Programowanie > Bash, skrypty powłoki

sudo su

(1/1)

phaxe:
Witam,

Jaka jest różnica pomiędzy:

--- Kod: ---
$ sudo su
--- Koniec kodu ---
a

--- Kod: ---
$ sudo su -
--- Koniec kodu ---

1709:
Pewnie chodzi o komendę su
"man su" --> opcja " -, -l, --login "
-->  https://www.linux.pl/man/index.php?command=su
-->  http://www.man7.org/linux/man-pages/man1/su.1.html
lub " su --help "  -->  opcja " -, -l, --login "
i jeszcze
-->  https://unix.stackexchange.com/questions/38175/difference-between-login-shell-and-non-login-shell
--> https://wiki-dev.bash-hackers.org/scripting/bashbehaviour


--- Kod: ---
$ sudo su
# echo $0
bash
# exit
exit
$

...

$ sudo su -
# echo $0
-su
# exit
wylogowanie
$
--- Koniec kodu ---

Edit
Z Linkiem do basha raczej przesadziłem.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej