Programowanie > Języki skryptowe

[Python] klasa reverse

(1/1)

kordi:
Rozpoczynam nauke Pythona i analizuje kod do odwrocenia znakow:


--- Kod: ---
#!/usr/bin/python

class Reverse:
    def __init__(self,data):
        self.data = []
        self.index = len(data)
    def __iter__(self):
        return self
    def next(self):
        if self.index == 0:
            raise StopInteraction
        self.index = self.index - 1
        return self.data[self.index]


rev = Reverse('spam')
for char in rev:
    print char
--- Koniec kodu ---
otrzymalam nastepujacy blad, ktory chwilowo nie wiem jak poprawić:

--- Kod: ---
Traceback (most recent call last):
  File "./reverse.py", line 18, in
    for char in rev:
  File "./reverse.py", line 13, in next
    return self.data[self.index]
IndexError: list index out of range
--- Koniec kodu ---
Mam równieź pytanie odnośnie pracy metody iter i next.
Jeśli dobrze rozumiem, to iter wywołuje wszystkie elemety tablicy data.
Jak jest wywolywana metoda next? Czy nie musze jej wywolac jawnie, next() ?

Będę niezmiernie wdzięczna za wyjaśnienie tych problemów.

Paweł Kraszewski:
1. W konstruktorze inicjalizujesz self.data na pustą tablicę a nie na to, po czym chcesz iterować.
2. W next wyjątek powinien nazywać się StopIteration.

Po tych 2 poprawkach działa:

--- Kod: ---
> ./rev.py
m
a
p
s
--- Koniec kodu ---
A co do pytań o wywołanie next(), tutaj masz po angielsku wytłumaczone co i jak, a przede wszystkim jak działa Pythonowy for.

kordi:
Bardzo dziekuję za pomoc. Teraz to jest wszystko jasne! :)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej