Nowe posty

Autor Wątek: Mój komputer-błąd podczas wczytywania sysinfo  (Przeczytany 1756 razy)

fire

  • Gość
Mój komputer-błąd podczas wczytywania sysinfo
« dnia: 2008-02-05, 20:59:31 »
Po zainstalowaniu nowego jądra, w „Mój komputer” (na pulpicie) wyświetla się następujący komunikat (a nie pokazują się żadne dodatkowe informacje, jak na przykład ilość pamięci, zainstalowana karta graficzna itd.):

Wystąpił błąd podczas wczytywania sysinfo:/:
Proces dla protokołu sysinfo nieoczekiwanie zakończył zadanie.

A oto plik sysinfo:

#!/bin/sh
#
# Licensed under GPL v2 or later at your option
# Copyright 2004 by Michiel de Boer

PORT=$1;
SERVER=$2;
TARGET=$3;

sysinfo()
{
LC_ALL="C"
export LC_ALL
HN="$(hostname)"
OSKERN="$(uname -s) $(uname -r)"
CPU="$(awk -F':' '/model name/{printf("%s",$2)} /cpu MHz/{printf("%s %s ",$2,"Mhz")}' /proc/cpuinfo )"
BOGO="$(awk -F':' '/bogomips/ {printf("%s %s\\n",$2,"Bogomips") }' /proc/cpuinfo)"
for I in /proc/ide/hd*
do
   [[ -e $I/media && $(< $I/media) = disk ]] && ((CAP+=$(< $I/capacity)))
done
HDD="$((CAP*512/1000**3))"
USEDMEM="$(free | awk '/cache:/ {printf("%s",$3/1024"/")}')"
TOTALMEM="$(free | awk '/Mem:/ {printf("%s\\n",$2/1024"MB")}')"
MEM="${USEDMEM}${TOTALMEM}"
PROC="$(($(ps aux | wc -l)-1))"
UPT="$(uptime | sed 's/^.*up *\\([^,]*\\).*$/\\1/g')"

HEADERCOLOR="\\x037"
TEXTCOLOR="\\x038"

printf "$HEADERCOLOR%-25s\\x03%s${TEXTCOLOR} %s \\x03%s\\n" "System Information for" " [" "$HN" "]"
printf "${HEADERCOLOR}%-25s${TEXTCOLOR}%s\\n" "OS/Kernel" " $OSKERN"
printf "${HEADERCOLOR}%-25s${TEXTCOLOR}%s ${HEADERCOLOR}%s\\n" "CPU Info" "$CPU" "$BOGO"
printf "${HEADERCOLOR}%-25s${TEXTCOLOR}%s\\n" "HD Info" " ${HDD}GB total storage capacity"
printf "${HEADERCOLOR}%-25s${TEXTCOLOR}%s\\n" "Memory" " $MEM"
printf "${HEADERCOLOR}%-25s${TEXTCOLOR}%s\\n" "Processes" " $PROC"
printf "${HEADERCOLOR}%-25s${TEXTCOLOR}%s\\n" "Uptime" " $UPT"
}
if [[ -z "$3" ]] ; then
  echo "Scripts are not meant to be called from the command line."
  echo "This script should be installed to  $KDEDIR/share/apps/konversation/scripts"
  echo "Then executed with /script   from the konversation"
  echo
  echo The output is:
  sysinfo
  exit
fi


sysinfo | while read line; do dcop $PORT Konversation say $SERVER "$TARGET" "$line"; done


Muszę zaznaczyć, że taki sam efekt wywołuje instalacja sterowników do karty graficznej (nvidia) (myślę, że w prawidłowy sposób instaluję sterowniki do karty graficznej).
Co jest tego przyczyną i jak można temu zaradzić?