System > Sieć

Dziwne połączenia sieciowe! Co to jest?

(1/3) > >>

exPredator:
Port 5555 z usługą freeciv jest otwarty w Mint 19.3
Po jaki grom?

1709:
exTerminator a to nie jest gra sieciowa w której można z kimś grać przez internet?
Bo oglądając menu początkowe z YouTube
oraz przeglądając
https://github.com/freeciv/freeciv/blob/27a777a32ef0faa0bcca819c10f2fab4dcf15d51/doc/README
https://github.com/freeciv/freeciv/blob/27a777a32ef0faa0bcca819c10f2fab4dcf15d51/doc/FAQ
można tak stwierdzić

W każdym razie masz wybór
- grać, nie grać
- grać bez internetu lub z internetem
- używać piaskownicy i zapory internetowej.

exPredator:

--- Kod: ---
kot@kot:~$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State     
tcp        0      0 kot:38708               sof01s12-in-f19.1e:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:49816               waw02s13-in-f2.1e:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:40240               lq-in-f82.1e100.ne:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:40246               lq-in-f82.1e100.ne:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:51310               waw02s16-in-f14.1:https TIME_WAIT 
tcp        0      0 kot:57740               linux.pl:https          TIME_WAIT 
tcp        0      0 kot:37774               s3-1.amazonaws.co:https TIME_WAIT 
tcp        0      0 kot:57708               linux.pl:https          TIME_WAIT 
tcp        0      0 kot:38704               sof01s12-in-f19.1e:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:35708               waw02s18-in-f9.1e:https TIME_WAIT 
tcp        0      0 kot:57432               waw02s17-in-f14.1:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:40244               lq-in-f82.1e100.ne:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:51306               waw02s16-in-f14.1:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:35690               waw02s18-in-f9.1e:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:55450               104.17.64.4:https       ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:60610               sof01s12-in-f14.1e:http TIME_WAIT 
tcp        0      0 kot:47252               waw02s17-in-f2.1e:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:38712               sof01s12-in-f19.1e:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:38710               sof01s12-in-f19.1e:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:40238               lq-in-f82.1e100.ne:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:40236               lq-in-f82.1e100.ne:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:38706               sof01s12-in-f19.1e:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:59834               waw02s14-in-f14.1:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:42622               waw02s18-in-f9.1e1:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:40250               lq-in-f82.1e100.ne:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:55640               waw02s13-in-f14.1:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:49356               waw02s18-in-f3.1e:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:59768               waw02s17-in-f1.1e1:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:49446               waw02s14-in-f1.1e1:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:35710               waw02s18-in-f9.1e:https TIME_WAIT 
tcp        0      0 kot:37742               s3-1.amazonaws.co:https TIME_WAIT 
tcp        0      0 kot:40242               lq-in-f82.1e100.ne:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:59802               waw02s17-in-f1.1e1:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:32812               ec2-34-213-37-14.:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:40248               lq-in-f82.1e100.ne:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:48474               waw02s17-in-f4.1e:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:53460               waw02s08-in-f14.1:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:49448               waw02s14-in-f1.1e1:http ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:54002               waw02s16-in-f1.1e:https ESTABLISHED
tcp        0      0 kot:38702               sof01s12-in-f19.1e:http ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
unix  2      [ ]         DGRAM                    26425    /run/user/1000/systemd/notify
unix  3      [ ]         DGRAM                    19591    /run/systemd/notify
unix  8      [ ]         DGRAM                    19615    /run/systemd/journal/socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    19628    /run/systemd/journal/syslog
unix  16     [ ]         DGRAM                    17715    /run/systemd/journal/dev-log
unix  3      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     67143   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65795   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     30011    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27234    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28113   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24052   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25278   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25863   
unix  2      [ ]         DGRAM                    23071   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     48519   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27447    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28795   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28099   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28730    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28345   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23453    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23107    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     65804   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     42900    @/dbus-vfs-daemon/socket-Bk3L28Yg
unix  2      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     51522   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23118   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21156    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25864    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22912   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67138   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29293    @/dbus-vfs-daemon/socket-c2ZiFWX4
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29106   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28849   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25347    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21015    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28348    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26355    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24130    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29140    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28793   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26598    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28274   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     30007    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25501    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25331   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     70752    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65798   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     57782    @/dbus-vfs-daemon/socket-OTgIk4z3
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25500    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19223   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22395    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    24300   
unix  2      [ ]         DGRAM                    23078   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     50363    /run/user/1000/pulse/native
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     30767   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     62808   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28854   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28105   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28236   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29100   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25329   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20783    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28587   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     30010    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29098    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26594    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     19418   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28382    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28726   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67146   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65799   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     62809   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29297   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28729   
unix  2      [ ]         DGRAM                    28112   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28848    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     25877   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22917   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65796   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29114   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27253    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28100   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23889   
unix  2      [ ]         STREAM     CONNECTED     25880   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23108    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     17801   
unix  2      [ ]         DGRAM                    57033   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     30179    @/tmp/.ICE-unix/1108
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28855    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23890    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25489    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27147    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24302   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67145   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28581   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28419    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25269    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23731   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28057    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23105    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22913   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65793   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28860   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23969   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22357   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24301   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67136   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28506   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28863    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26611    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     20781    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28381   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25882    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    22359   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     44417   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     30805   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28850    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27222    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28275    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26522    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25881   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22575   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67137   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28596   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     37170    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28794    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  2      [ ]         DGRAM                    28006   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28280   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28347   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24861   

--- Koniec kodu ---

marcin'82:
Może ktoś, kto przygotowywał obraz iso graU w grE, serwer może miaU i zostawił takie ustawienia zapory sieciowej - wszystko możliwe.

Pokaż wynik polecenia:

--- Kod: ---
sudo lsof -Pi4
--- Koniec kodu ---

exPredator:

--- Kod: ---
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25760   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67144   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29091    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29163   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28873   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26609    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    18855   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25886    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23131    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ]         DGRAM                    22911   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67147   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65792   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29116   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28814    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23119    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         DGRAM                    19239   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28720   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24996   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67382   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25496    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28117   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21254    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65807   
unix  2      [ ]         DGRAM                    22378   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67133   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     30023    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     68738   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28732   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27194    /run/user/1000/bus
unix  2      [ ]         DGRAM                    23975   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27865    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24387   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23080   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67380   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28507   
unix  3      [ ]         DGRAM                    29016   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21011    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28233    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22365   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65794   
unix  2      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     66673   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29105   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28269    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26593    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23657   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24882   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67135   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29090    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29107    @/tmp/.ICE-unix/1108
unix  3      [ ]         DGRAM                    29017   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27997   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23974   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65808   
unix  3      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     41424   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28081    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     68905    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28591   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     58941   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25437    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25345    /run/user/1000/bus
unix  2      [ ]         DGRAM                    19235   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25240   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24129   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67383   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65797   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29164    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29102   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28874   
unix  3      [ ]         DGRAM                    19238   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28349   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25885   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22394   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     53470    /run/user/1000/pulse/native
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28920   
unix  2      [ ]         DGRAM                    28003   
unix  3      [ ]         DGRAM                    19237   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27231    @/tmp/.ICE-unix/1108
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25279   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23079   
unix  3      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     67142   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29296    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     37169   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29115    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28813   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28103   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28329   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     65809   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26589    /run/user/1000/bus
unix  2      [ ]         DGRAM                    22919   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29145    /run/user/1000/bus
unix  2      [ ]         DGRAM                    29096   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28120   
unix  3      [ ]         DGRAM                    19240   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25337   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     22990   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28606   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27432    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29097   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28867    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28723   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26348    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     16225    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     65803   
unix  2      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     44602   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28410    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23732    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24613    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     67134   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27440    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     68739   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29108   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28919   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28116   
unix  2      [ ]         DGRAM                    18843   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     24388    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23082    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     69737    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     50015   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28584    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28862   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28119   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     23095    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27230    @/tmp/.ICE-unix/1108
unix  2      [ ]         DGRAM                    22358   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21072    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     40001   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25434    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26378   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     35588   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29707   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     42031    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27183   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21967   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     38585    /run/user/1000/pulse/native
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     38583   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27236   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26591   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     39942    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     30156    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     29767   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     37787   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     21151   
unix  3      [ ]         DGRAM                    20009   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     41417   
unix  3      [ ]         DGRAM                    39952   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     38120    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28605    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25569   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     58249   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     41426   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28122   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     26725   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     42074   
unix  3      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     41272   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     27372   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     39941    @/tmp/dbus-e0NTjT7KNK
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28461    @/tmp/.X11-unix/X0
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     41268    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     30157    /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28719   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     25368    /run/systemd/journal/stdout
unix  3      [ ]         SEQPACKET  CONNECTED     41270   
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     28237    @/tmp/.ICE-unix/1108

--- Koniec kodu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej