Dystrybucje Linuksa > Slackware

Konfiguracja wifi

(1/3) > >>

diego9403:
Jakiś czas temu zamieniłem (a raczej próbowałem zamienić) Debiana na Slackware, jednak napotkałem problem - nie mogę połączyć się z siecią wifi.

Moja karta sieciowa to:
Intel(R) WiFi Link 5100 AGN

Nie wiem czy to ma znaczenie, ale posiadam jeszcze w moim laptopie Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection.

Próbowałem zainstalować sterowniki, ale albo się nie udało albo nadal nie działa.

Co w tej sytuacji mam zrobić? Wrócić do Debiana?

pawtaj:
co pokazuje dmesg ?
widzi sieci wifi ?
jeżeli widzi sieci wifi a nie może się połączyć pewnie brakuje odpowiedniego firmware, będziesz to widział w dmesg.

diego9403:
W Network Manager nie pokazuje żadnych sieci wifi, mogę się jedynie łączyć kablem(to akurat działa).
W Network Connection mogę wejść w zakładkę Wired, ale Wiredless jest szara tzn. nie mogę się do niej dostać, dlatego myślałem, że nie ma sterowników z kartą wifi.

Dmesg:

--- Kod: ---
[    7.556884] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:15:00.2] using DMA
[    7.578193] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    7.590939] usb 4-2: USB disconnect, device number 2
[    7.595061] firewire_core 0000:15:00.1: created device fw0: GUID 00061b032a4c7081, S400
[    7.682698] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux, in-tree:
[    7.684862] Copyright(c) 2003-2013 Intel Corporation
[    7.687175] iwlwifi 0000:03:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[    7.692010] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    7.694720] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 2.3.2-k
[    7.696931] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2013 Intel Corporation.
[    7.720595] Non-volatile memory driver v1.3
[    7.783929] thinkpad_acpi: ThinkPad ACPI Extras v0.24
[    7.786151] thinkpad_acpi: http://ibm-acpi.sf.net/
[    7.788353] thinkpad_acpi: ThinkPad BIOS 7UET79WW (3.09 ), EC 7VHT12WW-1.01
[    7.790562] thinkpad_acpi: Lenovo ThinkPad T400, model 64759C0
[    7.814319] thinkpad_acpi: detected a 8-level brightness capable ThinkPad
[    7.816738] thinkpad_acpi: radio switch found; radios are enabled
[    7.819181] thinkpad_acpi: This ThinkPad has standard ACPI backlight brightness control, supported by the ACPI video driver
[    7.821558] thinkpad_acpi: Disabling thinkpad-acpi brightness events by default...
[    7.825908] thinkpad_acpi: rfkill switch tpacpi_bluetooth_sw: radio is unblocked
[    7.831352] thinkpad_acpi: rfkill switch tpacpi_wwan_sw: radio is unblocked
[    7.836162] thinkpad_acpi: Standard ACPI backlight interface available, not loading native one
[    7.839051] thinkpad_acpi: Console audio control enabled, mode: monitor (read only)
[    7.842477] input: ThinkPad Extra Buttons as /devices/platform/thinkpad_acpi/input/input5
[    7.848636] yenta_cardbus 0000:15:00.0: CardBus bridge found [17aa:20c6]
[    7.855497] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    7.858112] ACPI: Thermal Zone [THM0] (60 C)
[    7.865970] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    7.868604] usb 5-2: not running at top speed; connect to a high speed hub
[    7.868605] ACPI: Thermal Zone [THM1] (62 C)
[    7.941074] usb 5-2: New USB device found, idVendor=0bdb, idProduct=1900
[    7.943679] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    7.946268] usb 5-2: Product: Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Composite Device
[    7.948879] usb 5-2: Manufacturer: Ericsson
[    7.951444] usb 5-2: SerialNumber: 3541430258298130
[    7.973781] yenta_cardbus 0000:15:00.0: ISA IRQ mask 0x0cb8, PCI irq 16
[    7.976322] yenta_cardbus 0000:15:00.0: Socket status: 30000006
[    7.979043] yenta_cardbus 0000:15:00.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [io  0x4000-0x7fff]
[    7.981606] yenta_cardbus 0000:15:00.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xf4800000-0xf7ffffff]
[    7.984427] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xf4800000-0xf7ffffff:
[    7.987008]  excluding 0xf4800000-0xf4b7ffff
[    7.989597] yenta_cardbus 0000:15:00.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff 64bit pref]
[    7.992467] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xf0000000-0xf3ffffff:
[    7.995159]  excluding 0xf0000000-0xf3ffffff
[    8.021517] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.0, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04791/0xb00000/0x20000, board id: 71, fw id: 434116
[    8.027006] psmouse serio1: synaptics: serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio1/input0
[    8.051532] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    8.061336] usb 5-2: USB disconnect, device number 2
[    8.081304] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[    8.085112] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    8.088472] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    8.091316] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[    8.098138] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[    8.098640] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 19, io mem 0xfc227000
[    8.124837] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 8.83.5.1 build 33692 op_mode iwldvm
[    8.163444] usb 7-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    8.169217] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    8.172183] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    8.175207] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    8.178167] usb usb8: Product: EHCI Host Controller
[    8.181015] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.10.17 ehci_hcd
[    8.183821] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    8.186710] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    8.189475] hub 8-0:1.0: 6 ports detected
[    8.199582] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
[    8.203633] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[    8.203644] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[    8.203651] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[    8.203656] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    8.206383] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[    8.206414] Switching to clocksource hpet
[    8.250060] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    8.252716] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    8.276078] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    8.278774] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    8.302080] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    8.304603] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[    8.307772] mei_me 0000:00:03.0: setting latency timer to 64
[    8.307823] mei_me 0000:00:03.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[    8.311468] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel GM45 Chipset
[    8.314070] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 2097152K total, 262144K mappable
[    8.317555] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 32768K stolen memory
[    8.319999] usb 7-1: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=2312
[    8.322463] usb 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    8.324904] usb 7-1: Product: Expansion
[    8.325182] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[    8.325307] e1000e 0000:00:19.0: setting latency timer to 64
[    8.325389] e1000e 0000:00:19.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[    8.325411] e1000e 0000:00:19.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[    8.332404] usb 7-1: Manufacturer: Seagate
[    8.334899] usb 7-1: SerialNumber: NA42KTZ0
[    8.463725] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled
[    8.466178] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS disabled
[    8.468530] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING disabled
[    8.470839] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TESTMODE disabled
[    8.473067] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_P2P
 disabled
[    8.475200] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) WiFi Link 5100 AGN, REV=0x54
[    8.477522] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Disabled; Enabling L0S
[    8.499101] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[    8.508285] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff:
[    8.510390]  excluding 0xc0000-0xd3fff 0xdc000-0xfffff
[    8.512482] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff:
[    8.514721]  excluding 0x60000000-0x60ffffff
[    8.516600] e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:27:13:65:b3:82
[    8.516601] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    8.516626] e1000e 0000:00:19.0 eth0: MAC: 7, PHY: 8, PBA No: 1008FF-0FF
[    8.516766] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI Interrupt
[    8.525562] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff:
[    8.527663]  excluding 0xa0000000-0xa0ffffff
[    8.533483] i2c /dev entries driver
[    8.644458] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[    8.943038] usb 7-6: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[    9.070888] usb 7-6: New USB device found, idVendor=17ef, idProduct=1004
[    9.073012] usb 7-6: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[    9.075116] usb 7-6: Product: Integrated Camera
[    9.077213] usb 7-6: Manufacturer: Chicony Electronics Co., Ltd.
[    9.079347] usb 7-6: SerialNumber: SN0001
[    9.256333] cfg80211: World regulatory domain updated:
[    9.258464] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[    9.260637] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.262841] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.265029] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.267203] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.269371] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[    9.290036] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    9.372614] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    9.429394] hda_codec: CX20561 (Hermosa): BIOS auto-probing.
[    9.438032] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[    9.440513] input: HDA Intel Dock Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[    9.442908] input: HDA Intel Dock Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[    9.443719] usb-storage 7-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    9.444037] scsi6 : usb-storage 7-1:1.0
[    9.444115] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    9.452148] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[    9.455291] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    9.457767] checking generic (d0000000 1ff0000) vs hw (d0000000 10000000)
[    9.457769] fb: conflicting fb hw usage inteldrmfb vs VESA VGA - removing generic driver
[    9.460433] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    9.460535] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    9.466015] usb 2-1: New USB device found, idVendor=08ff, idProduct=2810
[    9.466023] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    9.466028] usb 2-1: Product: Fingerprint Sensor
[    9.500050] i915 0000:00:02.0: irq 49 for MSI/MSI-X
[    9.500059] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[    9.500066] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    9.500119] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    9.632463] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    9.708038] usb 2-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[    9.723265] Linux video capture interface: v2.00
[    9.770227] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[    9.770270] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    9.770271] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    9.868047] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=2145
[    9.868049] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    9.868051] usb 2-2: Product: ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate II
[    9.868053] usb 2-2: Manufacturer: Lenovo Computer Corp
[    9.933715] Bluetooth: Core ver 2.16
[    9.933733] NET: Registered protocol family 31
[    9.933734] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    9.933744] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    9.933746] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    9.933750] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    9.955345] usbcore: registered new interface driver btusb
[    9.973045] usb 8-2: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[   10.029060] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Integrated Camera (17ef:1004)
[   10.033761] input: Integrated Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb7/7-6/7-6:1.0/input/input11
[   10.033834] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   10.033834] USB Video Class driver (1.1.1)
[   10.089026] usb 8-2: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=15ca
[   10.089027] usb 8-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   10.089029] usb 8-2: Product: HUAWEI Mobile
[   10.089030] usb 8-2: Manufacturer: HUAWEI
[   10.089031] usb 8-2: SerialNumber: FFFFFFFFFFFFFFFF
[   10.133626] usb-storage 8-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[   10.133712] scsi7 : usb-storage 8-2:1.0
[   10.169073] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[   10.178027] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[   10.179186] i915 0000:00:02.0: registered panic notifier
[   10.207426] acpi device:02: registered as cooling_device2
[   10.208703] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   10.210095] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input12
[   10.211427] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   10.235063] usb 8-4: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[   10.366035] [drm] GMBUS [i915 gmbus dpd] timed out, falling back to bit banging on pin 6
[   10.422360] usb 8-4: New USB device found, idVendor=0bdb, idProduct=1900
[   10.423722] usb 8-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   10.424940] usb 8-4: Product: Ericsson F3507g Mobile Broadband Minicard Composite Device
[   10.426147] usb 8-4: Manufacturer: Ericsson
[   10.427359] usb 8-4: SerialNumber: 3541430258298130
[   10.433839] cdc_acm 8-4:1.1: ttyACM0: USB ACM device
[   10.444903] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     Seagate  Expansion        0219 PQ: 0 ANSI: 6
[   10.446910] sd 6:0:0:0: [sdb] 1465149167 512-byte logical blocks: (750 GB/698 GiB)
[   10.448893] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[   10.450134] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 2b 00 10 08
[   10.450878] sd 6:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA
[   10.455048] cdc_acm 8-4:1.3: ttyACM1: USB ACM device
[   10.460512] cdc_wdm 8-4:1.5: cdc-wdm0: USB WDM device
[   10.463656] cdc_wdm 8-4:1.6: cdc-wdm1: USB WDM device
[   10.467747] cdc_ether 8-4:1.7 wwan0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:1d.7-4, Mobile Broadband Network Device, 02:80:37:ec:02:00
[   10.473147] cdc_acm 8-4:1.9: ttyACM2: USB ACM device
[   11.043108] Adding 4135316k swap on /dev/sda3.  Priority:-1 extents:1 across:4135316k
[   11.150510] scsi 7:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[   11.153483] sr1: scsi-1 drive
[   11.154976] sr 7:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr1
[   11.156361] scsi 7:0:0:1: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[   11.165728] sd 7:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
[   11.206502] fuse init (API version 7.22)
[   11.723532] psmouse serio2: alps: Unknown ALPS touchpad: E7=10 00 64, EC=10 00 64
[   11.837152] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[   12.244633] ppdev: user-space parallel port driver
[   12.247858] lp: driver loaded but no devices found
[   12.923158]  sdb: sdb1
[   12.927400] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[   13.249642] psmouse serio2: trackpoint: IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
[   13.498083] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/serio2/input/input13
[   23.824526] e1000e 0000:00:19.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[   23.925130] e1000e 0000:00:19.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[   42.964137] NET: Registered protocol family 10
[   42.964751] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   53.840413] NET: Registered protocol family 5
--- Koniec kodu ---

pawtaj:
jako root wykonaj
ifconfig -a
iwconfig
iwlist scan

diego9403:
ifconfig -a:

 
--- Kod: ---
eth0: flags=4099  mtu 1500
        ether 00:27:13:65:b3:82  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
        device interrupt 20  memory 0xfc000000-fc020000  

lo: flags=73  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10
        loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
        RX packets 12  bytes 756 (756.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 12  bytes 756 (756.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wlan0: flags=4098  mtu 1500
        ether 00:26:c6:65:35:96  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

wwan0: flags=4098  mtu 1500
        ether 02:80:37:ec:02:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
--- Koniec kodu ---
iwconfig:


--- Kod: ---
wwan0     no wireless extensions.

eth0      no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

wlan0     IEEE 802.11abgn  ESSID:off/any  
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=0 dBm  
          Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
--- Koniec kodu ---
iwlist scan:


--- Kod: ---
wwan0     Interface doesn't support scanning.

eth0      Interface doesn't support scanning.

lo        Interface doesn't support scanning.

wlan0     Interface doesn't support scanning : Network is down
--- Koniec kodu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej