Sprzęt > Urządzenia sieciowe

awus036ac i tryb monitora

(1/1)

dexter1992:
Cześć, mam problem z kartą firmy ALFA awus036a. Karta ma zainstalowane sterowniki w kali linux rtl8812au. Chodzi mi o tryb monitora który powinien wygladać np. wlan0mon. Karta fakt przechodzi w tryb monitora po wpisaniu komendy iwconfig widać, że włączony tryb monitora ale nie mogę skanować sieci przez błąd taki:
       

--- Kod: ---
  ┌──(root💀kali)-[~]
└─# airodump-ng wlan1mon
Interface wlan1mon:
ioctl(SIOCGIFINDEX) failed: No such device
Failed initializing wireless card(s): wlan1mon                                                                             
┌──(root💀kali)-[~]
└─# iwconfig
lo        no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11  ESSID:"Domek_WIFI" 
          Mode:Managed  Frequency:5.18 GHz  Access Point: 44:FE:3B:61:C8:54   
          Bit Rate=433.3 Mb/s   Tx-Power=22 dBm   
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:on
          Link Quality=52/70  Signal level=-58 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:6   Missed beacon:0

wlan1     unassociated  ESSID:""  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Monitor  Frequency=2.457 GHz  Access Point: Not-Associated   
          Sensitivity:0/0 
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=0/100  Signal level=0 dBm  Noise level=0 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0

                           
--- Koniec kodu ---

Darki:
Twój adapter w trybie monitorowania ma przypisany interfejs wlan1 dlatego polecenie powinno wyglądać:

airodump-ng wlan1

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej