System > Konfiguracja

Zmienne php w virtual host

(1/1)

mariuszad:
Witam

Potrzebuje pomocy w  dokonfigurowaniu php z poziomu virualhosta dla zmiennych wymaganych przez instalator joomla,  a mianowicie :

output_buffering = off
intl = on

Centos 9 + php 8.1.


--- Kod: ---
# cat /etc/httpd/conf.d/joomla.conf

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@strona.tld.
   DocumentRoot "/var/www/html/joomla"
   ServerName www.strona.tld.
   ErrorLog "/var/log/httpd/error_log"
   CustomLog "/var/log/httpd/access_log" combined

<Directory "/var/www/html/joomla">
   DirectoryIndex index.html index.php
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride All
   Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

--- Koniec kodu ---

Próbowałem dodać poniższy kod do vhost-a ale nie zadziałał:


--- Kod: ---
<IfModule mod_php.c>
        php_admin_flag output_buffering off
        php_admin_flag intl on
</IfModule>

--- Koniec kodu ---

Może mi ktoś podpowiedzieć jak można to rozwiązać ?

Pozdrawiam
mariusz

:
Jeśli php jest obsługiwane przez FastCGI a nie mod_php, to https://www.php.net/manual/en/configuration.file.per-user.php ,
czyli zmiany w pliku .user.ini w katalogu joomli. Jeśli nie przez FastCGI, to nie mam pomysłu.

mariuszad:
Dziękuję za podpowiedź. Ale w Centos9 jest już php-fpm z tego co czytam. Próbowałem wyłączyć w php.ini powyższe opcje ale bez skutku. Czy to możliwe że php-fpm ma własną konfigurację ustawień dla konkretnego vhosta?

mariuszad:
echhh... znalazłem


--- Kod: ---
cat /etc/php-fpm.d/www.conf
--- Koniec kodu ---


--- Kod: ---
....
;php_admin_value[sendmail_path] = /usr/sbin/sendmail -t -i -f www@my.domain.com
;php_flag[display_errors] = off
php_admin_value[error_log] = /var/log/php-fpm/www-error.log
php_admin_flag[log_errors] = on
php_admin_flag[output_buffering] = off
php_admin_flag[intl] = on
;php_admin_value[memory_limit] = 128M

--- Koniec kodu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej