Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - muny

Strony: [1]
1
Konfiguracja / Samba - nie działa drukarka
« dnia: 2022-03-03, 18:52:51 »
Witam,
na Debianie mam postawioną sambę i udostępnioną drukarkę HP P1005 w domowej sieci LAN.
Drukarka jest po usb podłączona do komputera.
Dawno temu zrobiłem prostą konfigurację i działało mi to cały czas, aż do teraz.
Drukarka nie chce drukować w sieci.
Lokalnie wszystko idzie.

Poniżej konfiguracja samby:
[printer$]

        comment = Drukarki
        path = /tmp
#     printer admin = lucash
#     create mask = 0600
        browseable = yes
        printable =yes
        public = yes
#       read only = no
        writeable= yes
#       public = yes
        create mode = 0700
#       guest ok = yes
#       use client driver = yes
#       path = /var/spool/samba
#       printer admin = user2,root

Oczywiście samba działa chociaż z jakimś błędem, który był jednak od początku :)

● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2022-03-03 13:35:07 CET; 5h 16min ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 943 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 952 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 5 (limit: 4677)
   Memory: 19.2M
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           ├─ 952 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           ├─ 954 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           ├─ 955 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           ├─ 956 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           └─1402 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

mar 03 13:35:07 serwer systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
mar 03 13:35:07 serwer systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
mar 03 13:35:07 serwer smbd[952]: [2022/03/03 13:35:07.871122,  0] ../lib/util/become_daemon.c:138(daemon_ready)
mar 03 13:35:07 serwer smbd[952]:   daemon_ready: STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections


Możecie powiedzieć co jest nie tak?

Strony: [1]