Nowe posty

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - pld

Strony: 1 [2] 3
16
Inne urządzenia / Serwer plików a dysk twardy pytanie
« dnia: 2017-11-10, 14:53:29 »
Witam serdecznie,
planujemy wdrożyć serwer plików oparty na Linux - Samba
Karta sieciowa 1GB/s = ok. 125MB/s realnej prędkości przesyłu danych?
Proszę o podpowiedź jaki dysk wybrać
Skoro maksymalny przesył danych pomiędzy komputerami klienckimi a serwerem będzie ograniczany przez kartę sieciową to czy będzie odczuwalna różnica pomiędzy SATA II a SATA III ?
Czy warto kupować dyski SSD czy obstawić przy tańszych talerzowych?

17
Sieć / SSH poprzez OpenVPN
« dnia: 2017-11-10, 08:46:17 »
Witam,
konfiguruję serwer który będzie podłączony za NAT'em do sieci nie administrowanej przeze mnie
Chciałbym mieć do niego dostęp poprzez SSH, w jaki sposób można to uzyskać poprzez OpenVPN?

Są darmowe konta np https://www.vpnbook.com

18
Konfiguracja / Przeniesienie systemu na macierz raid1
« dnia: 2017-09-05, 19:35:37 »
Dołączam dwa nowe dyski konfiguruje na nich raid1, chcę przenieść zawartość dysku z systemem na tą macierz i uruchomić z niej system
co robię źle?
--rescue cd---
fdisk -l
cfdisk /dev/sdb
cfdisk /dev/sdc
mdadm -C -v /dev/md0 --level=1 -n 2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 --metadata=0.90
mdadm -C -v /dev/md1 --level=1 -n 2 /dev/sdb2 /dev/sdc2 --metadata=0.90
mdadm --detail /dev/md1
mkswap /dev/md0
mkfs.xfs /dev/md1
dd if=/dev/zero of=/dev/md1 bs=4k     (no space left on device to standardowy komunikat)
dd if=/dev/sda2 of=/dev/md1 bs=4k
e2fsck -f /dev/md1
resize2fs /dev/md1
mount /dev/md1 /mnt
mount /proc /mnt/proc -o bind
mount /dev /mnt/dev -o bind
mount /sys /mnt/sys -o bind
vi /mnt/etc/fstab
/dev/md0 swap swap 0 0
/dev/md1 / xfs 0 0
vi /mnt/etc/mdadm.conf
ARRAY /dev/md0 devices=/dev/sdb1,/dev/sdc1
ARRAY /dev/md1 devices=/dev/sdb2,/dev/sdc2
chroot /mnt
mkinitrd
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
exit
umount /mnt/proc
umount /mnt/dev
umount /mnt/sys
umount /mnt
reboot

19
Proszę o usunięcie wątku

20
Konfiguracja / Firewall iptables
« dnia: 2017-08-16, 12:00:51 »
Witam,
czym różnią się dodatkowe firewall'e od własnych reguł w iptables?
Dobrze skonfigurowane iptables zapewnia bezpieczeństwo bez dodatkowych firewalli?

#!/bin/bash
#Czyszczenie dotychczasowych regul
 iptables -F
 iptables -Z
 iptables -X
 iptables --flush
 iptables --table nat --flush
 iptables --delete-chain
 iptables --table nat --delete-chain

#Odrzucanie polaczen nieprzypisanych w firewall
 iptables -P FORWARD DROP
 iptables -P INPUT DROP
 iptables -P OUTPUT DROP

#Przypisnie interfejsow do zmiennych
 LAN="eth1"
 INTERNET="eth0"
 DMZ="eth2"

#NAT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $INTERNET -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

##INTERNET-eth0
#Zezwol na polaczenie SSH
 iptables -A INPUT -i $INTERNET -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
 iptables -A OUTPUT -o $INTERNET -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
#Zezwol na pingowanie
 iptables -A INPUT -i $INTERNET -p icmp -j ACCEPT
 iptables -A OUTPUT -o $INTERNET -p icmp -j ACCEPT
#Zezwol na polaczenie z DNS Ostatnia reguła zezwala na przepuszczanie odpowiedzi z serwera DNS zamieszczonego w Internecie
 iptables -A OUTPUT -o $INTERNET -p udp --dport 53 -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $INTERNET -p udp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#Zezwol na polaczenia http. Przychodzace tylko nawiazane poprzez wychodzace
 iptables -A OUTPUT -o $INTERNET -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
 iptables -A INPUT -i $INTERNET -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT


##LAN-eth1
#Zezwol na pingowanie z LAN do INTERNET
 iptables -A FORWARD -i $LAN -o $INTERNET -p icmp -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -i $INTERNET -o $LAN -p icmp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#Zezwol SSH
 iptables -A INPUT -i $LAN -j ACCEPT
 iptables -A OUTPUT -o $LAN -j ACCEPT
#Zezwol na polaczenie z DNS Ostatnia reguła zezwala na przepuszczanie odpowiedzi z serwera DNS zamieszczonego w Internecie
 iptables -A FORWARD -i $LAN -o $INTERNET -p udp --dport 53 -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -i $INTERNET -o $LAN -p udp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#HTTP
 iptables -A FORWARD -i $LAN -o $INTERNET -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -i $INTERNET -o $LAN -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT


##DMZ-eth2

21
Konfiguracja / CACTI MySQL Timezone error
« dnia: 2017-07-27, 19:04:26 »
Witajcie,
mam następujący problem, po zainstalowaniu wszystkich pakietów, po przejściu na adres
/cacti/install/index.php
pokazuje się następujący komunikat

Cytuj
ERROR: Your Cacti database login account does not have access to the MySQL TimeZone database. Please provide the Cacti database account "select" access to the "time_zone_name" table in the "mysql" database, and populate MySQL's TimeZone information before proceeding.

Proszę o pomoc

22
Instalacja / Windows server 2016 KVM problem restart
« dnia: 2017-07-14, 20:05:26 »
Witam,
próbuję zainstalować Windows server 2016 na KVM poleceniem:
virt-install \
--name win16 \
--ram 2048 \
--disk path=/new/win16.img,size=40 \
--vcpus=2 \
--os-type windows \
--os-variant=win10 \
--network bridge=br0 \
--graphics spice,listen=0.0.0.0,password=password \
--video qxl \
--cdrom /winsrv16.iso

Wszystko rozpoczyna się poprawnie, aż nagle wyświetla się błąd  - załacznik
Proszę o pomoc

23
Witam,
tak jak w temacie, czy można zainstalować 'wirtualny system ze środowiskiem graficznym' - w linuxie z poziomu konsoli?
Proszę o odpowiedź i nakierowanie odnośnie Windows i Linux

24
Sieć / Samba za NAT nie działa
« dnia: 2017-05-19, 11:16:37 »
Witam,
nie mam połączenia z sambą, oczywiscie próbuje się połączyć w tej samej podsieci
Proszę o pomoc

Serwer smb jest za NAT'em , IP przypisywany statycznie przez DHCP (czy to ma znaczenie)

smb:~ # systemctl status smb -l
smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; disabled)
   Active: active (running) since Fri 2017-05-19 10:56:25 CEST; 2s ago
  Process: 1780 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1784 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
   CGroup: /system.slice/smb.service
           ├─1784 /usr/sbin/smbd -D
           └─1786 /usr/sbin/smbd -D

May 19 10:56:25 smb systemd[1]: smb.service: Supervising process 1784 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
May 19 10:56:25 smb systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
May 19 10:56:25 smb smbd[1784]: [2017/05/19 10:56:25.714549,  0] ../lib/util/become_daemon.c:124(daemon_ready)
May 19 10:56:25 smb smbd[1784]: STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections

25
Sieć / Apache za NAT'em
« dnia: 2017-05-16, 12:54:13 »
Witam,
posiadam taką konfigurację
Router -> Serwer GW (3 karty sieciowe - INTERNET LAN DMZ, DHCP, DNS )-> Serwer www (pod LAN)

Czy można utworzyć ,aby komputer podlaczony bezposrednio do router'a mial polaczenie z apache na serwer www?

Pytanie 2
W razie gdybym mial wykupione stałe IP i pominęlibyśmy Router, to ktoś z sieci zewnętrznej widziałby serwer www (strone internetowa)? Mozna zrobic jakies przekazywanie, tak aby serwer GW nie musiał obsługiwać apache?


26
Sieć / Konfiguracja NAT
« dnia: 2017-05-12, 10:37:39 »
Witam,
posiadam dwie karty sieciowe
enp0s3 <- podłączona siec + internet, stałe ip
IP: 10.0.2.96
BROADCAST: 10.0.2.255
GATEWAY: 10.0.0.254
NETMASK:255.255.0.0
DNS: 10.0.0.1, 10.0.0.2, 8.8.8.8

enp0s8 - chciałbym podłączyć drugi komputer, aby miał połączenie z internetem, był za NAT'em
Proszę o pomoc

27
Witam,
utworzyłem maszynę wirtualną na opensuse (tryb tylko konsolowy) maszyna wirtualna to takze opensuse
Nie ma ona dostępu do internetu

Kod hosta
dlp:~ # zypper -n install qemu-kvm libvirt virt-install bridge-utils
# verify modules are loaded
dlp:~ # lsmod | grep kvm
kvm_intel       147785  0
kvm             464964  1 kvm_intel

dlp:~ # systemctl start libvirtd
dlp:~ # systemctl enable libvirtd
[2] Configure Bridge networking for KVM virtual machine.
dlp:~ # mv /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network/ifcfg-br0
dlp:~ # vi /etc/sysconfig/network/ifcfg-br0
# add follows to the end
BRIDGE='yes'
BRIDGE_FORWARDDELAY='0'
BRIDGE_PORTS='eth0'
BRIDGE_STP='off'
dlp:~ # vi /etc/sysconfig/network/routes
# add gateway for br0 to the end
default 10.0.0.254 - br0
dlp:~ # systemctl restart wickedd wicked
dlp:~ # ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:93:c2:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 00:0c:29:93:c2:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.1.22/16 brd 10.0.255.255 scope global br0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe93:c2e0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
# create a Storage Pool
dlp:~ # mkdir -p /var/kvm/images
dlp:~ # virt-install \
--name sles12 \
--ram 4096 \
--disk path=/var/kvm/images/sles12.img,size=30 \
--vcpus 2 \
--os-type linux \
--os-variant sles12 \
--network bridge=br0 \
--graphics none \
--console pty,target_type=serial \
--location /tmp/SLE-12-Server-DVD-x86_64-GM-DVD1.iso \
--extra-args 'console=ttyS0,115200n8 serial'
Starting install...     # installation startsProszę o pomoc

28
Administracja / Uruchamianie z macierzy
« dnia: 2016-11-28, 15:37:29 »
System startuje z macierzy jednak ładuje się tylko jeden dysk sdb1
Macierz md2 (swap)  /dev/sda2,/dev/sdb2 składa się poprawnie

mdadm.conf
DEVICE /dev/sd[ab]1
ARRAY /dev/md1 metadata=0.90 devices=/dev/sda1,/dev/sdb1

fstab
/dev/md1             /               ext4           defaults        0  0

Proszę o pomoc

29
Podczas instalacji z PLDrescuecd i próbie wykonania polecenia
lilo
na macierzy, pojawia się błąd:
Fatal: incompatible raid version information on /dev/md1 (RV=0.90 GAI=1.2)

Proszę o pomoc

30
Administracja / Kopia systemu na większy dysk
« dnia: 2016-11-21, 11:30:07 »
Dołączam drugi większy dysk, chciałbym wykonać kopię całego systemu z sda1 na sdd1 i uruchomić system z sdd1
Proszę o pomoc

Strony: 1 [2] 3