Nowe posty

Autor Wątek: Py_UNICODE <- Nie moge zainstalować sk przez to  (Przeczytany 402 razy)

ravek_to_ja

  • Gość
Py_UNICODE <- Nie moge zainstalować sk przez to
« dnia: 2006-10-09, 15:44:09 »
Mam Mandrive 2006
Przy instalacji sk wyskoczył mi błąd baraku python-devel więc zainstalwoałem python-devel 1.5-2. Chciałem zainstalować python-devel 2.4 ale ine dało się z powodu "niesatysfakcjonującego pakietu pyhon2.4[==2.4] ". Przy instalacji sk wyskoczył mi błąd:

make  all-recursive
make[1]: Entering directory `/var/Programy/superkaramba-0.39'
Making all in doc
make[2]: Entering directory `/var/Programy/superkaramba-0.39/doc'
Making all in .
make[3]: Entering directory `/var/Programy/superkaramba-0.39/doc'
make[3]: Nie nic do roboty w `all-am'.
make[3]: Leaving directory `/var/Programy/superkaramba-0.39/doc'
Making all in superkaramba
make[3]: Entering directory `/var/Programy/superkaramba-0.39/doc/superkaramba'
make[3]: Nie nic do roboty w `all'.
make[3]: Leaving directory `/var/Programy/superkaramba-0.39/doc/superkaramba'
make[2]: Leaving directory `/var/Programy/superkaramba-0.39/doc'
Making all in superkaramba
make[2]: Entering directory `/var/Programy/superkaramba-0.39/superkaramba'
Making all in src
make[3]: Entering directory `/var/Programy/superkaramba-0.39/superkaramba/src'
if g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/lib/qt3//include -I/usr/X11R6/incl
ude   -I/usr/include/python1.5  -DQT_THREAD_SUPPORT  -D_REENTRANT  -Wno-long-lon
g -Wundef -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wch
ar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -O2 -Wformat-security -Wmissing-format-at
tribute -Wno-non-virtual-dtor -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -DQT_CL
EAN_NAMESPACE -DQT_NO_ASCII_CAST -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPAT -DQT_NO_TRANSLATION
 -MT meter_python.o -MD -MP -MF ".deps/meter_python.Tpo" -c -o meter_python.o me
ter_python.cpp;
then mv -f ".deps/meter_python.Tpo" ".deps/meter_python.Po"; else rm -f ".deps/m
eter_python.Tpo"; exit 1; fi
In file included from xmmssensor.h:14,
                 from karamba.h:86,
                 from meter_python.cpp:17:
/usr/include/python1.5/config.h:104:1: warning: "_POSIX_THREADS" redefined
In file included from /usr/include/unistd.h:171,
                 from /usr/include/kprocess.h:26,
                 from karamba.h:66,
                 from meter_python.cpp:17:
/usr/include/bits/posix_opt.h:70:1: warning: this is the location of the previou
s definition
meter_python.cpp:126:9: warning: "Py_UNICODE_SIZE" is not defined
meter_python.cpp: In function 'QString PyString2QString(PyObject*)':
meter_python.cpp:96: error: 'PyString_CheckExact' was not declared in this scope
meter_python.cpp:101: error: 'PyUnicode_CheckExact' was not declared in this sco                                             pe
meter_python.cpp:103: error: 'Py_UNICODE' was not declared in this scope
meter_python.cpp:103: error: 't' was not declared in this scope
meter_python.cpp:103: error: 'PyUnicode_AsUnicode' was not declared in this scop                                             e
meter_python.cpp: In function 'PyObject* QString2PyString(QString)':
meter_python.cpp:138: error: 'Py_UNICODE' was not declared in this scope
meter_python.cpp:138: error: 'buf' was not declared in this scope
meter_python.cpp:138: error: expected primary-expression before ')' token
meter_python.cpp:138: error: expected `;' before 'tmp'
meter_python.cpp:142: error: 'PyUnicode_FromUnicode' was not declared in this sc                                             ope
meter_python.cpp:146: error: type '' argument given to 'delete', exp                                             ected pointer
make[3]: *** [meter_python.o] Błąd 1
make[3]: Leaving directory `/var/Programy/superkaramba-0.39/superkaramba/src'
make[2]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[2]: Leaving directory `/var/Programy/superkaramba-0.39/superkaramba'
make[1]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[1]: Leaving directory `/var/Programy/superkaramba-0.39'
make: *** [all] Błąd 2

Szukałem rozwiązania i znalazłem odpowiedż że mam za starego pythona itp.. mam zainstalowanego Python 2.4.1

Py_UNICODE <- to powoduje chyba błąd