Zgodność sprzętu z Linuksem > Urządzenia wielofunkcyjne

EPSON L3070 - Drukarka[OK] Skaner[?]

<< < (4/4)

marcin'82:
Robert

--- Cytuj ---pojęcia nie mam,kiego grzyba szuka mi w systemie jakiegos uzyszkodnika o nazwie build.
A zwykłego rpm-u,jak nie było, tak nie ma.
--- Koniec cytatu ---

Pliki wewnątrz pakietu źródłowego były utworzone z konta o nazwie build. Program rpmbuild ostrzega, że w obecnym systemie takiego użytkownika nie ma. Nie budujemy na koncie root.

Pewnie coś pominę, ale nie wnikam w całą politykę SUSE, itd. Minimalnie do budowania pakietów instalujemy:

--- Kod: ---
zypper in rpm-build rpmdevtools
--- Koniec kodu ---

Tworzymy drzewo katalogów:

--- Kod: ---
rpmdev-setuptree
--- Koniec kodu ---

Rozpakowujemy "instalujemy" pakiet źródłowy:

--- Kod: ---
rpm -ivh /ścieżka/do/pakietu/nazwa.src.rpm
--- Koniec kodu ---

Budujemy pakiet (po przejściu do katalogu ~/rpmbuild/SPECS):

--- Kod: ---
rpmbuild -ba --define "uversion 0.62.0" imagescan.spec
--- Koniec kodu ---

pavbaranov
Jak to jak? Tak samo - łopatą, ogniem i sedem :D
Dodać na końcu sekcji %prep:

--- Kod: ---
%__sed -e 's|-Werror||g' -i %{_builddir}/%{upstream}-%{uversion}/configure.ac
--- Koniec kodu ---

Na początku sekcji %build - przed %configure dodać:

--- Kod: ---
autoreconf -fiv
--- Koniec kodu ---

W sekcji %files w tym miejscu dodać %ghost:

--- Kod: ---
%if "true" == "%{have_sane_dll_d}"
%ghost %{_sysconfdir}/sane.d/dll.d/%{name}
%endif

--- Koniec kodu ---

Zależność budowania jest zbyt ogólnie podana - trzeba kopać i zainstalować takie:

--- Kod: ---
[root@suse ~]# rpm -qa \*boost*-devel --queryformat '%{name}\n'
libboost_headers-devel
libboost_chrono1_71_0-devel
libboost_thread-devel
libboost_headers1_71_0-devel
libboost_test1_71_0-devel
libboost_date_time1_71_0-devel
libboost_iostreams1_71_0-devel
libboost_program_options-devel
libboost_filesystem1_71_0-devel
libboost_test-devel
libboost_thread1_71_0-devel
libboost_system1_71_0-devel
boost-devel
libboost_program_options1_71_0-devel

--- Koniec kodu ---

Sprawdzone na OpenSUSE Tumbleweed 64bit przy użyciu najnowszej wersji pakietu, który podał Paweł Kraszewski:
http://support.epson.net/linux/src/scanner/imagescanv3/opensuse/imagescan-3.62.0-1epson4opensuse15.1.src.rpm .

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej