Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości -

Strony: 1 [2] 3
16
Inne urządzenia / Sortowanie plików mp3 w mp3player pod mtp
« dnia: 2015-07-28, 07:50:08 »
Rozumiem,
dzięki za odpowiedź.
w zasadzie powedzmy, że rozwiązałem problem w taki sposób że na wirtualce zainstalowałem Debian Wheezy bez okienek, tam mogę zamontować pendrive'a i wykonać fatsort :)

17
Inne urządzenia / Sortowanie plików mp3 w mp3player pod mtp
« dnia: 2015-07-27, 19:14:39 »
Witam,

uzywam debian Jessie Stable
czy ktoś z was wie jak mogę posortować pliki na moim mp3player który system automatycznie montuje jako urządzenie mtp.
Nie jest normalnie montowany pod katalog ani nie widzę go w /dev* więc nie mogę użyć fatsort.
Będę wdzięczny bo nigdzie w necie nie znalazłem nic na ten temat... jedyne co nalalzłem to użycie fatsort ale ta opcja odpada bo mi go montuje jako mtp.

18
Administracja / apt-get autoremove
« dnia: 2015-07-27, 17:35:12 »
Witam,

mam pytanko, które nurtuje mnie od długiego czasu i nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi w internecie...
Chodzi o apt-get autoremove. Czy używacie w ogóle to polecenie? Wiem do czego ono służy ale może do końca nie pojmuję niektórych jego zachowań.
Kiedy np. w Debian Jessie Stable odinstalowałem iceweasel to apt-get odinstalował mi oczywiście też wiele innych bibliotek powiązanych. To zrozumiałe.
Potem od nowa zainstalowałem iceweasel tą samą wersję z repo stable'a i zainstalował iceweasel i inne brakujące biblioteki. I wszystko super.
Ale jak zaraz po tym wykonałem:
apt-get autoremove
to system chciał mi wyczyścić prawie cały system.

I tak sobie myślę, czy używacie to polecenie?
Czy jest sensowne używanie tego polecenia?
Mam Debian Jessie Stable ale wydaje mi się, że ludzie używający Debian Testing pewnie wogóle nie używają tego polecenia i czy nie używanie tego polecenia może mieć jakieś istotne nastepstwa?
Czy dobrą radą jest olać i zapomnieć o tym poleceniu przy zastosowanian systemu jako Desktop?

19
Napędy CD/DVD / Nie mogę zamontować mp3 player
« dnia: 2015-02-20, 17:36:35 »
Cytat: pkraszewski
Fatsort używasz na partycji/urządzeniu, nie na katalogu. Nie musisz jej nawet montować (wręcz nie możesz...)
Dzięki za odpowedź.
Zgadza się.
Tylko tak jak wyżej dałem wynik polecenia "ls /dev" gdzie nie ma mojego mp3 playera jako urzadzenie. Wogóle ciekawe. Nie ma go jako urządzenie a mogę przez jmtpfs zamontować. Jak wtedy użyć fatsort?

20
Napędy CD/DVD / Nie mogę zamontować mp3 player
« dnia: 2015-02-19, 18:57:46 »
Witam wszystkich serdecznie.

Uzywam Debian Jessie.
Po włożeniu mp3 player system widzi go w nautilus ale nie monutje.
Chcę go zamontować aby posortować katalog za pomocą fatsort.

Po wykonaniu lsusb dostaję:
root@dell:/media# lsusb
Bus 002 Device 003: ID 0cf3:e004 Atheros Communications, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0c45:648b Microdia Integrated Webcam
Bus 001 Device 004: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 003: ID 138a:0011 Validity Sensors, Inc. VFS5011 Fingerprint Reader
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 006: ID 054c:03d8 Sony Corp.
Bus 003 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 003 Device 005: ID 046d:c30e Logitech, Inc. UltraX Keyboard (Y-BL49)
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
A więc widzi mój mp3player sony :)

Z kolei polecenie mount zwraca:
root@dell:~# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=1006357,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1613616k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=22,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
/dev/sda6 on /u1 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sda7 on /u2 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
rpc_pipefs on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/117 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=806808k,mode=700,uid=117,gid=124)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=806808k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
i tu nie ma.
Polecenie: ls /dev zwraca
root@dell:~# ls /dev
autofs       core fb1  hpet mapper    null    rtc0  shm    tty1   tty18  tty26  tty34 tty42  tty50  tty59  ttyS0    vboxdrv  vcs5 vcsa6      xconsole
block       cpu fd  hugepages mcelog    port    sda   snapshot  tty10  tty19  tty27  tty35 tty43  tty51  tty6   ttyS1    vboxdrvu  vcs6 vcsa7      zero
bsg       cpu_dma_latency freefall  initctl media0    ppp     sda1  snd    tty11  tty2   tty28  tty36 tty44  tty52  tty60  ttyS2    vboxnetctl  vcs7 vfio
btrfs-control  cuse full  input mei    psaux   sda2  sr0    tty12  tty20  tty29  tty37 tty45  tty53  tty61  ttyS3    vboxusb  vcsa vga_arbiter
bus       disk fuse  kmsg mem    ptmx    sda5  stderr    tty13  tty21  tty3 tty38 tty46  tty54  tty62  uhid     vcs  vcsa1  vhci
cdrom       dri hidraw0   kvm mqueue    pts     sda6  stdin     tty14  tty22  tty30  tty39 tty47  tty55  tty63  uinput   vcs1  vcsa2  vhost-net
cdrw       dvd hidraw1   libmtp-1-1 net    random  sda7  stdout    tty15  tty23  tty31  tty4 tty48  tty56  tty7   urandom  vcs2  vcsa3  video0
char       dvdrw hidraw2   log network_latency     rfkill  sg0   tty    tty16  tty24  tty32  tty40 tty49  tty57  tty8   usb      vcs3  vcsa4  watchdog
console        fb0 hidraw3   loop-control network_throughput  rtc     sg1   tty0    tty17  tty25  tty33  tty41 tty5   tty58  tty9   v4l      vcs4  vcsa5  watchdog0
Po wykonaniu polecenia dmesg dostaję (wkleiłem tylko końcówkę gdzie pojawia się mój mp3 player):
root@dell:~# dmesg
................
................
................
[   21.312660] wlan0: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by 00:1c:c5:d8:0b:6e
[  175.581164] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[  175.709925] usb 1-1: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=03d8
[  175.709928] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=8
[  175.709929] usb 1-1: Product: WALKMAN
[  175.709931] usb 1-1: Manufacturer: SONY
[  175.709932] usb 1-1: SerialNumber: 0E496931090005
[  175.801309] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Tutaj też jest mój walkman sony mp3 player.
I jeszcze jedno. Nie wiem czy to może mieć jakiekolwiek znaczenie ale wykonanie polecenia wodim --devices daje:
root@dell:~# wodim --devices
wodim: No such file or directory.
Cannot open SCSI driver!
For possible targets try 'wodim --devices' or 'wodim -scanbus'.
For possible transport specifiers try 'wodim dev=help'.
For IDE/ATAPI devices configuration, see the file README.ATAPI.setup from
the wodim documentation.
Nie mam więcej pomysłu co zrobić.
Ciekawe jest to, że dawniej w debian stable Wheezy był montowany ten sam mp3player.

UPDATE:
własnie odkryłem, że próbuje system załadować go jako mtp (wcześniej jak miałem wheezy to nie ładował go jako mtp tylko normalnie w /media).
Po użyciu jmtpfs mogę go zamontować.
Ale wciąż pozostaje problem nie posortowanych plików, który wczesniej rozwiązywałem za pomocą programu fatsort.

Gdy użyję fatsort na zamontowanym katalogu z urzadzeniem mtp dostaję
robert@dell:~$ jmtpfs /home/robert/mtp
Unable to open ~/.mtpz-data for reading, MTPZ disabled.
Device 0 (VID=054c and PID=03d8) is a Sony NWZ-B142F.
robert@dell:~$ fatsort /home/robert/mtp/
FATSort Utility 0.9.15 by Boris Leidner

sort_fs: Jest katalogiem!
main: Failed to sort file system!
Ktoś ma jakiś pomysł jak posortować pliki w mp3playerze który system widzi jako mtp? Będę wdzięczny.

21
Debian / Temperatura procesora w Debian Wheezy
« dnia: 2015-01-27, 12:17:36 »
Oki zrobiłem upgrade jądra z backports do 3.16 i jest wyraźna poprawa. Teraz utrzymuje się stale 40-60. Musieli coś w tym temacie poprawić w kolejnych wersjach jądra. Wydaje się już teraz OKI :)

22
Debian / Jaki virtualbox dla jessie
« dnia: 2015-01-27, 11:02:18 »
Witam,

Uzywam debiana na desktopie.
z racji że mam fioła na punkcie stabilności obrałem taką strategię, że instaluję nowszego debiana (testing) dopiero wtedy gdy [akiety zostaną zamrożone.
Obecnie chciałem na jessie zainstalować virtualbox. Czy instalujecie wersję z repozytorium 4.3.18 czy pobieracie ze strony virtualbox'a najnowszą wersję tj 4.3.20.
Ale na stronie virtualbox'a nie ma oczywiście dla jessie lecz dla wheezy. Czy lepiej pobrać nowszą dla wheezy czy odrobinę starszą z repozytorium? Czy generalnie jak uzywacie testing to instalujecie virtualboxa z repo czy najnowszego ze strony ale przeznaczonego dla stable?

23
Debian / Temperatura procesora w Debian Wheezy
« dnia: 2015-01-27, 09:37:33 »
Witam,

Używam Debian stable Wheezy. Mam laptopa DELL Vostro 3560. Po jakimś czasie pracy zaczyna włączać się wiatrak (mocniej niż w windzie) i temperatura porcesora wynosi 70-75 stopni.
Czy to jest normalne w sensie akceptowalne. Czy można to traktować jako przegrzanie laptopa i czy może nieść ze sobą jakieś skutki?
Czy mogę coś zrobić aby to poprawić? Bateria też trzyma mi dużo krócej niż przy windzie. Bardzo chciałbym używać Linuxa i krótkie trzymanie baterii mi nie przeszkadza bo na ogół mam podpięte na kablu ale zaczynam obawaić się o mojego laptopa w kwesti tej temperatury. Czy 75 to już za dużo?
Przy konwersjii video dochodzi do 87 stopni. To już chyba za dużo a może przy konwersji akceptowalne :) Potem araca do 65 - 70

24
Jaką dystrybucję wybrać? / Jaki Debian dla programisty Java
« dnia: 2015-01-12, 17:36:03 »
Jasne, musiałem zrobić dist-upgrade i hula.
Narazie zostanę na stable a testing bede sie bawil przez dłuższy czas na VM. Potem przejde na testing jak nabiorę doświadczenia.

Dzięki pozdrawiam

25
Jaką dystrybucję wybrać? / Jaki Debian dla programisty Java
« dnia: 2015-01-11, 20:47:50 »
Jasne. Dzięki za wyjasnienie. Też tak myślę tylko.....

Wczoraj instaluję aktualny debian jessie na vm i chcę zainstalować:

apt-get install linux-headers-$(uname -r)
i dostaję informację, że linux-headers-3.16-2-amd64 nie może zostać znaleziony.

Po wykonaniu:

apt-cache search linux-image
dostaje, że dostępny jest:
linux-headers-3.16.0-4-amd64
linux-image-3.16.0-4-amd64

A oczywiście wykonanie:

uname -r
daje wynik

3.16-2-amd-64

Tak więc bardzo dziwi mnie to, że w wersji zamrożonej są niekompatybilne pakiety headers co do jądra systemu.  Dla jądra systemu nie ma w repo odpowiedniej wersji headers. Dziwne, że takie myki są po zamrożeniu :)

26
Jaką dystrybucję wybrać? / Jaki Debian dla programisty Java
« dnia: 2015-01-10, 19:36:39 »
Dziękuję wam pieknie za odpowiedzi. Nieco otwiera mi to oczy i wiem do czego sięgnąć.

Mam może i i głupie pytanko:

Czy mądrze i rozważnie jest przyjąć następujący sposób użytkowania debiana, że instaluję nową wersję debiana dopiero wtedy jak jego pakiety zostaną zamrożone. Np teraz już jessie bo jest zamrożony.
Czy dobrze rozumiem, że z racji, że pakiety są już zamrożone to nie powinno być żadnych niespodzianek, żadnych zmian i jedynie fixy ewentualnych bugów?
Rozumiem, że wtedy mogę aktualizację przerpowadzać nawet z włączonymi x-ami gdyż pakiety są zamrożone więc jest już na tyle stabilne. Czy dobrze zakładam?

No i w przyszłości użytkuję dalej tą wersję i dopiero jak przyszła wersja testing zostanie zamrożona to instaluję ją. Czyli zamrożenie jest sygnałem, że mogę następną wersję instalować.

Generalnie chodzi o to, że uczę się i nie mam dużego dośwaidczenia z debianem a chciałem wybrać wariant bez większych niespodzinek a z dobrą stabilnością.
Generalnie chciałbym mieć dość mocno stabilną wersję na desktop a jednocześnie troche skrócić sobie okres oczekiwania na stable.
W ten sposób skaracam sobie ten okres oczekiwania na nową wersję pomiedzy zamrożeniem a wydaniem stable.
Mam nadzieję, że w miarę nie zaplątałem i zrozumiale się wyraźiłem, i że czytający uzbroi się w lekką dozę cierpliwości ;).

27
Jaką dystrybucję wybrać? / Jaki Debian dla programisty Java
« dnia: 2015-01-10, 10:37:40 »
Witam,

na codzień używam Debian stable jako programista Java. M. IN. dlatego, że zależy mi na stabilności jak każdemu.
Niestety jak wiadomo minus jest tutaj taki, że pakiety sa troszkę przestarzałe.

Boję się używać Debian testing gdyż wiem, że czasami zachowuje się niestabilnie poza tym potrafią od czasu do czasu znikać tam pakiety co jest zrozumiałe gdyż jest w fazie rozwoju.
Pomyślałem, że dorbym rozwiązaniem będzie przechodzenie na nowszego debiana już wtedy kiedy jego pakiety zostaną zamrożone. Czyli teraz 5 listopada zamrożono pakiety dla jessie.
Rozumiem, że nie ma wtedy niebezpieczeństwa, że coś się zmieni jeśli chodzi o wersje bibliotek i ich skład.
Czy takie podejście niesie jakieś istotne niebezpieczeństwa które nie biorę pod uwagę. Zależy mi na stabilności lae nie aż tak jak na serwer.

28
Ahaa, rozumiem...

Dzięki za konkretną odpowiedź.

29
Witam,
podczas startu systemu Debian Wheezy Stable dostałem komunikat żę zaleca się zainstalować nie darmowe sterowniki firmware-linux-nonfree ze względu na kartę graficzną AMD radeon.
Nie ma problemu. Zainstalkowałem i wszystko gra.
Zauważyłem jednak, że jest też, że można zainstalować pakiet firmware-linux-free i moje pytanie czy zaleca się domyślnie instalowanie tego pakietu?
kiedy się go instaluje?
czy generalnie zaleca się tylko wtedy instalować jak wiadomo, że brakuje pewnych sterowników, które tam są?
czy zaleca się profilaktyczne zainstalowanie tych sterowników i skoro free to dlaczego nie jest zainstalowany domyślnie z jądrem systemu?
Poszperałem w necie ale ciężko znaleźć na moje pytania odpowiedzi.
Znalazłem tylko co to jest ten pakiet i jakie zawiera sterowniki.

30
Jasne, następnym razem poczytam jak to zrobić i zmienię locale :)

Nie ma wine 64bit na wheezy stable w debian main repo.
Oczywiście, że wolałbym 64 bit (to samo, że skype).
Można wykonać apt-get install wine i wtedy instaluje jakby to nazwać mini część programu wine i po odpaleniu poleceniem "wine" wyświetla się zamiast programu wine informacja, że trzeba dodać architekturę i386 i instalować apt-get install wine:i386.

Strony: 1 [2] 3