Nowe posty

xx FirebirdSQL server w xinetd (0)
Dzisiaj o 16:39:49
xx brak uprawnienia do zamontowanej partycji ntfs - elementaryOS 6,1 (5)
Dzisiaj o 06:36:07
xx Jak zainstalować sterowniki do karty sieciowej TP LINK WN350GD (1)
2022-08-04, 05:55:46
xx Poczta Linux.pl (8)
2022-08-02, 16:48:14
xx Ubuntu vs Fedora (1)
2022-07-26, 03:40:58
xx virtualization technology (1)
2022-07-25, 21:27:10
xx Migracja z centos 6 na centos 7 (3)
2022-07-25, 07:31:19
xx akonadi w KDE5 (10)
2022-07-22, 23:34:05
xx Alternatywa dla Delphi (7)
2022-07-22, 15:27:42
xx problem - znieksztłacenia dźwięku pod firefoxem na niektórych stronach www (2)
2022-07-19, 15:03:52

Autor Wątek: nieprawdopodobnie wolne X'y  (Przeczytany 2493 razy)

3rdeye

  • Gość
nieprawdopodobnie wolne X'y
« dnia: 2008-03-13, 00:23:16 »
cześć,

Mam następujący problem: X'y na moim nowym komputerze działają nieprawdopodobnie wolno. Przy "zmianie okienek" trzeba kliknąć w pasek z tytułem (tam gdzie są przyciski: minimalizuj, maksymalizuj, zamknij).

Top pokazuje:
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                                                           
 6459 root      20   0  327m  45m 8152 S    7  2.3   5:03.48 X
[root@pecet ~]# cat /etc/X11/xorg.conf 
# Xorg configuration created by system-config-display

Section "ServerLayout"
        Identifier     "single head configuration"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "XkbModel" "pc105"
        Option      "XkbLayout" "pl"
EndSection

Section "Monitor"
        Identifier   "Monitor0"
        ModelName    "LCD Panel 1920x1080"
        HorizSync    31.5 - 67.0
        VertRefresh  56.0 - 65.0
        Option      "dpms"
EndSection

Section "Device"
        Identifier  "Videocard0"
        Driver      "nv"
EndSection

Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Videocard0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     24
        EndSubSection
EndSection
Próbowałem zainstalować sterowniki nvidi, ale po kompilacji uznał, że się nie da (log):
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Wed Mar 12 23:51:12 2008

option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  precompiled interfaces  : true
  no ncurses color        : false
  query latest version    : false
  OpenGL header files     : true
  no questions            : false
  silent                  : false
  no recursion            : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  no kernel module        : false
  force SELinux           : default
  no X server check       : false
  force tls               : (not specified)
  X install prefix        : (not specified)
  X library install path  : (not specified)
  X module install path   : (not specified)
  OpenGL install prefix   : (not specified)
  OpenGL install libdir   : (not specified)
  utility install prefix  : (not specified)
  utility install libdir  : (not specified)
  doc install prefix      : (not specified)
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
   that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.23.9-85.fc8/source'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.23.9-85.fc8/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
   rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvacpi.
   o nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvacpi.o nvidi
   a.mod.o
   rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
   rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
   rm -f -f stprof stprof.o symtab.h Modules.symvers
   rm -f -rf .tmp_versions
   rm -f Makefile
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.23.9-85.fc8
   /source SYSOUT=/lib/modules/2.6.23.9-85.fc8/build'...
   sh ./conftest.sh "cc" "cc" /lib/modules/2.6.23.9-85.fc8/source /lib/modules/
   2.6.23.9-85.fc8/build cc_sanity_check full_output
   sh ./conftest.sh "cc" "cc" /lib/modules/2.6.23.9-85.fc8/source /lib/modules/
   2.6.23.9-85.fc8/build select_makefile full_output
   make --no-print-directory -f Makefile module

   NVIDIA: calling KBUILD...
   make CC=cc KBUILD_OUTPUT=/lib/modules/2.6.23.9-85.fc8/build KBUILD_VERBOSE=1
   -C /lib/modules/2.6.23.9-85.fc8/source SUBDIRS=/tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-
   x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv modules
   make -C /lib/modules/2.6.23.9-85.fc8/build \\
        KBUILD_SRC=/usr/src/kernels/2.6.23.9-85.fc8-i686 \\
        KBUILD_EXTMOD="/tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv"
   -f /usr/src/kernels/2.6.23.9-85.fc8-i686/Makefile modules
   test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (         \\
        echo;                                                           \\
        echo "  ERROR: Kernel configuration is invalid.";               \\
        echo "         include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
   sing.";      \\
        echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
   .";  \\
        echo;                                                           \\
        /bin/false)
   mkdir -p /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/.tmp_ver
   sions
   rm -f /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/.tmp_versio
   ns/*
   make -f /usr/src/kernels/2.6.23.9-85.fc8-i686/scripts/Makefile.build obj=/tm
   p/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv
   echo \\#define NV_COMPILER \\"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\\" > /tmp/selfgz4759/NVI
   DIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/.nv.
   o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/include -D__KER
   NEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/kernels/2.6.23.9-85.fc8-i686/include -
   include include/linux/autoconf.h  -I/tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.
   03-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-str
   ict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -Os -pipe -ms
   oft-float -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2 -marc
   h=i58
   6 -mtune=generic -mtune=generic -ffreestanding -maccumulate-outgoing-args -D
   CONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -I/usr/src/kernels/2.6.23.9-8
   5.fc8-i686/include/asm-i386/mach-generic -Iinclude/asm-i386/mach-generic -I/
   usr/src/kernels/2.6.23.9-85.fc8-i686/include/asm-i386/mach-default -Iinclude
   /asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -g -fno-stack-protector -Wdeclar
   ation-after-statement -Wno-pointer-sign  -I/tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-
   100.14.03-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -
Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O -fn
   o-common -msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_
   KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\\"100.14.03\\"
   -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGA
   RT_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV
   _PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRES
   ENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRES
   ENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_VMAP_4_P
   RESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)"  -D"
   KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-10
   0.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.o /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1
   /usr/src/nv/nv.c
   In file included from include/linux/list.h:9,
                    from include/linux/preempt.h:12,
                    from include/linux/spinlock.h:50,
                    from include/linux/seqlock.h:30,
                    from include/linux/time.h:9,
                    from include/linux/timex.h:58,
                    from include/linux/sched.h:54,
                    from include/linux/utsname.h:36,
                    from /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/sr
   c/nv/nv-linux.h:20,
                    from /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/sr
   c/nv/nv.c:15:
   include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
   include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘__nv_setup_pat_entries’:
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c:951: warning
   : comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘__nv_restore_pat_entries’:
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c:977: warning
   : comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘nv_kern_cpu_callback’:
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1283: warnin
   g: comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1290: warnin
   g: comparison between signed and unsigned
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘nvidia_init_module’:
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1320: error:
   too many arguments to function ‘kmem_cache_create’
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1429: error:
   too many arguments to function ‘kmem_cache_create’
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1565: error:
   void value not ignored as it ought to be
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
   ‘nvidia_exit_module’:
   /tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1597: error:
   void value not ignored as it ought to be
   make[4]: *** [/tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/src/nv/nv.
   o] Błąd 1
   make[3]: *** [_module_/tmp/selfgz4759/NVIDIA-Linux-x86-100.14.03-pkg1/usr/sr
   c/nv] Błąd 2
make[2]: *** [modules] Błąd 2
   NVIDIA: left KBUILD.
   nvidia.ko failed to build!
   make[1]: *** [module] Błąd 1
   make: *** [module] Błąd 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.
Problem jest na fedorze 8
Kernel: Linux version 2.6.23.9-85.fc8 (kojibuilder@xenbuilder4.fedora.phx.redhat.com) (gcc version 4.1.2 20070925 (Red Hat 4.1.2-33)) #1 SMP Fri Dec 7 15:49:59 EST 200
Karta graficzna: nvidia 8500gt

dzięki za pomoc

Edycja: oprawiłem listingi w BBCode. Naprawdę paskudnie poruszać się po tekście  zlanym w jedną kupę.

chmooreck

  • Gość
nieprawdopodobnie wolne X'y
« Odpowiedź #1 dnia: 2008-03-13, 07:35:21 »
nie szukałeś paczki z zamkniętymi sterownikami dla Twojej dystrybucji ?
np.:
http://wiki.fedora.pl/Hardware/Nvidia