Nowe posty

xx Dodanie wpisu do GRUB (6)
Wczoraj o 21:19:55
xx Laptop Dell Inspiron N5010 - Intel i5 4x2,67GHz|4GB DDR3|250GB (4)
Wczoraj o 10:59:47
xx [Zamknięty] Warning (5)
2023-03-24, 15:39:31
xx Problem z instalacją z pendrive (18)
2023-03-19, 03:31:33
xx Fizyczny przycisk POWER nie wyłącza komputera (5)
2023-03-17, 19:09:16
xx Adapter Bluetooth USB a LINUX MINT (2)
2023-03-15, 23:39:28
xx Sprzet z Linuxem (3)
2023-03-09, 17:12:28
xx Potrzebna pomoc w pracy domowej (10)
2023-03-09, 16:11:41
clip Bład aktualizacji w peppermint os (4)
2023-03-08, 10:19:05
xx Ekran logowania (11)
2023-03-07, 23:46:22

Autor Wątek: Conky + idesk +fluxbox - kolizja  (Przeczytany 7106 razy)

  • Gość
Conky + idesk +fluxbox - kolizja
« dnia: 2010-11-25, 14:12:29 »
Dlaczego jak umieściłem start conky i idesk w startupie to idesk blokuje / zaslania conky? Jak zakomentuje włączanie idesk to conky pojawia się.

Conky

Cytuj
# UBUNTU-CONKY
# A comprehensive conky script, configured for use on
# Ubuntu / Debian Gnome, without the need for any external scripts.
#
# Based on conky-jc and the default .conkyrc.
# INCLUDES:
# - tail of /var/log/messages
# - netstat shows number of connections from your computer and application/PID making it. Kill spyware!
#
# -- Pengo
#
 
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
 
# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes
 
# fiddle with window
use_spacer right

# Use Xft?
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans:size=8
xftalpha 0.8
text_buffer_size 2048
 
# Update interval in seconds
update_interval 3.0
 
# Minimum size of text area
# minimum_size 250 5
 
# Draw shades?
draw_shades no
 
# Text stuff
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_borders no
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
 
# Stippled borders?
stippled_borders 3
 
# border margins
border_margin 9
 
# border width
border_width 10
 
# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color grey
 
own_window_colour brown
own_window_transparent yes
 
# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
 
# Gap between borders of screen and text
gap_x 10
gap_y 10
 
# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
 
TEXT
$color
${color orange}SYSTEM ${hr 2}$color
$nodename $sysname $kernel on $machine
 
${color orange}CPU ${hr 2}$color
${freq}MHz   Load: ${loadavg}   Temp: ${acpitemp}
$cpubar
${cpugraph 000000 ffffff}
NAME             PID       CPU%      MEM%
${top name 1} ${top pid 1}   ${top cpu 1}    ${top mem 1}
${top name 2} ${top pid 2}   ${top cpu 2}    ${top mem 2}
${top name 3} ${top pid 3}   ${top cpu 3}    ${top mem 3}
${top name 4} ${top pid 4}   ${top cpu 4}    ${top mem 4}
 
${color orange}MEMORY / DISK ${hr 2}$color
RAM:   $memperc%   ${membar 6}$color
Swap:  $swapperc%   ${swapbar 6}$color
 
Root:  ${fs_free_perc /}%   ${fs_bar 6 /}$color
Home:  ${fs_free_perc /home}%   ${fs_bar 6 /home}$color
cdrom:  ${fs_free_perc /mnt/cdrom}%   ${fs_bar 6 /mnt/cdrom}$color
 
${color orange}NETWORK (${addr hso0}) ${hr 2}$color
Down: $color${downspeed hso0} k/s ${alignr}Up: ${upspeed hso0} k/s
${downspeedgraph hso0 25,140 000000 ff0000} ${alignr}${upspeedgraph hso0
25,140 000000 00ff00}$color
Total: ${totaldown hso0} ${alignr}Total: ${totalup hso0}
${execi 30 netstat -ept | grep ESTAB | awk '{print $9}' | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -nr}
${color orange}LOGGING ${hr 2}$color
${execi 30 tail -n3 /var/log/messages | awk '{print " ",$5,$6,$7,$8,$9,$10}' | fold -w50}
 
${color orange}FORTUNE ${hr 2}$color
${execi 120 fortune -s | fold -w50}
Idesk
Cytuj
table Config
  FontName: gothic
  FontSize: 11
  FontColor: #37CFA6
  ToolTip.FontSize: 11
  ToolTip.FontName: gothic
  ToolTip.ForeColor: #0000FF
  ToolTip.BackColor: #FFFFFF
  ToolTip.CaptionOnHover: true
  ToolTip.CaptionPlacement: Right
  Locked: false
  Transparency: 100
  Shadow: true
  ShadowColor: #000000
  ShadowX: 1
  ShadowY: 1
  Bold: true
  ClickDelay: 300
  IconSnap: true
  SnapWidth: 10
  SnapHeight: 10
  SnapOrigin: BottomRight
  SnapShadow: false
  SnapShadowTrans: 200
  CaptionOnHover: false
  CaptionPlacement: bottom
  FillStyle: fillinvert
  Background.Delay: 0
  Background.Source: None
  Background.File: None
  Background.Mode: Center
  Background.Color: #C2CCFF
end

table Actions
  Lock: control right doubleClk
  Reload: middle doubleClk
  Drag: left hold
  EndDrag: left singleClk
  Execute[0]: left doubleClk
  Execute[1]: right doubleClk
end
Fluxbox startup


Cytuj
#!/bin/sh
#
# fluxbox startup-script:
#
# Lines starting with a '#' are ignored.

# Change your keymap:
xmodmap "/home/tomasz/.Xmodmap"

# Applications you want to run with fluxbox.
# MAKE SURE THAT APPS THAT KEEP RUNNING HAVE AN ''&'' AT THE END.
#
# unclutter -idle 2 &
# wmnd &
# wmsmixer -w &

#idesk >/dev/null 2>&1 &

conky -c /home/tomasz/.conky/config &

fbsetbg -l

# And last but not least we start fluxbox.
# Because it is the last app you have to run it with ''exec'' before it.

exec fluxbox
# or if you want to keep a log:
# exec fluxbox -log "/home/tomasz/.fluxbox/log"

lukaso666

  • Gość
Conky + idesk +fluxbox - kolizja
« Odpowiedź #1 dnia: 2010-11-25, 16:39:47 »
Spróbuj opóźnić start idesk. W pliku ~/.fluxbox/startup wpisz:

sleep 5 && komenda_do_idesk &

... gdzie "5", to czas opóźnienia w sekundach (możesz go zmieniać dowolnie).

Nie zapomnij zahashować/usunąć wcześniejszej komendy do idesk w startupie...