Forum Linux.pl

System => Sieć => Wątek zaczęty przez: phaxe w 2022-08-08, 16:39:49

Tytuł: FirebirdSQL server w xinetd
Wiadomość wysłana przez: phaxe w 2022-08-08, 16:39:49
Zainstalowałem serwer bazodanowy Firebird SQL z paczki rpm na systemie Rocky Linux 8.6 (wersja minimal bez GUI). Wszystko się zainstalowało w katalogu /opt/firebird.
Jednak nie działa usługa sieciowa firebirda o nazwie gds_db na porcie TCP 3050. W katalogu /etc/xinetd.d/ stworzył się plik o nazwie firebird o takiej zawartości:
service gds_db
{     disable         = no
      flags            = REUSE
      socket_type     = stream
      wait             = no
      user             = firebird
      server          = /opt/firebird/bin/fb_inet_server
}
Z innego komputera sprawdzam czy port 3050 na serwerze jest otwarty, ale nie jest a polecenie ps -aux na serwerze nie pokazuje mi żadnego procesu firebirda.
Jak kiedyś instalowałem Firebirda na CentOS, to nie było takiego problemu - wszystko odpaliło od razu.
Tytuł: Odp: FirebirdSQL server w xinetd
Wiadomość wysłana przez: phaxe w 2022-08-10, 08:31:48
Problem się rozwiązał. Trzeba było otworzyć port 3050 na firewallu w Rocky Linux:
# firewall-cmd --get-active-zones
public
  interfaces: enp2s0
# firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=3050/tcp
success
# firewall-cmd --reload