Nowe posty

Autor Wątek: man: raz pusty, raz prawidłowo działa  (Przeczytany 2223 razy)

arctgx

  • Gość
man: raz pusty, raz prawidłowo działa
« dnia: 2008-06-01, 17:18:41 »
Otwieram man coś_tam, np. man sed. Widzę tylko END.

Przywracam komendę i to samo. To jeszcze nic dziwnego.

Po którymś wywołaniu tej samej komendy podręcznik otwiera się jak trzeba. A za następnym znowu loteria.

Kawałek ze strace man sed:

open("/usr/share/man/man7", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY|0x80000) = 51
fstat64(51, {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=8192, ...}) = 0
getdents64(51, /* 114 entries */, 4096) = 4072
getdents64(51, /* 37 entries */, 4096)  = 1360
getdents64(51, /* 4 entries */, 4096)   = 144
getdents64(51, /* 0 entries */, 4096)   = 0
close(51)                               = 0
open("/usr/share/man/cat7", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY|0x80000) = -1 ENOENT (No such file or directory)
lstat64("/usr/share/man/pl/man1/sed.1.gz", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=4087, ...}) = 0
stat64("/usr/share/man/pl/man1/sed.1.gz", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=4087, ...}) = 0
stat64("/usr/share/man/pl/man1/sed.1.gz", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=4087, ...}) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
open("/usr/share/man/pl/man1/sed.1.gz", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 51
pipe([52, 53])                          = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb7ec66f8) = 5046
close(51)                               = 0
close(53)                               = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG) = 5046
waitpid(-1, 0xbf86fe08, WNOHANG)        = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()                             = ? (mask now [])
read(52, ".\\\\\\" {PTM/PB/0.1/11-06-1999/\\"edyt"..., 4096) = 4096
read(52, "rto\\266\\346 bie\\277\\261cego bufora tekstoweg"..., 50) = 50
read(52, "ejsca\\nprzechowywania.\\n.TP 5\\nG   "..., 35) = 35
close(52)                               = 0
stat64("/usr/share/man/pl/man1/sed.1.gz", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=4087, ...}) = 0
stat64("/usr/share/man/pl/cat1/sed.1.gz", 0xbf87034c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
chdir("/usr/share/man/pl")              = 0
stat64("/usr/share/man/pl/man1/sed.1.gz", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=4087, ...}) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
open("/usr/share/man/pl/man1/sed.1.gz", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 51
pipe([52, 53])                          = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb7ec66f8) = 5047
close(51)                               = 0
close(53)                               = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG) = 5047
waitpid(-1, 0xbf86fe18, WNOHANG)        = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()                             = ? (mask now [])
read(52, ".\\\\\\" {PTM/PB/0.1/11-06-1999/\\"edyt"..., 4096) = 4096
access("./mandb_nfmt", X_OK)            = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/home/arctgx/bin/gpreconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/home/arctgx/.local/bin/gpreconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/java/current/bin/gpreconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/bin/gpreconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/bin/gpreconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/bin/gpreconv", 0xbf87026c)     = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/games/gpreconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/home/arctgx/bin/preconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/home/arctgx/.local/bin/preconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/java/current/bin/preconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/local/bin/preconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/bin/preconv", 0xbf87026c)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/bin/preconv", 0xbf87026c)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat64("/usr/games/preconv", 0xbf87026c) = -1 ENOENT (No such file or directory)
ioctl(0, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(1, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
ioctl(0, TIOCGWINSZ, {ws_row=62, ws_col=168, ws_xpixel=1008, ws_ypixel=744}) = 0
ioctl(1, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
stat64("/usr/share/man/pl/man1/sed.1.gz", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=4087, ...}) = 0
access("/usr/share/man/pl/man1/sed.1.gz", R_OK) = 0
ioctl(1, SNDCTL_TMR_TIMEBASE or TCGETS, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_IGN}, {0x8057620, [], 0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_IGN}, {SIG_DFL}, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
pipe([51, 53])                          = 0
pipe([54, 55])                          = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb7ec66f8) = 5048
close(51)                               = 0
close(55)                               = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
pipe([51, 55])                          = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb7ec66f8) = 5050
close(54)                               = 0
close(55)                               = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
pipe([54, 55])                          = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb7ec66f8) = 5052
close(51)                               = 0
close(55)                               = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
pipe([51, 55])                          = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb7ec66f8) = 5053
close(54)                               = 0
close(55)                               = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
pipe([54, 55])                          = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb7ec66f8) = 5056
close(51)                               = 0
close(55)                               = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
pipe([51, 55])                          = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
clone(child_stack=0, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0xb7ec66f8) = 5058
close(51)                               = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
fcntl64(52, F_GETFL)                    = 0 (flags O_RDONLY)
fcntl64(52, F_SETFL, O_RDONLY|O_NONBLOCK) = 0
fcntl64(53, F_GETFL)                    = 0x1 (flags O_WRONLY)
fcntl64(53, F_SETFL, O_WRONLY|O_NONBLOCK) = 0
fcntl64(54, F_GETFL)                    = 0 (flags O_RDONLY)
fcntl64(54, F_SETFL, O_RDONLY|O_NONBLOCK) = 0
fcntl64(55, F_GETFL)                    = 0x1 (flags O_WRONLY)
fcntl64(55, F_SETFL, O_WRONLY|O_NONBLOCK) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {SIG_IGN}, {SIG_DFL}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {0x80589e0, [HUP INT TERM CHLD], SA_RESTART|SA_NOCLDSTOP}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x80589e0, [HUP INT TERM CHLD], SA_NOCLDSTOP}, NULL, 8) = 0
select(56, [52 54], [53 55], NULL, NULL) = 3 (in [52], out [53 55])
read(52, "rto\\266\\346 bie\\277\\261cego bufora tekstoweg"..., 4096) = 4096
write(53, ".\\\\\\" {PTM/PB/0.1/11-06-1999/\\"edyt"..., 8192) = 8192
select(55, [52 54], [53], NULL, NULL)   = 2 (in [52], out [53])
read(52, "dzie BSD) na d\\263ugo\\266\\346 etykiet.\\n.T"..., 4096) = 1695
write(53, "dzie BSD) na d\\263ugo\\266\\346 etykiet.\\n.T"..., 1695) = 1695
select(56, [52 54], [53 55], NULL, NULL) = 3 (in [52], out [53 55])
read(52, "", 4096)                      = 0
close(52)                               = 0
close(53)                               = 0
--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG) = 5048
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG) = 5050
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG) = 5052
waitpid(-1, 0xbf86fdc8, WNOHANG)        = 0
sigreturn()                             = ? (mask now [])
select(55, [54], [], NULL, NULL)        = -1 EINTR (Interrupted system call)
--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG) = 5053
waitpid(-1, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], WNOHANG) = 5056
waitpid(-1, 0xbf86fdb8, WNOHANG)        = 0
sigreturn()                             = ? (mask now [])
close(54)                               = 0
close(55)                               = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {0x80589e0, [HUP INT TERM CHLD], SA_NOCLDSTOP}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x80589e0, [HUP INT TERM CHLD], SA_RESTART|SA_NOCLDSTOP}, NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {SIG_DFL}, NULL, 8) = 0
LC_ALL=C man sed nie robi już takich niespodzianek.

W wyniku strace widać, że man próbuje szukać niejakiego preconv. Szukam więc w Debianie "apt-cache search preconv" i jakoś milczy apt. Może więc jakąś alternatywę trzeba manowi podać, by tak nie działał? No ale dlaczego co jakiś czas działa?