Systemy uniksowe > *BSD

Problem z logowaniem do root'a - FreeBSD

(1/3) > >>

venomST:
Na otrzymanym serwerze do zarządzania mam problem z zalogowaniem się na roota.

Po wydaniu komendy su -
otrzymuje komunikat błędu:
su: /usr/local/bin/csh: No such file or directory

Z tego co widzę to brak powłoki w tej lokalizacji. I teraz moje pytanie. Jak zalogować się do root'a z możliwością wyboru odpowiedniej powłoki??

----------------
Zedytowałem tytuł i przeniosłem do innej kategorii dla przejrzystości.

chmooreck:
su --help

venomST:
Zapomniałem wspomnieć że jest to dystrybucja freeBSD 4.8.

Jendak nadal nie mam pojecia jak się zalogować.

Otrzymana odpowiedź z man su:

 The options are as follows:

     -K      Do not attempt to use Kerberos to authenticate the user.

     -f      If the invoked shell is csh(1), this option prevents it from
             reading the ``.cshrc'' file.

     -l      Simulate a full login.  The environment is discarded except for
             HOME, SHELL, PATH, TERM, and USER.  HOME and SHELL are modified
             as above.  USER is set to the target login.  PATH is set to
             ``/bin:/usr/bin''.  TERM is imported from your current environ-
             ment.  Environment variables may be set or overridden from the
             login class capabilities database according to the class of the
             target login.  The invoked shell is the target login's, and su
             will change directory to the target login's home directory.
             Resource limits and session priority are modified to that for the
             target account's login class.

     -       (no letter) The same as -l.

     -m      Leave the environment unmodified.  The invoked shell is your
             login shell, and no directory changes are made.  As a security
             precaution, if the target user's shell is a non-standard shell
             (as defined by getusershell(3)) and the caller's real uid is non-
             zero, su will fail.

     -c class
             Use the settings of the specified login class.  Only allowed for
             the super-user.

rilicek:
Albo:
ctrl+alt+F2 i

--- Kod: ---
root
--- Koniec kodu ---
albo:

--- Kod: ---
logout
root
--- Koniec kodu ---

venomST:
A można trochę jaśniej??

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej