Oprogramowanie > Multimedia

FFServer dla Raspberry Pi 2

(1/1)

OneGhost:
Chcę zrobić sobie dostęp do kamerki internetowej z jednoczesnym dostępem dla kilku osób. Dostęp do strumienia ma być dodatkowe specjalne oprogramowania, które wykorzystuje ffmpeg. Pomyślałem, że aby zapewnić jednoczesny dostęp mogę wykorzystać ffserver, a tamten drugi program będzie już łączył się z utworzonym przez ffserver strumieniem przez localhost. Chciałbym, o ile to możliwe, żeby enkodowanie odbywało się w ffserver, a już potem wszystkie instancje ffmpeg, które będą łączyły się z tym serwerem kopiowały strumienie zamiast ponownie enkodować.

I teraz tak - oprogramowanie końcowe (uruchamiające ffmpeg) wyświetla mi póki co taką konfigurację (i myślę, że taka lub bardzo zbliżona musi być ustawiona w ffserver):


--- Kod: ---
-re -f v4l2 -framerate 15 -video_size 640x360 -i /dev/video0 -f alsa -i plughw:1,0 -threads 2 -vcodec h264_omx -an -pix_fmt yuv420p -r 15 -f h264_omx -vf scale=640:360 -b:v 132k -bufsize 132k -payload_type 99 -ssrc 1 -f rtp -srtp_out_suite AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 -srtp_out_params 1krIQtzFFExN77k9V0zBmI/MHxuvgNGpod1g/IS9 srtp://192.168.3.15:56110?rtcpport=56110&localrtcpport=56110&pkt_size=1361 -c:a libfdk_aac -profile:a aac_eld -vn -ac 1 -ar 16000 -b:a 8000 -flags +global_header -payload_type 110 -ssrc 2 -f rtp -srtp_out_suite AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 -srtp_out_params M6jACXDWp7gjTZwlhOERFJPnSiAzCOz3gTZD+Aci -rtsp_transport tcp srtp://192.168.3.15:62825?rtcpport=62825&localrtcpport=62825&pkt_size=188

--- Koniec kodu ---

1) W jaki sposób mam poustawiać plik konfiguracyjny ffserver, żeby otrzymać taki strumień oraz jaką dokładnie komendą uruchomić samo ffserver?

2) Jak zmienić konfigurację już samego ffmpeg, żeby używało tego co wyrzuca ffserver i kopiowało strumienie zamiast od nowa enkodować?

Nie znam się za bardzo na tych flagach używanych przez ffmpeg, więc nie wiem które i jak powinienem przenieść do ffserver oraz jak ustawić plik konfiguracyjny ffserver. Będę wdzięczny za wszelkie porady / pomysły.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej