Programowanie > C/C++

[C++] Code Blocks nie pokazuje wynikowego okienka programu

(1/1)

prezes.cc:
Mam taki program


--- Kod: ---
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Opakowanie
{

    double cena;
    public:
        Opakowanie(double cena_szt)
        {
            cout << "Cena za opakowanie : " << ceza_szt << " zl " << endl;
        }


};


int main()
{

    Opakowanie platki(25.15);

    return 0;
}
--- Koniec kodu ---

Ale Code Blocks nie wyświetla okienka wynikowego programu, pojawia się tylko komunikat:


--- Cytuj ----------------- Build: Debug in Mój projekt (compiler: GNU GCC Compiler)---------------

g++ -Wall -fexceptions -g  -c "/home/prezes/Dokumenty/Nauka C++/Mój projekt/main.cpp" -o obj/Debug/main.o
g++  -o "bin/Debug/Mój projekt" obj/Debug/main.o   
Process terminated with status 0 (0 minute(s), 0 second(s))
0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s))
 

--- Koniec cytatu ---

raczyk:
Wyłącz Debug

prezes.cc:
Znalazłem tylko coś takiegoUsunąć Debug?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej