Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - robi

Strony: [1]
1
Bezpośrednia przyczyna : polecenie /usr/bin/sh -c echo $HOME nie wykonuje się na zwykłym koncie bez uprawnień administratora.

System: Mint 20.2 XFCE. Zwykle pracuję na koncie o nazwie robi - zwykłym lokalnym koncie bez uprawnień administratora.

Archiwum zawierające instalator FreeFileSync_11.18_Install.run można ściągnąć z 
https://freefilesync.org/download.php

Instalator uruchamiam jako użytkownik robi który nie ma uprawnień administratora (mój katalog domowy to oczywiście /home/robi).

Po dwukliknięciu na FreeFileSync_11.18_Install.run instalator otwiera terminal i w nim prosi o zgodę na warunki licencji
   Accept the FreeFileSync license terms? [y]es, [n]o y

Jeżeli wciśnie się y to pisze, że
   Niestety użytkownik robi nie ma uprawnień do uruchamiania '/usr/bin/sh -c echo $HOME' jako robi na r-komp.
   HOME environment variable is not set for user "robi".
   <Press a key>

Naciśnięciu dowolnego klawisza kończy działanie instalatora zamykając terminal.

Oczywiście $HOME jest zdefiniowane:
   robi@r-komp:~$ echo $HOME
   /home/robi
   robi@r-komp:~$
ale ponieważ polecenie /usr/bin/sh -c echo $HOME nie zostało wykonane instalator uważa, że zmienna $HOME nie jest zdefiniowana.

Polecenie
   /usr/bin/sh -c echo $HOME
wpisane z palca w terminalu istotnie nie wykonuje się - wydaje się, że do wykonania powyższego są rzeczywiście wymagane uprawnienia roota.
   
Ale poniższa sekwencja komend wykonuje się prawidłowo:
   robi@r-komp:~$ /usr/bin/sh
   $ echo $HOME
   /home/robi
   $ exit
   robi@r-komp:~$

Mam za małą wiedzę by stwierdzić dlaczego tak jest i co zrobić, by naprawić błąd.

Jeżeli można uruchomić FreeFileSync_11.18_Install.run lokalnie bez uprawnień administratora to proszę o poradę jak to zrobić.

Dodatkowy opis: prawidłowa instalacja dla wersji 11.16 (w tym przypadku instalator nie pyta o zgodę na warunki licencji).

Instalator wersji 11.16 działa prawidłowo: FreeFileSync_11.16_Install.run otwiera w terminalu prosty konfigurator.
FreeFileSync można zainstalować globalnie (dla wszystkich użytkowników) lub lokalnie (dla jednego użytkownika w jego katalogu domowym). Mój katalog domowy to /home/robi - został prawidłowo odczytany przez instalator.

   FreeFileSync 11.16 Setup
   -----------------------------
    1. Install for all users:     YES (requires root password)
    2. Installation directory:   /home/robi/FreeFileSync
    3. Create desktop shortcuts: YES
   -----------------------------
   Press a number [1-3] to change settings,
   ENTER to begin installation:

Jeżeli naciśnie się 1 (tak robię) to pokazuje się

   FreeFileSync 11.16 Setup
   -----------------------------
    1. Install for all users:    NO (current user only)
    2. Installation directory:   /home/robi/FreeFileSync
    3. Create desktop shortcuts: YES
   -----------------------------
   Press a number [1-3] to change settings,
   ENTER to begin installation:

Po naciśnięciu ENTER skrypt utworzył katalog /home/robi/FreeFileSync zawierający potrzebne pliki z odpowiednimi uprawnieniami.

Strony: [1]