Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Miko

Strony: [1]
1
Karty graficzne / instalacja amdgpu dla RS880
« dnia: 2022-05-13, 00:10:55 »
witam jak zainstalować amgpu dla RS880 ?

Debian Jessie

2
Administracja / niepoprawny .bashrc
« dnia: 2022-05-13, 00:09:12 »
witam jak powinien wyglądać poprawny plik .bashrc ??

# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.

# Note: PS1 and umask are already set in /etc/profile. You should not
# need this unless you want different defaults for root.
# PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\h:\w\$ '
# umask 022

# You may uncomment the following lines if you want `ls' to be colorized:
# export LS_OPTIONS='--color=auto'
# eval "`dircolors`"
 alias ls='ls $LS_OPTIONS'
 alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
 alias l='ls $LS_OPTIONS -lA'
#
# Some more alias to avoid making mistakes:
# alias rm='rm -i'
# alias cp='cp -i'
# alias mv='mv -i'

CHOST="amd64 german cpu FX8 32nm Milczarski von|

CONCURRENCY_LEVEL=getconf _NPROCESSORS_ONLN
CFLAGS="-march=bdver1 -mtune=bdver1 -ffast-math -Ofast"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"

LDFLAGS="-Wl,-O1 -Wl,--as-needed"'
su
Hasło:
bash: /root/.bashrc: linia 26: nieoczekiwany EOF podczas poszukiwania pasującego `"'
bash: /root/.bashrc: linia 27: błąd składni: nieoczekiwany koniec plikuStrony: [1]