Programowanie > Java

Java kodowanie UTF8

(1/2) > >>

Panas:
Mam problem z początkiem z java podstawy wydanie IX.
W części 2.5 powinienem odpalić obraz ale wyskakuje błąd z kodowaniem.
Jak to naprawić?
Próbowałem przez javac -encoding UTF-8 plik.java  aleto nie działa.


--- Cytuj ---~/JavaPodstawy/t1/r02/ImageViewer$ javac ImageViewer.java
ImageViewer.java:7: error: unmappable character for encoding UTF8
 * Program do przegl�dania obraz�w.
                    ^
ImageViewer.java:7: error: unmappable character for encoding UTF8
 * Program do przegl�dania obraz�w.
                                ^
ImageViewer.java:28: error: unmappable character for encoding UTF8
 * Ramka z etykiet� wy�wietlaj�ca obraz.
                  ^
ImageViewer.java:28: error: unmappable character for encoding UTF8
 * Ramka z etykiet� wy�wietlaj�ca obraz.
                      ^
ImageViewer.java:28: error: unmappable character for encoding UTF8
 * Ramka z etykiet� wy�wietlaj�ca obraz.
                              ^
ImageViewer.java:37: error: unmappable character for encoding UTF8
      // U�ycie etykiety do wy�wietlenia obraz�w.
          ^
ImageViewer.java:37: error: unmappable character for encoding UTF8
      // U�ycie etykiety do wy�wietlenia obraz�w.
                              ^
ImageViewer.java:37: error: unmappable character for encoding UTF8
      // U�ycie etykiety do wy�wietlenia obraz�w.
                                              ^
ImageViewer.java:51: error: unmappable character for encoding UTF8
      JMenuItem openItem = new JMenuItem("Otw�rz");
                                             ^
ImageViewer.java:57: error: unmappable character for encoding UTF8
               // Wy�wietlenie okna dialogowego wyboru pliku.
                    ^
ImageViewer.java:60: error: unmappable character for encoding UTF8
               // Je�li plik zosta� wybrany, ustawiamy go jako ikon� etykiety.
                    ^
ImageViewer.java:60: error: unmappable character for encoding UTF8
               // Je�li plik zosta� wybrany, ustawiamy go jako ikon� etykiety.
                                  ^
ImageViewer.java:60: error: unmappable character for encoding UTF8
               // Je�li plik zosta� wybrany, ustawiamy go jako ikon� etykiety.
                                                                   ^
ImageViewer.java:69: error: unmappable character for encoding UTF8
      JMenuItem exitItem = new JMenuItem("Zako�cz");
                                              ^
14 errors
--- Koniec cytatu ---

Paweł Kraszewski:
Pewnie dlatego, że przykłady z książki są zapisane w CP1250 dla windowsiarzy...

Panas:
Tego się domyśliłem ale jak zmienić kodowanie wszystkich plików? Bez zmieniania tego ręcznie przy każdym pliku?
Ten skrypt wystarczy?
http://lekka.cba.pl/software/ubuntu/linux_bash_converts_cp1250_to_utf8.htm

Paweł Kraszewski:

--- Cytuj ---Ten skrypt wystarczy?
--- Koniec cytatu ---

Łatwiej zainstalować recode i:

--- Kod: ---
$> recode cp1250..utf8 *.java

--- Koniec kodu ---

Panas:
recode i  iconv zapoznane ale teraz sypie mi błędem  którego nie rozumiem.

--- Cytuj ---error: cannot find symbol
      setSize(DEFAULT_WIDTH, DEFAULT_HEIGHT);
              ^
  symbol:   variable DEFAULT_WIDTH
  location: class ImageViewerFrame
ImageViewer.java:35: error: cannot find symbol
      setSize(DEFAULT_WIDTH, DEFAULT_HEIGHT);
                             ^
  symbol:   variable DEFAULT_HEIGHT
  location: class ImageViewerFrame
ImageViewer.java:38: error: cannot find symbol
      label = new JLabel();
      ^
  symbol:   variable label
  location: class ImageViewerFrame
ImageViewer.java:39: error: cannot find symbol
      add(label);
          ^
  symbol:   variable label
  location: class ImageViewerFrame
ImageViewer.java:42: error: cannot find symbol
      chooser = new JFileChooser();
      ^
  symbol:   variable chooser
  location: class ImageViewerFrame
ImageViewer.java:43: error: cannot find symbol
      chooser.setCurrentDirectory(new File("."));
      ^
  symbol:   variable chooser
  location: class ImageViewerFrame
ImageViewer.java:58: error: cannot find symbol
               int result = chooser.showOpenDialog(null);
                            ^
  symbol: variable chooser
ImageViewer.java:63: error: cannot find symbol
                  String name = chooser.getSelectedFile().getPath();
                                ^
  symbol: variable chooser
ImageViewer.java:64: error: cannot find symbol
                  label.setIcon(new ImageIcon(name));
                  ^
  symbol: variable label
9 errors
s:~/JavaPodstawy/t1/r02/ImageViewer$ java ImageViewer
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: ImageViewerFrame
   at ImageViewer.main(ImageViewer.java:15)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ImageViewerFrame
   at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:381)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
   at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:335)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
   ... 1 more
:~/JavaPodstawy/t1/r02/ImageViewer$ java ImageViewer
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: ImageViewerFrame
   at ImageViewer.main(ImageViewer.java:15)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ImageViewerFrame
   at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:381)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
   at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:335)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
   ... 1 more

--- Koniec cytatu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej