Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - pld

Strony: 1 2 [3] 4 5
31
Sieć / Odp: SSH poprzez OpenVPN
« dnia: 2017-11-10, 16:32:55 »
Udało się poprzez serwer Openvpn https://www.freeopenvpn.org/en/logpass/germany.php
Dziękuje!

32
Inne urządzenia / Serwer plików a dysk twardy pytanie
« dnia: 2017-11-10, 14:53:29 »
Witam serdecznie,
planujemy wdrożyć serwer plików oparty na Linux - Samba
Karta sieciowa 1GB/s = ok. 125MB/s realnej prędkości przesyłu danych?
Proszę o podpowiedź jaki dysk wybrać
Skoro maksymalny przesył danych pomiędzy komputerami klienckimi a serwerem będzie ograniczany przez kartę sieciową to czy będzie odczuwalna różnica pomiędzy SATA II a SATA III ?
Czy warto kupować dyski SSD czy obstawić przy tańszych talerzowych?

33
Sieć / Odp: SSH poprzez OpenVPN
« dnia: 2017-11-10, 13:15:35 »
Skorzystałem z opcji 2, wykorzystując serwer vpnbook.com
Publiczny adres dla Windows, oraz dla Linux został nadany taki sam
Adresy wewnętrzne zostały nadane różne, jednak nie udaje się połączyć przez PuTTy wpisując adres wewnętrzny Linuxa nadany przez OpenVPN
Rozumiem że problemem jest routing na serwerze vpnbook.com ?

34
Sieć / Odp: SSH poprzez OpenVPN
« dnia: 2017-11-10, 10:45:03 »
Trochę nie rozumiem więc sprecyzuję:
1 Mam komputer z Windows za NAT'em

2 Serwer Linux za innym NAT'em w innej sieci

Jak połączyć się poprzez PuTTy z 1 z serwerem linuxowym wykorzystując OpenVPN

35
Sieć / SSH poprzez OpenVPN
« dnia: 2017-11-10, 08:46:17 »
Witam,
konfiguruję serwer który będzie podłączony za NAT'em do sieci nie administrowanej przeze mnie
Chciałbym mieć do niego dostęp poprzez SSH, w jaki sposób można to uzyskać poprzez OpenVPN?

Są darmowe konta np https://www.vpnbook.com

36
Wirtualnych maszyn poszukaj w folderze Virtual machines
U mnie był taki problem że antywirus skanował pliki wirtualnych maszyn i wtedy nie dało się ich uruchomić, lub nie były widziane przez VMWare
Spróbuj wyłączyć antywirusa

37
Jaką dystrybucję wybrać? / Odp: Dystrybucja na słaby laptop
« dnia: 2017-09-22, 08:11:40 »
Raczej coś z środowiskiem graficznym LXDE , lub LXQT
Od siebie polecę:
Lubuntu
https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/GetLubuntu

38
Konfiguracja / Odp: Przeniesienie systemu na macierz raid1
« dnia: 2017-09-06, 18:02:13 »
Dziękuje za wskazówki! Już wszystko się udało :)

39
Konfiguracja / Przeniesienie systemu na macierz raid1
« dnia: 2017-09-05, 19:35:37 »
Dołączam dwa nowe dyski konfiguruje na nich raid1, chcę przenieść zawartość dysku z systemem na tą macierz i uruchomić z niej system
co robię źle?
--rescue cd---
fdisk -l
cfdisk /dev/sdb
cfdisk /dev/sdc
mdadm -C -v /dev/md0 --level=1 -n 2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 --metadata=0.90
mdadm -C -v /dev/md1 --level=1 -n 2 /dev/sdb2 /dev/sdc2 --metadata=0.90
mdadm --detail /dev/md1
mkswap /dev/md0
mkfs.xfs /dev/md1
dd if=/dev/zero of=/dev/md1 bs=4k     (no space left on device to standardowy komunikat)
dd if=/dev/sda2 of=/dev/md1 bs=4k
e2fsck -f /dev/md1
resize2fs /dev/md1
mount /dev/md1 /mnt
mount /proc /mnt/proc -o bind
mount /dev /mnt/dev -o bind
mount /sys /mnt/sys -o bind
vi /mnt/etc/fstab
/dev/md0 swap swap 0 0
/dev/md1 / xfs 0 0
vi /mnt/etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 devices=/dev/sdb1,/dev/sdc1
ARRAY /dev/md1 devices=/dev/sdb2,/dev/sdc2
chroot /mnt
mkinitrd
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
exit
umount /mnt/proc
umount /mnt/dev
umount /mnt/sys
umount /mnt
reboot

40
Proszę o usunięcie wątku

41
Laptopy / Odp: Laptop 11,6' Medion Akoya.
« dnia: 2017-08-26, 16:23:20 »
Marketingowe na siłę upychanie jak najnowszej wersji Windowsa

Ubuntu + LXDE = Lubuntu
Ubuntu + XFCE = Xubuntu

42
Konfiguracja / Firewall iptables
« dnia: 2017-08-16, 12:00:51 »
Witam,
czym różnią się dodatkowe firewall'e od własnych reguł w iptables?
Dobrze skonfigurowane iptables zapewnia bezpieczeństwo bez dodatkowych firewalli?

#!/bin/bash
#Czyszczenie dotychczasowych regul
 iptables -F
 iptables -Z
 iptables -X
 iptables --flush
 iptables --table nat --flush
 iptables --delete-chain
 iptables --table nat --delete-chain

#Odrzucanie polaczen nieprzypisanych w firewall
 iptables -P FORWARD DROP
 iptables -P INPUT DROP
 iptables -P OUTPUT DROP

#Przypisnie interfejsow do zmiennych
 LAN="eth1"
 INTERNET="eth0"
 DMZ="eth2"

#NAT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $INTERNET -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

##INTERNET-eth0
#Zezwol na polaczenie SSH
 iptables -A INPUT -i $INTERNET -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
 iptables -A OUTPUT -o $INTERNET -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
#Zezwol na pingowanie
 iptables -A INPUT -i $INTERNET -p icmp -j ACCEPT
 iptables -A OUTPUT -o $INTERNET -p icmp -j ACCEPT
#Zezwol na polaczenie z DNS Ostatnia reguła zezwala na przepuszczanie odpowiedzi z serwera DNS zamieszczonego w Internecie
 iptables -A OUTPUT -o $INTERNET -p udp --dport 53 -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $INTERNET -p udp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#Zezwol na polaczenia http. Przychodzace tylko nawiazane poprzez wychodzace
 iptables -A OUTPUT -o $INTERNET -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $INTERNET -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT


##LAN-eth1
#Zezwol na pingowanie z LAN do INTERNET
 iptables -A FORWARD -i $LAN -o $INTERNET -p icmp -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -i $INTERNET -o $LAN -p icmp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#Zezwol SSH
 iptables -A INPUT -i $LAN -j ACCEPT
 iptables -A OUTPUT -o $LAN -j ACCEPT
#Zezwol na polaczenie z DNS Ostatnia reguła zezwala na przepuszczanie odpowiedzi z serwera DNS zamieszczonego w Internecie
 iptables -A FORWARD -i $LAN -o $INTERNET -p udp --dport 53 -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -i $INTERNET -o $LAN -p udp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#HTTP
 iptables -A FORWARD -i $LAN -o $INTERNET -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -i $INTERNET -o $LAN -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT


##DMZ-eth2

43
Konfiguracja / Odp: CACTI MySQL Timezone error
« dnia: 2017-07-28, 09:38:20 »
Tak ,tylko w OpenSuse nie ma tego narzędzia 'mysql_tzinfo_to_sql'

Poradziłem sobie w ten sposób:
mysql -u root -p
 use mysql;
 insert into time_zone_name values ('Europe/Warsaw','1');
 GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO cactiuser@localhost;
 flush privileges;

44
Konfiguracja / CACTI MySQL Timezone error
« dnia: 2017-07-27, 19:04:26 »
Witajcie,
mam następujący problem, po zainstalowaniu wszystkich pakietów, po przejściu na adres
/cacti/install/index.php
pokazuje się następujący komunikat

Cytuj
ERROR: Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.

Proszę o pomoc

45
Instalacja / Windows server 2016 KVM problem restart
« dnia: 2017-07-14, 20:05:26 »
Witam,
próbuję zainstalować Windows server 2016 na KVM poleceniem:
virt-install \
--name win16 \
--ram 2048 \
--disk path=/new/win16.img,size=40 \
--vcpus=2 \
--os-type windows \
--os-variant=win10 \
--network bridge=br0 \
--graphics spice,listen=0.0.0.0,password=password \
--video qxl \
--cdrom /winsrv16.iso

Wszystko rozpoczyna się poprawnie, aż nagle wyświetla się błąd  - załacznik
Proszę o pomoc

Strony: 1 2 [3] 4 5