Dystrybucje Linuksa > Fedora

Opcjonalne rzeczy do zrobienia po zainstalowaniu Fedory

(1/1)

alieno:
Oto co wypluła mi sztuczna inteligencja. Poprosiłem o sprawdzenie, poprawienie i opisanie krótko. Może komuś się przyda.


--- Cytuj ---______________________________________
Internetowa lista poleceń Fedora Linux.
______________________________________


1. **Optymalizacja DNF**
```
max_parallel_downloads=10
fastestmirror=true
gpgcheck=False
installonly_limit=3
clean_requirements_on_remove=True
best=False
skip_if_unavailable=True
defaultyes=True
deltarpm=true
```
Aby zaktualizować system, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf -y upgrade --refresh
```

2. **Skróć czas oczekiwania na usługi**
Aby skrócić czas oczekiwania na usługi, wpisz w terminalu:
```
sudo nano /etc/systemd/system.conf
```
Znajdź następujące linie i zmień wartości na 15 sekund:
```
DefaultTimeoutStartSec=15s
DefaultTimeoutStopSec=15s
```

3. **Skrypt z dodatkami typu fonty, auto login, kodeki multimedia itp**
Aby zainstalować skrypt z dodatkami, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf copr enable kwizart/fedy
sudo dnf install fedy -y
```

4. **Włącz repozytorium rpm fusion free i non free**
Aby włączyć repozytorium rpm fusion free i non free, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
sudo dnf groupupdate core
```

5. **Zaktualizuj firmware urządzeń**
Aby zaktualizować firmware urządzeń, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install fwupd
sudo systemctl enable --now fwupd
sudo fwupdmgr get-devices
sudo fwupdmgr refresh --force
sudo fwupdmgr get-updates
sudo fwupdmgr update   
```

6. **Zainstaluj najnowsze sterowniki nvidia (przy rpm fusion nonfree)**
Aby zainstalować najnowsze sterowniki nvidia, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install akmod-nvidia
sudo dnf install xorg-x11-drv-nvidia-cuda
```
Jeśli potrzebujesz CUDA, OBS działa bez.

Poczekaj kilka minut i monitoruj htop. Budowanie modułu w tle może trwać do 5 minut. Aby sprawdzić wersję sterownika nvidia, wpisz w terminalu:
```
modinfo -F version nvidia
```

7. **Zainstaluj bpytop, htop, neofetch, inxi, centrum oprogramowania gnome**
Aby zainstalować bpytop, htop, neofetch, inxi, centrum oprogramowania gnome, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install bpytop htop neofetch inxi gnome-software flatpak
```


8. **Włącz repo flathub - gnome centrum oprogramowania w xfce**
Aby włączyć repozytorium flathub, wpisz w terminalu:
```
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak remote-modify --enable flathub
flatpak update
```

**DLA GNOME - Extension manager**
Aby zainstalować Extension Manager dla GNOME, wpisz w terminalu:
```
flatpak install flathub com.mattjakeman.ExtensionManager
```

9. **Integracja appimage**
Aby zintegrować AppImage, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf config-manager --add-repo https://terra.fyralabs.com/terra.repo
sudo dnf install appimagelauncher
```

10. **Włącz snap jeżeli chcesz**
Aby włączyć Snap, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install -y snapd
sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap # for classic snap support
sudo reboot now
```

11. **Zainstaluj kodeki dekodery i inne**
Aby zainstalować kodeki dekodery i inne, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install gstreamer1-{libav,plugins-{good,ugly,bad-free}} --setopt=strict=0
dnf install gstreamer1-plugins-bad-freeworld --allowerasing --best
sudo dnf install lame\* --exclude=lame-devel

sudo dnf groupupdate multimedia --setop="install_weak_deps=False" --exclude=PackageKit-gstreamer-plugin
sudo dnf groupupdate sound-and-video

Aby włączyć OpenH264 dla Firefox, wpisz w terminalu:
sudo dnf config-manager --set-enabled fedora-cisco-openh264
sudo dnf install -y gstreamer1-plugin-openh264 mozilla-openh264

sudo dnf group upgrade --with-optional Multimedia
```

12. **Włącz tlp i ustaw tlpui w laptopie**
Aby włączyć TLP i ustawić TLPUI w laptopie, wpisz w terminalu:
```
dnf install tlp tlp-rdw
sudo systemctl mask power-profiles-daemon
sudo dnf install powertop

sudo powertop --auto-tune

Aby uruchomić TLPUI, wpisz w terminalu:
git clone https://github.com/d4nj1/TLPUI.git
cd TLPUI
python3 -m tlpui
```

13. **Akceleracja video**
Aby zainstalować akcelerację video, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install ffmpeg ffmpeg-devel libva libva-utils
sudo dnf swap ffmpeg-free ffmpeg --allowerasing

W przypadku karty graficznej Intel, wpisz w terminalu:
sudo dnf install intel-media-driver

W przypadku karty graficznej AMD, wpisz w terminalu:
sudo dnf swap mesa-va-drivers mesa-va-drivers-freeworld
```

14. **Włącz akcelerację Firefox**
Aby włączyć akcelerację Firefox, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf config-manager --set-enabled fedora-cisco-openh264
sudo dnf install -y openh264 gstreamer1-plugin-openh264 mozilla-openh264
```


15. **Fonty Microsoft TrueType**
Aby zainstalować fonty Microsoft TrueType, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install curl cabextract xorg-x11-font-utils fontconfig
sudo rpm -i https://downloads.sourceforge.net/project/mscorefonts2/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm
```

Aby usunąć fonty Microsoft TrueType, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf remove msttcore-fonts-installer
```

16. **Fonty Google jak w Pop!_OS**
Aby zainstalować fonty Google, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install 'google-roboto*' 'mozilla-fira*' fira-code-fonts
```

17. **Grupy pakietów w tym pulpity**
Aby wyświetlić listę dostępnych grup pakietów, wpisz w terminalu:
```
dnf grouplist -v
```

Aby zainstalować pulpit KDE, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install @kde-desktop-environment
```

Aby zmienić pulpit, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install switchdesk switchdesk-gui
```

18. **Zmiana nazwy hosta po instalacji**
Aby zmienić nazwę hosta, wpisz w terminalu:
```
sudo hostnamectl set-hostname "New_Custom_Name"
```

19. **Napraw błędy "Can't open display"**
Aby naprawić błędy "Can't open display", wpisz w terminalu:
```
xhost si:localuser:nazwa usera
```

20. **Ustaw zarządzanie swap**
Aby ustawić zarządzanie swap, wpisz w terminalu:
```
cat /proc/sys/vm/swappiness - standardowo 60

sudo gedit /etc/sysctl.conf
```

Wpisz `vm.swappiness=10` i zresetuj system.

21. **Napraw czas UTC - dualboot**
Aby naprawić czas UTC, wpisz w terminalu:
```
sudo timedatectl set-local-rtc '0'
```

22. **Przyspiesz uruchamianie systemu**
Aby przyspieszyć uruchamianie systemu, wpisz w terminalu:
```
sudo systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
```

23. **Wyłącz sklep GNOME z autostartu**
Aby wyłączyć sklep GNOME z autostartu, wpisz w terminalu:
```
sudo rm /etc/xdg/autostart/org.gnome.Software.desktop
```

24. **Przyspiesz GRUB**
Aby przyspieszyć GRUB, wpisz w terminalu:
```
sudo -e /etc/default/grub
sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

25. **Instalacja z COPR**
Aby zainstalować Plank z COPR, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf --disablerepo='*' --enablerepo=copr:copr.fedorainfracloud.org:gqman69:plank install plank
sudo dnf install plank --repo copr:copr.fedorainfracloud.org:gqman69:plank
```

___________________________________
Prywatna lista poleceń Fedora Linux
___________________________________

1. **Aktualizacja**
Aby zaktualizować system, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf update
```

2. **Flatpak**
Aby zainstalować Flatpak, wpisz w terminalu:
```
flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install flathub <nazwa aplikacji>
sudo dnf install gnome-software
```

3. **Instalowanie bezpłatnych i niewolnych repozytoriów**
Aby zainstalować bezpłatne i niewolne repozytoria, wykonaj poniższe kroki:
- Otwórz stronę https://rpmfusion.org/Configuration.
- Wybierz odpowiednią wersję systemu Fedora.
- Wykonaj polecenie, które zostanie wyświetlone na ekranie.

4. **Konfiguracja Swappiness**
Aby skonfigurować Swappiness, wpisz w terminalu:
```
sudo nano /etc/sysctl.conf
```

Na końcu pliku dodaj: `vm.swappiness=10`.

5. **Wyczyszczenie cache**
Aby wyczyścić cache, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf clean dbcache
```

6. **Konfiguracja instalatora oprogramowania DNF**
Aby skonfigurować instalator oprogramowania DNF, wpisz w terminalu:
```
sudo nano /etc/dnf/dnf.conf
```

Dodaj poniższe linie do pliku:
```
fastestmirror=True
max_parallel_downloads=10
defaultyes=True
keepcache=True
```

11. **Dostępne środowiska w Fedorze**
Poniżej znajduje się lista dostępnych środowisk w Fedorze:
- Niestandardowa Fedora (custom-environment)
- Minimalna instalacja (minimal-environment)
- Fedora Server Edition (server-product-environment)
- Fedora Cloud Server (cloud-server-environment)
- Środowisko KDE Plasma (kde-desktop-environment)
- Środowisko Xfce (xfce-desktop-environment)
- Środowisko LXDE (lxde-desktop-environment)
- Środowisko LXQt (lxqt-desktop-environment)
- Środowisko Cinnamon (cinnamon-desktop-environment)
- Środowisko MATE (mate-desktop-environment)
- Środowisko graficzne Sugar (sugar-desktop-environment)
- Środowisko Deepin (deepin-desktop-environment)
- Stacja robocza programowania i kreatywności (developer-workstation-environment)
- Serwer WWW (web-server-environment)
- Serwer infrastruktury (infrastructure-server-environment)
- Podstawowe środowisko (basic-desktop-environment)
- i3 desktop (i3-desktop-environment)

Aby zainstalować środowisko graficzne, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install @<nazwa środowiska>-desktop-environment
```

Przykład dla środowiska Cinnamon Desktop:
```
sudo dnf install @cinnamon-desktop-environment
```

12. **Instalacja dodatkowych kodeków**
Aby zainstalować dodatkowe kodeki, wpisz w terminalu:
```
sudo rpm -Uvh https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-39.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-39.noarch.rpm
sudo dnf install gstreamer1-plugins-ugly gstreamer1-plugin-openh264 gstreamer1-libav a52dec lame vlc
```

lub

```
sudo dnf install gstreamer1-plugins-{bad-\*,good-\*,base} gstreamer1-plugin-openh264 gstreamer1-libav --exclude=gstreamer1-plugins-bad-free-devel
sudo dnf install lame\* --exclude=lame-devel
sudo dnf group upgrade --with-optional Multimedia
```


13. **Instalacja Snap**
Aby zainstalować Snap, wpisz w terminalu:
```
sudo dnf install snapd
sudo ln -s /var/lib/snapd/snap /snap
sudo snap install snap-store
```

14. **Wczytywanie haseł z pliku w Firefox**
Aby wczytać hasła z pliku w Firefox, wpisz w pasku adresu przeglądarki:
```
about:config
```

Następnie zmień wartość opcji `signon.management.page.fileImport.enabled` na `true`.

15. **Konfiguracja PipeWire**
Aby skonfigurować PipeWire, wykonaj poniższe kroki:
- Skopiuj plik `/usr/share/pipewire/pipewire.conf` do `~/pipewire/pipewire.conf`.
- Otwórz plik `~/pipewire/pipewire.conf` i ustaw wartości:
```
default.clock.rate = 96000
default.clock.allowed-rates = [ 48000 44100 96000 ]
```
- Uruchom ponownie usługę `pipewire.service`:
```
systemctl --user restart pipewire.service
```

16. **Konfiguracja PulseAudio**
Aby skonfigurować PulseAudio, wykonaj poniższe kroki:
- Utwórz plik `/etc/pulse/daemon.conf`.
- Wpisz w nim:
```
default-sample-format = s24le
default-sample-rate = 96000
```
- Zabij proces PulseAudio za pomocą:
```
killall -v pulseaudio
```

17. **Korzystanie z partycji NTFS bez hasła**
Aby korzystać z partycji NTFS bez podawania hasła, wykonaj poniższe kroki:
- Otwórz plik `/etc/polkit-1/rules.d/10-udisks2.rules`.
- Wpisz:
```
// Allow udisks2 to mount devices without authentication
// for users in the "wheel" group.
polkit.addRule(function(action, subject) {
    if ((action.id == "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system" ||
         action.id == "org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount") &&
        subject.isInGroup("wheel")) {
        return polkit.Result.YES;
    }
});
```
- Zapisz i zamknij plik.

18. **Sterownik NVIDIA**
Aby zainstalować sterownik NVIDIA, wykonaj poniższe kroki:
```
sudo dnf update -y
sudo dnf install xorg-x11-drv-nvidia-470xx akmod-nvidia-470xx
sudo dnf install xorg-x11-drv-nvidia-470xx-cuda #opcjonalne dla obsługi CUDA do wersji 11.4
```


--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej