Gry w Linuksie > Gry

Warcraft III problem...

(1/1)

:
Witam

Po dłuższej przerwie postanowiłem sobie zainstalować Warcrafta III (razem z FT).Niestety mimo usilnych prób nie udało mi się go uruchomić (instalacja i patchowanie przebiegło bezboleśnie).
Mam Mandrake 10.1 (na moim poprzednim distro chodził bezproblemowo).Gra jest oryginalna.
Próbowałem już różnych rzeczy ,nawet zaaplikowałem no-cd ,nic to nie daje.

"Tekst" z konsoli:

wine: Unhandled exception, starting debugger...
WineDbg starting on pid 4
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/bin/wine' (0x00000000)
Breakpoint 1 at 0x4000b5a0
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/pthread_lib/libntdll.so' (0x40016000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/pthread_lib/libwine.so' (0x4011a000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwine_unicode.so' (0x4012f000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwine_port.so' (0x401f7000)
No debug information in ELF '/lib/tls/libm.so.6' (0x40208000)
No debug information in ELF '/lib/tls/libc.so.6' (0x4022b000)
No debug information in ELF '/lib/tls/libpthread.so.0' (0x4034a000)
No debug information in ELF '/lib/libdl.so.2' (0x4035b000)
No debug information in ELF '/lib/ld-linux.so.2' (0x40000000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libkernel32.so' (0x406c3000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libuser32.so' (0x40744000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libgdi32.so' (0x4086c000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libadvapi32.so' (0x408e3000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libcomdlg32.so' (0x4090a000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libshell32.so' (0x4096f000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libpng.so.3' (0x409f9000)
No debug information in ELF '/lib/libz.so.1' (0x40a1e000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libole32.so' (0x40a2f000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/librpcrt4.so' (0x40a94000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libshlwapi.so' (0x40ada000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libcomctl32.so' (0x40b1a000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwinspool.drv.so' (0x40b9f000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwinmm.so' (0x40bb4000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libversion.so' (0x40c50000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/liblz32.so' (0x40c5a000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwsock32.so' (0x40c61000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libws2_32.so' (0x40c6e000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libiphlpapi.so' (0x40c86000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libimm32.so' (0x40c95000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwininet.so' (0x40ca4000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwineserver.so' (0x40cc3000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libfreetype.so.6' (0x40d13000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libx11drv.so' (0x40d7f000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwine_tsx11.so' (0x40dff000)
No debug information in ELF '/usr/X11R6/lib/libSM.so.6' (0x40e1f000)
No debug information in ELF '/usr/X11R6/lib/libICE.so.6' (0x40e28000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libGL.so.1' (0x40e40000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libGLU.so.1' (0x40eb8000)
No debug information in ELF '/usr/X11R6/lib/libXext.so.6' (0x40f73000)
No debug information in ELF '/usr/X11R6/lib/libX11.so.6' (0x40f81000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libGLcore.so.1' (0x4104c000)
No debug information in ELF '/usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.1' (0x4179d000)
No debug information in ELF '/usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/xlcDef.so.2' (0x40e13000)
No debug information in ELF '/usr/X11R6/lib/X11/locale/lib/common/ximcp.so.2' (0x41837000)
No debug information in ELF '/usr/lib/gconv/ISO8859-2.so' (0x41856000)
No debug information in ELF '/usr/X11R6/lib/libXcursor.so.1' (0x41867000)
No debug information in ELF '/usr/X11R6/lib/libXrender.so.1' (0x41870000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwineoss.drv.so' (0x419b0000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libmsacm32.so' (0x419c9000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libmsacm.drv.so' (0x41af0000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libmidimap.drv.so' (0x41af8000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/liboleaut32.so' (0x42b40000)
No debug information in ELF '/usr/lib/libjpeg.so.62' (0x42bb3000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwnaspi32.so' (0x42ba5000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libwinedos.so' (0x43600000)
No debug information in ELF '/lib/libutil.so.1' (0x4362a000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libquartz.so' (0x43130000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libmsvfw32.so' (0x432fe000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libdsound.so' (0x4330f000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libopengl32.so' (0x43450000)
No debug information in ELF '/usr/lib/transgaming_cedega//winex/lib/libddraw.so' (0x434cf000)
No debug information in 32bit DLL 'C:Program FilesWarcraft IIIwar3.exe' (0x00400000)
No debug information in 32bit DLL 'NTDLL.DLL' (0x40054000)
No debug information in 32bit DLL 'ADVAPI32.DLL' (0x408f5000)
No debug information in 32bit DLL 'GDI32.DLL' (0x4088b000)
No debug information in 32bit DLL 'USER32.DLL' (0x4077b000)
No debug information in 32bit DLL 'RPCRT4.DLL' (0x40ab7000)
No debug information in 32bit DLL 'OLE32.DLL' (0x40a4e000)
No debug information in 32bit DLL 'SHLWAPI.DLL' (0x40af7000)
No debug information in 32bit DLL 'COMCTL32.DLL' (0x40b28000)
No debug information in 32bit DLL 'SHELL32.DLL' (0x40995000)
No debug information in 32bit DLL 'WINSPOOL.DRV' (0x40ba7000)
No debug information in 32bit DLL 'COMDLG32.DLL' (0x4091c000)
No debug information in 32bit DLL 'WINMM.DLL' (0x40bc2000)
No debug information in 32bit DLL 'C:WINDOWSSYSTEM32MSVCRT.DLL' (0x40c0a000)
No debug information in 32bit DLL 'LZ32.DLL' (0x40c5d000)
No debug information in 32bit DLL 'VERSION.DLL' (0x40c53000)
No debug information in 32bit DLL 'C:PROGRAM FILESWARCRAFT IIISTORM.DLL' (0x15000000)
No debug information in 32bit DLL 'C:PROGRAM FILESWARCRAFT IIIMSS32.DLL' (0x21100000)
No debug information in 32bit DLL 'IPHLPAPI.DLL' (0x40c8d000)
No debug information in 32bit DLL 'WS2_32.DLL' (0x40c76000)
No debug information in 32bit DLL 'WSOCK32.DLL' (0x40c65000)
No debug information in 32bit DLL 'IMM32.DLL' (0x40c9b000)
No debug information in 32bit DLL 'WININET.DLL' (0x40caf000)
No debug information in 32bit DLL 'X11DRV.DLL' (0x40d9e000)
No debug information in 32bit DLL 'MSACM32.DLL' (0x419ce000)
No debug information in 32bit DLL 'WINEOSS.DRV' (0x419b3000)
No debug information in 32bit DLL 'MSACM.DRV' (0x41af3000)
No debug information in 32bit DLL 'MIDIMAP.DRV' (0x41afa000)
No debug information in 32bit DLL 'OLEAUT32.DLL' (0x42b62000)
No debug information in 32bit DLL 'E:CMDLINEEXT02.DLL' (0x10000000)
No debug information in 32bit DLL 'WNASPI32.DLL' (0x42ba8000)
No debug information in 32bit DLL 'WINEDOS.DLL' (0x43606000)
No debug information in 32bit DLL 'MSVFW32.DLL' (0x43303000)
No debug information in 32bit DLL 'DSOUND.DLL' (0x4331c000)
No debug information in 32bit DLL 'C:PROGRAM FILESWARCRAFT IIIIJL15.DLL' (0x60000000)
No debug information in 32bit DLL 'DDRAW.DLL' (0x434e5000)
No debug information in 32bit DLL 'OPENGL32.DLL' (0x4348c000)
No debug information in 32bit DLL 'C:PROGRAM FILESWARCRAFT IIIGAME.DLL' (0x6f000000)
Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000000 in 32-bit code (0x00000000).
In 32-bit mode.
Register dump:
 CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:003b GS:0033
 EIP:00000000 ESP:406b1bc4 EBP:406b1c98 EFLAGS:00010246(  R- 00  I  Z- -P1 )
 EAX:43513300 EBX:434cd3f0 ECX:434c8110 EDX:43512b60
 ESI:434c7df0 EDI:00000001
Stack dump:
0x406b1bc4 (NTDLL.DLL.memcpy+0x41cba4):  43490a6c 406b1bdc 00000005 408d1dac
0x406b1bd4 (NTDLL.DLL.memcpy+0x41cbb4):  40060255 408d1dac 00000000 00000000
0x406b1be4 (NTDLL.DLL.memcpy+0x41cbc4):  00000000 ffffffff 00000000 00000000
0x406b1bf4 (NTDLL.DLL.memcpy+0x41cbd4):  403e1814 406b1c18 408ad433 403932ac
0x406b1c04 (NTDLL.DLL.memcpy+0x41cbe4):  00000000 403932ac 43512238 00000001
0x406b1c14 (NTDLL.DLL.memcpy+0x41cbf4):  0000090c 406b1c54 434f1c9a 0000090c
0x406b1c24 (NTDLL.DLL.memcpy+0x41cc04):

Backtrace:
=>0 0x00000000 (ebp=406b1c98)
  1 0x43490a6c (OPENGL32.DLL.wglGetSwapIntervalEXT+0x29c in libopengl32.so) (ebp=406b1c98, null call assumed)
  2 0x43490df1 (OPENGL32.DLL.EntryPoint+0x81 in libopengl32.so) (ebp=406b1ca4)
  3 0x4008ae33 (NTDLL.DLL.__wine_call_from_32_regs+0x1c42f in libntdll.so) (ebp=406b1cc8)
  4 0x400865a1 (NTDLL.DLL.__wine_call_from_32_regs+0x17b9d in libntdll.so) (ebp=406b1cf0)
  5 0x4008671f (NTDLL.DLL.__wine_call_from_32_regs+0x17d1b in libntdll.so) (ebp=406b1d18)
  6 0x40086767 (NTDLL.DLL.__wine_call_from_32_regs+0x17d63 in libntdll.so) (ebp=406b1d3c)
  7 0x400888a3 (NTDLL.DLL.__wine_call_from_32_regs+0x19e9f in libntdll.so) (ebp=406b1e64)
  8 0x400890fc (NTDLL.DLL.__wine_call_from_32_regs+0x1a6f8 in libntdll.so) (ebp=406b1e7c)
  9 0x004011bd (war3.exe..text+0x1bd in C:Program FilesWarcraft IIIwar3.exe) (ebp=406b1f28)
  10 0x00401d68 (war3.exe.II+0x8c8 in C:Program FilesWarcraft IIIwar3.exe) (ebp=406b1fc4)
  11 0x004630c0 (war3.exe..iyhivx+0xc0 in C:Program FilesWarcraft IIIwar3.exe) (ebp=406b2830)
  12 0x004df148 (war3.exe.EntryPoint+0xce in C:Program FilesWarcraft IIIwar3.exe) (ebp=406b28bc)
  13 0x400c83cc (NTDLL.DLL.wine_server_call+0x1e74 in libntdll.so) (ebp=406b2964)
  14 0x400c84df (NTDLL.DLL.wine_server_call+0x1f87 in libntdll.so) (ebp=406b2a98)
  15 0x4034fb3c (NTDLL.DLL.memcpy+0xbab1c in libpthread.so.0) (ebp=406b2afc)
  16 0x402ea93a (NTDLL.DLL.memcpy+0x5591a in libc.so.6) (ebp=00000000)

0x00000000: addb        %al,0x0(%eax)
Modules:
Address                 Module  Name
0x00400000-0057d000     (PE)    C:Program FilesWarcraft IIIwar3.exe
0x10000000-10015000     (PE)    E:CMDLINEEXT02.DLL
0x15000000-15067000     (PE)    C:PROGRAM FILESWARCRAFT IIISTORM.DLL
0x21100000-2115e800     (PE)    C:PROGRAM FILESWARCRAFT IIIMSS32.DLL
0x40054000-40056000     (PE)    NTDLL.DLL
0x4077b000-4077d000     (PE)    USER32.DLL
0x4088b000-4088d000     (PE)    GDI32.DLL
0x408f5000-408f7000     (PE)    ADVAPI32.DLL
0x4091c000-4091e000     (PE)    COMDLG32.DLL
0x40995000-40997000     (PE)    SHELL32.DLL
0x40a4e000-40a50000     (PE)    OLE32.DLL
0x40ab7000-40ab9000     (PE)    RPCRT4.DLL
0x40af7000-40af9000     (PE)    SHLWAPI.DLL
0x40b28000-40b2a000     (PE)    COMCTL32.DLL
0x40ba7000-40ba9000     (PE)    WINSPOOL.DRV
0x40bc2000-40bc4000     (PE)    WINMM.DLL
0x40c0a000-40c50000     (PE)    C:WINDOWSSYSTEM32MSVCRT.DLL
0x40c53000-40c55000     (PE)    VERSION.DLL
0x40c5d000-40c5f000     (PE)    LZ32.DLL
0x40c65000-40c67000     (PE)    WSOCK32.DLL
0x40c76000-40c78000     (PE)    WS2_32.DLL
0x40c8d000-40c8f000     (PE)    IPHLPAPI.DLL
0x40c9b000-40c9d000     (PE)    IMM32.DLL
0x40caf000-40cb1000     (PE)    WININET.DLL
0x40d9e000-40da0000     (PE)    X11DRV.DLL
0x419b3000-419b5000     (PE)    WINEOSS.DRV
0x419ce000-419d0000     (PE)    MSACM32.DLL
0x41af3000-41af5000     (PE)    MSACM.DRV
0x41afa000-41afc000     (PE)    MIDIMAP.DRV
0x42b62000-42b64000     (PE)    OLEAUT32.DLL
0x42ba8000-42baa000     (PE)    WNASPI32.DLL
0x43303000-43305000     (PE)    MSVFW32.DLL
0x4331c000-4331e000     (PE)    DSOUND.DLL
0x4348c000-4348e000     (PE)    OPENGL32.DLL
0x434e5000-434e7000     (PE)    DDRAW.DLL
0x43606000-43608000     (PE)    WINEDOS.DLL
0x60000000-6005d000     (PE)    C:PROGRAM FILESWARCRAFT IIIIJL15.DLL
0x6f000000-6f923000     (PE)    C:PROGRAM FILESWARCRAFT IIIGAME.DLL
Threads:
process  tid      prio
00000004 (D) C:Program FilesWarcraft IIIwar3.exe
        00000005    0

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej