Nowe posty

Autor Wątek: Pod sterownik GSPCA  (Przeczytany 4126 razy)

kiprom

  • Gość
Pod sterownik GSPCA
« dnia: 2011-12-25, 12:28:21 »
Nie wiem co źle robię ale proszę was o sprawdzenie tego pod sterownika czy wam działa, męczę się z nim już kilka dni i nadal nie mogę dojść do ładu :/
http://m560x-driver.svn.sourceforge.net/viewvc/m560x-driver/m560x/branches/m5603c-gspca/
podsterownik działa na Creative Live! Cam Video IM Pro. Cała instrukcja znajduję się w pliku README_INSTALLATION
jeśli wam się uda go odpalić to proszę o info ;)

1. ściągnąłem i rozpakowałem archiwa (v4l-dvb-3724e93f7af5.tar.gz oraz m560x-driver-m5603c-gspca.tar.gz)
2. Zmieniłem nazwę folderu z m5603c-gspca na m5603c i skopiowałem do:
./v4l-dvb/linux/driver/media/video/gspca
3. W folderze ./v4l-dvb/linux/driver/media/video/gspca edytowałem plik Makefile dopisując linijkę obj-$(CONFIG_USB_M5603C)        += m5603c/ oraz plik Kconfig  dopisując w odpowiednie miejsce source "drivers/media/video/gspca/m5603c/Kconfig"
4. Przeszedłem do katalogu ./v4l-dvb/v4l a następnie wpisałem polecenie:
make menuconfig (wynik)
root@ubuntu:/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l# make menuconfig
make -C /lib/modules/2.6.35-31-generic/build -f /home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/Makefile.kernel config-targets=1 mixed-targets=0 dot-config=0 SRCDIR=/lib/modules/2.6.35-31-generic/build v4l-mconf
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.35-31-generic'
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
  HOSTCC  scripts/basic/docproc
  HOSTCC  scripts/basic/hash
make -f /lib/modules/2.6.35-31-generic/build/scripts/Makefile.build obj=scripts/kconfig hostprogs-y=mconf scripts/kconfig/mconf
 *** Unable to find the ncurses libraries or the
 *** required header files.
 *** 'make menuconfig' requires the ncurses libraries.
 ***
 *** Install ncurses (ncurses-devel) and try again.
 ***
make[2]: *** [scripts/kconfig/dochecklxdialog] Błąd 1
make[1]: *** [v4l-mconf] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.35-31-generic'
make: *** [/lib/modules/2.6.35-31-generic/build/scripts/kconfig/mconf] Błąd 2
5. Następnie przeszedłem do katalogu ./v4l-dvb po wpisaniu polecenia make (koncowy wynik):
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-fw.c: In function 'model_name':
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-fw.c:254: warning: assignment discards qualifiers from pointer target type
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-fw.c: In function 'node_probe':
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-fw.c:280: warning: passing argument 1 of 'model_name' discards qualifiers from pointer target type
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-fw.c:244: note: expected 'u32 *' but argument is of type 'const u32 *'
  CC [M]  /home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-1394.o
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-1394.c:22: fatal error: dma.h: No such file or directory
compilation terminated.
make[3]: *** [/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-1394.o] Błąd 1
make[2]: *** [_module_/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.35-31-generic'
make[1]: *** [default] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l'
make: *** [all] Błąd 2
wynik polecenia make install
root@ubuntu:~/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5# make install
make -C /home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l install
make[1]: Wejście do katalogu `/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l'
-e
Removing obsolete files from /lib/modules/2.6.35-31-generic/kernel/drivers/media/video:

-e
Removing obsolete files from /lib/modules/2.6.35-31-generic/kernel/drivers/media/dvb/cinergyT2:

-e
Removing obsolete files from /lib/modules/2.6.35-31-generic/kernel/drivers/media/common:

-e
Removing obsolete files from /lib/modules/2.6.35-31-generic/kernel/drivers/media/dvb/frontends:

Installing kernel modules under /lib/modules/2.6.35-31-generic/kernel/drivers/media/:
/sbin/depmod -a 2.6.35-31-generic
FATAL: Could not open /lib/modules/2.6.35-31-generic/modules.dep.temp for writing: Permission denied
make[1]: *** [media-install] Błąd 1
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l'
make: *** [install] Błąd 2
grzesiek@ubuntu:~/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5$
a gdy chce załadować moduł:
modprobe gspca_m5603c #debug=X csr_filename=foo1 bin_filename=foo2 wynik jest taki:
 
root@ubuntu:~/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5# modprobe gspca_m5603c #debug=X csr_filename=foo1 bin_filename=foo2
FATAL: Module gspca_m5603c not found.
co robię źle?

miro57

  • Gość
Pod sterownik GSPCA
« Odpowiedź #1 dnia: 2011-12-25, 13:03:11 »
Napisz jaką masz kamerę.
Podaj wynik polecenia lsusb
Jakiego używasz Linuksa?
Podaj wynik polecenia uname -a

kiprom

  • Gość
Pod sterownik GSPCA
« Odpowiedź #2 dnia: 2011-12-25, 13:20:00 »
1. Creative Live! Cam Video IM Pro
2. wynik lsusb
grzesiek@ubuntu:~/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5$ lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 004: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 005 Device 003: ID 04d9:0499 Holtek Semiconductor, Inc. Optical Mouse
Bus 005 Device 002: ID 0a05:7211  
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 1241:1603 Belkin Keyboard
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 041e:4055 Creative Technology, Ltd Live! Cam Video IM Pro
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
3. wynik uname -a
grzesiek@ubuntu:~/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5$ uname -a
Linux ubuntu 2.6.35-31-generic #63-Ubuntu SMP Mon Nov 28 19:23:11 UTC 2011 i686 GNU/Linux
4.wynik lsmod
grzesiek@ubuntu:~$ lsmod
Module                  Size  Used by
rfcomm                 33843  4
binfmt_misc             6599  1
sco                     7998  2
bnep                    9542  2
l2cap                  37040  16 rfcomm,bnep
parport_pc             26058  0
ppdev                   5556  0
snd_hda_codec_atihdmi     2411  1
snd_hda_codec_realtek   218460  1
snd_hda_intel          22235  4
snd_hda_codec          87552  3 snd_hda_codec_atihdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep               5040  1 snd_hda_codec
snd_pcm                71475  3 snd_hda_intel,snd_hda_codec
snd_seq_midi            4588  0
snd_rawmidi            17783  1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event      6047  1 snd_seq_midi
snd_seq                47174  2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
gspca_ov519            35781  0
snd_timer              19067  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device          5744  3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
gspca_main             23644  1 gspca_ov519
btusb                  11001  2
videodev               43098  1 gspca_main
bluetooth              50500  9 rfcomm,sco,bnep,l2cap,btusb
v4l1_compat            13359  1 videodev
fglrx                2252513  70
snd                    49102  16 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
serio_raw               4022  0
intel_agp              26566  0
soundcore                880  1 snd
snd_page_alloc          7120  2 snd_hda_intel,snd_pcm
agpgart                32011  2 fglrx,intel_agp
lp                      7342  0
parport                31492  3 parport_pc,ppdev,lp
usbhid                 36882  0
hid                    67742  1 usbhid
r8169                  36553  0
mii                     4425  1 r8169
pata_jmicron            1855  0

miro57

  • Gość
Pod sterownik GSPCA
« Odpowiedź #3 dnia: 2011-12-25, 13:52:53 »
m560x-driver to chyba sterownik do kamer "ALi m5602"
Czy twoja kamera ma coś z tym wspólnego?
Sprawdź informacje i dostępne opcje poleceniem: modinfo gspca_m5602

kiprom

  • Gość
Pod sterownik GSPCA
« Odpowiedź #4 dnia: 2011-12-25, 14:14:33 »
wynik polecenia modinfo gspca_m5602:
grzesiek@ubuntu:~$ modinfo gspca_m5602
filename:       /lib/modules/2.6.35-31-generic/kernel/drivers/media/video/gspca/m5602/gspca_m5602.ko
license:        GPL
description:    ALi m5602 webcam driver
author:         ALi m5602 Linux Driver Project
srcversion:     6F25F4C1ABB6AFA1ED03155
alias:          usb:v0402p5602d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*
depends:        gspca_main
vermagic:       2.6.35-31-generic SMP mod_unload modversions 686
parm:           force_sensor:forces detection of a sensor, 1 = OV9650, 2 = S5K83A, 3 = S5K4AA, 4 = MT9M111, 5 = PO1030, 6 = OV7660 (int)
parm:           dump_bridge:Dumps all usb bridge registers at startup (bool)
parm:           dump_sensor:Dumps all usb sensor registers at startup providing a sensor is found (bool)
korzystam z tego forum:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1629175

miro57

  • Gość
Pod sterownik GSPCA
« Odpowiedź #5 dnia: 2011-12-25, 16:22:00 »
Czy masz ten moduł załadowany - gspca_m5602
Możesz sprawdzić przez lsmod czy jest na liście załadowanych modułów.

Jeśli nie to: modprobe gspca_m5602
Następnie poleceniem dmesg | grep gspca możesz dowiedzieć
się jaki jest tego efekt.

Jeszcze w związku z twoją kompilacją
Doinstaluj ncurses-devel lub ncurses-dev a może libncurses-dev
Nie znam dokładnej nazwy tej paczki w Ubuntu.

kiprom

  • Gość
Pod sterownik GSPCA
« Odpowiedź #6 dnia: 2011-12-26, 10:12:12 »
moduł gspca_m5602 załadowany
wynik polecenia lsmod | grep gspac:
grzesiek@ubuntu:~$ lsmod | grep gspca
gspca_m5602            52354  0
gspca_ov519            35781  0
gspca_main             23644  2 gspca_m5602,gspca_ov519
videodev               43098  1 gspca_main
wynik polecenia dmesg | grep gspca
grzesiek@ubuntu:~$ dmesg | grep gspca
[   10.918955] gspca: main v2.9.0 registered
znów podczas wykonywania polecenia make wywala na końcu coś takiego:
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-fw.c: In function 'model_name':
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-fw.c:254: warning: assignment discards qualifiers from pointer target type
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-fw.c: In function 'node_probe':
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-fw.c:280: warning: passing argument 1 of 'model_name' discards qualifiers from pointer target type
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-fw.c:244: note: expected 'u32 *' but argument is of type 'const u32 *'
  CC [M]  /home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-1394.o
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-1394.c:22: fatal error: dma.h: No such file or directory
compilation terminated.
make[3]: *** [/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-1394.o] Błąd 1
make[2]: *** [_module_/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.35-31-generic'
make[1]: *** [default] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l'
make: *** [all] Błąd 2
wydaje mi się że brakuje biblioteki dma.h
/home/grzesiek/Pobrane/v4l-dvb-3724e93f7af5/v4l/firedtv-1394.c:22: fatal error: dma.h: No such file or directory
biblioteki potrzebne do kompilacji pliku firedtv-1394 to:
#include 
#include
#include
#include
#include
#include
#include

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

#include

#include "firedtv.h"
może to coś pomoże w rozwiązaniu tego problemu

miro57

  • Gość
Pod sterownik GSPCA
« Odpowiedź #7 dnia: 2011-12-26, 12:23:26 »
Po zainstalowaniu ncurses-dev... wykonaj najpierw
make menuconfig ponieważ to polecenie było także zakończone błędem.

Cytat: kiprom
...Przeszedłem do katalogu ./v4l-dvb/v4l a następnie wpisałem polecenie:
make menuconfig (wynik)

*** 'make menuconfig' requires the ncurses libraries.
 ***
 *** Install ncurses (ncurses-devel) and try again.
 ***
make[2]: *** [scripts/kconfig/dochecklxdialog] Błąd 1
make[1]: *** [v4l-mconf] Error 2
 ...
Dopiero po skonfigurowaniu modułów możesz przystąpić do kompilacji
( make i make install ).