Nowe posty

Autor Wątek: Conky - propozycje konfiguracji.  (Przeczytany 21865 razy)

Offline robson75

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 400
  • Zobacz profil
Odp: Conky - propozycje konfiguracji.
« Odpowiedź #15 dnia: 2018-03-17, 16:26:15 »
Aktualizacje systemu trzeba przeprowadzać przez terminal, to wtedy w conky pojawi się data ostatniej aktualizacji.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

Offline robson75

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 400
  • Zobacz profil
Odp: Conky - propozycje konfiguracji.
« Odpowiedź #16 dnia: 2018-03-17, 22:08:50 »
Sorry, ale żle zrozumiałem Ciebie. Jeżeli Tobie chodzi o to czy conky prawidłowo wskazuje ilość pakietów do aktualizacji, to tak prawidłowo.
Oczywiście jeżeli Twój system używa pacman-a, ponieważ ten config conky jest zrobiony pod Arch-a.
« Ostatnia zmiana: 2019-07-24, 18:55:42 wysłana przez Robert75 »
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

Offline Kãa Esanæan'eveôse

 • Users
 • Nowy na forum
 • *
 • Wiadomości: 40
  • Zobacz profil
Odp: Conky - propozycje konfiguracji.
« Odpowiedź #17 dnia: 2018-03-18, 20:29:41 »
Tak, o to drugie chodziło. Kilka razy próbowałam zawrzeć w tym checkupdates i uzyskiwałam brak jakiegokolwiek jego działania. Jeżeli pisałam mini skrypt odpalający checkupdates i potem dopiero wpisywałam ten skrypt w conky, zaczynało działać. Trochę mnie to dziwi, bo nie tylko tutaj widziałam, że inni robią to bezpośrednio i to działa.
#562166  ||  UG9kcGlzdWrEmSBzacSZIGtyd2nEhSAtIG5pZSBwb3TEmXBpYWpjaWUgbW5pZSB6YSB0byE=

Offline robson75

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 400
  • Zobacz profil
Odp: Conky - propozycje konfiguracji.
« Odpowiedź #18 dnia: 2018-03-18, 23:26:25 »
No to jeżeli Masz swój config conky, a nie działał Ci checkupdates to wystarczy skopiować tą linijkę z mojego configu, i wkleić do swojego.
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

Offline robson75

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 400
  • Zobacz profil
Odp: Conky - propozycje konfiguracji.
« Odpowiedź #19 dnia: 2018-04-07, 14:44:34 »
To już jest wersja finalna.

use_xft yes
xftfont 123:size=9
xftalpha 0.1
text_buffer_size 2048

# Update interval in seconds
update_interval 1

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in thunar)
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
#When ARGB visuals are enabled, use this to modify the alpha value used.
#Valid range is 0-255, where 0 (zero) is 0% opacity, and 255 is 100% opacity.
own_window_argb_value 0
#own_window_type panel
#own_window_type desktop
own_window_hints undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 300 300
maximum_width 300

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 0

# border margins
#border_margins 5

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color green
default_shade_color black
default_outline_color black
own_window_colour 000000
#default_color d8d8d8
color1 yellow
color2 orange
color3 cyan

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#alignment top_right
#alignment bottom_left
alignment top_right

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 5
gap_y 0

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 1

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 1

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer none

background yes

TEXT
#${alignr}${font Source Sans Pro:pixelsize=26}Pulpit ${desktop}${font}
##########
# SYSTEM
##########
${voffset -15}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 0,0 -s 35x35}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 263,0 -s 35x35}
${color3}${font Roboto Black:size=20}$alignc${time %H:%M:%S}
${voffset -15}${font Roboto Black:size=14}$alignc${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
${color1}${voffset -12}${font Roboto Black:size=9}${scroll 42 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Manjaro  Xfce               ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
${voffset -3}${font :Bold:size=10}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine
${voffset -3}${font :Bold:size=10}Czas działania: $font$alignr$uptime
#GPU Temperature $alignr${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}°C
${voffset -3}${font :Bold:size=10}Pakiety do aktualizacji: $font${alignr 8}${color2}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color}
${voffset -3}${font :Bold:size=10}Pakiety zainstalowane: $font$alignr${execi 20 pacman -Q | wc -l}
${voffset -3}${font :Bold:size=10}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${execi 20 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
##########
# CPU
##########
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} AMD Athlon 64 X2 4200+ @ ${freq_g cpu0}GHz ${hwmon 2 temp 1}${color0}°C
#Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
#Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t}
${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148} ${alignr}${cpubar cpu2 5,148}
${alignc 30}${voffset -5}${color}${font :Bold:size=10}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${font :Bold:size=10}Core 2 $font${cpu cpu2}%
####################
${font Roboto Black:size=10}${color2}${voffset 0}USAGE${color}${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}${voffset 0}${alignr 48}RAM${color2}${voffset 0}${alignr 19}${font Roboto Black:size=10}CPU
${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -2}$font$alignr${top cpu 1} %
${voffset -17}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} %
${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -2}$font$alignr${top cpu 2} %
${voffset -17}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} %
${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -2}$font$alignr${top cpu 3} %
${voffset -17}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} %
${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -2}$font$alignr${top cpu 4} %
${voffset -17}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} %
${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -2}$font$alignr${top cpu 5} %
${voffset -17}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} %
${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -2}$font$alignr${top cpu 6} %
${voffset -17}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} %
##########
# MEMORY
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5}
${color}${font :Bold:size=10}${voffset -1}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font :Bold:size=10}${voffset -1}Free: $font$memeasyfree$alignr
${font :Bold:size=10}${voffset -1}Buffer: $font$buffers$alignr${font :Bold:size=10}${voffset -1}Cache: $font$cached$alignr
${voffset -15}${color}${voffset 5}$hr
${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6}
${voffset -17}${alignr}
##########
# HDD
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color green}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 6,60 F57900 FCAF3E}
#home
${color}${voffset -2}${font :Bold:size=10}Home used(${fs_type /}): $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color}  ${fs_used_perc /} % ${color0}
$color${voffset -2}${font :Bold:size=10}write: $font${diskio_write /dev/sda}${alignc}${font :Bold:size=10}read: $font${diskio_read /dev/sda}
#swap
${voffset -2}${font :Bold:size=10}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 6,80}
##########
# NETWORK
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color}(ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 8.8.8.8 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600  curl -s www.icanhazip.com}
#####################
#Wykrywanie karty sieciowej
${voffset 2}${color}Network connected $hr
${if_existing /proc/net/route enp0s2f1u3}
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totaldown enp0s2f1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s2f1u3 7,90 000000 aaddff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totalup enp0s2f1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s2f1u3 7,90 000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s2f1u3}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totaldown enp0s2f1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s2f1u3 7,90  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totalup enp0s2f1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s2f1u3 7,90  000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s2f1u3}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totaldown enp0s2f1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s2f1u3 7,90  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s2f1u3} Kb/s $alignr${totalup enp0s2f1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s2f1u3 7,90  000000 aaddff}
${endif}${endif}${endif}
#Koniec wykrywania karty sieciowej
${voffset -15}${color0}Outbound:${color}${tcp_portmon 1 65535 count} ${alignc}${color0} Inbound:${color}${tcp_portmon 1 32767 count} ${alignr}${color0}Remote Service/Port:${color}${tcp_portmon 32768 61000 count}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 0}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 1}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 2}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 3}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 4}
${tcp_portmon 1 65535 rhost 5} $alignr${tcp_portmon 1 65535 lservice 5}
« Ostatnia zmiana: 2019-07-24, 17:50:25 wysłana przez Robert75 »
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110

Offline robson75

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 400
  • Zobacz profil
Odp: Conky - propozycje konfiguracji.
« Odpowiedź #20 dnia: 2019-07-24, 17:48:04 »
Zmieniłem swój config conky ze składni 1.9 na 1.10
conky.config = {
-- Conky settings --
    update_interval = 1,
    total_run_times = 0,
    background = true,
    cpu_avg_samples = 1,
    net_avg_samples = 1,
    override_utf8_locale = true,
    double_buffer = true,
    no_buffers  = true, 
    text_buffer_size = 256, 
    imlib_cache_size = 10,
    format_human_readable = true,

-- Window specifications --
    own_window = true, 
    own_window_type = 'normal',   
    own_window_transparent = true, 
    own_window_argb_visual = true, 
    own_window_argb_value = 0,     
    own_window_hints = 'undecorated,sticky,below,skip_taskbar,skip_pager', 
--    own_window_colour = '#484B52',
    maximum_width = 300, 
    alignment = 'top_right',
    gap_x = 0,     
    gap_y = 0,    

-- Graphics settings --
    draw_shades = false,
    draw_outline = false,
    draw_borders = false,
    draw_graph_borders = true,
    border_width = 0,

-- Text settings --
    override_utf8_locale = true, 
    use_xft = true, 
    font = 'Bold:size=9', 
    xftalpha = 0.5, 

-- Color settings -,
    default_color = '0A960F', 
    color1 = '0998ED', 
    color2 = 'C37D0E', 
    color3 = '0EB3C3', 

};

conky.text = [[
#${alignr}${font Ubuntu:pixelsize=26}${desktop}${font}
##########
# SYSTEM #
##########
${voffset -15}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 0,0 -s 38x38}${image /home/robson/.conky/Logo.png -p 260,0 -s 38x38}
${color3}${font Roboto Black:size=20}$alignc${time %H:%M:%S}
${voffset -15}${font Roboto Black:size=14}$alignc${time %A} ${time %d} ${time %B} ${time %Y}
${color1}${voffset -12}${font Roboto Black:size=9}${scroll 44 2 ${execi 1200 whoami}@${nodename}-$sysname $kernel $machine}
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}SYSTEM $color$font Arch Linux Xfce                         ${execi 10000 awk -F'=' '/DISTRIB_RELEASE=/ {printf $2" "} /CODENAME/ {print $2}' /etc/lsb-release}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}$sysname kernel: $font$kernel$alignr$machine
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Czas działania: $font$alignr$uptime
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Temperatura gpu: $font$alignr${execi 30 sensors | grep 'temp1:' | cut -c16-19}${color0}°C
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}${color}Paczki do aktualizacji: $font${alignr 8}${color1}${execpi 80 checkupdates | wc -l}${color}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Paczki zainstalowane: $font$alignr${execi 10 pacman -Q | wc -l}
${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}Ostatnia aktualizacja: $font$alignr${voffset 1}${execi 10 grep "starting full system upgrade" /var/log/pacman.log | tail -n1| cut --bytes=2-17}
##########
# CPU #
##########
${voffset -3}${font Roboto Black:size=10}${color2}CPU${color}${font} Intel Core 4x i3-2100 CPU@3.10GHz $acpitemp${color0}°C 
#Core 1 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu1}${color}
#Core 2 - ${execi 2 sensors | grep 'Core 2' | cut -c17-20}°C ${alignc 60}${cpubar cpu2}${color}
${alignc 30}${voffset -5}${cpugraph 1 20,148 0000ff 00ff00 -t}${alignr}${cpugraph 2 20,148 0000ff 00ff00 -t}
${color0}${alignc 50}${voffset -10}${cpubar cpu1 5,148}${alignr}${cpubar cpu2 5,148}
${alignc 30}${voffset -6}${color}${font Play :Bold:size=11}Core 1 $font${cpu cpu1}% ${alignr 30}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Core 2 $font${cpu cpu2}%
####################
${font Roboto Black:size=10}${color2}USAGE${font Roboto Black:size=10}${color2}${alignr 47}RAM${color2}${alignr 18}${font Roboto Black:size=10}CPU
${font :Bold:size=10}${color1}${top name 1}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 1} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 1} %
${font :Bold:size=10}${top name 2}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 2} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 2} %
${font :Bold:size=10}${top name 3}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 3} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 3} %
${font :Bold:size=10}${top name 4}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 4} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 4} %
${font :Bold:size=10}${top name 5}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 5} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 5} %
${font :Bold:size=10}${top name 6}${voffset -3}$font$alignr${top cpu 6} %
${voffset -16}$alignr${voffset 2}${offset -60}${top mem 6} %
##########
# MEMORY #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}MEMORY $font${color}$memperc% ${color0}${membar 5}
${voffset -10}${color}$hr
${color}${font Play :Bold:size=11}${voffset -7}Used: $font$mem of $memmax$alignr${font Play :Bold:size=11}${voffset -3}Free: $font$memeasyfree$alignr
${font Play :Bold:size=11}${voffset -2}Buffer: $font$buffers$alignr${font Play :Bold:size=11}${voffset -4}Cache: $font$cached$alignr
${voffset -15}${color}${voffset 5}$hr
${font :Bold:size=10}${color1}${top_mem name 1}$font$alignr${top_mem mem_res 1}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 2}$font$alignr${top_mem mem_res 2}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 3}$font$alignr${top_mem mem_res 3}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 4}$font$alignr${top_mem mem_res 4}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 5}$font$alignr${top_mem mem_res 5}
${voffset -17}${alignr}
${font :Bold:size=10}${top_mem name 6}$font$alignr${top_mem mem_res 6}
${voffset -17}${alignr}
##########
# HDD #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}DISC ${color}$font sda: ${execi 3600 cat /sys/block/sda/device/model || echo "none"} ${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="40" }${color 0A960F}$else${if_match "${hddtemp /dev/sda}"<="50" }${color orange}$else${color red}${font :Bold:size=10}UWAGA! $endif$endif${hddtemp /dev/sda}${color0}°C ${voffset 0}${alignr}${diskiograph /dev/sda 8,60 F57900 FCAF3E}
#home
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Home used: (${fs_type /}) $font${fs_used /} of ${fs_size /} ${color} ${fs_used_perc /}% ${color0}
#boot
${color}${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Boot used: (${fs_type /boot/}) $font${fs_used /boot/} of ${fs_size /boot/} ${color}  ${fs_used_perc /boot/}% ${color0}
$color${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}write: $font${diskio_write /dev/sda2}${alignc}${voffset -4}${font Play :Bold:size=11}read: $font${diskio_read /dev/sda2}
#swap
${voffset -3}${font Play :Bold:size=11}Swap used: $font$swap of $swapmax ${color}$alignr$swapperc% ${color0}${swapbar 8,60}
##########
# NETWORK #
##########
${voffset 0}${font Roboto Black:size=10}${color2}NETWORK ${execpi 4 echo "\${font}\${color} (ping: \${font Roboto Black:size=10}\${color #66aaff}$(ping -W 1 -c 1 192.168.8.1 -q | grep rtt | egrep [0-9]+\.[0-9]+ -o | head -n 2 | tail -n 1)\${font}\${color} ms"})
${voffset -4}${color1}${font Roboto Black:size=10}External IP ${font}${alignr}${execi 10600  curl -s www.icanhazip.com}
#####################
#Wykrywanie karty sieciowej
${voffset 2}${color}Network connected $hr
${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u3}
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u3 8,85 000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u3 8,85 000000 66aaff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u3}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u3 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u3 8,85  000000 aaddff}
#
${else}${if_existing /proc/net/route enp0s26u1u3}
#
${voffset -28}${font}${alignr}
${color}↓Pobrane: ${downspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totaldown enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${downspeedgraph enp0s26u1u3 8,85  000000 66aaff}
${color}↑Wysłane: ${upspeedf enp0s26u1u3} kB/s $alignr${totalup enp0s26u1u3}
${voffset -14}${alignc -40}${color0}${upspeedgraph enp0s26u1u3 8,85  000000 aaddff}
${endif}${endif}${endif}
#Koniec wykrywania karty sieciowej
${voffset -25}${color}$hr
${color}${texeci 120 curl -s pl.wttr.in/Szczecin?0 | sed -n '3,7{s/\d27\[[0-9;]*m//g;s/^..//;s/ *$//;p}'}
]];
Cały mój config wraz z fontami można pobrać stąd
http://wrzucplik.pl/pokaz/1779907---agci.html
« Ostatnia zmiana: 2019-08-02, 12:57:51 wysłana przez Robert75 »
Arch Linux Xfce - 64Bit Linux User #621110