Sprzęt > Karty muzyczne

Przedni panel

(1/1)

Panas:
Ububntu 22.04 Linux msi 5.15.0-27-generic #28-Ubuntu SMP Thu Apr 14 04:55:28 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Na szybko, miałem uszkodzony panel przedni , dzwiek na jedną słuchawkę, dostałem nowy ale, nie wykrywa  headsetu, powrót na stary wszystko gra, podłączam podłączam nowy nie działa i tak kilka razy po czym wracam na stary itutaj juz nic nie wykrywa, pinów jak coś nie uszkodziłem, teraz zastananawiam się czy pomimo że mam to samo urzadzenie to nie pochrzanilo się coś w ustawieniach.
Restart ustawień nic nie daje, nie usuwałem tylko plików z /etc/pulse.
Głośniki i tylne złącza działają.aplay -l

--- Cytuj ---**** Lista PLAYBACK urządzeń ****
karta 0: NVidia [HDA NVidia], urządzenie 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Urządzenia podrzędne: 0/1
  Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
karta 0: NVidia [HDA NVidia], urządzenie 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Urządzenia podrzędne: 1/1
  Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
karta 0: NVidia [HDA NVidia], urządzenie 8: HDMI 2 [HDMI 2]
  Urządzenia podrzędne: 1/1
  Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
karta 0: NVidia [HDA NVidia], urządzenie 9: HDMI 3 [HDMI 3]
  Urządzenia podrzędne: 1/1
  Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
karta 0: NVidia [HDA NVidia], urządzenie 10: HDMI 4 [HDMI 4]
  Urządzenia podrzędne: 1/1
  Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
karta 2: Generic [HD-Audio Generic], urządzenie 0: ALCS1200A Analog [ALCS1200A Analog]
  Urządzenia podrzędne: 0/1
  Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0
karta 2: Generic [HD-Audio Generic], urządzenie 1: ALCS1200A Digital [ALCS1200A Digital]
  Urządzenia podrzędne: 1/1
  Urządzenie podrzędne #0: subdevice #0

--- Koniec cytatu ---

lscpi

--- Kod: ---
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Root Complex
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse IOMMU
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
00:01.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge
00:01.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
00:03.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge
00:04.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
00:05.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
00:07.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
00:07.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B]
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B]
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 61)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 7
01:00.0 Non-Volatile memory controller: ADATA Technology Co., Ltd. XPG SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive (rev 03)
05:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ee
05:00.1 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43eb
05:00.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43e9
06:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea
06:09.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea
07:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
2a:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 04)
2b:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP108 [GeForce GT 1030] (rev a1)
2b:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GP108 High Definition Audio Controller (rev a1)
2c:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Function
2d:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Reserved SPP
2d:00.1 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP
2d:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse USB 3.0 Host Controller
2d:00.4 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse HD Audio Controller

--- Koniec kodu ---
lscpi -v

--- Kod: ---
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Root Complex
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Root Complex
Flags: fast devsel

00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse IOMMU
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse IOMMU
Flags: fast devsel, IRQ 25
Capabilities: <access denied>

00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel, IOMMU group 0

00:01.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 27, IOMMU group 1
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=04, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000f000-0000ffff [size=4K]
Memory behind bridge: fc800000-fc9fffff [size=2M]
Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:01.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 28, IOMMU group 2
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=2a, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000dfff [size=8K]
Memory behind bridge: fc500000-fc7fffff [size=3M]
Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel, IOMMU group 3

00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel, IOMMU group 4

00:03.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 29, IOMMU group 5
Bus: primary=00, secondary=2b, subordinate=2b, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff [size=4K]
Memory behind bridge: fb000000-fc0fffff [size=17M]
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000e1ffffff [size=288M]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:04.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel, IOMMU group 6

00:05.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel, IOMMU group 7

00:07.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel, IOMMU group 8

00:07.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 31, IOMMU group 9
Bus: primary=00, secondary=2c, subordinate=2c, sec-latency=0
I/O behind bridge: [disabled]
Memory behind bridge: [disabled]
Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel, IOMMU group 10

00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32, IOMMU group 11
Bus: primary=00, secondary=2d, subordinate=2d, sec-latency=0
I/O behind bridge: [disabled]
Memory behind bridge: fc200000-fc4fffff [size=3M]
Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 61)
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller
Flags: 66MHz, medium devsel, IOMMU group 12
Kernel driver in use: piix4_smbus
Kernel modules: i2c_piix4, sp5100_tco

00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IOMMU group 12

00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 0
Flags: fast devsel, IOMMU group 13

00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 1
Flags: fast devsel, IOMMU group 13

00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 2
Flags: fast devsel, IOMMU group 13

00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 3
Flags: fast devsel, IOMMU group 13
Kernel driver in use: k10temp
Kernel modules: k10temp

00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 4
Flags: fast devsel, IOMMU group 13

00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 5
Flags: fast devsel, IOMMU group 13

00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 6
Flags: fast devsel, IOMMU group 13

00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse/Vermeer Data Fabric: Device 18h; Function 7
Flags: fast devsel, IOMMU group 13

01:00.0 Non-Volatile memory controller: ADATA Technology Co., Ltd. XPG SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive (rev 03) (prog-if 02 [NVM Express])
Subsystem: ADATA Technology Co., Ltd. XPG SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 41, NUMA node 0, IOMMU group 14
Memory at fc9a0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: nvme
Kernel modules: nvme

05:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ee (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 1142
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 39, IOMMU group 15
Memory at fc7a0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: xhci_hcd
Kernel modules: xhci_pci

05:00.1 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43eb (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 1062
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 40, IOMMU group 15
Memory at fc780000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Expansion ROM at fc700000 [disabled] [size=512K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci

05:00.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43e9 (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 34, IOMMU group 15
Bus: primary=05, secondary=06, subordinate=2a, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000dfff [size=8K]
Memory behind bridge: fc500000-fc6fffff [size=2M]
Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

06:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 36, IOMMU group 15
Bus: primary=06, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff [size=4K]
Memory behind bridge: fc600000-fc6fffff [size=1M]
Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

06:09.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43ea (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 38, IOMMU group 15
Bus: primary=06, secondary=2a, subordinate=2a, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff [size=4K]
Memory behind bridge: fc500000-fc5fffff [size=1M]
Prefetchable memory behind bridge: [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: pcieport

07:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 35, IOMMU group 15
I/O ports at d000 [size=256]
Memory at fc604000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Memory at fc600000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169

2a:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 04)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] RTL8125 2.5GbE Controller
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 37, IOMMU group 15
I/O ports at c000 [size=256]
Memory at fc500000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Memory at fc510000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169

2b:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GP108 [GeForce GT 1030] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. GP108 [GeForce GT 1030]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 84, IOMMU group 16
Memory at fb000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
I/O ports at e000 [size=128]
Expansion ROM at fc000000 [virtual] [disabled] [size=512K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: nvidia
Kernel modules: nvidiafb, nouveau, nvidia_drm, nvidia

2b:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GP108 High Definition Audio Controller (rev a1)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. GP108 High Definition Audio Controller
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 80, IOMMU group 16
Memory at fc080000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel

2c:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Function
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Function
Flags: fast devsel, IOMMU group 17
Capabilities: <access denied>

2d:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Reserved SPP
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Reserved SPP
Flags: fast devsel, IOMMU group 18
Capabilities: <access denied>

2d:00.1 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 77, IOMMU group 19
Memory at fc300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Memory at fc408000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: ccp
Kernel modules: ccp

2d:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse USB 3.0 Host Controller (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse USB 3.0 Host Controller
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 68, IOMMU group 20
Memory at fc200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: xhci_hcd
Kernel modules: xhci_pci

2d:00.4 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse HD Audio Controller
DeviceName: Realtek ALC1200
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Starship/Matisse HD Audio Controller
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 82, IOMMU group 21
Memory at fc400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel

--- Koniec kodu ---


sudo dmesg | grep snd

--- Kod: ---
[    3.950441] snd_hda_intel 0000:2b:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
[    3.952068] snd_hda_intel 0000:2b:00.1: Disabling MSI
[    3.952344] snd_hda_intel 0000:2b:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[    3.952928] snd_hda_intel 0000:2d:00.4: enabling device (0000 -> 0002)
[    3.976143] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[    3.984767] snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0: ALCS1200A: SKU not ready 0x00000000
[    3.985226] snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0: autoconfig for ALCS1200A: line_outs=3 (0x14/0x15/0x16/0x0/0x0) type:line
[    3.985228] snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    3.985230] snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    3.985230] snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:    mono: mono_out=0x0
[    3.985231] snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:    dig-out=0x1e/0x0
[    3.985231] snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:    inputs:
[    3.985232] snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:      Front Mic=0x19
[    3.985233] snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:      Rear Mic=0x18
[    3.985233] snd_hda_codec_realtek hdaudioC2D0:      Line=0x1a

--- Koniec kodu ---

Panas:
pactl list sinks Wyłaczone głosniki, podłączony headset do przedniego panelu

--- Kod: ---
0. odpływ
Stan: RUNNING
Nazwa: alsa_output.pci-0000_2b_00.1.hdmi-stereo
Opis: GP108 High Definition Audio Controller Digital Stereo (HDMI)
Sterownik: module-alsa-card.c
Określenie próbki: s16le 2 k 48000 Hz
Mapa kanałów: front-left,front-right
Właściciel modułu: 7
Wyciszenie: nie
Poziom głośności: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                  balans 0,00
Głośność podstawowa: 65536 / 100% / 0,00 dB
Źródło monitora: alsa_output.pci-0000_2b_00.1.hdmi-stereo.monitor
Opóźnienie: 74987 us, skonfigurowano 75000 us
Flagi: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY SET_FORMATS
Właściwości:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "HDMI 0"
alsa.id = "HDMI 0"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "3"
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA NVidia"
alsa.long_card_name = "HDA NVidia at 0xfc080000 irq 80"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:2b:00.1"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2b:00.1/sound/card0"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "10de"
device.vendor.name = "NVIDIA Corporation"
device.product.id = "0fb8"
device.product.name = "GP108 High Definition Audio Controller"
device.string = "hdmi:0"
device.buffering.buffer_size = "352768"
device.buffering.fragment_size = "176384"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "hdmi-stereo"
device.profile.description = "Digital Stereo (HDMI)"
device.description = "GP108 High Definition Audio Controller Digital Stereo (HDMI)"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
Porty:
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (typ: HDMI, priorytet: 5900, dostępne)
Aktywny port: hdmi-output-0
Formaty:
pcm

15. odpływ
Stan: SUSPENDED
Nazwa: alsa_output.pci-0000_2d_00.4.analog-stereo
Opis: Starship/Matisse HD Audio Controller Analogowe stereo
Sterownik: module-alsa-card.c
Określenie próbki: s16le 2 k 44100 Hz
Mapa kanałów: front-left,front-right
Właściciel modułu: 9
Wyciszenie: nie
Poziom głośności: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                  balans 0,00
Głośność podstawowa: 65536 / 100% / 0,00 dB
Źródło monitora: alsa_output.pci-0000_2d_00.4.analog-stereo.monitor
Opóźnienie: 0 us, skonfigurowano 0 us
Flagi: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
Właściwości:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "ALCS1200A Analog"
alsa.id = "ALCS1200A Analog"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "0"
alsa.card = "2"
alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xfc400000 irq 82"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:2d:00.4"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:2d:00.4/sound/card2"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "1022"
device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]"
device.product.id = "1487"
device.product.name = "Starship/Matisse HD Audio Controller"
device.string = "front:2"
device.buffering.buffer_size = "352768"
device.buffering.fragment_size = "176384"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Analogowe stereo"
device.description = "Starship/Matisse HD Audio Controller Analogowe stereo"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
Porty:
analog-output-lineout: Line Out (typ: Liniowy, priorytet: 9000, niedostępne)
analog-output-headphones: Headphones (typ: Słuchawki, priorytet: 9900, niedostępne)
Aktywny port: analog-output-lineout
Formaty:
pcm

--- Koniec kodu ---

pacmd list-cards

--- Kod: ---
2 card(s) available.
    index: 0
name: <alsa_card.pci-0000_2b_00.1>
driver: <module-alsa-card.c>
owner module: 7
properties:
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA NVidia"
alsa.long_card_name = "HDA NVidia at 0xfc080000 irq 80"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:2b:00.1"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:2b:00.1/sound/card0"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "10de"
device.vendor.name = "NVIDIA Corporation"
device.product.id = "0fb8"
device.product.name = "GP108 High Definition Audio Controller"
device.string = "0"
device.description = "GP108 High Definition Audio Controller"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
profiles:
output:hdmi-stereo: Wyjście Digital Stereo (HDMI) (priority 38668, available: unknown)
output:hdmi-stereo-extra1: Wyjście Digital Stereo (HDMI 2) (priority 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra1: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 2) (priority 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra1: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 2) (priority 600, available: no)
output:hdmi-stereo-extra2: Wyjście Digital Stereo (HDMI 3) (priority 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra2: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 3) (priority 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra2: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 3) (priority 600, available: no)
output:hdmi-stereo-extra3: Wyjście Digital Stereo (HDMI 4) (priority 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra3: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 4) (priority 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra3: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 4) (priority 600, available: no)
output:hdmi-stereo-extra4: Wyjście Digital Stereo (HDMI 5) (priority 5700, available: no)
output:hdmi-surround-extra4: Wyjście Digital Surround 5.1 (HDMI 5) (priority 600, available: no)
output:hdmi-surround71-extra4: Wyjście Digital Surround 7.1 (HDMI 5) (priority 600, available: no)
off: Wyłączone (priority 0, available: unknown)
active profile: <output:hdmi-stereo>
sinks:
alsa_output.pci-0000_2b_00.1.hdmi-stereo/#0: GP108 High Definition Audio Controller Digital Stereo (HDMI)
sources:
alsa_output.pci-0000_2b_00.1.hdmi-stereo.monitor/#0: Monitor of GP108 High Definition Audio Controller Digital Stereo (HDMI)
ports:
hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: yes)
properties:
device.icon_name = "video-display"
device.product.name = "DELL S3220DGF"
hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority 5800, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "video-display"
hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority 5700, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "video-display"
hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority 5600, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "video-display"
hdmi-output-4: HDMI / DisplayPort 5 (priority 5500, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "video-display"
    index: 1
name: <alsa_card.pci-0000_2d_00.4>
driver: <module-alsa-card.c>
owner module: 8
properties:
alsa.card = "1"
alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xfc400000 irq 82"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:2d:00.4"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:2d:00.4/sound/card1"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "1022"
device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]"
device.product.id = "1487"
device.product.name = "Starship/Matisse HD Audio Controller"
device.string = "1"
device.description = "Starship/Matisse HD Audio Controller"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
profiles:
input:analog-stereo: Wejście Analogowe stereo (priority 32833, available: unknown)
output:analog-stereo: Wyjście Analogowe stereo (priority 39268, available: unknown)
output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analogowy dupleks stereo (priority 39333, available: unknown)
output:analog-surround-21: Wyjście Analogowe przestrzenne 2.1 (priority 34068, available: unknown)
output:analog-surround-21+input:analog-stereo: Wyjście Analogowe przestrzenne 2.1 + Wejście Analogowe stereo (priority 34133, available: unknown)
output:analog-surround-40: Wyjście Analogowe przestrzenne 4.0 (priority 33968, available: unknown)
output:analog-surround-40+input:analog-stereo: Wyjście Analogowe przestrzenne 4.0 + Wejście Analogowe stereo (priority 34033, available: unknown)
output:analog-surround-41: Wyjście Analogowe przestrzenne 4.1 (priority 34068, available: unknown)
output:analog-surround-41+input:analog-stereo: Wyjście Analogowe przestrzenne 4.1 + Wejście Analogowe stereo (priority 34133, available: unknown)
output:analog-surround-50: Wyjście Analogowe przestrzenne 5.0 (priority 33968, available: unknown)
output:analog-surround-50+input:analog-stereo: Wyjście Analogowe przestrzenne 5.0 + Wejście Analogowe stereo (priority 34033, available: unknown)
output:analog-surround-51: Wyjście Analogowe przestrzenne 5.1 (priority 34068, available: unknown)
output:analog-surround-51+input:analog-stereo: Wyjście Analogowe przestrzenne 5.1 + Wejście Analogowe stereo (priority 34133, available: unknown)
output:iec958-stereo: Wyjście Cyfrowe stereo (IEC958) (priority 38268, available: unknown)
output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Wyjście Cyfrowe stereo (IEC958) + Wejście Analogowe stereo (priority 38333, available: unknown)
off: Wyłączone (priority 0, available: unknown)
active profile: <output:analog-stereo+input:analog-stereo>
sinks:
alsa_output.pci-0000_2d_00.4.analog-stereo/#1: Starship/Matisse HD Audio Controller Analogowe stereo
sources:
alsa_output.pci-0000_2d_00.4.analog-stereo.monitor/#1: Monitor of Starship/Matisse HD Audio Controller Analogowe stereo
alsa_input.pci-0000_2d_00.4.analog-stereo/#2: Starship/Matisse HD Audio Controller Analogowe stereo
ports:
analog-input-front-mic: Front Microphone (priority 8500, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "audio-input-microphone"
analog-input-rear-mic: Rear Microphone (priority 8200, latency offset 0 usec, available: yes)
properties:
device.icon_name = "audio-input-microphone"
analog-input-linein: Line In (priority 8100, latency offset 0 usec, available: no)
properties:

analog-output-lineout: Line Out (priority 9000, latency offset 0 usec, available: yes)
properties:

analog-output-headphones: Headphones (priority 9900, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "audio-headphones"
iec958-stereo-output: Digital Output (S/PDIF) (priority 0, latency offset 0 usec, available: unknown)
properties:

--- Koniec kodu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej