Nowe posty

xx Warning (4)
2023-03-19, 14:06:50
xx Problem z instalacją z pendrive (18)
2023-03-19, 03:31:33
xx Fizyczny przycisk POWER nie wyłącza komputera (5)
2023-03-17, 19:09:16
xx Adapter Bluetooth USB a LINUX MINT (2)
2023-03-15, 23:39:28
xx Sprzet z Linuxem (3)
2023-03-09, 17:12:28
xx Potrzebna pomoc w pracy domowej (10)
2023-03-09, 16:11:41
clip Bład aktualizacji w peppermint os (4)
2023-03-08, 10:19:05
xx Ekran logowania (11)
2023-03-07, 23:46:22
xx Lenovo Legion 5 i Ubuntu (6)
2023-03-07, 12:34:30
xx instalacja pycharm comunity -komunikaty (4)
2023-03-07, 09:24:13

Autor Wątek: Znikająca partycja z linuxem  (Przeczytany 8959 razy)

juniorps

 • Gość
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #30 dnia: 2016-01-01, 14:44:09 »
ubuntu@ubuntu:~$ sudo su -
root@ubuntu:~# cd /home/ubuntu
root@ubuntu:/home/ubuntu# ls -al
total 28
drwxr-xr-x 16 ubuntu ubuntu  460 sty  1 13:24 .
drwxr-xr-x  1 root   root     60 sty  1  2016 ..
-rw-------  1 ubuntu ubuntu   10 sty  1 13:24 .bash_history
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu  220 sty  1  2016 .bash_logout
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu 3637 sty  1  2016 .bashrc
drwx------ 12 ubuntu ubuntu  280 sty  1 13:23 .cache
drwxrwxr-x 14 ubuntu ubuntu  320 sty  1 13:16 .config
drwx------  3 ubuntu ubuntu   60 sty  1  2016 .dbus
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu   80 sty  1 13:16 Desktop
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu   40 sty  1 13:15 Dokumenty
drwx------  3 ubuntu ubuntu   60 sty  1 13:15 .gconf
-rw-------  1 ubuntu ubuntu  318 sty  1 13:15 .ICEauthority
drwx------  3 ubuntu ubuntu   60 sty  1 13:14 .local
drwx------  4 ubuntu ubuntu   80 sty  1 13:22 .mozilla
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu   40 sty  1 13:15 Muzyka
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu   40 sty  1 13:15 Obrazy
drwxr-xr-x  3 ubuntu ubuntu   80 sty  1 13:23 Pobrane
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu  675 sty  1  2016 .profile
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu   40 sty  1 13:15 Publiczny
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu   40 sty  1 13:15 Szablony
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu   40 sty  1 13:15 Wideo
-rw-------  1 ubuntu ubuntu   51 sty  1 13:15 .Xauthority
-rw-------  1 ubuntu ubuntu  711 sty  1 13:15 .xsession-errors
root@ubuntu:/home/ubuntu# cd Pobrane
root@ubuntu:/home/ubuntu/Pobrane# clear
root@ubuntu:/home/ubuntu/Pobrane# ls -al
total 36
drwxr-xr-x  3 ubuntu ubuntu    80 sty  1 13:23 .
drwxr-xr-x 16 ubuntu ubuntu   460 sty  1 13:24 ..
drwxrwxr-x  2 ubuntu ubuntu   100 sty  1 13:23 bootinfoscript-061
-rw-rw-r--  1 ubuntu ubuntu 36345 sty  1 13:23 bootinfoscript-061.tar.gz
root@ubuntu:/home/ubuntu/Pobrane# cd bootinfoscript-061/
root@ubuntu:/home/ubuntu/Pobrane/bootinfoscript-061# ./bootinfoscript

Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]


"gawk" could not be found, using "busybox awk" instead.
This may lead to unreliable results.

Identifying MBRs...
Computing Partition Table of /dev/sda...
Computing Partition Table of /dev/sdb...
Searching sda1 for information...
Searching sda2 for information...
Searching sda3 for information...
Searching sdb1 for information...
Searching sdb2 for information...
Searching sdb5 for information...
Searching sdb6 for information...

Finished. The results are in the file "RESULTS.txt"
located in "/home/ubuntu/Pobrane/bootinfoscript-061/".

root@ubuntu:/home/ubuntu/Pobrane/bootinfoscript-061# ls -al Igrep RESULTS.txt
ls: cannot access Igrep: No such file or directory
-rw-r--r-- 1 root root 13963 sty  1 13:29 RESULTS.txt
root@ubuntu:/home/ubuntu/Pobrane/bootinfoscript-061# ls -al
total 140
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu    120 sty  1 13:29 .
drwxr-xr-x 3 ubuntu ubuntu     80 sty  1 13:23 ..
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 113317 kwi  1  2012 bootinfoscript
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu   8179 kwi  1  2012 CHANGELOG
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu   3341 gru 25  2011 README
-rw-r--r-- 1 root   root    13963 sty  1 13:29 RESULTS.txt
root@ubuntu:/home/ubuntu/Pobrane/bootinfoscript-061# ls -al Igrep RESULTS.txt
ls: cannot access Igrep: No such file or directory
-rw-r--r-- 1 root root 13963 sty  1 13:29 RESULTS.txt
root@ubuntu:/home/ubuntu/Pobrane/bootinfoscript-061#

ogladam to na telefonie bo w linuxie live cd brak adobe
przed   grep taka pionowa kreska co to jest?

juniorps

 • Gość
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #31 dnia: 2016-01-01, 14:49:14 »
                  Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]


============================= Boot Info Summary: ===============================

 => Windows is installed in the MBR of /dev/sda.
 => Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sdb and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    in partition 112 for .

sda1: __________________________________________________________________________

    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:        /bootmgr /Boot/BCD

sda2: __________________________________________________________________________

    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:  Windows 7
    Boot files:        /Windows/System32/winload.exe

sda3: __________________________________________________________________________

    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:       

sdb1: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Ubuntu 14.04.3 LTS
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab

sdb2: __________________________________________________________________________

    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:

sdb5: __________________________________________________________________________

    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:

sdb6: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System: 
    Boot files:       

============================ Drive/Partition Info: =============================

Drive: sda _____________________________________________________________________

Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sda1    *          2,048       206,847       204,800   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda2             206,848   204,802,047   204,595,200   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda3         204,802,048 1,953,521,663 1,748,719,616   7 NTFS / exFAT / HPFS


GUID Partition Table detected, but does not seem to be used.

Partition    Start Sector    End Sector  # of Sectors System

Drive: sdb _____________________________________________________________________

Disk /dev/sdb: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sdb1    *          2,048    44,922,879    44,920,832  83 Linux
/dev/sdb2          44,924,926   488,396,799   443,471,874   5 Extended
/dev/sdb5          44,924,928    49,219,583     4,294,656  82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb6          49,221,632   488,396,799   439,175,168  83 Linux


"blkid" output: ________________________________________________________________

Device           UUID                                   TYPE       LABEL

/dev/loop0                                              squashfs   
/dev/sda1        58B644FFB644DF5E                       ntfs       Zastrzeżone przez system
/dev/sda2        829C524F9C523E3B                       ntfs       
/dev/sda3        48ECF4EEECF4D762                       ntfs       
/dev/sdb1        013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50   ext4       
/dev/sdb5        d37e1d3f-292c-4b0a-9ea0-360927e7bfeb   swap       
/dev/sdb6        fd501135-f81b-494d-86de-123107ed1d1b   ext4       
/dev/sr0                                                iso9660    Ubuntu 14.04.3 LTS amd64

================================ Mount points: =================================

Device           Mount_Point              Type       Options

/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sr0         /cdrom                   iso9660    (ro,noatime)


=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi

function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    save_env saved_entry
  fi
}
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
}
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd1,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,msdos1  013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=pl_PL
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 44,0,30,0; then
  clear
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ "${1}" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
}
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
      set linux_gfx_mode=text
    fi
  else
    set linux_gfx_mode=keep
  fi
else
  set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd1,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,msdos1  013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
fi
linux /boot/vmlinuz-3.19.0-25-generic root=UUID=013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50 ro  quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.19.0-25-generic
}
submenu 'Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50' {
menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.19.0-25-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.19.0-25-generic-advanced-013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd1,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,msdos1  013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.19.0-25-generic...'
linux /boot/vmlinuz-3.19.0-25-generic root=UUID=013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50 ro  quiet splash $vt_handoff
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
initrd /boot/initrd.img-3.19.0-25-generic
}
menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.19.0-25-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.19.0-25-generic-recovery-013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50' {
recordfail
load_video
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd1,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,msdos1  013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.19.0-25-generic...'
linux /boot/vmlinuz-3.19.0-25-generic root=UUID=013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50 ro recovery nomodeset
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
initrd /boot/initrd.img-3.19.0-25-generic
}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd1,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,msdos1  013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
fi
knetbsd /boot/memtest86+.elf
}
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd1,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd1,msdos1 --hint-efi=hd1,msdos1 --hint-baremetal=ahci1,msdos1  013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50
fi
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 7 (loader) (na /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-58B644FFB644DF5E' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  58B644FFB644DF5E
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 58B644FFB644DF5E
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
}
set timeout_style=menu
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
--------------------------------------------------------------------------------

=============================== sdb1/etc/fstab: ================================

--------------------------------------------------------------------------------
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sdb1 during installation
UUID=013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /home was on /dev/sdb6 during installation
UUID=fd501135-f81b-494d-86de-123107ed1d1b /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sdb5 during installation
UUID=d37e1d3f-292c-4b0a-9ea0-360927e7bfeb none            swap    sw              0       0
--------------------------------------------------------------------------------

=================== sdb1: Location of files loaded by Grub: ====================

           GiB - GB             File                                 Fragment(s)


=============================== StdErr Messages: ===============================

cat: /tmp/BootInfo-vxkLIyI8/Tmp_Log: No such file or directory
  No volume groups found

Offline marcin'82

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 394
  • Zobacz profil
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #32 dnia: 2016-01-01, 15:21:24 »
Wszystko wydaje się wyglądać normalnie - nie ma UEFI (może nawet Win7 tego obsługuje - nie jestem tego pewny).

Cytuj
sdb                                 nie uruchamia linuxa

Jaki jest błąd?

Uruchom komputer z dysku /dev/sdb. Będąc na pierwszej pozycji w Grub - wciśnij Shift, żeby zatrzymać odliczanie i naciśnij klawisz 'e'.

Na końcu linii zaczynającej się od linux skasuj słowa zaznaczone kolorem:
Cytuj
linux   /boot/vmlinuz-3.19.0-25-generic root=UUID=013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50 ro  quiet splash $vt_handoff

Wciśnij F10 lub Ctrl+X, żeby uruchomić linuksa. Jeśli na ekranie będą błędy to zrób zdjęcie i pokaż na forum.

=====
EDYCJA:

Lord Darius
+4096 :D
« Ostatnia zmiana: 2016-01-01, 15:31:46 wysłana przez marcin'82 »
marcin82

Offline Lord Darius

 • Guru
 • *****
 • Wiadomości: 1162
  • Zobacz profil
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #33 dnia: 2016-01-01, 15:26:08 »
Wtrącę się.

Uprasza się  Autora wątku o nie pisanie postu pod postem!
Podbijanie wątku w ten sposób jest na tym forum naganne.
Masz po to możliwość edycji postu aby dopisywać w nim nowe wnioski, czy też przemyślenia.
Proszę się do tego bezwzględnie dostosować.
Spójrz bez strachu na rzecz budzącą strach, a straszność sama zniknie.
cat /etc/debian_version

juniorps

 • Gość
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #34 dnia: 2016-01-01, 15:40:09 »
Post pod postem wiecej nie wystapi."Uruchom komputer z dysku /dev/sdb. Będąc na pierwszej pozycji w Grub - wciśnij Shift, żeby zatrzymać odliczanie i naciśnij klawisz 'e'."

uruchamiajac sdb jako pierwszy nie ma gruba wiec nic nie da sie zatrzymac nagram filmik jak to wglada

Offline marcin'82

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 394
  • Zobacz profil
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #35 dnia: 2016-01-01, 15:42:19 »
Nie nagrywaj filmiku. Wciskaj Shift. Prawdopodobnie wiem o co chodzi, ale to potem jak uruchomisz Ubuntu.

Wciśnij Shift, powinien pojawić się Grub. Edytuj pierwszą pozycję i skasuj to co pisałem wcześniej.
marcin82

juniorps

 • Gość
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #36 dnia: 2016-01-01, 16:01:27 »
W BIOS ustawiłem by jako pierwszy uruchomił się sdb (ubuntu) od pierwszej sekundy trzymałem shift nic się nie stało.
Zanim win 7 sie uruchomił zobaczyłem 2 błędy :
PXE-E53; Noboot filename received.
PXE-M0F; Exiting Intel PXE ROM.
Doczytałem, że to może być wina dysku. Czy to możliwe?

Offline marcin'82

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 394
  • Zobacz profil
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #37 dnia: 2016-01-01, 16:50:35 »
Jaką masz płytę główną? Sprawdź czy dyski są dobrze podłączone, kable itd.

W instrukcji obsługi płyty głównej dokładnie sprawdź jak ustawić kolejność bootowania - może coś robisz źle po prostu. Ogólnie - PXE dotyczy uruchamiania "czegoś" przez sieć.
marcin82

juniorps

 • Gość
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #38 dnia: 2016-01-01, 20:08:04 »
Wypiąłem dyski i napęd, ten dysk 250GB - ustawiłem zworkę na master w dvd na slave. Po ponownym uruchomieniu pojawił się grub z możliwością wyboru systemu.
Jak zmienić by domyślnie odpalał sie win 7, bo teraz jest na samym dole listy.
 

Offline marcin'82

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 394
  • Zobacz profil
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #39 dnia: 2016-01-01, 20:10:34 »
Podaj wynik polecenia z linuksa:
grep "menuentry " /boot/grub/grub.cfg

Komendę skopiuj stąd - celowo zawiera spację.
marcin82

juniorps

 • Gość
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #40 dnia: 2016-01-02, 08:36:35 »
wynik komendy w ubuntu

ps@ps-desktop:~$ grep "menuentry " /boot/grub/grub.cfg
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50' {
menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.19.0-25-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.19.0-25-generic-advanced-013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50' {
menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.19.0-25-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.19.0-25-generic-recovery-013d313d-b5e9-48d0-b5ce-b171b853ae50' {
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
menuentry 'Windows 7 (loader) (na /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-58B644FFB644DF5E' {
ps@ps-desktop:~$

Offline marcin'82

 • Users
 • Prawie jak Guru
 • ****
 • Wiadomości: 394
  • Zobacz profil
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #41 dnia: 2016-01-02, 09:19:35 »
No to teraz edytuj z prawami roota plik /etc/default/grub i zmień tą pozycję:
GRUB_DEFAULT="Windows 7 (loader) (na /dev/sda1)"

Zapisz zmiany i uaktualnij konfigurację:
sudo update-grub
marcin82

juniorps

 • Gość
Odp: Znikająca partycja z linuxem
« Odpowiedź #42 dnia: 2016-01-02, 21:36:02 »
Kilka prawidłowych uruchomień i po bajce :-) wracam na jeden dysk chyba mój zasilacz jest nie wystarczający. Błędy które się pojawiały to :

BusyBox vl.21.1(ubuntu1:1.21.0-1ubuntu1) built in shell (ash)
Enter "help"for a list of built-in commands.
(initramfs)

i

ACPI problem failed

Zainstaluje win i linuxa na jednym dysku, w razie pomocy wiem kto może pomóc.
Dziękuję Wszystkim, którzy pomagali mi w tej walce.
Zamykam wątek 

---edit Lord Darius
Wedle życzenia zamykam wątek.
« Ostatnia zmiana: 2016-01-04, 10:52:52 wysłana przez Lord Darius »