Nowe posty

xx Linux na baaardzo leciwy laptop (4)
Dzisiaj o 13:22:04
xx Plasma 6 ssie (4)
Wczoraj o 08:52:34
xx instalacja asystenta google - problem (1)
Wczoraj o 06:20:59
xx Różnice w wydajności :) (1)
2024-02-29, 20:20:39
xx Problem z pulpitem w XFCE (2)
2024-02-29, 17:30:42
xx Problemy z instalacją ustawień jądra (1)
2024-02-26, 14:01:41
xx System 5.1 jak podłączyć i skonfigurować? (3)
2024-02-23, 22:32:16
xx Alternatywa dla Hamachi pod Raspberry Pi? (1)
2024-02-22, 13:51:32
xx Everspace (7)
2024-02-21, 21:33:19
xx [C] Uruchamianie zewnętrznych programów (14)
2024-02-11, 19:20:33

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - mariuszad

Strony: [1] 2 3 4
1
Sieć / Moduł SFP - doradźcie
« dnia: 2024-01-30, 12:31:33 »
Witam

Mam switcha TPLINK SG3452. Możecie mi doradzić jakie moduły SFP RJ45 będą działały z min bezproblemowo? Czy moduł 10/100/1000 z autonegocjacją będzie lepszą opcją niż bez i stałą prędkością 1Gbps ?

Pozdrawiam
ma

2
Konfiguracja / DKIM nie podpisuje maili (+postfix)
« dnia: 2023-11-30, 09:20:50 »
Witam

Mam problem DKIM (Centos 7). W nagłówku maila nie pojawia się sygnatura DKIM. Przy testach :
# openssl s_client -connect poczta.local.tld:587 -starttls smtp
# openssl s_client -connect poczta.local.tld:25 -starttls smtp

Nagłówek wygląda tak:

Return-Path: <admin@local.tld>
Delivered-To: user2@local.tld
Received: from poczta.local.tld
        by zeus with LMTP id AMe9FuE3aGXtBQAAZ8L/vg
        for <user2@local.tld>; Thu, 30 Nov 2023 08:21:05 +0100
Received-SPF: Pass (sender SPF authorized) identity=mailfrom; client-ip=192.168.0.114; helo=poczta.local.tld; envelope-from=admin@local.tld; receiver=webmaster@local.tld
DKIM-Filter: OpenDKIM Filter v2.11.0 poczta.local.tld ADF5D60439A1
Received: from poczta.local.tld (unknown [192.168.0.114])
        (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
        (No client certificate requested)
        by poczta.local.tld (Postfix) with ESMTPS id ADF5D60439A1
        for <webmaster@local.tld>; Thu, 30 Nov 2023 07:20:55 +0000 (UTC)
Message-Id: <20231130072058.ADF5D60439A1@poczta.local.tld>
Date: Thu, 30 Nov 2023 08:20:55 +0100 (CET)
From: admin@local.tld

Konfiguracja postfixa
# cat /etc/postfix/main.cf

alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
config_directory = /etc/postfix
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.10.1/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.10.1/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
unknown_local_recipient_reject_code = 550

# ============
#Ustawienia ogólne
myhostname = poczta.local.tld
mydomain = local.tld
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
home_mailbox = Maildir/


# Ustawienia poczty przychodzącej (SMTP)
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
policyd-spf_time_limit = 3600
smtpd_recipient_restrictions =
        permit_mynetworks,
        permit_sasl_authenticated,
        reject_unauth_destination,
        check_policy_service unix:private/policyd-spf
smtpd_helo_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated reject_invalid_hostname

# Ustawienia poczty wychodzącej (SMTP)
relayhost =
smtpd_client_restrictions = permit_sasl_authenticated

# TLS
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/poczta/poczta.local.tld.crt
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/poczta/poczta.key
smtpd_tls_CAfile = /etc/ssl/poczta/ca.crt
smtpd_tls_security_level = may
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_tls_received_header = yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache

# Logowanie
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
broken_sasl_auth_clients = yes

virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp

#Virtual
virtual_mailbox_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf,
        mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-email2email.cf

# Milter configuration
milter_default_action = accept
milter_protocol = 6
smtpd_milters = inet:127.0.0.1:8891
non_smtpd_milters = $smtpd_milters

# cat /etc/postfix/master.cf
# ==========================================================================
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (yes)   (never) (100)
# ==========================================================================
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
...
  -o syslog_name=postfix/submission
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
...
smtps     inet  n       -       n       -       -       smtpd
  -o syslog_name=postfix/smtps
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
...
pickup    unix  n       -       n       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       n       -       0       cleanup
qmgr      unix  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     unix  n       -       n       300     1       oqmgr
tlsmgr    unix  -       -       n       1000?   1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       n       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       n       -       0       bounce
defer     unix  -       -       n       -       0       bounce
trace     unix  -       -       n       -       0       bounce
verify    unix  -       -       n       -       1       verify
flush     unix  n       -       n       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
proxywrite unix -       -       n       -       1       proxymap
smtp      unix  -       -       n       -       -       smtp
relay     unix  -       -       n       -       -       smtp
#       -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq     unix  n       -       n       -       -       showq
error     unix  -       -       n       -       -       error
retry     unix  -       -       n       -       -       error
discard   unix  -       -       n       -       -       discard
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       n       -       -       lmtp
anvil     unix  -       -       n       -       1       anvil
scache    unix  -       -       n       -       1       scache
...
policyd-spf  unix  -       n       n       -       0       spawn
    user=policyd-spf argv=/usr/libexec/postfix/policyd-spf

Konfiguracja DKIM:

# grep ^[^#] /etc/opendkim.conf
PidFile /var/run/opendkim/opendkim.pid
Mode    sv
Syslog  yes
SyslogSuccess   yes
LogWhy  yes
UserID  opendkim:opendkim
Socket  inet:8891@localhost
Umask   002
SendReports     yes
SoftwareHeader  yes
Canonicalization        relaxed/relaxed
Domain  local.tld
Selector        default
MinimumKeyBits  1024
KeyTable        /etc/opendkim/KeyTable
SigningTable    refile:/etc/opendkim/SigningTable
ExternalIgnoreList      refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
InternalHosts   refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
OversignHeaders From

Test DKIM
# opendkim-testkey -d local.tld -s 20102023001 -vvv
opendkim-testkey: using default configfile /etc/opendkim.conf
opendkim-testkey: checking key '20102023001._domainkey.local.tld'
opendkim-testkey: key OK

DKIM dodany do pliku strefy:

# dig 20102023001._domainkey.local.tld txt

<<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el7_9.15 <<>> 20102023001._domainkey.local.tld txt
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18191
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;20102023001._domainkey.local.tld. IN   TXT

;; ANSWER SECTION:
20102023001._domainkey.local.tld. 86400 IN TXT  "v=DKIM1; k=rsa; " "p=MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg9AMIICCgKCAgEA8vEvrGiBiAwp7TJBc3frjRT6yulOGBp08oCA4C+AHyZEgLPhsypU8TNBedZuTS9DOlN3g4jTjU0xN8NmWb/n4tZ1/Pt4yymkZReeJOvmgZhvPTaq/jEh4lRWpHRisifJoPz83UitdTADltTSkFpYyggrYvuo5OYDUzVXIpKKk82Xefmeixk6H3v/ozj6qXzeoa3rRl/e54ZjJP" "yyOeGpAJcc9LsjoHlRadWQmWYfINCms3KYix07OK431WQfNYF/QG9nsqb5JdPnEOSSaOq7iQM/hTNNMsW33pmvB2cAi5gtxLQdHdwcb7bC4SHXbjB7EqIWNY651rX9BGo21ZnId3uMrTBb+aCrfssdIUxWwcjHLtTYvZWcluLRIyWdot0E8V8ULcXUHzIojLBnMU4O8qSEwKUGSouYLvfzGBcm3Q23xevHii8QnXCMEqYfcotD99UNYsxo" "yamObgaPl9gCRf1p6PihnMpHkb2A+GqhSO3JwQ+subdGwoIvklUK3TaFVMsOqdcqi03DH64wVoUIKIUBmGk3QDRS8lsv9d6xP2EczoIZp/HOT+IBE6n/GcQYj5wIa5DXFu9kfv8CwovBJdbuwhuVPqA7zDsxPUrNLhycpl5kt4tjamUgPkckhoj9DA/DB1W4IMvtNW4BlveVrtbF5SQOyj+ZWAz3QCkQFXUCAwEAAQ=="

;; AUTHORITY SECTION:
local.tld.              86400   IN      NS      local.tld.

;; ADDITIONAL SECTION:
local.tld.              86400   IN      A       192.168.0.114

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.0.114#53(192.168.0.114)
;; WHEN: czw lis 30 08:46:30 CET 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 861


Czy to może być spowodowane tym, że działam  w domenie lokalnej, czy może to skopana konfiguracja? Mogę liczyć na pomoc?.
Pozdrawiam3
Konfiguracja / Dovecot. Connect failed to database
« dnia: 2023-10-31, 09:48:05 »
Witam
Potrzebuję pomocy ze zdiagnozowaniem przyczyny problemu. Postawiłem na domenie lokalnej serwer poczty (postfix+dovecot+mariadb+centos7). Podczas sesji próbnej teletem niby wszystko przechodzi ok ale mail nie dociera do odbiorcy. W logach pojawia się komunikat:

# telnet poczta.local.tld smtp
Trying 192.168.0.114...
Connected to poczta.local.tld.
Escape character is '^]'.
ehlo poczta.local.tld
250-poczta.local.tld
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
mail from:<user1@local.tld>
250 2.1.0 Ok
rcpt to:<user2@local.tld>
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
.
250 2.0.0 Ok: queued as CFF06607E3D5
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

Mail wisi w kolejce
# mailq
-Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
CFF06607E3D5*     316 Tue Oct 31 09:33:01  user1@local.tld
                                         user2@local.tld

-- 0 Kbytes in 1 Request.

W logach mam błąd autoryzacji w bazie mysql:

Oct 31 09:31:50 zeus postfix/smtpd[1586]: disconnect from poczta.local.tld[192.168.0.114]
Oct 31 09:32:43 zeus postfix/smtpd[1586]: connect from web2.local.tld[192.168.0.114]
Oct 31 09:33:07 zeus postfix/smtpd[1586]: CFF06607E3D5: client=web2.local.tld[192.168.0.114]
Oct 31 09:33:16 zeus postfix/cleanup[1600]: CFF06607E3D5: message-id=<20231031083307.CFF06607E3D5@poczta.local.tld>
Oct 31 09:33:16 zeus postfix/qmgr[1274]: CFF06607E3D5: from=<user1@local.tld>, size=316, nrcpt=1 (queue active)
Oct 31 09:33:17 zeus dovecot: lmtp(1604): Connect from local
Oct 31 09:33:17 zeus dovecot: auth-worker(1606): Error: mysql(127.0.0.1): Connect failed to database (dbmail): Access denied for user 'dbaccess'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 1 seconds before retry
Oct 31 09:33:17 zeus dovecot: auth-worker(1606): Error: mysql(127.0.0.1): Connect failed to database (dbmail): Access denied for user 'dbaccess'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 1 seconds before retry
Oct 31 09:33:18 zeus dovecot: auth-worker(1606): Error: mysql(127.0.0.1): Connect failed to database (dbmail): Access denied for user 'dbaccess'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 5 seconds before retry
Oct 31 09:33:18 zeus dovecot: auth-worker(1606): Error: mysql(127.0.0.1): Connect failed to database (dbmail): Access denied for user 'dbaccess'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 5 seconds before retry
Oct 31 09:33:23 zeus dovecot: auth-worker(1606): Error: mysql(127.0.0.1): Connect failed to database (dbmail): Access denied for user 'dbaccess'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 25 seconds before retry
Oct 31 09:33:23 zeus dovecot: auth-worker(1606): Error: mysql(127.0.0.1): Connect failed to database (dbmail): Access denied for user 'dbaccess'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 25 seconds before retry
Oct 31 09:33:23 zeus postfix/smtpd[1586]: disconnect from web2.local.tld[192.168.0.114]
Oct 31 09:33:48 zeus dovecot: auth-worker(1606): Error: mysql(127.0.0.1): Connect failed to database (dbmail): Access denied for user 'dbaccess'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 125 seconds before retry
Oct 31 09:33:48 zeus dovecot: auth-worker(1606): Error: mysql(127.0.0.1): Connect failed to database (dbmail): Access denied for user 'dbaccess'@'localhost' (using password: YES) - waiting for 125 seconds before retry


Gdy próbuję zalogować się na uzytkownika dbaccess z lini poleceń udaje się to bez problemu:
# mariadb -u dbaccess -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 360
Server version: 11.1.2-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> \quit
Bye

Moje słabe doświadczenie podpowiada, że to problem z konfiguracją dovecot w sekcji dovecot-sql.conf.ext?
driver = mysql
connect = host=127.0.0.1 dbname=dbmail user=dbaccess password='my-password'
default_pass_scheme = SHA512-CRYPT
password_query = SELECT email as user, password FROM virtual_users WHERE email='%u';

Jeżeli będzie trzeba to wrzucę konfig dovecot i postfixa czy tabele z bazy dbmail ale na razie nie chcę zagęszczać wiadomości. Będę wdzięczny za każdą pomoc.


4
Konfiguracja / Prawa
« dnia: 2023-10-17, 10:28:05 »
Witam

Bezmyślnie zmieniłem prawa pliku dovecot - master.pid na :

-rw------- 1 root    root       5 10-17 09:57 master.pid

Z tego co pamiętam powinno być :

srw------- 1 root    root       5 10-17 09:57 master.pid

Może mi ktoś podpowiedzieć jak do tego wrócić ?

Pozdrawiam
ma

5
Konfiguracja / Let's Encrypt
« dnia: 2023-10-10, 13:44:56 »
Witam
Czy za pomocą Let's Encrypt można wygenerować certyfikaty dla domeny lokalnej np.: my.domain ?

Pozdrawiam
ma

6
Administracja / SSL wildcard
« dnia: 2023-04-06, 08:44:14 »
Hejka

Kupiłem certyfikat wildcard przez DIGICERT. Mam dwa pliki CERT i PKEY. Potrzebuję jeszcze certyfikatu pośredniego. Na ich stronie jest trochę tego :https://www.digicert.com/kb/digicert-root-certificates.htm. Może mi ktoś podpowiedzieć z którego mam skorzystać ?

Pozdrawiam
ma

7
Konfiguracja / Zmienne php w virtual host
« dnia: 2023-01-23, 11:42:34 »
Witam

Potrzebuje pomocy w  dokonfigurowaniu php z poziomu virualhosta dla zmiennych wymaganych przez instalator joomla,  a mianowicie :

output_buffering = off
intl = on

Centos 9 + php 8.1.

# cat /etc/httpd/conf.d/joomla.conf

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@strona.tld.
   DocumentRoot "/var/www/html/joomla"
   ServerName www.strona.tld.
   ErrorLog "/var/log/httpd/error_log"
   CustomLog "/var/log/httpd/access_log" combined

<Directory "/var/www/html/joomla">
   DirectoryIndex index.html index.php
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride All
   Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

Próbowałem dodać poniższy kod do vhost-a ale nie zadziałał:

<IfModule mod_php.c>
        php_admin_flag output_buffering off
        php_admin_flag intl on
</IfModule>

Może mi ktoś podpowiedzieć jak można to rozwiązać ?

Pozdrawiam
mariusz


8
Administracja / Sortowanie adresów IP
« dnia: 2022-11-25, 10:21:58 »
Witam

Chciałbym posortować listę adresów IP z:

# cat plik1
98.150.68.80
98.192.36.151
98.200.135.39
98.203.132.68

na

# cat plik2
98.150.68.80 98.192.36.151 98.200.135.39 98.203.132.68


Może ktoś wie jak to zrobić?

pozdrawiam
mariusz

9
Konfiguracja / fail2ban - zewnętrzna lista IP
« dnia: 2022-11-25, 09:16:45 »
Witam

Czy jest możliwe dodanie do recidive w fail2ban listy adresów ip z pliku zewnętrznego ?


Pozdrawiam
mariusz

10
Konfiguracja / DNSSEC - EVP_SignFinal failed (failure)
« dnia: 2022-10-13, 09:50:32 »
Hejka

Mam problem z podpisaniem pliku strefy.  DNS działa, klucze wygenerowane i dodane do pliku strefy:

# dnssec-keygen -a NSEC3RSASHA1 -b 2048 -n ZONE example.tld
# dnssec-keygen -f KSK -a NSEC3RSASHA1 -b 4096 -n ZONE example.tld


# cat db.example.tld
$TTL    604800
@       SOA     ns1.example.tld.        admin.example.tld.      (
                              121020221         ; Serial
                                 604800         ; Refresh
                                  86400         ; Retry
                                2419200         ; Expire
                                604800 )        ; Negative Cache TTL
; name servers - NS records
        NS              ns1.example.tld.
        NS              ns2.example.tld.
        MX      10      poczta.example.tld.
;
; name servers - A records
                A       192.168.4.18
ns1             A       192.168.4.18
ns2             A       192.168.4.19
www             A       192.168.4.19
poczta          A       192.168.4.19
;
;
; LAN  A records
host1           A       192.168.100.101
host2           A       192.168.200.102
$INCLUDE Kexample.tld.+007+36525.key
$INCLUDE Kexample.tld.+007+46728.key

Podczas próby podpisania poleceniem:
# dnssec-signzone -A -3 $(head -c 1000 /dev/random | sha1sum | cut -b 1-16) -N INCREMENT -o example.tld -t db.example.tld

Mam taki komunikat:
dnssec-signzone: warning: EVP_SignFinal failed (failure)
dnssec-signzone: fatal: dnskey 'example.tld/NSEC3RSASHA1/46728' failed to sign data: failure

Ma ktoś pomysł jak to ugryźć ?

Pozdrawiam
Mariusz

11
Administracja / Jak podmienić sterownik sieciówki
« dnia: 2022-07-13, 09:47:21 »
Witajcie.
Mam problem z flapującą sieciówką Co jakiś czas rozłącza się. Sterownik przed kompilacją:
# modinfo e1000e
filename:       /lib/modules/3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64/kernel/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko.xz
version:        3.2.6-k
license:        GPL v2
description:    Intel(R) PRO/1000 Network Driver
author:         Intel Corporation, <linux.nics@intel.com>
retpoline:      Y
rhelversion:    7.9
srcversion:     098ECE9B1EBA1A3C30EA7ED

Skompilowałem sterownik i zainstalowałem go:

# modinfo e1000e
filename:       /lib/modules/3.10.0-1160.71.1.el7.x86_64/updates/drivers/net/ethernet/intel/e1000e/e1000e.ko
version:        3.8.4-NAPI
license:        GPL
description:    Intel(R) PRO/1000 Network Driver
author:         Intel Corporation, <linux.nics@intel.com>
retpoline:      Y
rhelversion:    7.9
srcversion:     5507E646B9C1006005CF01C

Jednak sieciówka nadal używa starego sterownika:

# ls -l /sys/class/net/eno2/device/driver
lrwxrwxrwx 1 root root 0 07-13 07:01 /sys/class/net/eno2/device/driver -> ../../../bus/pci/drivers/e1000e

# ethtool -i eno2
driver: e1000e
version: 3.2.6-k
firmware-version: 0.8-4
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:00:1f.6
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no

Może mi ktoś podpowiedzieć jak podmienić sterownik na ten skompilowany?

Pozdrawiam
mariusz

12
Administracja / Dovecot - unknown user - trying the next userdb
« dnia: 2022-04-11, 14:58:31 »
Witam

Czy ktoś może mi pomóc z określeniem przyczyny że wciąż w logach mam komunikaty "unknown user (given password: password) - trying the next passdb"?. Poczta działa bez problemu. Irytuje mnie jedynie ciągle pojawiający się wpis jak wyżej.

Apr 11 14:26:10 ns1 dovecot: auth-worker(32245): pam(user@domain.tld,127.0.0.1,<DiuJDGDcDqx/AAAB>): unknown user (given password: password) - trying the next passdb
Apr 11 14:26:10 ns1 dovecot: auth-worker(32245): passwd(user@domain.tld,127.0.0.1,<DiuJDGDcDqx/AAAB>): unknown user  - trying the next userdb
Apr 11 14:26:10 ns1 dovecot: imap-login: Login: user=<user@domain.tld>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, mpid=12090, secured, session=<DiuJDGDcDqx/AAAB>

Może ktoś wie co jest tego przyczyną ?

Pozdrawiam
M

13
Administracja / Wyłuskanie adresów IP
« dnia: 2022-04-06, 12:45:34 »
Witam
Potrzebuję z poniższego logu wyłuskać wszystkie adresy IP  i zapisać je do pliku:

Apr  3 08:56:51 ns1 dovecot: auth-worker(1547): pam(user@domain.tld,189.50.146.105): unknown user (given password: kasiagr) - trying the next passdb
Apr  3 08:56:51 ns1 dovecot: auth-worker(1547): sql(user@domain.tld,189.50.146.105): Password mismatch (given password: kasiagr)
Apr  3 08:57:04 ns1 dovecot: auth-worker(1547): pam(user@domain.tld,67.216.109.66): unknown user (given password: kasiagr) - trying the next passdb
Apr  3 08:57:04 ns1 dovecot: auth-worker(1547): sql(user@domain.tld,67.216.109.66): Password mismatch (given password: kasiagr)
Apr  3 08:57:06 ns1 dovecot: auth-worker(1547): pam(user@domain.tld,67.216.109.66): unknown user (given password: kasiagr) - trying the next passdb
Apr  3 08:57:06 ns1 dovecot: auth-worker(1547): sql(user@domain.tld,67.216.109.66): Password mismatch (given password: kasiagr)
Apr  3 10:17:27 ns1 dovecot: auth-worker(6975): pam(user@domain.tld,181.13.146.250): unknown user (given password: kasiagrr) - trying the next passdb
Apr  3 10:17:27 ns1 dovecot: auth-worker(6975): sql(user@domain.tld,181.13.146.250): Password mismatch (given password: kasiagrr)
Apr  3 10:17:29 ns1 dovecot: auth-worker(6975): pam(user@domain.tld,181.13.146.250): unknown user (given password: kasiagrr) - trying the next passdb
Apr  3 10:17:29 ns1 dovecot: auth-worker(6975): sql(user@domain.tld,181.13.146.250): Password mismatch (given password: kasiagrr)
Apr  3 10:17:43 ns1 dovecot: auth-worker(6975): pam(user@domain.tld,103.157.169.242): unknown user (given password: kasiagrr) - trying the next passdb
Apr  3 10:17:43 ns1 dovecot: auth-worker(6975): sql(user@domain.tld,103.157.169.242): Password mismatch (given password: kasiagrr)
Apr  3 10:17:45 ns1 dovecot: auth-worker(6975): pam(user@domain.tld,103.157.169.242): unknown user (given password: kasiagrr) - trying the next passdb
Apr  3 10:17:45 ns1 dovecot: auth-worker(6975): sql(user@domain.tld,103.157.169.242): Password mismatch (given password: kasiagrr)
Apr  3 10:17:59 ns1 dovecot: auth-worker(6975): pam(user@domain.tld,61.230.79.9): unknown user (given password: kasiagrr) - trying the next passdb
Apr  3 10:17:59 ns1 dovecot: auth-worker(6975): sql(user@domain.tld,61.230.79.9): Password mismatch (given password: kasiagrr)
Apr  3 10:18:01 ns1 dovecot: auth-worker(6975): pam(user@domain.tld,61.230.79.9): unknown user (given password: kasiagrr) - trying the next passdb
Apr  3 10:18:01 ns1 dovecot: auth-worker(6975): sql(user@domain.tld,61.230.79.9): Password mismatch (given password: kasiagrr)Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
M

14
Witam

Szukam przyczyny  z powodu którego aplikacja którą mam udostępnioną za pomocą RemonteApp od czasu do czasu zalicza zwiechę. Serwer stoi w zupełnie innej lokalizacji niż moja sieć LAN. Korzysta również z innego ISP niż ja. Jest różnie, czasami wyloguje mnie a czasami odświeży połączenie w ramach trwającej sesji.
Połączenie zrywane jest kilka razy dziennie i jest to na tyle irytujące, że osoby które pracują tracą dane wprowadzone z kilkudziesięciu minut.

Zarzuciłem  tcpdumpa:
tcpdump -i eno2 -nn -s0 -vvv host AAA.BBB.CCC.DDD and port 443 -w log.pcap

Jak na razie zbiera mi komunikację w obie strony czyli z mojej sieci do serwera i z powrotem. Pytanie tylko do osób które mają większe doświadczenie czy taka składnia polecenia da log z którego będzie można coś wywnioskować ?

Pozdrawiam
m


15
Administracja / clamd@scan nie startuje po aktualizacji
« dnia: 2021-09-21, 08:51:30 »
Witam
Na CentOS Linux release 7.9.2009 (Core) po aktualizacji ClamAV mam poniższy komunikat:

# systemctl start clamd@scan.service
wrz 21 08:38:30 ns1.bipe.pl clamd[24567]: LOCAL: Could not create socket directory: /var/run/clamd.scan: Permission denied
wrz 21 08:38:30 ns1.bipe.pl clamd[24566]: ERROR: LOCAL: Could not create socket directory: /var/run/clamd.scan: Permission denied
wrz 21 08:38:30 ns1.bipe.pl clamd[24566]: ERROR: LOCAL: Socket file /var/run/clamd.scan/clamd.sock could not be bound: No such file or directory
wrz 21 08:38:30 ns1.bipe.pl clamd[24567]: LOCAL: Socket file /var/run/clamd.scan/clamd.sock could not be bound: No such file or directory
wrz 21 08:38:30 ns1.bipe.pl systemd[1]: clamd@scan.service: control process exited, code=exited status=1
wrz 21 08:38:30 ns1.bipe.pl systemd[1]: Failed to start clamd scanner (scan) daemon.

# ll /var/run
...
drwxr-x---  2 chrony   chrony     80 07-10 19:43 chrony
drwxr-xr-x  2 clamsmtp mail       40 09-21 08:37 clamd.clamsmtp
drwxr-xr-x  2 clamsmtp mail       40 09-21 08:37 clamsmtpd
drwxr-xr-x  2 root     root       40 07-10 19:43 console
...

Wygląda to tak jakby nie mógł założyć sobie folderu clamd.scan  a w nim pliku. To błąd konfiguracji czy jakiś inny problem?
Może mi ktoś pomóc rozwiązać ten problem ?

Pozdrawiam
M

Strony: [1] 2 3 4