Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - cent4

Strony: [1]
1
Konfiguracja / Jak przekierować stronę www?
« dnia: 2022-10-31, 14:10:17 »
Mam domenę, która kieruje na adres publiczny. Na adresie publicznym mam serwer 192.168.1.1 z kilkoma vhostami
Na jednym vhoście mam stronę z certyfikatem SSL.
Domena i certyfikat są przeniesione na inny serwer wewnątrz sieci na adres 192.168.1.200
Jak przekierować, żeby ten adres i certyfikat był odpytywany na tym wewnętrznym adresie?
Tak to było, gdy strona żyła na starym serwerze: 192.168.1.1:
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@xxx.domena.pl
    DocumentRoot "//srv/httpd/htdocs/vhost/xxx"
    ServerName xxx.domena.pl
    ServerAlias www.xxx.domena.pl
    ErrorLog "/var/log/httpd/xxx.domena.pl_log"
    CustomLog "/var/log/httpd/xxx.domena.pl-access_log" common
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/httpd/certyfikat/1111111.cert
    SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/certyfikat/1111111.key
    SSLCACertificateFile /etc/httpd/certyfikat/11111111.cert
</VirtualHost>

Chyba, że w tym folderze: //srv/httpd/htdocs/vhost/xxx zrobić jakieś przekierowanie za pomocą .htaccess?

2
Administracja / Odp: Zamiana treści w wielu plikach
« dnia: 2022-03-05, 18:23:00 »
Użyj find:
find /ścieżka -type f -exec sed [wyrażenie] {} +

Skopiuj na próbę w inne miejsce folder z kilkoma podfolderami i posrawdzaj, żebyś kuku w razie czego na całej bazie nie zrobił.


Cudownie - Twoja podpowiedź w punkt - to działa - dziękuję serdecznie

3
Administracja / Odp: Zamiana treści w wielu plikach
« dnia: 2022-03-05, 12:01:04 »
find /ścieżka/ -type f -exec sed '/słowo do usunięcia/d' {} +
Nie działa

4
Administracja / Odp: Zamiana treści w wielu plikach
« dnia: 2022-03-05, 11:10:44 »
sed '/słowo do skasowania/d' /path/to/folder
Ale nie kasuje treści w podkatalogach tylko w bieżącym folderze - jak zrobić, żeby kasował również w podfolderach?

5
Administracja / Zamiana treści w wielu plikach
« dnia: 2022-03-04, 19:22:06 »
Mam folder z ok 5GB plików (jest ich tam ponad 3 000 000) wszystko to pliki tekstowe.
Jak usunąć z tych plików całe linie, które na swoim początku zawierają określony taki sam ciąg znaków?

6
Sieć / Jak przekierować port
« dnia: 2021-11-05, 14:40:12 »
W mojej sieci mam urządzenie na adresie 10.0.0.127 to urządzenie ma obsługiwać łączenie się z moją firmą poprze VPN.
Potrzebuję przekierować 3 porty udp na to urządzenie: 500, 1701 i 4500.
Próbowałem to robić ale nie działa.

rc.d/rc.firewall
iptables -A FORWARD -i eth0 -o 10.0.0.127 -p udp --dport 500 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o 10.0.0.127 -p udp --dport 4500 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -o 10.0.0.127 -p udp --dport 1701 -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -d WAN_IP -p udp --dport 500 -j DNAT --to
iptables -t nat -A PREROUTING -d WAN_IP -p udp --dport 4500 -j DNAT --to
iptables -t nat -A PREROUTING -d WAN_IP -p udp --dport 1701 -j DNAT --to

Strony: [1]