Sprzęt > Monitory

Identyfikacja matrycy

(1/1)

Shaak:
Cześć, nie wiem czy dobrze wybrałem dział, ale pytanie jak nabardziej dotyczy matrycy. Chodzi o to jak mogę sprawdzić oznaczenie matrycy, jaka jest w moim laptopie?

bedze bardzxo wdzieczny za pomoc.\\\\

pozdrawiam

1709:
- Najprosciej po modelu laptopa sprawdzić na stronie producenta.
Model masz zazwyczaj na naklejce pod laptopem, ale to nie musi być reguła.
- Dane o sprzecie mozesz miec w instrukcji obslugi.

Paweł Kraszewski:
1. Generujesz program edid-decode:

--- Kod: ---
~ > [b]cd /tmp[/b]                                                    
/tmp > [b]git clone git://anongit.freedesktop.org/xorg/app/edid-decode[/b]
Cloning into 'edid-decode'...
remote: Counting objects: 352, done.
remote: Compressing objects: 100% (210/210), done.
remote: Total 352 (delta 212), reused 233 (delta 141)
Receiving objects: 100% (352/352), 71.75 KiB | 0 bytes/s, done.
Resolving deltas: 100% (212/212), done.
Checking connectivity... done.

/tmp > [b]cd edid-decode[/b]
/tmp/edid-decode > [b]make[/b]

cc -g -Wall -o edid-decode edid-decode.c
--- Koniec kodu ---
Wyświetlasz listę wyjść systemu graficznego (lista jest przykładowa dla mojego lapka)

--- Kod: ---
/tmp/edid-decode > [b]ls /sys/class/drm[/b]
card0  card0-DP-1  card0-HDMI-A-1  [u]card0-LVDS-1[/u]  card0-VGA-1  controlD64  renderD128  version
--- Koniec kodu ---
Matryce są na ogół oznaczone przez LVDS. Jak zlokalizujesz wyjście z matrycą, dekodujesz jej EDID. W moim lapku to (w twoim daj odpowiedni wpis zamiast podkreślonej części:

--- Kod: ---
/tmp/edid-decode > [b]cat /sys/class/drm/[u]card0-LVDS-1[/u]/edid | ./edid-decode[/b]

[bla bla bla bla]

Manufacturer: CMN Model 1720 Serial Number 0
Made week 2 of 2011
EDID version: 1.4
Digital display
6 bits per primary color channel
Digital interface is not defined
Maximum image size: 38 cm x 21 cm
Gamma: 2.20
Supported color formats: RGB 4:4:4
First detailed timing is preferred timing
Established timings supported:
Standard timings supported:
Detailed mode: Clock 141.290 MHz, 382 mm x 215 mm
               1920 1976 2014 2110 hborder 0
               1080 1084 1090 1116 vborder 0
               +hsync -vsync
Manufacturer-specified data, tag 0
ASCII string: HDKPV
Manufacturer-specified data, tag 0
Checksum: 0xf0 (valid)
EDID block does NOT conform to EDID 1.3!
        Missing name descriptor
        Missing monitor ranges
        Detailed block string not properly terminated
--- Koniec kodu ---
Dodatkowo gdzieś pod koniec /var/log/Xorg.0.log może być info o matrycy. U mnie ostatnie linijki to

--- Kod: ---
(II) intel(0): EDID vendor "CMN", prod id 5920
--- Koniec kodu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej