup.service
            62ms rsyslog.service
            60ms bluetooth.service
            60ms avahi-daemon.service
            58ms systemd-journald.service
lines 1-37

Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: mackeire w 2019-03-18, 16:16:27
Te poniżej 1 sekundy można olać ale
NetworkManager-wait-online.service
śmiało kwalifikuje się do wywalenia
sudo systemctl mask NetworkManager-wait-online.service
właściwie zamiast mask powinno być disable , ale w tym konkretnym przypadku wiem ,że nie zawsze działa jak należy
Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: mackeire w 2019-03-18, 16:22:47
No to weź ustaw gruba tak :
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

no i nie zapomnij pozniej
sudo update-grub
Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Boxxaa w 2019-03-18, 17:42:27
Teraz nie ma logo Minta, uruchamianie tekstowe, widać gdzie się zatrzymuje i czeka a czeka przy:
scanning for btrfs filesystems

Menu rozruchowe Grub-a nadal jest.
Bootowanie jednak jest szybsze po zastosowaniu:
sudo systemctl mask NetworkManager-wait-online.service

Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Boxxaa w 2019-03-18, 19:25:08
Rozwiązane

Błędem całości okazała się instalacja systemu. Popełniłam błąd ale przed chwilą podczas testu - doszłam już o co chodzi.
Przy poprzedniej instalacji wybrałam z menu rozruchowego opcję:

boot / boot from EFI file / USB / EFI / Boot / grubx64.efi

i tu popełniłam błąd numer 1 albowiem powinnam wybrać:

boot / boot from EFI file / USB / EFI / Boot / bootx64.efi

Dlaczego tak?
Nie wiem. Plik bootx64.efi istnieje zarówno w Windows jak i Linux. Wcześniej przez przypadek wybrałam grub*.efi i to było powodem zainstalowania się w rozruchu Gruba (z którego dalej wybierałam rozruch systemu).
Powyższe zostało sprawdzone więc jestem pewna na 100% że tu popełniłam błąd.
Po instalacji z pliku bootx64.efi od razu wskakuje bootowanie systemu (bez grub'a)

Dalej:
W związku z brakiem SWAP.
Tym razem wyczyściłam dysk Darik'iem. Staroć, używam go od ponad 15lat. Darik's Boot&Nuke uruchamiany z LiveCD.
Wyczyściłam dysk zerami i jest cacy. Tym razem jest na bank czysty.
Następnie użyłam Łinszitem7 i utworzyłam sobie ręcznie partycje:

EFI / fat32 / 576MB
SWAP / linuxswap / 12288MB
DYSK / ext4 / około 77GB
xxx / unformat. / zostawiłam na później 35GB pod FAT32

Punkty montowania przestawiłam. Mint 19.1 standardowo montuje
 ./ 
w ext4 oraz na tej partycji daje też
 ./boot 
Ja natomiast
 ./boot 
wrzuciłam na partycję EFI
System zainstalował się poprawnie, startuje jak rakieta, wszystko cacy.

Pozostało mi jedynie sprawdzić (i nie wiem jak) czy Mint używa SWAP.

Tytuł: Odp: [rozwiązane] [Mint 19.1] nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: mackeire w 2019-03-18, 19:49:20
a do dupy to wszystko

Skoro się już zdecydowałaś na tego minta i masz na niego cały dysk to zrób instalację jak należy.

Ja bym poleciał tak:

1.uruchom minta z pendriva
2.podłącz do sieci
3.zainstaluj gparted
sudo apt install gparted
4.uruchom gparted
5.zrób nową tablicę partycji (urządzenie > utwórz nową tablicę partycji> gpt)
6.utwórz partycje :
  fat32 512mb na boot/efi
  ext4  30gb na /
  swap 16gb 
  ext4 reszta dysku na /home
  no i te 30 gb na fat32 jeśli potrzebujesz
7.zatwierdz do wykonania
8.wybierz opcję ręcznego przydzielenia czy jak tam się to w mincie nazywa
9.odpowiednio przydziel partycje jw
10.zainstaluj system 

Tytuł: Odp: [rozwiązane] [Mint 19.1] nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Boxxaa w 2019-03-18, 20:06:39
I czym to będzie różnić się od tego co już wykonałam?
Przecież mam partycje wielkości takiej jakie chciałam. SWAP celowo na 1,5x RAM bo po co więcej?
Partycja EFI jest wielkości takiej jaką zapodaje MINT z automatu.
Reszta dowolna. Chodzi koledze o kolejność partycji? Jeśli tak to na SSD nie ma to najmniejszego znaczenia. Boot/EFI może być i na końcu dysku (tu nie ma głowic, czas dostępu identyczny dla każdej komórki pamięci).

Tytuł: Odp: [Mint 19.1 Xfce] system nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Arkadiusz Bednarczyk w 2019-03-18, 23:33:57

Pozostało mi jedynie sprawdzić (i nie wiem jak) czy Mint używa SWAP.

Sposobów jest wiele :)

top
free
vmstat
swapon -s
cat /proc/meminfo
cat /proc/swaps

Tytuł: Odp: [rozwiązane] [Mint 19.1] nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Boxxaa w 2019-03-19, 07:08:36
Swap jest widoczny czyli Mint widzi partycję. Niestety, nie używa jej. Jak widać na screenie - ilość dostępnej pamięci i ilość zajętej wszystko tłumaczą. I teraz powstaje pytanie: czy Linux użyje SWAP dopiero wtedy gdy zabraknie RAM czy ma działać jak WinSzit i cały czas jej używać?
Zapchałam RAM kilkoma programami (VirtualBox + odpalony Win7 a w nim Photoshop CS6) i nadal nic. Zjedzone 8GB RAM (z których niby 2GB jest dla grafiki) i SWAP nadal zero.

(https://obrazki.elektroda.pl/6565143200_1552975539_thumb.jpg) (https://obrazki.elektroda.pl/6565143200_1552975539.png)
Tytuł: Odp: [rozwiązane] [Mint 19.1] nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Paweł Kraszewski w 2019-03-19, 08:00:40
<facepalm> Masz do wyboru dwie pamięci: wściekle szybką i jeszcze ci jej starcza i wściekle (relatywnie) wolną. Której używasz?
Tytuł: Odp: [rozwiązane] [Mint 19.1] nie używa SWAP i uruchamia się 35-40sek - dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: Boxxaa w 2019-03-19, 08:57:04
Czegoś tu nie rozumiem. Czyżby Linux zarządzał pamięcią RAM inaczej jak ŁinSzit7 ??
W "Redmond" wiecznie brakowało RAM.
Zrobiłam przed chwilą raz jeszcze test:

1. odpalony Mint 19.1 + Firefoks (z tym forum) + Thunderbird + VirtualBOX
2. w VirtualBOX odpalony SZIT7 PRO + Sony Vegas13 + Photoshop CS6
3. w SonyVegas odpalony film (1080p, 30kl.sek., 870MB, mp4) a w Photoshopie projekt billboard'u (plakat 300x700cm)

Jakim cudem gdy w Vegas konwertuję film z 1080p/30fps/mp4 do 720p/60fps/mov a Photoshop właśnie "lepi" plakat z rozmiarów 1920x1080dpi do podanych wyżej ...
... mam jeszcze 500MB wolnego RAM i bez problemu odpalę na Mincie np. GoogleEarth?
Mówimy cały czas o jednej kostce 8GB zamontowanej w PC.
Windows zdycha przy Photoshopie (nawet go nie odpali gdy Vegas coś tworzy)

W Windows7 Pro często i 16GB RAM było za mało (przy mojej robocie) dlatego zawsze stawiałam na tzw. PLIK WYMIANY bo bez niego na Win naprawdę ciężko było tworzyć np. 3,4 filmy jednocześnie w 3,4 różnych programach.
W końcu po coś te 4 rdzenie i 8 wątków stworzyli ...