Programowanie > Języki skryptowe

[Python] Czy dobrze robię ucząc się Pythona z dwóch różnych źródeł

(1/1)

Zdzisław Knop:
Pythona ucze się z kursu on-line - to jest jeden, natomiast drugi to z książki Twórz własne gry komputerowe w Pythonie. Czy to się nie będzie gryzło, nie pomiesza się. Proszę o pomoc, gdyż nie wiem czy się nie zapędziłem?

Wątek do wykasowania

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej