Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - pld

Strony: 1 2 3 [4] 5
46
Witam,
tak jak w temacie, czy można zainstalować 'wirtualny system ze środowiskiem graficznym' - w linuxie z poziomu konsoli?
Proszę o odpowiedź i nakierowanie odnośnie Windows i Linux

47
Sieć / Odp: Samba za NAT nie działa
« dnia: 2017-05-23, 08:28:34 »
No to musisz dotrzeć do logów usług:
https://doc.opensuse.org/documentation/leap/reference/html/book.opensuse.reference/cha.samba.html#sec.samba.serv.start

Co pokazuje?
systemctl status {s,n}mb

Sprawdź /var/log/samba/* , syslog lub journalctl (nie wiem czy w OpenSUSE jest ustawione przekierowanie do syslog czy nie).


 systemctl status smb -l
smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled)
   Active: active (running) since Tue 2017-05-23 08:19:32 CEST; 5min ago
  Process: 947 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 951 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
   CGroup: /system.slice/smb.service
           ├─951 /usr/sbin/smbd -D
           └─953 /usr/sbin/smbd -D

May 23 08:19:31 linux-bcbt systemd[1]: smb.service: Supervising process 951 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
May 23 08:19:32 linux-bcbt systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
May 23 08:19:32 linux-bcbt smbd[951]: [2017/05/23 08:19:32.250592,  0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
May 23 08:19:32 linux-bcbt smbd[951]: STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections

systemctl status nmb -l
nmb.service - Samba NMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nmb.service; enabled)
   Active: active (running) since Tue 2017-05-23 08:19:41 CEST; 6min ago
 Main PID: 946 (nmbd)
   Status: "nmbd: ready to serve connections..."
   CGroup: /system.slice/nmb.service
           └─946 /usr/sbin/nmbd -D

May 23 08:24:38 linux-bcbt nmbd[946]:
May 23 08:24:38 linux-bcbt nmbd[946]: Samba name server LINUX-BCBT has stopped being a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 10.0.2.88
May 23 08:24:38 linux-bcbt nmbd[946]:
May 23 08:24:38 linux-bcbt nmbd[946]: *****
May 23 08:24:56 linux-bcbt nmbd[946]: [2017/05/23 08:24:56.521563,  0] ../source3/nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
May 23 08:24:56 linux-bcbt nmbd[946]: *****
May 23 08:24:56 linux-bcbt nmbd[946]:
May 23 08:24:56 linux-bcbt nmbd[946]: Samba name server LINUX-BCBT is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 10.0.2.88
May 23 08:24:56 linux-bcbt nmbd[946]:
May 23 08:24:56 linux-bcbt nmbd[946]: *****

cat /var/log/samba/log.smbd
[2017/05/23 08:10:22,  0] ../source3/smbd/server.c:1244(main)
  smbd version 4.2.4-40.1-3678-SUSE-oS13.2-i386 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2014
[2017/05/23 08:10:23.002902,  0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
  STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections
[2017/05/23 08:10:23.143369,  0] ../source3/printing/print_cups.c:151(cups_connect)
  Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
[2017/05/23 08:10:23.152432,  0] ../source3/printing/print_cups.c:529(cups_async_callback)
  failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
[2017/05/23 08:11:23.153448,  0] ../source3/printing/print_cups.c:151(cups_connect)
  Unable to connect to CUPS server localhost:631 - Connection refused
[2017/05/23 08:11:23.160335,  0] ../source3/printing/print_cups.c:529(cups_async_callback)
  failed to retrieve printer list: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL
[2017/05/23 08:16:43.440301,  0] ../lib/util/pidfile.c:153(pidfile_unlink)
  Failed to delete pidfile /run/samba/smbd.pid. Error was No such file or directory
[2017/05/23 08:19:31,  0] ../source3/smbd/server.c:1244(main)
  smbd version 4.2.4-40.1-3678-SUSE-oS13.2-i386 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2014
[2017/05/23 08:19:32.250592,  0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
  STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections

cat /var/log/samba/log.nmbd
[2017/05/23 08:10:26,  0] ../source3/nmbd/nmbd.c:908(main)
  nmbd version 4.2.4-40.1-3678-SUSE-oS13.2-i386 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2014
[2017/05/23 08:10:26.750496,  0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
  STATUS=daemon 'nmbd' finished starting up and ready to serve connections
[2017/05/23 08:14:08.823457,  0] ../source3/nmbd/nmbd.c:58(terminate)
  Got SIGTERM: going down...
[2017/05/23 08:16:03,  0] ../source3/nmbd/nmbd.c:908(main)
  nmbd version 4.2.4-40.1-3678-SUSE-oS13.2-i386 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2014
[2017/05/23 08:16:03.209094,  0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
  STATUS=daemon 'nmbd' finished starting up and ready to serve connections
[2017/05/23 08:16:25.696351,  0] ../source3/nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
  *****

  Samba name server LINUX-BCBT is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 10.0.2.88

  *****
[2017/05/23 08:16:44.612659,  0] ../source3/nmbd/nmbd.c:58(terminate)
  Got SIGTERM: going down...
[2017/05/23 08:19:41,  0] ../source3/nmbd/nmbd.c:908(main)
  nmbd version 4.2.4-40.1-3678-SUSE-oS13.2-i386 started.
  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2014
[2017/05/23 08:19:41.493634,  0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
  STATUS=daemon 'nmbd' finished starting up and ready to serve connections
[2017/05/23 08:20:03.971245,  0] ../source3/nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
  *****

  Samba name server LINUX-BCBT is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 10.0.2.88

  *****
[2017/05/23 08:24:38.141658,  0] ../source3/nmbd/nmbd_incomingdgrams.c:313(process_local_master_announce)
  process_local_master_announce: Server SEKOGMS at IP 10.0.0.52 is announcing itself as a local master browser for workgroup WORKGROUP and we think we are master. Forcing election.
[2017/05/23 08:24:38.151327,  0] ../source3/nmbd/nmbd_become_lmb.c:150(unbecome_local_master_success)
  *****

  Samba name server LINUX-BCBT has stopped being a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 10.0.2.88

  *****
[2017/05/23 08:24:56.521563,  0] ../source3/nmbd/nmbd_become_lmb.c:397(become_local_master_stage2)
  *****

  Samba name server LINUX-BCBT is now a local master browser for workgroup WORKGROUP on subnet 10.0.2.88

  *****

48
Sieć / Odp: Samba za NAT nie działa
« dnia: 2017-05-22, 08:26:35 »
Jaki system?

W systemie, który serwuje sambę trzeba otworzyć ruch na portach 137:139 tcp + udp oraz 445 tcp + udp.

Klient musi mieć dozwolony ruch na portach 137 udp oraz 139+445 tcp.
Opensuse

w sumie to nie pomogło

49
Sieć / Samba za NAT nie działa
« dnia: 2017-05-19, 11:16:37 »
Witam,
nie mam połączenia z sambą, oczywiscie próbuje się połączyć w tej samej podsieci
Proszę o pomoc

Serwer smb jest za NAT'em , IP przypisywany statycznie przez DHCP (czy to ma znaczenie)

smb:~ # systemctl status smb -l
smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; disabled)
   Active: active (running) since Fri 2017-05-19 10:56:25 CEST; 2s ago
  Process: 1780 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1784 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
   CGroup: /system.slice/smb.service
           ├─1784 /usr/sbin/smbd -D
           └─1786 /usr/sbin/smbd -D

May 19 10:56:25 smb systemd[1]: smb.service: Supervising process 1784 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
May 19 10:56:25 smb systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
May 19 10:56:25 smb smbd[1784]: [2017/05/19 10:56:25.714549,  0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
May 19 10:56:25 smb smbd[1784]: STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections

50
Sieć / Odp: Apache za NAT'em
« dnia: 2017-05-16, 14:31:58 »
Ok już wszystko jasne.
Rozwiązaniem jest przekazywanie portów

51
Sieć / Apache za NAT'em
« dnia: 2017-05-16, 12:54:13 »
Witam,
posiadam taką konfigurację
Router -> Serwer GW (3 karty sieciowe - INTERNET LAN DMZ, DHCP, DNS )-> Serwer www (pod LAN)

Czy można utworzyć ,aby komputer podlaczony bezposrednio do router'a mial polaczenie z apache na serwer www?

Pytanie 2
W razie gdybym mial wykupione stałe IP i pominęlibyśmy Router, to ktoś z sieci zewnętrznej widziałby serwer www (strone internetowa)? Mozna zrobic jakies przekazywanie, tak aby serwer GW nie musiał obsługiwać apache?


52
Sieć / Odp: Konfiguracja NAT
« dnia: 2017-05-12, 13:39:45 »

53
Sieć / Odp: Konfiguracja NAT
« dnia: 2017-05-12, 12:51:49 »
Poradziłem sobie ( https://www.howtoforge.com/nat_iptables ) ,jednakże po restarcie serwera należy ponownie wykonać:

iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface enp0s3 -j MASQUERADE
iptables --append FORWARD --in-interface enp0s8 -j ACCEPT
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Jak ustawić aby działo się to automatycznie po każdym restarcie?
Podejrzewam że można to wykonać zadaniem cron ale chyba nie tędy droga?

54
Sieć / Konfiguracja NAT
« dnia: 2017-05-12, 10:37:39 »
Witam,
posiadam dwie karty sieciowe
enp0s3 <- podłączona siec + internet, stałe ip
IP: 10.0.2.96
BROADCAST: 10.0.2.255
GATEWAY: 10.0.0.254
NETMASK:255.255.0.0
DNS: 10.0.0.1, 10.0.0.2, 8.8.8.8

enp0s8 - chciałbym podłączyć drugi komputer, aby miał połączenie z internetem, był za NAT'em
Proszę o pomoc

55
Witam,
utworzyłem maszynę wirtualną na opensuse (tryb tylko konsolowy) maszyna wirtualna to takze opensuse
Nie ma ona dostępu do internetu

Kod hosta
dlp:~ # zypper -n install qemu-kvm libvirt virt-install bridge-utils
# verify modules are loaded
dlp:~ # lsmod | grep kvm
kvm_intel       147785  0
kvm             464964  1 kvm_intel

dlp:~ # systemctl start libvirtd
dlp:~ # systemctl enable libvirtd
[2] Configure Bridge networking for KVM virtual machine.
dlp:~ # mv /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network/ifcfg-br0
dlp:~ # vi /etc/sysconfig/network/ifcfg-br0
# add follows to the end
BRIDGE='yes'
BRIDGE_FORWARDDELAY='0'
BRIDGE_PORTS='eth0'
BRIDGE_STP='off'
dlp:~ # vi /etc/sysconfig/network/routes
# add gateway for br0 to the end
default 10.0.0.254 - br0
dlp:~ # systemctl restart wickedd wicked
dlp:~ # ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:93:c2:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 00:0c:29:93:c2:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.1.22/16 brd 10.0.255.255 scope global br0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe93:c2e0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
# create a Storage Pool
dlp:~ # mkdir -p /var/kvm/images
dlp:~ # virt-install \
--name sles12 \
--ram 4096 \
--disk path=/var/kvm/images/sles12.img,size=30 \
--vcpus 2 \
--os-type linux \
--os-variant sles12 \
--network bridge=br0 \
--graphics none \
--console pty,target_type=serial \
--location /tmp/SLE-12-Server-DVD-x86_64-GM-DVD1.iso \
--extra-args 'console=ttyS0,115200n8 serial'
Starting install...     # installation startsProszę o pomoc

56
Administracja / Uruchamianie z macierzy
« dnia: 2016-11-28, 15:37:29 »
System startuje z macierzy jednak ładuje się tylko jeden dysk sdb1
Macierz md2 (swap)  /dev/sda2,/dev/sdb2 składa się poprawnie

mdadm.conf
DEVICE /dev/sd[ab]1
ARRAY /dev/md1 metadata=0.90 devices=/dev/sda1,/dev/sdb1

fstab
/dev/md1             /               ext4           defaults        0  0

Proszę o pomoc

57
Administracja / Odp: Kopia systemu na większy dysk
« dnia: 2016-11-24, 14:01:44 »
Tak, działa dziękuje  :)

58
Problem rozwiązany, utworzyłem macierze poleceniem:
mdadm --create /dev/md1 --metadata=0.90 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/sd[ab]1

W /etc/mdadm.conf wpisy analogicznie do:
ARRAY /dev/md1 metadata=0.90 devices=/dev/sda1,/dev/sdb1

59
Administracja / Odp: Kopia systemu na większy dysk
« dnia: 2016-11-23, 08:02:21 »
# dd if=/dev/zero of=/dev/sdd1 bs=4k
# dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdd1 bs=4k
# e2fsck -f /dev/sdd1
# resize2fs /dev/sdd1

Przy wykonywaniu polecenia:
e2fsck -f /dev/sdd1
Pokazuje błąd:
/dev/sdd1: recovering journal
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to re-open /dev/sdd1

/dev/sdd1: ************ WARNING: Filesystem still has errors ************
Czy kontynuować?

60
Podczas instalacji z PLDrescuecd i próbie wykonania polecenia
lilo
na macierzy, pojawia się błąd:
Fatal: incompatible raid version information on /dev/md1 (RV=0.90 GAI=1.2)

Proszę o pomoc

Strony: 1 2 3 [4] 5